„Szeretettel írom ide a nevem”

Beszélgetés új könyvéről dr. Lisztóczky László tanár úrral

Fotók: Vozáry Róbert

Fotók: Vozáry Róbert

Otthonába lépve nyugalom, csend és béke fogad, megilletődötten foglalok helyet a több tízezer könyv között. Szinte minden helyiségben van könyv, még a garázsban is. A polcok roskadoznak a kötetek súlya alatt, plafonig érnek a múlt lapjai. Már az általa írt vagy szerkesztett kötetek is megtöltenének egy-két polcot. Ahogy ő fogalmaz: ezek a könyvek egy munkában eltöltött életnek az ajándékai. Legutóbb megjelent műve egy dedikációgyűjtemény, melynek címe: Szeretettel írom ide a nevem (Könyvtáram egri vonatkozású dedikációi). Tanár úrral új kötetéről beszélgettünk.

– Mennyi időt tölt naponta szellemi munkával?

– Mindennap dolgozom, egyfolytában pörög az agyam. A délelőtti órák a legtermékenyebbek, délután már csak mechanikus munkát végzek, ellenőrzök, jegyzeteket készítek. Sokszor el is fáradok, olyankor napokra kikapcsolódom, elutazom valahová, vagy találkozom a barátokkal. Régebben gyakran összejöttünk egy kis ultira vagy pénzfocira, de ma már egyre nehezebb összehozni egy kis játékra a barátokat.

– Legutóbb megjelent kötete, a „Szeretettel írom ide a nevem” saját könyvtárának helytörténeti anyagából válogat, egri tárgyú és vonatkozású – bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kiegészített – dedikálásokat tartalmaz. Közreadására mi adott ösztönzést?

– A dedikációk kutatásának és közreadásának nincs nagy múltja. Egy szegedi rendőrkapitány, a híres könyvgyűjtő és író, Szalay József Ajánlással és kézírással ékes könyvek címmel állított össze közleményt dedikált könyveiből 1924-ben és 25-ben, ez az általam ismert legkorábbi ilyen válogatás. Később Szíj Rezső adta közre páratlanul gazdag könyvtárának legérdekesebb és legértékesebb dedikációit. Rám Sinka István anyaga gyakorolta a legnagyobb hatást, az ő ajánlásai szinte kivétel nélkül miniatűr irodalmi remeklések. Tőle kaptam kedvet arra, hogy a dedikált könyveket gyűjtsem, a kötet főcíme is őt idézi. Rádöbbentem, hogy a dedikáció is lehet művészi szépségű, ráadásul művelődéstörténeti forrásként is használható, fontos adatokhoz lehet hozzájutni általa. Az én gyűjteményem is sok újat mond Eger múltjáról. Például új nevekkel gazdagítja Gárdonyi Géza, Remenyik Zsigmond és Kálnoky László baráti és eszmetársi kötődéseit. Új adatokat tár föl két kiváló néprajztudósunk, Berze Nagy János és Bálint Sándor Egerhez fűződő rokoni és baráti kapcsolatairól. Szerepel az összeállításban Endrődi Sándor Kuruc nóták című versgyűjteménye, melyet a szerző az elsők között, az impresszumban föltüntetett évnél is egy kicsit korábban dedikált Gárdonyi Gézának…

Dedikációk 051– Mi alapján született meg ez a válogatás?

– A kötet abból a szempontból műfajteremtő, hogy eddig még nem jelent meg olyan dedikációgyűjtemény, amely egy-egy földrajzi helyhez kötődik. A figyelem kizárólag egy-egy jelentős személy dedikálási szokásaira összpontosult. A kötet összeállítását elsősorban Eger iránti szeretetem inspirálta. Életem több mint háromnegyedét itt töltöttem, megszerettem a várost, megszerettem történelmi és irodalmi hagyományait. Régóta gyűjtöm az egri vonatkozású dedikált könyveket, és nem akartam, hogy a bennük rejlő kincsek a múló időben ebek harmincadjára kerüljenek. Megszerkesztése kemény munka volt, sokszor kerültem szembe már-már megoldhatatlan filológiai problémával, összes könyvem közül erre fordítottam a legtöbb időt és energiát.

– Miért a dedikációk?Dedikációk 037

– Tudja, én ma már inkább hátra nézek, mert előre nincs hová. Eljött az idő, hogy számvetést készítsek életemről. Az egri tanulmányaimat összegző kötet, A múló idő mérlegén (Kuriózumok Eger irodalmi örökségéből) utolsó közleménye már adott egy szűk keresztmetszetet a helyi ajánlásokból. Most a teljes gyűjteményt közreadtam.

– Melyek a legbecsesebbek?

– Az öt Gárdonyi Géza által dedikált könyvre vagyok a legbüszkébb.

– Hol sikerült a könyveket beszerezni?

– Antikváriumokban, de barátoktól, ismerősöktől is kaptam ajándékba ilyen könyveket.

– Mennyire kaptak szerepet az összeállításban az önnek dedikált művek?

– Ezeket csak akkor iktattam a kötetbe, ha nemcsak rólam, hanem Eger irodalom- és művelődéstörténeti hagyományairól is elmondanak valami fontosat. Morális szempontból tehát erősen megrostáltam őket. Két nekem címzett dedikálás áll legközelebb a szívemhez, az egyik Lengyel Dénestől, Benedek Elek unokájától származik, a másik Tamási Árontól. Tamásit egyetemista koromban kerestem föl, egyszerűen csak becsengettem hozzá, és dedikáltattam vele a magammal vitt könyveket.