Tags Posts tagged with "Hősök napja"

Hősök napja

A Hatvanas ezred emlékműnél tisztelegtek Egerben a hősi halált halt katonák előtt a hősök napján. A honvédség, az önkormányzat, civil szervezetek helyezték el koszorújukat.

A magyar hősök emléknapját 1917-ben ünnepelték először. 2001-ben országgyűlési döntés született arról, hogy meg kell emlékezni elesett katonáinkról. Az idei tiszteletadás centenáriumi, hiszen 100 éve annak, hogy kitört az első világháború. A Hatvanas ezred emlékműnél Balogh Tibor őrnagy mondott ünnepi beszédet.
Az emlékműnél a honvédség, az önkormányzat, és egyéb szervezetek helyeztek el koszorút.

Koszorúkat helyeztek el a hősök napján a csatamezőkön elesett egri katonák tiszteletére a Hatvanas ezred emlékműnél. A hősi halált halt katonákra május utolsó vasárnapján emlékezünk.

Megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek a csatamezőkön elesett katonák előtt a Hősök napján. A háborúkban elesett katonák emlékére rendezett ünnep eredete egy 1917-es törvényre vezethető vissza, hét évvel később jelölték ki az ünnep időpontjának május utolsó vasárnapját.
Balogh Tibor nyugállományú őrnagy kiemelte: ez az ünnep alkalmat ad arra is, hogy gyermekeink, unokáink is megismerjék a múltat, és azoknak a hősöknek a történetét, akik életüket áldozták a hazáért.
Az ünnepségen a Magyar Honvédség, az egri önkormányzat és a Heves Megyei Kormányhivatal, valamint pártok és civil szervezetek nevében helyeztek el koszorút a Hatvanas ezred emlékműnél.

-

Koszorúkat helyeztek el az egri hősi halottak tiszteletére a hétvégén a Hatvanas ezred emlékműnél. Május utolsó vasárnapján a Hősök napján országszerte a háborúban elesett magyar katonákra emlékezünk.

1917-ben nyilvánították nemzeti ünneppé a hősök napját, május utolsó vasárnapját. Ekkor emlékezünk az elesett magyar katonákra. Az egri megemlékezésen elhangzott: ez a nap 1925 és 1944 között nemzeti ünnep volt. Eszmeisége miatt a II. világháborút követő diktatúra eltüntette a naptárból, csak a rendszerváltozás után kerülhetett vissza ismét a köztudatba. Az Országgyűlés 2001-ben nyilvánította május utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékünnepének. Az ünnepi megemlékezést Balogh Tibor nyugállományú őrnagy tartotta. A Hatvanas ezred emlékművet 1932-ben állították fel Egerben. Az oszlop a város háziezredének, a Hatvanas ezrednek állít emléket. A megemlékezés végén koszorúkat helyezett el az emlékműnél a Magyar Honvédség, a megye és város vezetése mellett rendvédelmi és civil szervezetek, pártok. Az ünnepség végén az Egri Obsitos Fúvószenekar játszotta a Szózatot.

-

Május utolsó vasárnapján emlékezünk az elesett magyar katonákra. A Hősök napján a Hatvanas ezred emlékműnél helyeztek el koszorúkat az egri hősi halottak tiszteletére.

A Hősök napjának megünneplése egy 1917-es születésű, 1925-ben megerősített törvényre vezethető vissza, amely kimondta, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni”. 1945 után, a kor politikai berendezkedéséből adódóan nem lehetett emlékezni május utolsó vasárnapján az elesettekre, a Hősök napját 2001 óta ünnepeljük ismét.
Egerben a háziezred hősi halottainak emlékművénél emlékeztek, ahol Balogh Tibor nyugállományú őrnagy a város sok évszázados katonai hagyományit elevenítette föl beszédében.
A Hatvanas ezred emlékműnél az önkormányzat, politikai pártok, katonai hagyományőrzők, civil egyesületek nevében helyeztek el koszorúkat a hősi halottak tiszteletére.

-

A hősök napján emlékeztek az elesett katonákra a Rác templom előtti emlékparkban, ahol újra avatták a 14. Dobó István honvéd gyalogezred áttelepített emlékhelyét. Makláron a templomkertben koszorúzták meg a község hősi halált halt katonáinak megújult emlékművet.

A hősök napját, május utolsó vasárnapját 1917-ben nyilvánították nemzeti ünneppé, ilyenkor emlékezünk az elesett katonákra. 1948 után, egészen 1990-ig nem lehetett megtartani a gyásznapot, a hősök napját a rendszerváltás után kezdtük újra megünnepelni.
A 14. honvéd gyalogezred emlékhelye a laktanyában volt, a város azonban helyőrség nélkül maradt, ezért hozták létre az új emlékhelyet, a Rác templomnál.
Az emlékparkban Maruzs Roland őrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója mondott ünnepi beszédet.
Az elesett maklári katonák emléke előtt a templomkertben emlékeztek a község lakói, ahol Herman István országgyűlési képviselő hívta föl a figyelmet a tiszteletadás fontosságára.
Makláron szentmise után felavatták és megszentelték a megújult háborús emlékművet.