Tags Posts tagged with "ternyák csaba"

ternyák csaba

-

Ternyák Csaba, valamint Eger és térsége újraválasztott országgyűlési képviselője a szerdai találkozón a kultúra, az oktatás és a fejlesztések kérdését tekintette át. 2018 és 2021 között több, mint 67 milliárd forintot biztosít az állam az egyház óvodafejlesztési programjára, amelyből Eger és térsége is komoly mértékben részesedik. Ez jól illeszkedik a Főegyházmegye meglévő oktatási intézményhálózatának fejlesztéséhez, segíti az anyák munkába állását, illetve a kedvező demográfiai folyamatok megerősödését. A Főegyházmegye állami támogatásból egri műemlékvédelmi és turisztikai projektjeit is megvalósíthatja. Ilyen a Székesegyház és a Pyrker tér, az érseki palota déli és északi szárnya, valamint a Ferences templom és rendház rendbetétele.

Közel 1600-an vettek részt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények tanévzáróján a bazilikában. Az ünnepségen ötven diákot jutalmaztak.

Érseki szentmisével kezdődött el az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények tanévzárója. Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott: a katolikus iskolák fontosnak tartják, hogy megtanítsák a gyerekeket imádkozni, hogy kapcsolatba kerüljenek Istennel. Hozzátette: az imádság nem csak az Istennel való kapcsolatot mélyíti el, hanem abban is segít, hogy embertársaikkal kiegyensúlyozott legyen a kapcsolatuk.

A szentmise után Kakuk Ferenc káplán tartott előadást, aki a pedagógusok szerepéről beszélt. Úgy fogalmazott, elengedhetetlen, hogy a pedagógus lelkesedéssel, hivatástudattal álljon hozzá nevelő szerepéhez, és fontos az is, hogy szeretetet sugározzon és hiteles legyen.

Az előadás után az Egri Főegyházmegye területén működő 40 egyházmegyei fenntartású és 15 szerzetesi katolikus köznevelési intézmény kiválóan teljesítő ötven diákját tüntették ki, majd a ceremónia érseki áldással és himnuszokkal zárult.

Az egri egyházmegyében az idei évet a keresztségi hivatás megerősítésének szentelik. „Krisztusban új teremtmény lettünk!”- ezzel a mottóval hirdették meg május 17-ére a Keresztség Ünnepe Egyházmegyei Találkozót, melyen közel 1200 fő vett részt az egri bazilikában.

A hét szentség közül az elsőt, a keresztséget ünnepelték a hétvégén megrendezett egyházmegyei találkozón az egri bazilikában. Ternyák Csaba érsek köszöntőjében úgy fogalmazott: a keresztség révén nyertünk betagozódást Jézus Krisztusba és az ő egyházába, a keresztség által az üdvösségtörténet részeseivé váltunk.
Hozzátette: Krisztusban új teremtmények lettünk, és ez az ünnep mindannyiunk személyes, egyéni ünnepe, de nem egyesével ünnepeljük, hanem közösségben, mert a keresztség által Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei lettünk. A délelőtt folyamán az érseki szentmise előtt előadásokat és tanúságtételeket hallhattak a jelenlévők, az egri várba tervezett körmenet az esős időjárás miatt elmaradt.

-

A pap legfontosabb hivatása, hogy mindenkinek közvetítse az üdvösség örömhírét – hangsúlyozta dr. Ternyák Csaba egri érsek a papszentelés alkalmából mondott szentbeszédében. A főpásztor hat diakónust és egy papot szentelt az egyházmegye szolgálatára június 22-én, a Bazilikában. Az újmisés Szűcs Gyula augusztustól Sárospatakon kezdi meg lelkipásztori küldetését.

Az egri Bazilikában dr. Ternyák Csaba érsek Greutter György, Jósvay László, Kovács József, Palotai Ádám, Vanyó Péter és Vizi János növendékeket diakónussá, Szűcs Gyula diakónust pedig pappá szentelte.
Szűcs Gyula 1964-ben született, családjában nem kapott vallásos nevelést. 2005-ben, II. János Pál pápa halála után döntött úgy, hogy a megtérés útjára lép. Egy évvel később mondott igent a papi hivatásra. Jelmondatát Monforti Grignon Szt. Lajostól választotta, amely így hangzik: „Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét.”
A szentelendők ígérete, fogadalma után felhangzott a Mindenszentek litániája, majd a jelöltek leborultak a földre, ezzel jelezve, hogy életüket teljes mértékbe Isten akaratának rendelik alá. Ezt követően az érsek kezét a szentelendők fejére téve mondott értük imát, majd átadta nekik szolgálataiknak liturgikus eszközeit. A szertartás végén a főpásztor békecsókkal köszöntötte az újonnan felszentelteket.

