Tags Posts tagged with "állampolgári eskü"

állampolgári eskü

-

Tizenketten tettek állampolgári esküt kedden délután a városháza dísztermében. Heten közülük Romániából, ketten az Egyesült Királyságból és Németországból érkeztek, egy pedig szlovákiai származású volt. Habis László polgármester az eseményen elmondta, az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése óta egyre többen kérik Egerben is a magyar állampolgárságot.

Szobrokat és haranglábat avattak a tízéves születésnapját ünneplő Hotel Szent Istvánban. Másnap húszan tettek a kápolnában állampolgári esküt, mindannyian székelyek, a Hargita megyei Oklánd községből érkeztek.

Egy évtizednyi barátságot szeretnének együtt megünnepelni – mondta Tamás Zoltán, a tízéves hotel igazgatója. Az egrieken kívül határon túli magyarokkal ünnepeltek együtt.
A kápolnában új szobrokat avattak. Dr. Boncz László, a járási hivatal vezetője azt mondta róluk: tiszták, hősök, szentek, magyarok. Szent Erzsébet, Szent Hedvig, Mindszenty József hercegprímás és Márton Áron püspök kapott szobrot a kápolnában. A négy különböző életút egy irányba mutat: az önzetlen szeretet irányába – mondta a hivatalvezető.
Lármafákat ünnepelnek, amelyek világítanak, mutatják az utat, mutatják, hogy mit kell a magyaroknak tenniük – mondta Vitéz Blás Sándor atya. Lármafa az életét a szegényeknek adó Szent Erzsébet, a Lengyelországban világító Szent Hedvig, Mindszenty József, akit 39 napon keresztül kínoztak, hogy tegye félre a hitét, és a Madarasi Hargitán álló lármafának nevezte Márton Áront, aki azt sugallja: ne adjuk fel.
A vajdasági Bácskossuthfalva vezetője, Fazekas Róbert bejelentette: haranglábat hoztak ajándékba, szimbólumnak szánták. A harang délben a nándorfehérvári diadal emlékére szól, akkor magyarok és szerbek együtt harcoltak a török ellen. Szerinte ma a feladat a magyarság védelme Európában.
A haranglábat és a szobrokat megáldották. A tízéves évfordulóra az oklándiak egy székelykaput hoztak. Oklánd polgármestere azt mondta: ez a székelyek identitást megőrző szimbóluma.
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő az országgyűlés elnökének levelét olvasta föl. Azt is mondta: lenni kell olyan ügyeknek, amelyekben nincs vita, ilyen az is, hogy a határon túli magyarok részei a nemzetnek.

Másnap állampolgári esküt tettek a Hargita megyéből érkezettek.

Míg a 49-es alkotmányban csak semmire nem kötelező mondatok szólnak a határon túli magyarokról, a 2010-es alaptörvényben már arról van szó: Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért – mondta dr. Boncz László, az Egri Járási Hivatal vezetője. Szerinte a 2004. december 5-ei népszavazáson nem nemet mondott a magyar társadalom, csak nem mert igent mondani. Boncz azt mondta – idézem – irigység, önzés, hazugság vett körül minket abban az időben. Úgy látja: ha ma megtartanánk ezt a szavazást, igent mondanánk.

Amit erőszakkal vesznek el, lesz majd lehetőség visszaszerezni – idézett Deáktól Ilkei Árpád unitárius tiszteletes. Azt mondta: annyi mindent elvettek, elhazudtak már tőlük, de soha semmiről nem mondtak le. Megpróbálták elvenni a nyelvüket, történelmüket. Nemessé tehet a király, de székellyé csak az Isten – idézett Nyírőtől is. Az Isten tette őket magyarrá, és úgy néz ki, az Isten vigyáz a magyarjaira – fogalmazott.
Cseke Miklós, Oklánd polgármestere azt mondta: 2004-ben megélték a második Trianont. Arról is beszélt: ne a papír legyen, ami összeköti őket a nemzettel. Most úgy érzi: ez számukra elégtétel, visszakapták azt, amit őseiktől elvettek.

-

Huszonöten tettek állampolgári esküt a Líceum dísztermében. Ennek köszönhetően romániai, oroszországi, ukrajnai és szlovákiai magyarok kaphatták meg a magyar állampolgárságot.

Huszonöt külhoni magyar tett állampolgári esküt Egerben, többségük Romániából érkezett. Habis László polgármester úgy fogalmazott: az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy kettős állampolgárok legyenek, 2011 óta több mint félmillióan nyújtották be kérelmüket.
Gábor Tímea Mária Sepsiszentgyörgy mellől érkezett, régóta várt már erre a napra.
A honosítási okmányok átadása után elsőként Habis László gratulált az új magyar állampolgároknak, akiket barátok, hozzátartozók kísértek el az eskütételre.

