Igehirdetés jelnyelven

Hogyan dicsérik és imádják Istent a siket emberek? Erre a kérdésre kaptak választ a hívek az Egri Baptista Gyülekezet istentiszteletén, ahol Kovács Imre lelkipásztor jelnyelven hirdetett igét. Emellett bemutattak egy projektet is, amelynek célja a Biblia lefordítása a siketek részére.

Dobbal kísért jelnyelvi dicsőítő éneket láthattak a hívek az Egri Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Kovács Imre lelkipásztor jelnyelvi igehirdetésén kívül bemutattak egy projektet is, melynek célja a Biblia lefordítása a siketek számára.
2014 elején a protestáns egyházak összefogásával kezdődött a munka, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Biblia Társulat is támogat. Az Ökumenikus Magyar Jelnyelvi Bibliafordító Bizottság szeptembertől Márk evangéliumát kezdte átültetni jelnyelvre. Horváth Ádám, aki teológusként csatlakozott a munkacsoporthoz, a fordítási, értelmezési nehézségekben segédkezett.
A próbaanyagokat a siket keresztény felekezetekben mutatják majd be és értékelik. Az Újszövetségről készült jelnyelvi bibliafordítást öt éven belül szeretnék közzétenni az egyházak és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének honlapján. Ezen kívül terveznek egy DVD-kiadást is, majd a munkát az Ótestamentum jelnyelvre fordításával folytatnák.