Tags Posts tagged with "óvoda"

óvoda

-

Ünnepélyes keretek között adták át az új óvodát Kompolton. Az intézményt 223 millió forintos uniós támogatással építették a település iskolája mellé. Mostantól öt csoportban 125 óvodás korú gyermek elhelyezése biztosított a településen.

Eddig egy több mint 100 éves épületben működött Kompolton az óvoda, ahol 120 gyermek oktatását nevelését végezték a pedagógusok. A csoportszobák túlzsúfoltak voltak, a felvételre jelentkező gyerekek 10%-át el kellett utasítani. Az önkormányzat ezért új óvoda építésére pályázott, sikerrel. 223 millió forintos uniós támogatással és 10% önerővel közel 250 millió forintból épülhetett fel az új óvoda a településen. Az intézmény ünnepélyes átadásán elhangzott: az óvoda minden tekintetben megfelel a mai kor és az unió követelményeinek. Az új épület 125 gyermek befogadására alkalmas, a pedagógusok öt csoportban végezhetik a nevelést. A teljes körűen akadálymentesített intézményben helyet kapott egy tornaszoba, egy fejlesztő-logopédiai és egy orvosi helyiség. Az óvoda minden csoportszobáját új bútorokkal, játékokkal szerelték fel. A kompolti Gyermekkertész Óvoda elnyerte a Zöld Óvoda címet is, nevelési programjában a környezettudatos magatartás kialakítása elsődleges feladat. A kompolti óvoda Füzesabony vonzáskörzetében továbbképzőközpont szerepet tölt be. A környékbeli óvodák részére gyakran szerveznek kurzusokat aktuális szakmai kérdésekben.

-

Megkezdődött a Nagyváradi úti óvoda akadálymentesítése. Az intézményben az év végéig közel 9 millió forintból akadálymentes bejáratot, parkolót, mosdót alakítanak ki, korlátliftet szerelnek fel, az épületben vezetősávokat festenek fel.

Egy hete kezdődött az átalakítás a Nagyváradi úti Gyermekkert Óvodában. Jelenleg a bejárat akadálymentes kialakítását végzi a kivitelező. Áthelyezik a kerítést, kiszélesítik a járdát, rámpát építenek. Az óvoda belső udvarára és a játszótérre való lejutást korlátlift beszerelésével oldják meg. A projekt keretében a bejárati ajtókat akadálymentesre cserélik, a látássérültek részére vezetősávokat festenek fel az épületben, a hallássérültek számára indukciós hurkot építenek be. Az 1971-ben épült óvodában több nagyobb felújítást is végeztek az elmúlt években. Az akadálymentesítési munkálatokra a fenntartó városi önkormányzat nyolc millió forintot nyert el pályázaton, melyet egy millió forintos önerővel egészített ki. A négy csoportos óvoda épületét december végére teljes körűen akadálymentesítik.

-

Hétmérföld címmel jelentetett meg újságot a Deák Ferenc Óvoda. A félévente megjelenő kiadvány első számát az óvodában mutatták be a szülőknek.

A Hétmérföld az óvoda mindennapjairól szól, gyerekekről felnőtteknek. Anga Mária óvodavezető, aki meseíróként is jól ismert, régóta tervezi egy olyan lap beindítását, amely pedagógiai, nevelési írásokat, egészségügyi tanácsokat tartalmaz, egyben közelebb hozza a szülőket az intézményhez. A kiadványban több olyan írás is olvasható, amely a felnőtt szemszögéből közelíti meg a gyereklétet, de irodalmi művek, az óvoda életét bemutató szövegek is találhatók.
Saját újságot más óvodák is adnak ki, ez az egyetlen azonban, amely szakmai jelleget is képvisel. A szülők már kézbe kapták a lapot, illetve a pedagógusokkal közösen beszélgettek az óvodában a Hétmérföld céljáról, hasznáról.

-

Az egri Gyermeklánc Óvodába látogatott Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi az ovizsaru program keretében. Az országos kampányban drámapedagógiai eszközökkel tanítják a gyerekeket a bűn- és baleset-megelőzésre. Az első foglalkozás alkalmával az óvodások az egri rendőrkapitányság főhadnagyával is találkozhattak.