-

Tizennyolcan tettek állampolgári esküt kedden a városházán. Mindannyian román állampolgárok voltak. Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően egyre többen kérik a magyar állampolgárságot. Egerben ebben az évben eddig 37-en tették le az esküt.

Tizenhét román és egy német állampolgár mondta el az esküt kedden a Városháza dísztermében. A német állampolgár Magyarországon született, így ő a visszahonosítását kérelmezte. A város új magyar állampolgárait a polgármester köszöntötte. Az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése óta egyre többen kérik Egerben is a magyar állampolgárságot. Eger lakossága ebben az évben eddig 37 magyar állampolgárral bővült.

Hatan tettek ünnepélyes állampolgársági esküt csütörtökön a Városházán. Ennek köszönhetően jemeni, orosz és ukrán születésű polgárok kaptak magyar állampolgárságot.

A magyar állampolgárokat a Magyarországhoz való kötödés mellett a magyar nyelv szeretete, a magyar kultúra iránti vonzalom, elkötelezettség jellemzi-mondta köszöntő beszédében Habis László polgármester, annak alkalmából, hogy hatan tettek állampolgári esküt.
A honosításukat kérők között egy jemeni fiatal asszony is felesküdött arra, hogy hű polgára lesz az országnak és Egernek.
A polgármester a honosítási okmányok átadása után azt kívánta az új állampolgároknak, hogy érezzék jól magukat Egerben, legyenek boldogok magánéletükben, sikeresek pályafutásukban, szakmai életükben.

Harmincketten tettek állampolgári esküt Egerben, Habis László polgármester előtt. Ukrajnából és Romániából érkeztek városunkba. Többen közülük már évek óta itt is éltek.

Harmincketten tettek állampolgári esküt Egerben a Városházán. Legtöbben Erdélyből, de volt, aki Kárpátaljáról érkezett városunkba, hogy hivatalosan is az anyaországhoz tartozzon. A legidősebb részt vevő hatvannyolc esztendős, a legfiatalabbak pedig ötéves ikrek voltak. A részt vevők évek óta itt élnek, tanulnak vagy dolgoznak már. Mindannyian erős szálakkal kötődnek Egerhez. Habis László kiemelte: polgármesteri feladatai közül mindig ünnepként tekint az állampolgári eskütételre. A részt vevők az egyszerűsített honosítási eljárás során tehették meg fogadalmaikat.

Negyvennyolcan tették le állampolgársági esküjüket a Városházán. Ennek köszönhetően szlovákiai, romániai és ukrajnai magyarok váltak teljes értékű állampolgárrá. Mindezt azt tette lehetővé, hogy a Parlament elfogadta az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvényt, ezáltal széles körben vált lehetővé a kettős állampolgárság intézményének bevezetése -hangsúlyozta ünnepi beszédében Habis László polgármester.

„Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem, és a Magyar Köztársaságnak hű állampolgára leszek.”
Az állampolgári eskü mondatai kedden délután hangzottak el a Városházán, ahol ezúttal negyvennyolcan tettek állampolgársági esküt Habis László polgármester előtt.
Kis Ferenc Bihar községből érkezett Egerbe, családjával együtt kérelmezte a magyar állampolgárságot.
Kocáver Sándor az Egri Hittudományi Főiskolán tanult hosszú évekig, szívéhez nőtt a város, ezért döntött úgy, hogy Egerben teszi le az esküt.
A polgármester a honosítási okmányok átadása után elsőként gratulált a város új magyar állampolgárainak, további életükhöz sok sikert és boldogságot kívánt.

Huszonhárman tették le állampolgári esküjüket a Városházán. Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően ma már negyedévente, mintegy húsz-harminc fő kapja meg a magyar állampolgárságot.

Romániából, Ukrajnából és Finnországból érkeztek magyarok, hogy állampolgári esküt tehessenek a Városházán. Az egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően ma már rövidebb idő alatt, átlagosan öt hónap elteltével kaphatóak meg a magyar okiratok. Kémenes Róbert Hargita megyéből jött, és lélekben már 24 éve vár erre a napra, mint mondja, azért, mert magyarnak született.
A székelyudvarhelyi Dáné Ilona hét hónapja adta be kérelmét, és reméli, hogy nemsokára fiai is magyar állampolgárok lehetnek.
A leendő állampolgárok Habis László polgármester előtt tették le az esküt.
Habis László hangsúlyozta: a kettős állampolgársággal a kormány sokak számára lehetővé tette, hogy szülőföldjükön maradva magyar állampolgárok is lehessenek.
Elsőként Habis László gratulált a teljes jogú magyar állampolgároknak, akiket erre az eseményre a hozzátartozók, barátok is elkísértek.

