Tags Posts tagged with "költségvetés"

költségvetés

-

A közgyűlésen elfogadták a város gazdasági társaságainak fél éves beszámolóját, módosították az idei költségvetést, ami 2, 9 milliárddal 18, 3 milliárdra emelkedett. A képviselők döntöttek az iparűzési adó címzett felhasználásáról, alapítványoknak 10,5 milliót, egyesületeknek mintegy 9 milliót ajánlottak fel az adózók. A város 338 ezer forint támogatást ad az Eger Ünnepe rendezvényhez a mostani döntéssel, összesen 1,2 millió forinttal járulnak hozzá a civilek rendezvényéhez.

A költségvetés 18,3 milliárdra emelkedett. A 2,3 milliárdos összegbe beépült a tavalyi 1,6 milliárdos pénzmaradvány, több lett a központi támogatás összege is. A bevétel a felújítások, beruházások miatt 900 millióval emelkedik, ami növeli a város vagyonát – fogalmazott Habis László. Hozzátette, a tervezett működési hitelfelvételre nem lesz szükség. A képviselők módosították a város alapokmányát, ami a választások után lesz hatályos:egyrészt ez vonatkozik a kisebb testület miatt a bizottsági rendszerre, másrészt a kintről választható alpolgármesterre, aki, vagy akiket a polgármester javaslata alapján választ meg a testület. A biomassza üzem létesítéséről államigazgatási egyeztetés lesz. A polgármester hangsúlyozta, az új testület dönt majd a beruházásról, a tarifákról. Hozzátette a tervezett beruházás kapcsán megfelelő volt a tájékoztatás. A szocialisták ezt hiányolták, illetve, hogy a testületnek korábban kellett volna tárgyalni a kérdésről. A képviselők elfogadták a gazdasági társaságok első féléves beszámolóit, az Agria Humánról zárt ülésen tárgyaltak. A város elengedi a rendőrség lakbérből felhalmozott 2,3 milliós tartozását. Gyulai Katalin ezt botrányosnak nevezte, azért is, mert a kórházvédő és Jobbikos rendezvények biztosítása 46 millióba került. A Valide Sultána fürdő felújítása része a belvárosi programnak,az öt évtizede feltárt műemléket 76 millióból teszik látogathatóvá. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Eger koordinálja 10 európai város szociális városrehabilitációs programját. A napirend után felszólaló képviselők többnyire kampányoltak. Az egri testület a választásig egy ülést tart, szeptember 23-án, csütörtökön.

-

Tavaly jól gazdálkodott a város a rábízott vagyonnal, a jogszabályokat betartották, a 39 intézmény működése biztosított volt – mondta a könyvvizsgáló a közgyűlésen, az ezzel foglalkozó napirend kapcsán. A testületi ülésen arról is döntöttek, hogy ad el az önkormányzat a bérlakásokat, ha ez a város érdekeivel egyezik.

A tavalyi gazdálkodásról Habis László polgármester elmondta, egyrészt azért volt nehéz helyzetben az önkormányzat, mert válság volt, másrészt a központi költségvetés 2008-hoz képest 440 millióval biztosított kevesebbet. 18,3 milliárd volt az előző évi költségvetés, a helyi adóból 3 milliárd volt a bevétel, 160 millióval csökkentették a tervezett hitelfelvételt, törlesztésként visszafizettek 1 milliárd 177 millió forintot. Ebben az évben is cél a stabil pénzügyi helyzet megteremtése, a biztonságos működés. Jelenleg 900 bérlakása van az önkormányzatnak, döntöttek arról, ha a bérlő és az önkormányzat érdekei azonosak, értékesítik az ingatlant. Az egri tűzoltóság két pályázatot nyújt be: a 15 milliós fejlesztéshez biztosítják az önrészt, a 100 millióshoz az önkormányzat adja a 20%-os önerőt. Döntöttek arról, hogy elfogadják Vámosgyörk csatlakozását a hulladékgazdálkodási társuláshoz. Az érsekkerti teniszpályát a Városi Sportiskola kapta meg üzemeltetésre, az önkormányzat havonta 200 óra ingyenes használatot biztosít a z utánpótlás nevelésre. Habis László polgármester tájékoztatta a képviselőket az Eger a Kultúra Magyar Városa díjról.

