Féktelenül – 2021.05.27.

– A roma kérdés kormányokon átívelő probléma
– A muzsikus cigányok telepét felszámolták
– A Verőszalába lakosságcserével kerültek a romák
– A Szalában 70-800 roma él, télen több
– A mélyszegénység újratermelődik
– Heves megyében él a legtöbb roma népességarányosan
– A cigány népesség nem homogén
– A felnémeti cigánytelep lakóinak harmada tud elköltözni
– A Szalából nem tudnak kitörni
– A sikeres romák mintaadói a közösségnek
– Állami beavatkozás szükséges
– A kisebbségek segítése a többség érdeke is
– A többségi társadalmat is tanítani kell az együttélésre
– A magyar társadalom konzervatív és asszimilálni akar
– Az iskolarendszer alkalmatlan a szegények oktatására?
– A romák mindössze 1%-a szerez diplomát
– A telepiek használják és kereskednek is a droggal
– A családi pótlék nagyvonalú megemelése elkerülhetetlen
– A munkahelyteremtés és az oktatás megoldás lehet
– A fejlődés miatt kevesebb lett a munka