Isten mindenkihez szól

Siketeket konfirmált Kádár Zsolt református esperes június 10-én a Kálvin-házban. A fiatalok gyülekezetük előtt tettek tanúságot Krisztus mellett hozott döntésükről.

A két fiatal egy éve külön hittanon készül arra, hogy a református egyház felnőtt tagjává válhasson. Elsajátították a szükséges hitbeli, egyháztörténeti ismereteket, és megtanulták a legfontosabb dogmatikai tételeket. A siketek egri iskolája régóta együttműködik a református egyházzal annak érdekében, hogy az intézménybe járó református diákok is tanúságot tehessenek hitükről és keresztény elkötelezettségükről gyülekezetük előtt.A lányokat Kádár Zsolt református esperes külön istentisztelet keretei között konfirmálta, a fiatalok életükben először a református egyház felnőtt tagjaiként az úrvacsorában is részesülhettek.