Ülésezett Eger közgyűlése

Módosították a Gárdonyi Géza Színház, valamint a Harlekin Bábszínház alapító okiratát. A képviselők többek között sürgősségi indítványként támogatták a városi kulturális intézmények uniós és hazai forrásokat célzó pályázatainak benyújtását. A jövőben a város a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítését tervezi, melyet pályázat útján kíván megvalósítani. Egységes városmarketing stratégia is készül.

Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása miatt Egerben. Az idegenforgalmi és az iparűzési adóról szóló rendelet lényeges változást nem tartalmaz. Az ingatlanokat terhelő építményadó és telekadó esetében a testület lemondott az inflációkövető adómérték emelésről, így 2013. január 1-től mindössze azon magánszemélyek fizetnek nagyobb adót, akik Egerben lakással rendelkeznek, ám más településen van a bejelentett lakcímük. Jó hír, hogy a magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke csökken, az eddigi 750 forint helyett 350 forint lesz az adó mértéke évente és négyzetméterenként.
Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj február elsejétől a környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében. Azoknak az egri lakosoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára, jövőre 3600 forintot kell fizetniük minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után. A növekvő díjterhek miatt a grémium úgy döntött bővíti a kedvezményre, mentességre jogosultak körét. Díjmentességet élvez, aki öregségi nyugdíjra jogosult, vagy megváltozott munkaképességű és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, jelenleg 85.500 Ft-ot. A jövőben díjfizetési kedvezményt kapnak azok a fogyasztók is, akik az adóév végéig igazoltan rákötnek a szennyvízhálózatra.
Az egri önkormányzat idén is támogatást nyújt a minimum négylakásos társasházak magánerős felújításához, valamint a külterületi út- és csapadékvízelvezető rendszer karbantartásához. A pályázatokat május 31-ig lehet benyújtani.
A testület a Deák Ferenc úti villasor épületeinek helyi egyedi védelem alá helyezéséről is szavazott. A rendelettervezet 30 napos közszemlére tételéről döntöttek.
Módosították a Gárdonyi Géza Színház, valamint a Harlekin Bábszínház alapító okiratát, a városüzemeltetési feladatokat közszolgáltatási szerződés keretében további öt évig a Városgondozás Eger Kft. látja el.
A Templom Galéria világításának korszerűsítésére pályázatot nyújt be az EKMK, az ehhez szükséges önrész biztosításáról is határozott a közgyűlés. A civil szervezetek támogatására idén másfél millióval kevesebb összeg jut, a Civil Ház felújításának korábban kifizetett önrésze miatt. Összesen 5,3 millió forint jut a programok, projektek megvalósítására. A közoktatási, valamint a szociális és gyermekjóléti intézmények étkezési térítési díjainak változásáról is született döntés, május elsejétől átlagosan 4 százalékkal nő a díj, a költségek emelkedése miatt. Eger pályázott a 25-ös főúton a Fadrusz utcai, a Külsősor utcai és a
Vallon utcai csomópontok gyalogos átkelőhelyeinek fejlesztésére, korszerűsítésére. A beruházás támogatást kapott, a megnövekedett költségek miatt azonban a szükséges önerő közel két és félmilliós kiegészítéséről kellett dönteni. Hamarosan elkészül Deák Ferenc mellszobra melyet a református templom előtt helyez majd el az Egri Városszépítő Egyesület.