-

Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A főpásztor április 16-án, kedden Egerben fogadta azokat a gyalogos zarándokokat, akik a Mária Úton haladva teszik meg a 900 km-es utat az egyik leglátogatottabb kegyhelyre.

A Mária út Közép-Európán átívelő gyalogos zarándokút, amelynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet és a fő Mária kegyhelyeket köti össze. Április 9-én ötvenen indultak el Budapestről, hogy a tervek szerint május 17-én estére érkezzenek meg az erdélyi búcsújáró helyre. A zarándokok napi 25-30 km-t, összesen 900 km-t tesznek meg, miközben hosszabb-rövidebb időre többen csatlakoznak hozzájuk. Egerben a búcsú idei szónoka dr. Ternyák Csaba érsek fogadta őket, erőt, kitartást és lelkesedést kívánt nekik a hosszú útra.
A csoporthoz Egerből ketten csatlakoztak. Király László kétszer már részt vett autóbuszos zarándoklaton, úgy döntött, most gyalogosan teszi meg az utat.
Osváth Anna erdélyi születésű, az útnak köszönhetően most visszatér a gyökereihez is.
Az egri érsek búcsúzóul azt kívánta: épségben, lelkileg megerősödve találkozzanak Csíksomlyón.

Az újságírók védőszentje, Szalézi Szent Ferenc ünnepe alkalmából dr. Ternyák Csaba egri érsek fogadáson látta vendégül a helyi médiumok munkatársait az érsekségen. Az egyházi elöljáró így szerette volna megköszönni az egyházmegye sajtósainak a munkáját, a közvélemény hiteles és pontos tájékoztatását.

A média hatalmi tényezővé vált mai világunkban. Sok szempontból meghatározza az emberek gondolkodását, felfogását, a világról kialakított képét, értékrendjét. Ezért fontos, hogy a médiában dolgozók magas színvonalon, felelősséggel és lelkiismeretesen végezzék hivatásukat-hangsúlyozta dr. Ternyák Csaba egri érsek. Az egyházi vezető kiemelte: a média nem nélkülözheti az emberi kapcsolatokat, a személyes kommunikációt, ezért hívta találkozóra a helyi sajtó munkatársait. Köszöntőjében XVI. Benedek pápa a Tömegtájékoztatás Világnapjára írt üzenetét idézte, melyben a Szentatya a szó és a csend megfelelő arányára hívta fel a figyelmet , mely által a közlés értéket és értelmet nyer.
Ternyák érsek a sajtó evangelizálásban betöltött szerepére is kitért, hozzátette: az egyház tevékenységéről az Egri Egyházmegye területén is több kommunikációs csatornán keresztül tájékoztatják az embereket. 12 éve működik a katolikus rádió, friss információkkal jelentkezik az egyházmegye honlapja és havilapja, interneten keresztül nézhető a Szent István Televízió.
Az ünnepi beszédet követően az érsek fogadáson látta vendégül a helyi sajtó munkatársait.

Felnémeten és a Dobó téren is összegyűltek ünnepelni az egriek aranyvasárnap alkalmával. Az északi városrészben Rázsi Botond alpolgármester és Szabó József Béla plébános ünnepi gondolatait hallgathatták meg az ott élők. A Dobó téren Habis László polgármester és Dr. Ternyák Csaba egri érsek biztatói szavai szóltak a jelen lévőkhöz a nehéz időkben való kitartásról és a hitből fakadó boldogságról.

Rázsi Botond, az északi városrész képviselője köszöntötte a közös ünneplésre összegyűlt felnémetieket. Ezt követően Szabó József Béla plébános fogalmazta meg adventi gondolatatait, majd a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium adott műsort. A belvárosban is tovább folytatódott az ünneplés. A Gárdonyi Gimnázium kórusa után Habis László polgármester szavai buzdítottak összefogásra és kitartásra karácsony idején. Az adventi koszorú negyedik gyertyáját Dr. Ternyák Csaba egri érsek gyújtotta meg. A betlehemi lángot ez alkalommal is a 212. sz. Bornemissza Cserkészcsapat hozta az ünnepre.
Az adventi programok a Dobó téren december 21-ig tartanak.