Tags Posts tagged with "Agria TISZK"

Agria TISZK

-

A gyakorlati életben is kamatoztatható tudást kínál az Agria Tiszkben nyílt Életvezetési Tanoda. A fejlesztő programokra a Wigner, valamint az EKE Gyakorlóiskola diákjait várják. A megnyitón elhangzott, a tanoda a szabad játék és tanulás helyszíne. A pedagógusok, szakemberek nem tanórákkal, hanem kézműves feladatokkal, játékokkal várják a gyerekeket.

Adatvédelem, virtuális szerver, felhő technológia. Néhány olyan fogalom, amelyekkel a vállalkozások egyre gyakrabban szembesülnek. Az Agria TISZK adott otthont a Széchenyi 2020 részeként megvalósuló Vállalkozz digitálisan program sorozat 4. állomásának. Az információs napok célja, hogy felkészítse és egyre jobban beavassa a cégeket a digitális munkavégzés lehetőségeibe.

Befejeződött az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ gyakorlati képzőhelyének építése. Az épületekben mind a középfokú, mind a felsőfokú szakképzés számára biztosítanak gyakorlati képzési lehetőséget. A partneriskolák diákjai januártól többek között tankonyhát, tanéttermet, rendezvényteret és rádió stúdiót vehetnek birtokba.

Közel egymilliárd forint pályázati forrásból valósult meg az Agria TISZK infrastrukturális fejlesztése. A beruházás célja az, hogy a partnerintézmények, vagyis a Wigner, a Kontawig, Neumann, a Szent Lőrinc, a főiskola és az EKF Gyakorló diákjai számára magasabb színvonalon biztosítsanak gyakorlati képzést, ezzel növelve esélyüket az elhelyezkedésben. A fejlesztés több területet is érintett.
A közel 2000 négyzetméteres hasznos területtel rendelkező központi képzőműhely építése februárban kezdődött. A szakképzés két új épületben valósul meg: a Bartók tér felőli A-épületben egy multifunkciós, oktatásra is alkalmas rendezvényteret és egy tanbüfét hoztak létre.
A Trinitárius utca felőli B-épületben tankonyhát, tanéttermet, képességfejlesztő szobát, könyvtárat és rádiós stúdiót alakítanak ki. Az épületek tervezésekor fontosnak tartották, hogy az új képzőműhely illeszkedjen a környező épületekhez. A beruházás a parkolófejlesztéssel és parkosítással együtt bruttó 650 millió forintból valósult meg.

-

Az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ partnerintézményei közül a legnagyobb beruházás, 600 millió forint értékben, az Eszterházy Károly Főiskola Bartók téri gyakorlóiskolájában valósul meg. Szeptember végére elkészül a két új épület, amit nem csak az iskola, hanem a társintézmények diákjai, sőt a nagyközönség is használhat.

A beruházás a félidejéhez érkezett, a munka során elértek az épületek legmagasabb pontjához, így régi szokást felelevenítve egy bokrétát helyeztek el az épületszerkezeten. Az engedélyezési folyamat még 2009-ben kezdődött. A közbeszerzésen nyertes miskolci kivitelezővel 2011. december 28-án írták alá a szerződést. A munka február elején kezdődött, miközben folyt a tanítás. Két, összesen 1900 m2-es hasznos területtel rendelkező épület készül. Az A-épület a Bartók tér felől, míg a B-épület a Trinitárius utca felől lesz megközelíthető.
A B-épületben ezen kívül rádió stúdió kap helyet, valamint tantermeket alakítana ki. Az épület közösségi funkciókat is ellát majd, szakkönyvtárat, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók számára képességfejlesztő szobát alakítanak ki. Ezeket a képzőhelyeket az Agria TISZK partnerintézményeinek, vagyis a Wignernek, a Kontawignek, a Neumann-nak, a Szent Lőrincnek, a Főiskolának és az EKF Gyakorlónak a diákjai, hallgatói használják majd. A létesítményt várhatóan szeptember végén adják át.

Lezárult az az egy éves képzési program, amely vállalkozások elindításához, működtetéséhez nyújtott szakmai segítséget a nőknek és a 45 év feletti férfiaknak. A „Partnerséget építünk” elnevezésű projektet az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ és a Neumann János Középiskola indította két szlovák partnerrel közösen.

