Tags Posts tagged with "szegregáció"

szegregáció

Tanuljanak, játszanak, ússzanak, énekeljenek együtt a Gyöngyöspatán élő roma és nem roma gyerekek-ezt szeretné az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány. A szervezet szerint a település általános iskolájában a cigánygyerekeket elkülönített osztályokban oktatják, ezért pert indított a gyöngyöspatai önkormányzat és a fenntartásában lévő Nekcsei Demeter Általános Iskola ellen. Az ügyben -első fokon- december 6-án várható ítélet.

A gyöngyöspatai iskolában a roma gyerekeket elkülönített osztályokban oktatják, nekik alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítanak, mint a párhuzamos, nem roma összetételű osztályokban tanuló társaiknak- állítja az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány. Szerintük a roma gyerekeket kizárják az úszásoktatásból és a napköziből is, és külön ebédeltetik őket. A sajátos nevelési igényű, 5-8. osztályos roma diákokat összevont osztályban különítik el, akkor is, ha a szakértői vélemény integrált oktatást ír elő. A kisebbségi ombudsman már 2011 tavaszán súlyosan jogsértő elkülönítési gyakorlatot állapított meg, és nyomatékosan kérte az osztályszintű szegregáció felszámolását. Ennek ellenére az elkülönítő gyakorlatot az iskolában tovább folytatták- érvel a jogvédő szervezet. Bár az alapítvány jogi képviselője szerint örömteli, hogy szeptembertől elindult egy vegyes első és nyolcadik osztály, a többi évfolyamon azonban továbbra is fennáll a jogsértő állapot, ezért kérik annak megszüntetését. Az alperes azzal védekezik: egy iskola nem tarthatja nyilván a tanulók nemzetiségét a jogszabályok szerint, így nem tud elkülöníteni. Szerintük nyilvántartás nélkül nem lehet jó döntéseket hozni. Az ügyben -első fokon- december 6-án hirdet ítéletet az egri törvényszék.

Az Esélyt a Hátrányos Gyerekeknek Alapítvány pert indított a gyöngyöspatai önkormányzat és a fenntartásában lévő Nekcsei Demeter Általános Iskola ellen, mert szerintük a településen élő roma tanulókat jogellenesen, elkülönítetten oktatják, az iskolaépületen belül szegregált osztályokat működtetnek. Az ügy tárgyalása kedden kezdődött meg a Heves Megyei Bíróságon.

A kisebbségi ombudsman már 2011-es tavaszi vizsgálata után kérte az osztályszintű szegregáció felszámolását. Az Esélyt a Hátrányos Gyerekeknek Alapítvány a tanügyigazgatási dokumentumok és a helyszíni látogatások tapasztalatait összegezve úgy látta, a 2011/12-es tanévben továbbra is folytatják az elkülönítő gyakorlatot az iskolában az ombudsman ajánlásait semmibe véve.
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány szerint a gyöngyöspatai iskolában a cigánygyerekeket elkülönített osztályokban oktatják, nekik alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítanak, mint a párhuzamos, nem roma összetételű osztályokban tanuló társaiknak.A roma gyerekeket kizárják az úszásoktatásból és a napköziből is, és külön ebédeltetik őket. A sajátos nevelési igényű, 5-8. osztályos roma diákokat összevont osztályban különítik el, akkor is, ha a szakértői vélemény integrált oktatást ír elő. Az alapítvány keresetében arra kéri a bíróságot, kötelezze az alpereseket a jogsértő helyzet megszüntetésére. Az ügyben eljáró bíró a tárgyalást további bizonyítás lefolytatása céljából, valamint a várható jogszabályváltozások miatt 2012-re halasztotta el.

-

Az iskolai kirekesztettségről és annak tanulókra, illetve pedagógusokra gyakorolt hatásairól tanácskoztak a Felnémeti Civil Házban. A szakmai konferencia célja, hogy összefogja az érintetteket és együtt keressenek megoldást a problémára.

Több, mint tíz éve ugyanaz a dal szól – kezdte köszöntőjét dr. Havas Gábor az MTA Szociológiai Kutató Intézetének munkatársa a SZETA Egri Alapítványának szakmai egyeztető fórumán. A szakember ezzel a faji ellentétekre és a roma származású emberek társadalmi kirekesztettségére utalt.
A fórumon pedagógusok, gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatok munkatársai és a témában érintett civilek cseréltek tapasztalatokat. A konferencia a Gyermekesély program keretében készült kisfilmmel indult, melyben betekintést kaphatnak abba, hogy milyennek látják a nehéz sorsú roma gyerekek saját életüket és jövőjüket. A SZETA alapítványa azt reméli, hogy ezekkel a tapasztalatcserékkel hozzájárulhat ahhoz, hogy mások is segíteni tudjanak ezeken a fiatalokon.

-

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány szerint Heves megyében a roma gyerekek sajátos nevelési igényűvé nyilvánítása a szegregáció eszköze. Ennek bizonyítása lesz a feladatuk a megyei bíróságon kezdődött perben. Az alperesek, a fenntartó megyei önkormányzat, a minisztérium, a miniszter és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szerint mindez megalapozatlan – ezt nekik is bizonyítaniuk kell.

A felperes munkatársai vizsgálták Heves megyében a speciális iskolákat, a tanulók összetételét. Megállapították, a közép – és súlyosan fogyatékosok magyar gyerekek, a hiperaktív és a tanulási zavarral küzdők, vagy enyhén fogyatékosok kizárólag roma gyerekek. A megyében indított pernek az is az oka, hogy egy 2003-as adat szerint magas a roma gyerekek felülreprezentáltsága, ma pedig a diákok 10%-a sajátos nevelési igényű a megyében. A felperesek szerint a megyében a diagnosztikai és a mérési eszközökkel közvetve, vagy közvetetten diszkriminálják a gyerekeket. Az alperesek képviselői szerint mindez megalapozatlan, munkájukat a törvény előírásainak megfelelően végzik, a szakmai protokollt alkalmazzák, a bizottság tagjai vizsgázott, tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek. A per április 13-án folytatódik a Heves Megyei Bíróságon.

-

A „Magyar vagyok? Nem annak születtem.” elnevezésű médiakampány azért indult útjára, hogy testközelből ismerhessük meg a bevándorlókat, ezáltal csökkenjenek az esetleges előítéletek. Egerben egy szenegáli zenésszel beszélgethettek az érdeklődők.

A bevándorlókkal szemben megmutatkozó előítéletek csökkentése érdekében jött létre a „Magyar vagyok? Nem annak születtem.” elnevezésű médiakampány. A szervezők egy ismeretterjesztő program keretében beszélgetéseket szerveznek az ország több pontján. Egerbe egy szenegáli zenészt hoztak el. Mbaye Ndiaye 12 éve él Magyarországon zenészként, az Afro Magic zenekar frontembere. A kampány korábban Balatonszemesen, Budapesten és Záhonyban járt. Egerben az érdeklődők megismerhették egy bevándorló életét, munkáját és mindennapi küzdelmeit. Az akció üzenete, hogy elfogadjuk a körülöttünk élőket és csökkentsük a téves sztereotípiákat.