Új elnök a hegyközség élén

Pál Sándort választották az Egri Hegyközség elnökévé, hat év után nem vállalta tovább Simon József a feladatot. A tisztújító közgyűlésen az elmúlt három évet is értékelték.

A hegyközségnek közel 1400 tagja van, akik 1350 hektáron gazdálkodnak.
Nyilván előkerül a kérés a közgyűlésen, hogy vegye meg a város az Egervint, de az önkormányzatnak nem lehet tiszte, hogy vásárlóként támogassa a hegyközséget – mondta Rázsi Botond alpolgármester -, erre nincs sem anyagi, sem más lehetősége. Az alpolgármester szerint pozitív üzenet az, hogy a város vezetése keresi a jogi utat, és mozgósítja a kapcsolati tőkét az ügy érdekében. Felléptek viszont a felvásárlási gondok ellen, és dolgoznak, hogy hatékonyabb legyen a marketing.
Simon József, aki hat évig volt a hegyközség elnöke, televíziónknak azt mondta: egységesebb arculatot, a szőlőkben nagyobb rendet szeretett volna elérni. Ma 2-300 hektáron közel hasonló művelési móddal nagyon jó minőséget termelnek, a többi 1000 hektáron azonban olyan sokféle a művelési mód, hogy nem látott reményt arra: egységesíteni tudja.
Csökken az ár, gond a felvásárlás, és a gazdasági válság is az egri borokat sújtja legjobban.
Tarsoly József hegybíró azt mondja: csökkent a szőlőterület az elmúlt három évben, az időjárás sem volt kegyes, de bizakodó.
A közgyűlésen Pál Sándort választották a hegyközség elnökévé,aki már 2002 és 2005 között egyszer betöltötte ezt a posztot, megválasztották az alelnököket, a választmányt, a bizottságokat. A mandátumuk a közgyűlés döntése értelmében már nem három, hanem négy évre szól. A hegyközség évente megközelítőleg 30 millió forintból gazdálkodik, ennek több mint tíz százalékából a külterületi utakat javítják.

Sajtóközlemény
Eger Város Hegyközségének Közgyűlése 2011. március 23-án az Egri Városháza Dísztermében megtartotta szokásos éves közgyűlését, amely egyben „tisztújító” közgyűlés is volt.
A Közgyűlésen Rázsi Botond Alpolgármester házigazdaként köszöntötte a szőlő- és bortermelőket, majd Dr. Petrovics András Eger Város Rendőrkapitánya mutatott rá a külterületi bűnelkövetési problémákra, kérve a termelők összefogását és aktivitását a közös bűnmegelőzés érdekében. Bocsi Csaba a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatója pedig ismertette a jelenleg futó szőlő-, borágazati pályázati lehetőségeket.

Közgyűlésünk döntése értelmében az eddigi 3 éves választási időszakokat mostantól 4 éves ciklus követi, illetve Eger Város Hegyközségének választmánya az eddigi 15 fő helyett 9 fős grémiumként képviseli a hegyközségi tagok érdekeit két közgyűlés között. A Közgyűlés az előző ciklus könyvvizsgálata és az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján nagy többséggel elfogadta a választmány által javasolt 2010. évi beszámolót, zárszámadást, a 2011. évi gazdálkodási, illetve üzleti tervet, az Alapszabály és a Rendtartás – leginkább jogszabály harmonizációs – módosításait mind a hegyközség, mind annak nonprofit kft-jével kapcsolatban. A hegyközségi járulékok mértékével kapcsolatban azonban elnapolta a napirendet, melyet április végén, május elején a Védett Eredetű Egri borok termékleírás-tervezetének véleményezésével együtt tárgyal majd.

A Közgyűlés második részében került sor a „Tisztújító” közgyűlésre, Tarsoly József hegybíró levezető elnökletével. A tisztújítás a közigazgatás folytonosságát biztosító hegybírót nem érintette, aki immáron hatodik éve tölti be pozícióját. Az előző közgyűlésen megválasztott 4 fős Jelölő Bizottság elnökeként Tóth István ismertette a bizottság javaslatait. Simon József Eger Város Hegyközségének korábbi elnöke, két ciklust követően nem kívánt újraindulni, így a Közgyűlés döntése értelmében 2011. március 23-tól hegyközségünk régi-új elnöke Pál Sándor, aki 2002-2005. között egyszer már betöltötte e tisztséget. Szőlészeti alelnökké ismét Dr. Pók Tamás, borászati alelnökké pedig Hagymási József került megválasztásra. A választmány tagja még az elnökön, hegybírón és a két alelnökön kívül Balga István, Csutorás Ferenc, Rabóczki Attila, valamint a 2008-ban Eger Város Hegyközségébe beolvadt Egerbakta település képviselőjeként Vásárhelyi Szilárd, Felsőtárkány település képviselőjeként pedig Juhász Károly. A hegyközség Ellenőrző Bizottságának új elnöke Pelle Béla, aki tisztségénél fogva a választmány állandó meghívott tagja. A Közgyűlés az Egri Szőlészeti Borászati Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjait, valamint Az Egri Szőlő és Borkultúra Alapítvány kuratóriumának tagjait is megválasztotta.
Tarsoly József sk. Eger Város Hegybírója