-

Elfogadták a képviselők a város idei 15,2 milliárdos költségvetését. Az ülésen döntöttek arról, hogy kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel megállapodást kötnek azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására.

Az ülésen, napirend előtt Csákvári Antal a kommunizmus áldozatairól emlékezett meg, Orosz Ibolya az idegenvezetői világnap egri programját ismertette, Császár Zoltán a lépcsős pincesor beomlása kapcsán kért vizsgálatot.
Nagy István azt javasolta, a parkolóházra vonatkozó napirendet nyílt ülésen tárgyalják, ezt a képviselők nem szavazták meg. Dr. Nagy Imre a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztását kérte elhalasztani, hogy ne legyen politikai a delegálás. Intézkedtek arról, hogy a képviselő megkapja az ide vonatkozó jogszabályt. A város idei költségvetése 15, 2 milliárdos, ebben az évben 400 millióval kevesebb az állami normatíva, 160 millióval csökken az illetékbevétel – mondta Habis László polgármester. Hozzátette, a mintegy 600 milliós hiány egy részét bevételi többletből fedezik, 250 milliós hitelfelvételt terveznek. A költségvetést 15 képviselő támogatta, négyen nemmel szavaztak, hárman tartózkodtak. A város együttműködést kötött kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására. Az egri testület március 25-én tartja következő ülését.

A megye a színház támogatásának 60%-os csökkentését irányozta elő, a város viszont 11 millió forint többlettámogatást ad – áll a polgármester szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. Emellett a költségvetési előterjesztésben újabb 20 milliós támogatást javasol a város.

KÖZLEMÉNY

“Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig is fontosnak tartotta a Gárdonyi Géza Színház – mint a kulturális élet egyik meghatározó intézménye – támogatását.
Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint, 50 – 50 %-os arány mellett, történt a finanszírozás.
Az előzetes egyeztetések során, Heves Megye Önkormányzata a fenntartói támogatás közel 60 %-os mértékű csökkentését irányozta elő (68 mFt forrásbiztosítás).
A 2010-es költségvetési tervezett előkészítése kapcsán, a tánctagozat fennmaradása érdekében önkormányzatunk a megyei javaslathoz képest, 11 mFt többlettámogatás biztosítását vállalta, melyet azonos összegben a Megyei Egyeztető Bizottság ülésén a Heves Megye Önkormányzata is befogadott.
A megye és a színház vezetésének későbbi kezdeményezésére, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 mFt további fenntartói támogatás átadására tesz javaslatot, költségvetési előterjesztésében.
Álláspontunk szerint a város lehetőségeihez mérten mindent megtett, hogy a színház működtetése ne kerüljön veszélybe.”

-

A város idei költségvetése 15, 5 milliárdos, ebben az évben 400 millióval kevesebb az állami normatíva, 160 millióval csökken az illetékbevétel. A mintegy 600 milliós hiány egy részét bevételi többletből fedezik, 250 milliós hitelfelvételt terveznek. A közalkalmazotti és köztisztviselői létszám marad, biztosítják a kötelező béremelést, a képzést, a jutalmat, az étkezési hozzájárulást – mondta a polgármester érdek-képviseleti egyeztető fórumon.

A fórumon Habis László polgármester azt mondta, nagy kihívás lesz a város idei költségvetésének elfogadása és végrehajtása is. A tervezésnél figyelembe vették a kötelezettségeket, a vállalásokat, a lehetséges megtakarításokat. A beruházásokhoz tartozó önerő is rendelkezésre áll, biztosítják az intézmények működőképességét, a városüzemeltetés pénzügyi feltételeit. A 600 milliós hiány egy részét bevételi többletből finanszírozzák, 250 milliós működési hitelfelvételt terveznek. Az étkezési hozzájárulás biztosítása 100 milliós tétel a költségvetésben. A város idei költségvetéséről február 25-én tárgyal a képviselő-testület.