A vizsgálat és a diagnózis kérdései

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány szerint Heves megyében a roma gyerekek sajátos nevelési igényűvé nyilvánítása a szegregáció eszköze. Ennek bizonyítása lesz a feladatuk a megyei bíróságon kezdődött perben. Az alperesek, a fenntartó megyei önkormányzat, a minisztérium, a miniszter és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szerint mindez megalapozatlan – ezt nekik is bizonyítaniuk kell.

A felperes munkatársai vizsgálták Heves megyében a speciális iskolákat, a tanulók összetételét. Megállapították, a közép – és súlyosan fogyatékosok magyar gyerekek, a hiperaktív és a tanulási zavarral küzdők, vagy enyhén fogyatékosok kizárólag roma gyerekek. A megyében indított pernek az is az oka, hogy egy 2003-as adat szerint magas a roma gyerekek felülreprezentáltsága, ma pedig a diákok 10%-a sajátos nevelési igényű a megyében. A felperesek szerint a megyében a diagnosztikai és a mérési eszközökkel közvetve, vagy közvetetten diszkriminálják a gyerekeket. Az alperesek képviselői szerint mindez megalapozatlan, munkájukat a törvény előírásainak megfelelően végzik, a szakmai protokollt alkalmazzák, a bizottság tagjai vizsgázott, tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek. A per április 13-án folytatódik a Heves Megyei Bíróságon.