Cigánypasztorációs konferencia

Előadásokon, miséken hívták fel a figyelmet az oktatásra és felzárkóztatásra a tizenkettedik cigánypasztorációs konferencián. A háromnapos programot a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs irodája, a Ceferino Ház koordinálta.