Egri Magazin 2020. május – a tartalomból

IMPRESSZUM • Egri Magazin – a Média Eger Kft. havilapja • Kiadja a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: (06 36) 419-999, fax: +36 36 426 164 • web: www.mediaeger.hu • Felelős kiadó: Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. • Marketingmunkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • ISSN 2060-3738 • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! • © Média Eger Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. • Adószám: 11708616-2-10 • Cégjegyzékszám: 10-09-030273 Egri Törvényszék Cégbírósága