Eszterházy Nap

A felsőoktatás helyzete, a munkaerőpiac, gyakorlati képzés és képzésfejlesztés volt az a Főiskola Eszterházy Napjának egyik kiemelt témája. Az Eszterházy Károly Főiskola tavaly tavasszal 440 millió forintot nyert uniós pályázaton, melyen belül kiemelt szerepet kap a szakmai gyakorlatok átszervezése és korszerűsítése.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című Uniós pályázatának céljai között szerepel az oktatási intézmények munkaerő-piaci alkalmazkodó képességének javítása, a gyakorlati oktatás erősítése, az alapképzés és az osztatlan mesterképzés szakmai gyakorlati feltételrendszerének támogatása.
A projekt segítségével a Főiskola több szakon, mint például a szociálpedagógia, bortechnológus, turizmus-vendéglátás meg szeretné újítani a gyakorlati oktatást. A tervek szerint a hallgatók az alapképzésben már a tanulmányaik alatt megkezdik szakmai gyakorlatukat, hiszen a most ismertetett felmérések szerint a munkáltatók később sokkal szívesebben alkalmazzák majd őket.
A konferencián ismertették az Észak-magyarországi régióra vonatkozó munkaerőpiaci kereslet felmérés eredményeit, előadás hangzott el a hiányszakmákról és a kamara képzésfejlesztésben betöltött szerepéről.
A pályázat keretében, hat régióban összesen 6,5 milliárd forintra pályázhattak a felsőfokú oktatási intézmények. Az Eszterházy Károly Főiskola 440 millió forintos támogatást nyert el erre a projektre, ami 2012. május 31-ig tart. Mint elhangzott, ezt a gyakorlatot, amit most kiépítenek ebből a pályázatból nem zárják le jövőre, hanem a partnerek bevonásával tovább később is folytatják.