-

Ketten tettek állampolgári esküt a Városháza Dísztermében. Habis László, polgármester kiemelte: az új jogszabálynak köszönhetően, egyszerűbb intézni a honosítást, így egyre többen döntenek a kettős állampolgárság mellett.

Ketten vették át honosítási okiratukat a Városháza Dísztermében. Egyikőjük már 20 éve él városunkban férjével. Az egyébként erdélyi származású, nagykárolyi hölgy, arra a kérdésre, hogy miért csak most kérte honosítását, azt válaszolta, hogy eddig bonyolult lett volna az ügyintézése. A Délvidékről származó topolyai fiatalember pedig, hat évig tanult városunkban és szintén az egyszerűsített jogszabályi háttér miatt döntött a honosítás mellett.

Nyolcvannyolc népviseletbe öltözött gyergyószentmiklósi és zetelaki tett állampolgári esküt a nemzeti összetartozás napján a Dobó téren. Többen szüleikre emlékeztek, akik nem érhették meg, hogy magyar állampolgárokká válhassanak, mások arra hívták fel a figyelmet: a tragikus emléknap az összetartozás napjává szelídült, a kettős állampolgárságról szóló törvény pedig gyógyírt jelenthet a Trianon által okozott sebekre.

Szentmisével kezdődött a Bazilikában a nemzeti összetartozás napja. Február közepén százketten igényelték Egerben, Felsőtárkányban és Mezőkövesden a magyar állampolgárságot, közülük a köztársasági elnök 92-nek engedélyezte az állampolgárság megszerzését. Eger testvérvárosa, Gyergyószentmiklós, valamint Zetelaka polgárai azt kérték: itt tehessék le az esküt.
Habis László Dobó szavait kölcsönözte Gárdonyitól: Ne mondhassa azt ránk a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Trianont követően az országot fizikailag megcsonkították, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt – fogalmazott. Összeköt többek között a nyelv, az irodalom, a hit, a hagyományok. A mai emléknap akkor tölti be hivatását, ha a trianoni békeszerződés után 91 évvel új korszakot nyit a nemzet egészéről való gondolkodásban és cselekvésben. Erős Magyarországra van szükségük- mondta a polgármester.
Szabó Róbert, a megyei közgyűlés elnöke úgy látja: a Fidesz-kormánynál senki nem tett többet eddig a nemzet egyesítéséért. Az esküre váró székelyekhez szólva azt mondta: nem ők csatlakoznak hozzánk, hanem mi hozzájuk, arra kérte őket, segítsenek bennünket a nemzetté válás útján, mert sajnos az elmúlt 20 évben néppé silányodott a határon belüli magyar nemzet. Tanítsanak minket együttműködésre, összetartozásra, Szabó szerint Magyarország csak így lehet sikeres.
Gyergyószentmiklós polgármestere, Mezei János azt mondta: a magyar Golgota keservének emléknapját az összetartozás napjává szelídítette a történelem. Eddig nem hitte, hogy ez a nap örömet is tud hozni. A székelyek lassan már beletörődtek a szétszakítás átkának végérvényességébe, most pedig boldog, hogy nem csak lelke legmélyén ápolhatja magyarsága szentségét. Végül arra kérte Istent, adja meg a székelyeknek, hogy autonóm földet mondhassanak hazájuknak.
Kilencven év után a politikusok is megértették: eljött az idő, hogy ők is tegyenek valamit a határon kívüli élőkért – mondta Zetelaka korábbi polgármestere, Sándor László. Elsöprő többséggel szavazták meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amely gyógyírt jelenthet a Trianon okozta sebekre.
Nyolcvannyolcan tettek esküt, ötvennyolcan Gyergyószentmiklósról, harmincan Zetelakáról. A honosítási okiratok átvétele után a házigazda Eger és a két vendégtelepülés adott műsort.

Este Zetelaka, Gyergyószentmiklós és Eger összetartozását jelképező fákat ültettek, és kopjafát avattak a Lajosvárosban.
Naponta nyolcszáz állampolgársági kérelem érkezik, eddig 90 ezer igénylést regisztráltak országosan. Gyergyószentmiklós lakosságának kilencven százaléka magyar, a polgármester, Mezei János szerint nincs olyan közöttük, aki ne kérné a magyar állampolgárságot.