Tags Posts tagged with "városi közgyűlés"

városi közgyűlés

-

Először ülésezett idén a városi közgyűlés. A testület Sümegi Attila Gyulát javasolja az Agria Humán Kft. ügyvezetői posztjára. A Talentum Alapítvány 15 évre megkapja a Deák utca – Stadion utca sarkán levő romos épületet. Felújítás után a tervek szerint oktatásra használják majd a régi villát. A jövőben Szmrecsányi Lajos nevét viseli majd az Érsekkert.

A társasági adóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az építkezés befejezését követően 30 napon belül önkormányzati tulajdonba kerüljön a Bárány uszoda. A közel 2,2 milliárd forintos vagyont a beruházást koordináló Egri Vízmű Sport Club a jogerős használatba vételi engedély birtokában, térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adta. Az üzemeltetési feladatokat az Eger Termál Kft. látja el.

A decemberi városi közgyűlésen többek között arról született döntés, hogy változik a város és a Heves Megyei Vízmű Zrt. között Eger víziközmű-hálózatának üzemeltetési jogviszonya. Az eddigi vagyonkezelői jogot visszaadja a társaság az önkormányzatnak és december 22-től a közműves ivóvíz-, szennyvízelvezetési és tisztítási közszolgáltatást bérleti üzemeltetési szerződéses jogviszonyban látja el.

 

Elfogadták a képviselők a város esélyegyenlőségi programját, valamint az EVAT és a Városfejlesztési Kft. első három negyedéves jelentését. A közgyűlési beszámolón elhangzott, elkészült Felnémeten, az Egri úton az Egészségügyi komplexum és befejezték a Köztársaság téri óvoda költöztetését. Döntöttek arról is, hogy szobrot kap Eszterházy Károly püspök, amit a Bazilika és a Líceum között helyeznek el.

A városi közgyűlés legutóbbi ülésén új, társadalmi megbízatású alpolgármester kinevezéséről döntöttek. Dr. Turcsányi Dániel korábban már betöltötte ezt a tisztet, akkor főállású alpolgármesterként. Továbbra is számítanak rá az EVAT Zrt. cégcsoportnál, de e mellett a fejlesztési projektek, a területfejlesztési operatív program végrehajtásának segítése lesz a feladata a város alpolgármesterként.

-

A belvárosi rehabilitációs program végrehajtására hét szervezettel köt megállapodást a város. A napirend tárgyalása kapcsán a városi közgyűlés ülésén a képviselők javaslatokat is megfogalmaztak, az áruház kérdését szinte minden hozzászóló említette. Habis László azt mondta, bonyolult és kényes kérdésről van szó.

Az egri testület első munkaülését tartotta, Saárossy Kinga emlékezett meg 1956 november 4-ről. Felmentették Rázsi Botondot az igazgatói megbízás alól, alpolgármesteri feladatai miatt. Megköszönték Csontos Ambrus városi tűzoltó parancsnok munkáját, aki megyei katasztrófavédelmi igazgató lesz. Csákvári Antal a Bursa Hungarica programhoz kapcsolódva ismertette a városi támogatási lehetőségeket. Helyi védelem alá helyezik az árvízi szintjelző táblákat, a lista folyamatosan kiegészíthető. A belvárosi rehabilitációs program kapcsán Habis László elmondta, hét taggal konzorciumot alakítanak. Pál György az áruház alá javasolta a mély-parkolót, Császár Zoltán körültekintő munkát kért, Bognár Ignác az áruház tulajdonváltását firtatta. Sós István elmondta, a projekt folyamatosan változik, Csathó Csaba úgy értékelte, közelednek az álláspontok, Pál György, hasonlóan Csarnó Ákoshoz kérte, minden képviselő kapja meg a belvárost érintő program dokumentumait. Saárossy Kinga szerint az áruház helyén jól mutatna a szobor. Habis László azt mondta, a program részeként megújulnak a műemlékek, egységes lesz a térrendszer, kiszolgáló funkciókkal. A polgármester ismertette az Agora Agria kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, a fejlesztési célú kötvénykibocsátást, azt, hogy a város 9 millió forintos rendkívüli működési támogatást ad a Vízilabda Klubnak. Dr. Misz Mihály elmondta, Dr. Fűtő László az új vezetője a kórháznak , megkezdődhet az érdemi munka az intézményben. Az egri testület november 25-én ülésezik legközelebb.

-

A közgyűlésen elfogadták a város gazdasági társaságainak fél éves beszámolóját, módosították az idei költségvetést, ami 2, 9 milliárddal 18, 3 milliárdra emelkedett. A képviselők döntöttek az iparűzési adó címzett felhasználásáról, alapítványoknak 10,5 milliót, egyesületeknek mintegy 9 milliót ajánlottak fel az adózók. A város 338 ezer forint támogatást ad az Eger Ünnepe rendezvényhez a mostani döntéssel, összesen 1,2 millió forinttal járulnak hozzá a civilek rendezvényéhez.