Közelről láthattak egyenruhát, rendőrigazolványt, bilincset, sőt rendőrt is a gyerekek a Gyermeklánc Óvodában. Heves megyében ez év őszén indult az ovizsaru program, melynek célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a rend őreinek munkáját, felhívja a figyelmüket a bűnmegelőzésre, a biztonságos közlekedésre. A megyében tizenegy, Egerből eddig egy intézmény csatlakozott az ovizsaru programhoz. Az első foglalkozás alkalmával egy egyenruhás rendőr beszélget a gyerekekkel, majd később a pedagógusok feladata lesz, hogy az ovisokat játékos formában ismertessék meg a szabályok követésével. Miután az ovizsaru a gyerekek minden kérdésére válaszolt, a kicsik megismerhették Rendőr Robit és Rosszcsont Ricsit. Az ovizsaru program két főszereplője az óvodában marad, rajtuk keresztül tanítják majd az óvónők a gyerekeket a helyes közlekedésre, a bűnmegelőzésre.

-

Iskolapélda címmel egy új, egy éves projektet valósít meg az Egri Kulturális és Művészeti Központ. A program a város és környéke 21 oktatási-nevelési intézményében, a gyermekek tanórán kívüli szabadidős tevékenységére irányul. A projekt megvalósítására közel 50 millió forintot nyert el az intézmény.

Nyitókonferencia keretében mutatta be az Iskolapélda elnevezésű programot az Egri Kulturális és Művészeti Központ. A projekt alapvető célja, hogy az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívül a pedagógusok, szakemberek segítségével számos kulturális programot, szakkört, tábort, kirándulást szervezzenek a gyerekek számára. A programok lehetőséget biztosítanak a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására. A nyitókonferencián Habis László polgármester elmondta: kifejezetten örül annak, hogy Egerből nagy számban csatlakoztak intézmények a programhoz. Szabó Róbert a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke beszédében a kulturális, valamint az oktatási-nevelési intézmények közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A heti és havi rendszerességű programok között szerepel színjátszó szakkör, úszás oktatás, alkotó játszóházak, tehetséggondozó foglalkozások. Az iskolapélda projekthez hat óvoda, tizenkét általános iskola és három középfokú oktatási intézmény csatlakozott Egerből és a környékbeli településekről. A 2011. augusztusában záruló programra közel 50 milliós uniós támogatást nyert el az EKMK.
Az egy éves projekt menetéről, foglalkozásairól, programjairól a www.ekmk.eu/iskolapelda honlapon is tájékozódhatnak.

-

Angliából, Hollandiából és Olaszországból érkeztek pedagógusok Egerbe a Comenius program keretében. Az iskolai együttműködések projektben a résztvevő országok nevelői egymás intézményeit meglátogatva tanulmányozzák más nemzetek oktatási rendszerét. Városunkban a Farkasvölgyi óvoda mutatta be programját a külföldi pedagógusoknak.

Az Egerbe látogató külföldi tanítókat az alpolgármester fogadta a Városházán. Rázsi Botond bemutatta a résztvevőknek a város oktatási rendszerét, kulturális életét. A tavaly elindított Comenius együttműködések programban öt ország pedagógusai vesznek részt. A cél, hogy megismerjék más országok, ezen belül pedig a csatlakozott intézmények oktatási-nevelési gyakorlatait.
„Magyarországon megtapasztaltuk, hogy mekkora hagyománya van a kultúra átadásának, ápolásának az iskolában, óvodában. Azt gondolom, hogy a projekt arra is kiváló lehetőséget ad, hogy megismerjük egymás kultúráját„ – mondta Beccy Webber angol pedagógus.
Az Angliából, Hollandiából és Olaszországból érkező tizenegy pedagógus a Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvodájában tett látogatást. Az óvónők és a gyerekek egész napos program keretében mutatkoztak be. A Farkasvölgyi óvoda nevelőtestülete egy évvel ezelőtt Angliában, idén tavasszal pedig Olaszországban ismerkedhettek a projektben együtt dolgozó intézmények jó gyakorlataival. A Comenius együttműködések program jövő nyáron zárul Angliában.

-

Évről-évre egyre több nevelési, oktatási intézményt akadálymentesítenek a városban. Sikeres pályázatnak köszönhetően ez év végéig két iskolában és egy óvodában végeznek átalakítási munkálatokat.