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-ben lépett életbe azzal a céllal, hogy segítse a magyar-szlovák határmenti térség gazdasági erősödését. Ennek keretében indult 2010 decemberében az a pályázat, amely vállalkozások indításához, fejlesztéséhez nyújtott segítséget a munkaerőpiacra visszatérő nőknek és a 45 év feletti férfiaknak.
Kolman Miklós tréner elmondta: a résztvevők tréningsorozaton vettek részt, amelynek köszönhetően sok új ismeretre tettek szert. Hozzátette: az egy éves képzési programban a nők nagyobb arányban vettek részt.
A projektben a Neumann János Középiskola és Kollégium a vállalkozói kultúra terjesztésében vállalt szerepet.
A projektgazdák remélik a felkészítő program nagyban hozzájárul majd a vállalkozások sikerességéhez.

-

Partnerséget építünk címmel tartottak tájékoztató rendezvényt a Neumann Ifjúsági Vállalkozó Központ és Oktatási Centrumban. A sikeres pályázat útján megvalósuló program célja segíteni a vállalkozóvá válást.

Vállalkozókat támogató programot indít 2 szlovák partnerrel az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ és a Neumann János Középiskola. A Magyar- Szlovák Határon átnyúló együttműködési program keretein belül zajló, Partnerséget építünk megnevezésű projekt célcsoportjai a nők és a 45 év feletti férfiak.
A program keretében különféle tréningeken, tanácsadásokon vehetnek részt a jövő vállalkozói, ahol segítséget kaphatnak a vállalkozások alapításához, beindításához és fejlesztéséhez.
A vállalkozói tevékenység egy nagyon nehéz és összetett szakterület, többirányú és sokoldalú segítségre van szükség a vállalkozóvá váláshoz – mondta el Dr. Sipos Mihály, a Neumann János Középiskola és Kollégium igazgatója, aki kiemelte intézményük már tíz éve folytat ilyen irányú tevékenységet és több sikeres pályázatban is részt vettek.

Közel 900 millió forint uniós támogatást nyert pályázaton az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ. A projekt célja a szakképzés infrastrukturális hátterének fejlesztésére. A program során korszerű technikai eszközökkel támasztják alá a gyakorlati képzést, illetve kialakítanak egy központi képzőhelyet.

Az Agria TISZK-et alkotó hat partnerintézmény – az Eszterházy Károly Főiskola és gyakorlóiskolája, a Wigner, a KONTAWIG, a Szent Lőrinc és a Neumann – célja egy minőségi szakképzési rendszer kialakítása térségünkben. 2 éves együttműködésük során már számos fejlesztést valósítottak meg. A korábbi szakmai újításokra épülve a mostani közel 1 milliárdos projekt az infrastruktúra modernizálását célozza meg, ezáltal kényelmesebbé és egyszerűbbé válhatnak a szakképzés körülményei.
A 2 évesre tervezett projekt több lépésben valósul meg. Modern informatikai és oktatástechnológiai berendezéseket szereznek be, amelyek a partneriskolák képzési profiljának megfelelően segítik majd a gyakorlati képzést. A projekt során kialakítanak egy központi képzőhelyet, ahol fejlesztőhelységek segítségével hátrányos helyzetű és saját nevelési igényű tanulókat is képzésbe vonhatnak. A program részeként felújítják a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium elektromos hálózatát is.

-

Az Agria TISZK partnerintézményeiben lezárult az a projekt amelyet a szakképzés minőségének javításáért indítottak a tavalyi év elején. A programot uniós támogatással mintegy 300 millió forintból valósították meg.

Két év alatt számos fejlesztés történt az Agria TISZK hat partnerintézményében. Köszönhető mindez annak a projektnek, amelynek zárókonferenciát kedden tartották a NIVÁK Ifjúsági és Vállalkozói Központban. Az intézmények közös nyilvántartási rendszert dolgoztak ki, egységes értékelési programot vezettek be, melynek segítségével nyomon követhetik a végzett tanulók életpályáját. Ezen kívül elektronikus és könyv formájú tananyagokat fejlesztettek ki, a pedagógusok informatika, pályaorientáció, kommunikáció témákban vehettek részt képzéseken. A projekt azt a célt szolgálta, hogy a szakképzési rendszer igazodjon a munkáltatók elvárásaihoz és olyan tanulók kerüljenek ki a szakképzésből, akik mind elméleti, mind gyakorlati téren megfelelő tudással rendelkeznek. Az Agria TISZK-et alkotó hat partnerintézmény – az Eszterházy Károly Főiskola és gyakorlóiskolája, a Wigner és a KONTAWIG, a Szent Lőrinc és a Neumann együttműködése nem szűnik meg a jövőben sem, keresik a további közös munkához szükséges pályázati forrásokat.