A költségvetés 18,3 milliárdra emelkedett. A 2,3 milliárdos összegbe beépült a tavalyi 1,6 milliárdos pénzmaradvány, több lett a központi támogatás összege is. A bevétel a felújítások, beruházások miatt 900 millióval emelkedik, ami növeli a város vagyonát – fogalmazott Habis László. Hozzátette, a tervezett működési hitelfelvételre nem lesz szükség. A képviselők módosították a város alapokmányát, ami a választások után lesz hatályos:egyrészt ez vonatkozik a kisebb testület miatt a bizottsági rendszerre, másrészt a kintről választható alpolgármesterre, aki, vagy akiket a polgármester javaslata alapján választ meg a testület. A biomassza üzem létesítéséről államigazgatási egyeztetés lesz. A polgármester hangsúlyozta, az új testület dönt majd a beruházásról, a tarifákról. Hozzátette a tervezett beruházás kapcsán megfelelő volt a tájékoztatás. A szocialisták ezt hiányolták, illetve, hogy a testületnek korábban kellett volna tárgyalni a kérdésről. A képviselők elfogadták a gazdasági társaságok első féléves beszámolóit, az Agria Humánról zárt ülésen tárgyaltak. A város elengedi a rendőrség lakbérből felhalmozott 2,3 milliós tartozását. Gyulai Katalin ezt botrányosnak nevezte, azért is, mert a kórházvédő és Jobbikos rendezvények biztosítása 46 millióba került. A Valide Sultána fürdő felújítása része a belvárosi programnak,az öt évtizede feltárt műemléket 76 millióból teszik látogathatóvá. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Eger koordinálja 10 európai város szociális városrehabilitációs programját. A napirend után felszólaló képviselők többnyire kampányoltak. Az egri testület a választásig egy ülést tart, szeptember 23-án, csütörtökön.

-

A városi közgyűlés ülésén a képviselők döntöttek arról, hogy a takarékosság jegyében gáz – és áramszolgáltatót váltanak. A testületnek beszámoltak a Munkáccsal kötendő testvérvárosi kapcsolatról, a Polgárbarát Városháza sorozatról. A képviselők öt aranyérmes Egri Bikavér közül hármat jelöltek a magisztrátus borának.

Sneider Tamás bejelentette, május 31-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról, mivel országgyűlési képviselő lett. Elmondta, a Jobbiknál nincs politikai álláshalmozás, úgy gondolják, becsületesen nem lehet két, vagy több tisztséget ellátni. A képviselők döntöttek arról, hogy az Egészségház úti és a volt Kertmozi területén működő parkoló átkerül a kiemelt zónába és Erdélyi Éva úszóról utcát neveznek el. A szociális városrehabilitációs program kidolgozására uniós pályázatot nyert a város, a munka tovább folytatódik, szintén támogatásból. Habis László polgármester elmondta, a cél a munkahelyteremtés és a gazdaság segítése. A képviselők elfogadták az Agria Film Kft., a Városgondozás Kft., a Városfejlesztési Kft. és az EVAT beszámolóját. Arról, hogy megszüntessék -e a Termál Kft. felügyelőbizottságát, a következő ülésen döntenek. Szeleczki János beszámolt a munkácsi látogatásról, a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról. Az alpolgármester ismertette a Polgárbarát Városháza sorozatot, elmondta évente 1600 érettségiző diák ismerte meg az önkormányzati és a hivatali munkát. A szocialisták ennek apropóján azt kifogásolták, hogy a polgármester nem tart fogadóórát és nem lehet vele találkozni. Habis László ezt visszautasította, Dr. Nagy Imre nem fogadta el. A képviselők öt aranyérmes Egri Bikavér közül választottak hármat: Lőrincz György, Simon József és Juhász Péter borait, ezek közül tárgyalásos alapon döntenek majd melyik lesz a magisztrátus bora. A testület június 24-én tartja következő ülését.

-

Minden napirendi pontot elfogadtak az egri képviselők a közgyűlésen. Támogatták az Andrássy szakképzési kínálatának bővítését, a civil szervezetek idei támogatását. A város vis maior pályázatot nyújt be a pince – és partfalomlások kárenyhítésére.