Közel 42 millió forintot nyert az önkormányzat pályázaton három városi fenntartású intézmény akadálymentesítéséhez. A munkálatok két hónapja kezdődtek a Tinódi Sebestyén tagiskolában és a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban. A harmadik akadálymentesítésre váró intézmény a Nagyváradi úti óvoda, itt a következő hetekben kezdődhet az átalakítás. A Tinódiban akadálymentes parkolót és a bejáratig vezető rámpát alakítottak ki. Átalakították a mellékhelyiséget, kapaszkodókat, korlátokat szereltek fel. A Pásztorvölgyi iskolában biztosították az épület akadálymentes megközelítését, a főbejárat közelében liftet helyeztek el, átalakították a vizesblokkokat. Az épületben a vakok és gyengén látók tájékozódását segítő taktilis jeleket festettek fel, a hallássérültek számára indukciós hurkot alakítottak ki. Az akadálymentesítési projekt az intézményekben december 31-én zárul.

-

Szüreteléssel, darálással, sutulással, táncházzal és a szürethez kötődő játékos foglalkozásokkal várták a gyerekeket az Ovi-Vár Óvodában. A Szüreti mulatságon több mint 400 kisgyerek vett részt.

A város óvodásainak részvételével tavaly a Dobó téren rendezték meg a Szüreti mulatságot. Idén az Ovi-Vár Óvoda adott otthont a programnak. A gyerekek szőlőt szüreteltek, amit le is daráltak, az elkészült mustot pedig el is fogyaszthatták. A szüreti rendezvényre minden egri óvodából érkeztek csoportok, több mint 400 gyerek vett részt a programon. A pedagógusok úgy vélik, a munkára nevelés során a gyerekek megtapasztalhatják a másokért végzett munka örömét. A Szüreti mulatságon ügyességi sorversenyen is részt vehettek az óvodások. A programot a Tekergő Együttes szüreti táncháza zárta.

-

Október 4-e az Állatok Világnapja. Ez alkalomból szervezett állatos délelőttöt a Hibay Károly Óvoda. A gyerekeknek mini állatkertet rendeztek be az intézményben és játékos feladatok is várták őket.

Madarakkal, rágcsálókkal, hüllőkkel találkozhattak a gyerekek az egri Hibay Károly Óvodában. Az intézmény nevelőtestülete az Állatok Világnapja alkalmából szervezett egész napos programokat. A háziállatok megismerése mellett a felelős állattartásra is tanították a kicsiket a pedagógusok. Az óvoda helyi nevelési programja ebben a tanévben kiemelten kezeli a környezettudatos nevelés megalapozását. A gyerekek a rendezvényen egy teknősbékát is szemügyre vehettek. Az óvodások egész nap állatos plakátot készíthettek, de voltak ügyességi és játékos feladatok is.

-

Hetedik alkalommal rendezték meg a Népmesei Napot a Benedek Elek Óvodában. A rendezvényre a város több óvodájából is érkeztek gyerekek. A kicsiknek többek között Anga Mária meseíró is mesélt.

Benedek Elek több meséjét is meghallgathatták a gyerekek a meseíró tiszteletére szervezett rendezvényen. Az ünnepségen felavatták az Eventus iskola diákja által az íróról készített portrét is. A programra az egri óvoda testvérintézményéből Sepsiszentgyörgyről is érkeztek vendégek. 2003 óta a nevelőtestület minden évben megrendezi a Népmesei Napot, melyre a város óvodásait is meghívják. Az ünnepség részeként felavatták az óvoda felújított mosdóját, a megújult játszóteret és egy az intézményben elhelyezett csúszdát is. A Benedek Elek Óvodában több mint 300 gyerek hallgatta a meséket egy egész napon át.

-

Új, korszerű játékeszközt avattak a Gyermekkert Óvoda Zöld Liget Tagóvodában. A játszótér 4,7 millió forintból újulhatott meg.

A Zöld Liget Tagóvodában mostantól biztonsággal lehet csúszni, mászni, függeszkedni. Egy olyan új játékeszközt kapott az intézmény, amely nagyon sok mozgásformát biztosít a gyermekeknek. Az eszköz megfelel az uniós előírásoknak, teljesen biztonságos, ütésgátló burkolattal van ellátva. Az átadási ünnepségen Habis László polgármester elmondta: az önkormányzat idén 16 millió forintot fordított a város óvodáiban és iskoláiban játszóterek, szabadtéri játékeszközök felújítására. Az óvodások az ünnepség végén színes lufikat engedtek a magasba, melyek kívánságokat is tartalmaztak. A gyerekek még több új játékot szeretnének, az óvónők pedig nyílászárócserét, valamint a csoportszobák felújítását szeretnék megvalósítani a jövőben.

