Élőhely-rehabilitáció a Bükki Nemzeti Park területén

Az Európai Unió és a magyar állam 151 millió forintos támogatásával tovább folytatja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a komplex vizes élőhely-rehabilitációs programot a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területén. A Tarnaszentmiklós, Ludas és Pély térségében megvalósuló beruházásokkal a különböző fajok korábban megszűnt élőhelyeit rekonstruálják, s ezzel hozzájárulnak életesélyeik növeléséhez – jelentették be az igazgatóság munkatársai a projekt nyitó rendezvényén.

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területén napjainkban az egyik fő probléma a kiszáradás, ami a vizes élőhelyek pusztulását vonja maga után. A belvízrendezésnek, az árvízi védekezésnek és a területek lecsapolásának köszönhetően csaknem teljesen eltűntek a hagyományos faunának és flórának otthont adó mocsarak és fertők a területről. Ezek visszaállítása érdekében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság sikerrel pályázott, melynek köszönhetően Pély, Ludas és Tarnaszentmiklós térségében folytatódik az évekkel korábban megkezdett vizesélőhely-rekonstrukciós projekt.
A komplex élőhely-fejlesztési tevékenység célja a kiszáradás miatt pusztuló vizes élőhelyek vízellátásának biztosítása, valamint a térség fás vegetációinak rekonstrukciója, amely a folyómeder-maradványokat szegélyező erdősávok, és a kis pusztai szárnyékerdők felújítását, kialakítását jelenti.
A beruházás eredményeként megmaradnak a vizes élőhelyek változatos életközösségei, és lehetővé válik az ezen élőhelyekhez köthető zászlósfajok, így pl. a récefajok állományának növelése is. A projekt 2013 decemberében zárul.