Habis László polgármester a közgyűlés elején megemlékezett a közelmúltban elhunyt egriekről. A városi rendőrkapitánynak négy képviselő tett fel fel kérdést, ezek a járőrök és az ellenőrzések számának emelésére vonatkoztak. Dr. Petrovics András elmondta, áprilistól nyolc végzett rendőr-szakközépiskolás érkezik az egri kapitányságra. Dr. Nagy Imre nem kapott szót napirend előtt, a város elmúlt négy éves fejlődéséről szeretett volna beszélni. Az eljárást nehezményezte, ezért sajtótájékoztatót hívott össze. 30 napos közszemlére kerül a Vécsey – völgy, Bikalegelő városrész rendezési tervének módosítása. A fővárosi Gazdasági Főiskolával együttműködést köt az Andrássy, ezzel bővül az intézmény képzési kínálata, az önkormányzatnak nem jelent költséget. A civil szervezetek szakmai programjaira ebben az évben ötmilliót ad a város, külön támogatják az Eger Ünnepe megrendezését. Az egri testület április 29-én tartja következő ülését.

-

Három pályázatra adhatják be igényeiket a társasházak fűtés, kémény, illetve energiatakarékossági felújításra, lakásvásárláshoz másfél millió forintos kamatmentes kölcsönt kapnak, akik Egerben akarnak letelepedni – döntött az egri testület. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 20 éves, ebből az alkalomból örökbe fogadható rongybabákat kaptak a képviselők.

Hazánkban a jubileumi év alkalmából eddig 2000 rongybabát fogadtak örökbe, kétmillió forint támogatást kapott a Magyar Bizottság óvodai fejlesztő – programjára. Az akcióval a szervezet a döntéshozók figyelmét szeretné ráirányítani a gyermekek jogaira, a lefektetett alapelvekre. Három olyan pályázat önkormányzati önrészéről döntött a testület, melyet társasházak igényelhetnek. 15%-os támogatást adnak hőszabályzók beszerzésére és energiatakarékossági korszerűsítésre, 40%-ot a gyűjtőkémények felújítására. Az egri letelepedést másfél milliós kamatmentes kölcsönnel támogatja a város. Elfogadták az Agria Film Kft., az EVAT, a TISZK üzleti tervét, a Városgondozás Kft. hasonló napirendjénél szélsőséges vélemények is megfogalmazódtak, a polgármester figyelmeztette a képviselőket, hogy tartalmi kérdésekkel foglalkozzanak és a cég átvilágítási jelentéséből idézett. Eltértek a vélemények a kórházi pályázatban való részvételről, a vállalható feladatoktól. Habis László polgármester azt mondta, egyeztetnek a megyével a pályázat részleteiről, a következő közgyűlésre elkészítik a meglévő megállapodás értékelését.

-

Jövőre 11,2%-al emelkedik az autóbusz-közlekedés díja, maradnak a vonalbérletek is. A víz – és csatornadíj átlagosan 6,95%-al emelkedik, a szemétszállításért 22,1%-al kell többet fizetni jövőre Egerben. A városi közgyűlés ülésén tárgyalták az állattartási rendeletet, marad a tilalom a sportgalambok tartására.

Az ülésen az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete vezetőjét köszöntötte Habis László a testület nevében, Kun Éva két évig vezette a szervezetet. Tarjányi Gyulánénak, aki az új elnöke az egyesületnek sok sikert kívánt munkájához a polgármester. Az autóbusz – közlekedés díja jövőre 11,2%-al emelkedik, megmaradnak az egyvonalas bérletek is. A város 55 millió forinttal támogatja jövőre a vállalatot. Az ivóvízért 2010-ben 6, 07%-al, a csatornadíjért 7,87%-al kell többet fizetni, ez átlagosan 6,95%-os emelés. A Vízmű 150 milliós felújítást tervez, ehhez 64 millióval járul hozzá az önkormányzat. A szemétszállítás díja 22, 1%-al emelkedik. A jelentős növekedés oka az, hogy nyáron bezárt a hulladéklerakó és mintegy 90 település társulási formában oldja meg a hulladékleszállítást Hejőpapiba. A vállalat ebben az évben 50 milliót fordított erre a feladatra, jövőre 136 millióba kerül. Habis László polgármester elmondta, reméli, hogy a cég átvilágítása hoz szakmai eredményeket és feltárja az egyéb lehetőségeket a bevételek növelésére. A város költségvetése ebben az évben meghaladja a 17, 4 milliárdot, a tervezetthez képest 350 millióval emelkedik az összeg. Az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére december 7-ig lehet a pályázatokat beadni, akár 60%-os támogatás is igényelhető. Az állattartási rendeletről ismét tárgyaltak, az érintettek kérése az volt, hogy a város I-es és a II-es körzetében is engedjék a sportgalambok tartását. A napirendről kétszer szavaztak, marad a tilalom. A képviselők tárgyaltak a Szépasszonyvölgy rendezési tervéről.