-

Felújított és kibővített óvoda várja szeptembertől a felsőtárkányi gyerekeket. Az intézményt 134 millió forintból, nagyobb részben pályázati támogatással sikerült átalakítani. Az épület ünnepélyes átadásán elhangzott: európai színvonalú óvoda készült el.

Eddig két különálló épületben működött az óvoda Felsőtárkányban. A helyi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően azonban teljesen felújították az intézményt. Az egyik régi épület alapterületét a duplájára növelték, így öt csoportban 125 gyermeket tudnak elhelyezni az intézményben. Az épületben helyet kapott öt csoportszoba, egy tornaszoba, később pedig sószobát is kialakítanak. Az óvodában a környezeti és az egészséges életmódra való nevelésre helyezik a legnagyobb hangsúlyt. A nevelői létszám két fővel bővült. A rekonstrukció 90%-os pályázati támogatással 134 millió forintból valósult meg.

54 millió forintból megújul, energiatakarékossá válik a bélapátfalvi óvoda. A projektnyitón elhangzott: az intézményfenntartás egyik nagy tétele a működtetési költség, ezt szeretné most csökkenteni a város önkormányzata a beruházással.

Az energiaköltség életveszélyes a kivéreztetett önkormányzatoknak – mondta Ferencz Péter polgármester a bélapátfalvi óvoda korszerűsítésének projektnyitóján. Ezért is gondolta a település vezetése, hogy energiamegtakarítást eredményező beruházásra pályáznak. A tervezők szerint 13-18%-kal csökken az energiafelhasználás. Emellett, hogy gazdaságosabb lesz az üzemeltetés, a beruházás a jövőt is szolgálja majd – hangzott el az ünnepségen. Abban bíznak, hogy az új óvodában felnövekvő nemzedék nem hagyja majd el Bélapátfalvát – meg tudják annyira szerettetni velük a települést.
- Két dolog miatt volt fontos ez a pályázat – mondta Ferencz Péter polgármester – komfortosabbá és élhetőbbé szeretnénk tenni az itt dolgozók és a gyerekek mindennapjait, azt elérni, hogy szebb épületbe jöjjön be a 120 -125 óvodás gyerekünk. A beruházásoknál pedig nagyon kell arra figyelnünk, hogy olyanra költsünk, ami csökkenti a működtetési költségeket.
A bélapátfalvi óvoda épületét legutóbb a 80-as évek közepén újították föl. Most kicserélik a kazánokat, modernizálják a fűtési rendszert, korszerűsítik a villamoshálózatot. Hőszigetelést kap a tető és az óvoda oldalfalai, kicserélték a nyílászárókat, az épületre új födém kerül. Az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program pályázatán csaknem 50 millió forintot kapott az önkormányzat, a beruházás összköltsége meghaladja az 54 milliót. A kivitelező azt mondta a projektnyitón: bár szeptember 10-e a határidő, valószínűleg augusztus végére elkészülnek a munkával.

-

A nyári szünetben 98 millió forintot fordít a város az oktatási intézményekben, óvodákban, bölcsődékben felújításokra. A munkálatokhoz szükséges összeget önkormányzati és egyéb pályázati forrásokból biztosítják. A tanévkezdésre húsz intézmény újulhat meg.

Az önkormányzati fenntartású intézményekben elsősorban akadálymentesítésre és kisebb-nagyobb felújításokra fordít a város 98 millió forintot. A munkálatokat a tanévkezdésig összesen húsz oktatási intézményben, köztük óvodákban és bölcsődékben végzik el. A kisebb munkák között kerítésépítés, tetőszigetelés, nyílászáró – és burkolatcsere szerepel. Több iskolában felújítják a mosdókat, a világítást, biztonsági rendszert építenek ki. A legtöbb munkát az önkormányzat saját erejéből, illetve pályázati forrásokból finanszírozza. A felújítások az iskolai szünet végére a legtöbb helyen befejeződnek, így a gyerekek már egy szebb, korszerűbb intézményben kezdhetik a következő tanévet.

-

A jövő nemzedékéért, a helyi óvodáért szervezetek jótékonysági napot a hétvégén Andornaktályán. Az eső ellenére több százan vettek részt a rendezvényen, így az adakozóknak köszönhetően több mint 200 ezer forintot gyűjtöttek össze az óvodának.

