Programokkal a felzárkóztatásért

Az egri önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra, és nyolcvanmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ennek köszönhetően olyan beruházások, programok valósulhatnak meg, amelyekkel a Szala városrészben élő családok, fizikai és társadalmi kirekesztettsége csökkenhet, életkörülményeik javulhatnak. A pályázatról dr. Palotai Zsuzsannát, a Humán Szolgáltatási Iroda vezetőjét és Jordán Pétert, a konzorciumi partner Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság  képviselőjét kérdeztük.

Dr. Palotai Zsuzsanna: – Ez a TOP-os program a Szala városrész korábbi szociális rehabilitációjának a folytatása. Folytatódnak a beruházási fejlesztések: út- és járdafelújítások, megújul a közösségi ház tetőszerkezete, önkormányzati bérlakásokat újítunk fel, de természetesen lesznek ún. szoft-programok, vagyis az embereket, emberi közösségeket érintő programok is, melyek az ott élők életminőségének javítását szolgálják.

Still1223_00002Jordán Péter: – A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a gyermekjóléti központtal és a gyermekjóléti szolgálattal a szoft-programban vesz részt, mint konzorciumi partner. A tevékenységünk két részre bontható: egyrészt a kollégák folyamatos szociális segítő munkával továbbra is részt vesznek a Szalában élők mindennapjainak a segítésében, másrészt olyan egyedi programokat valósítunk majd meg, amelyek segítik az integrált lakókörnyezetbe való beillesztésüket, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket (egyéni fejlesztési tervek készítése, mentorálás, életvezetési, pénzkezelési, gyermeknevelési tanácsadás, társadalmi beilleszkedés támogatása), illetve segítik a projektben részt vevő szakemberek támogatását is. A mi igazgatóságunk több szervezetet, intézményt szeretne bevonni a programba, gondolok itt például a civil szervezetekre, az Eszterházy Károly Egyetemre, az Arany János Általános Iskolára is. Szeretnénk közösségfejlesztést célzó kezdeményezéseket megvalósítani, ilyenek például a gyermek- és ifjúsági közösségi programok, sport-klub, alapszintű hangszertanulás, közösségi családi programok. Fontos szerep jut a foglalkoztatás elősegítésének, de kiemelt terület a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás (csoportfoglalkozás várandós anyáknak, babaklub, gyermekvédelmi előadások), és a gyermekek iskolai felzárkóztatása is (iskolai tanulmányok támogatása, iskolai beilleszkedést támogató programok), valamint az egészségügy (kihelyezett tanácsadás a kábítószer használatról, életvezetési csoport, egészség és családi hétvégék).

infoblokk_kedv_final_RGB_ESZADr. Palotai Zsuzsanna: – Olyan partnereket próbáltunk keresni, akik nyitottak, ezért vettük fel például a kapcsolatot az Egri Szimfonikus Zenekarral. Az egészséges életmódra nevelés nagyon fontos a gyerekvállalástól az idős korig, így ezen a területen a Magyar Vöröskereszt és az Egri Védőnők Szervezete segíti majd a munkánkat. Fontos hangsúlyt fektetünk a munkaerőpiacra való felkészítésre is, legyen szó pályaválasztásról, önéletrajzírásról, vagy jogosítvány megszerzéséről, Állásvadász Klub működtetéséről, hatékony álláskeresési technikák elsajátításáról. A projekt a szerződéskötéseknél tart, és  lesz olyan program, amely már nyáron el tud indulni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.