Tags Posts tagged with "szentmise"

szentmise

-

Zarándokok tucatjai érkeztek vasárnap a bélapátfalvi Szent Anna napi búcsúba. A Gilitka kápolnánál tartott szentmisét ezúttal Kovács László helyi plébános celebrálta. Beszédében kiemelte a nagyszülők feladatának fontosságát, valamint az egymás iránti szeretetre figyelmeztetett.

-

Krisztus feltámadásának ünnepén, húsvét vasárnapjának délelőttjén szentmisét tartottak a Bazilikában, majd az este folyamán Händel Feltámadási oratóriuma csendült fel a Minorita templomban. Az esti előadás a XIII. Egri Tavaszi Fesztivál záró programja volt.

A húsvéti ünnepi szentmisét a Bazilika káplánja, Galo Gábor mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte: ha egy ember távozik az élők sorából, lelkileg megrendülünk, de az idő elteltével az élet megy tovább. Krisztus halála viszont nemcsak a lelkeket, hanem a földet is megrengette, és utána soha többé nem mondhatjuk, hogy az élet ugyanúgy megy tovább. Az ő halálában minden benne volt, ami szörnyűség, ami kegyetlen; az igazságtalanság, az egyedüllét, az erőszakosság. Boldoggá tesz viszont minket a szenvedés utáni csoda, a feltámadás örömhíre-tette hozzá.
Este hét órától a Minorita templomban Händel feltámadás-oratóriuma hangzott el a XIII. Egri Tavaszi Fesztivál záró programjaként. A Savaria Barokk Zenekart Németh Pál Liszt-díjas karnagy vezényelte.
Az énekművészeket kísérő zenekar korhű hangszereken szólaltatta meg Händel művét.

A Történelmi Vitézi Rend elhunyt tagjaiért és a Magyar Királyi 14. honvéd gyalogezred hős honvédjeinek lelki üdvéért engesztelő ökumenikus szentmisét tartottak szombaton a Servita templomban. A múltra és a múltunk hőseire emlékezni feladatunk és kötelességünk –hangzott el a szertartáson, amelyet műsoros megemlékezés és zászlószentelés követett.

A vitézi rendet nagybányai Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban, hogy összegyűjtse a magyar nemzet legjobbjait, akik harcokban, vagy más módon, a haza szolgálatában bizonyították hősies rátermettségüket, vitézségüket. A szovjet megszállást követően a rend Magyarországon nem tevékenykedhetett tovább, az akkori kormányzat 1945-ben betiltotta.
A hazafias szervezet emigrációban működött tovább, 1990-ben kezdett ismét újjászerveződni. 1997-ben szakadás történt az addig egységes rendben, amely ennek következtében kettévált. A kormányzói alapítási elvekhez visszatérni szándékozó ág ekkor vette fel a „Történelmi” előnevet. Soraikba szigorú feltételek mellett lehet felvételt nyerni.
A Történelmi Vitézi Rend elhunyt tagjaiért, valamint a Magyar Királyi „Dobó István” 14. Honvéd Gyalogezred emlékére engesztelő ökumenikus szentmisét tartottak szombaton a Servita templomban.
A szentmisét dr. Lengyel Gyula plébános mutatta be a történelmi egyházak helyi képviselőivel közösen. A szertartás után műsoros megemlékezés és zászlószentelés következett, a megáldott szalagot Dr. Vitéz Juhász István özvegye kötötte fel a lobogóra.

A Rómában tartott pápai szentmisével egyidőben megkezdődött a hit éve az egri főegyházmegyében is. Városunkban dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Bazilikában, melyre az egyházmegye valamennyi papját meghívta.

Idén október 11-én emlékezik meg a katolikus egyház az a II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik és a Katolikus Egyház Katekizmusa kiadásának huszadik évfordulójáról. Ebből az alkalomból hirdette meg XVI. Benedek pápa a Hit évét, melynek legfőbb célja, hogy a hívek megerősödjenek katolikus hitükben és a hit öröméről tanúságot tegyenek a világ előtt. A felhíváshoz a magyar katolikus egyházmegyék saját szervezésű programokkal kapcsolódnak, Egerben dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Bazilikában. Beszédében a főpásztor arról beszélt: a világban meggyengült a hit , és széles körben terjednek olyan nézetek, amelyeket tévesen a katolikus egyháznak tulajdonítanak. Fontos, hogy a hívők új lendülettel, új lelkesedéssel, új meggyőződéssel hirdessék Krisztus evangéliumát. Ehhez nélkülözhetetlen eszköz a böjt és az imádság, az Istennel való kapcsolat elmélyítése.
Az érsek buzdította paptestvéreit, hogy folyamatosan képezzék magukat, hogy képesek legyenek minden embernek feltárni, megmutatni a katolikus egyház teljes és tiszta hitét. Ennek érdekében szervezik meg a főegyházmegyében tevékenykedő papoknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak a katolikus egyház katekizmusának napját.
A hit éve 2013. november 24-én zárul.