Színpadi programokkal, ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, focimeccsel és főzőversennyel várták az érdeklődőket a hétvégén Andornaktályán. A jótékonysági napon a helyi óvoda javára gyűjtöttek a szervezők. Az andornaktályai óvodában 50 gyermeket nevelnek. Az idei évben 10-en ballagtak el az intézményből, helyükre már 20 kisgyermeket írattak be. A pedagógusok bővíteni szeretnék az óvodai férőhelyek számát, új eszközökre, korszerű játszótérre lenne szükség. A cél érdekében az önkormányzat segítsége mellett az óvoda dolgozói is több jótékonysági eseményt szerveztek az évek során. A jótékonysági napon főzőversenyt is rendeztek, melyben 12 csapat vett részt. Az elkészült étkeket szakmai zsűri értékelte. A bográcsban főtt ételeket kóstolójegy vásárlásával bárki megízlelhette. A jegyekből, a tombolaszelvényekből, valamint a felajánlott adományokból több mint 200 ezer forint gyűlt össze az óvoda javára.

-

Hivatalosan is felvette a Bervavölgyi nevet az ott működő óvoda. Az intézményben ez alkalomból ünnepséget szerveztek. A meghívottak nemcsak a felújított, otthonos intézményt ismerhették meg, hanem a gyerekek műsorán keresztül az itt folyó szakmai munkát is.

Bíróné Farkas Magdolna az intézmény vezetője mesébe foglalva mondta el a Bervavölgyi Óvoda történetét. Az épületet 1952-ben adták át, hosszú éveken keresztül szolgáltató házként funkcionált. Az intézmény fenntartását 1992-ben vette át a város, mára ez a felnémeti és a bervai városrész egyetlen óvodája. 1995-től szinte minden évben újítottak, fejlesztettek valamit az óvodában. Az évek során korszerűsítették a fűtést, kicserélték a burkolatokat, a nyílászárókat, új mosdókat, tornatermet és egy sószobát is kialakítottak. Az ünnepséget azért szervezték, mert az intézmény hivatalosan is felvette a Bervavölgyi Óvoda nevet. A rendezvényen elhangzott: a felújítások mellett büszkék arra is, hogy a környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként 2008-ban elnyerték a Zöld óvoda címet. Az intézményben jelenleg 86 kisgyermeket nevelnek négy csoportban.

-

Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte a Katica Óvoda. A jubileumi műsorban felléptek az intézmény volt és jelenlegi óvodásai is.

1888-ban készült el a Katica Óvoda Széchenyi utcai épülete. Évekig lakóházként funkcionált, majd az 1950-es évektől államosították, 1968-ig a rendőrség óvodájaként működött. 1972-től pedig a Gárdonyi Géza Gimnázium és Óvóképző gyakorló intézménye volt. A Katica nevet 2009-ben vette az intézmény. Az óvoda fennállásának 55. évfordulója alkalmából szervezetek ünnepséget a gyerekek és a pedagógusok. Köszöntőjében Habis László polgármester elmondta: a Katica Óvoda Eger egyik legrégibb és legpatinásabb óvodája, kiváló szakmai munka folyik az intézményben. Jelenleg 84 kisgyermeket nevelnek. Az óvoda életében rengeteg változás, fejlesztés történt az elmúlt időszakban. A jubileum alkalmából szervezett rendezvényen felléptek az óvoda volt és jelenlegi növendékei, az emlékezés jegyében pedig az intézmény udvarán kiállítás nyílt az elmúlt 55 év óvodai eszközeiből és játékaiból.

-

A legkisebb önkéntes segítők – bázisóvoda lett a Ney Ferenc.

Gyermeknap alkalmából ügyességi feladatokkal és lovaglással lepték meg a gyerekeket a Ney Ferenc óvodában. A programot összekötötték a Vöröskereszt Bázisovi Program tanévzáró rendezvényével. Az óvoda ugyanis csatlakozott a segélyszervezet azon kezdeményezéshez, amelyben az óvodás korosztály tájékoztatását szeretnék elérni. A gyerekek négy alkalommal szakemberektől hallhattak az elsősegélynyújtásról, a véradásról, a segélyhívásról. A rendezvényen a Vöröskereszt munkatársai avatták fel azt a táblát, amely a szervezet bázisóvodáit jelöli. Eddig az egerszalóki intézmény mellett a városból csak a Ney Ferenc Óvoda csatlakozott a programhoz.