Tags Posts tagged with "Rákóczi Szövetség"

Rákóczi Szövetség

-

A külhoni magyar iskoláztatást és a Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatokat erősíti az az együttműködési megállapodás, amelyet május 6-án délután írtak alá a Parlament Vadásztermében. A Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Rákóczi Szövetség közötti szerződéskötésen Eger városát Martonné Adler Ildikó alpolgármester képviselte.

-

Minél több határon túli magyar család magyar tannyelvű iskolába írathassa gyermekét – ez a célja a Rákóczi Szövetség programjának, amely több mint 10 éve a Felvidékről indult, de mára az erdélyi, délvidéki, kárpátaljai területekre is kiterjesztették. Eger önkormányzata is minden évben 30 családnak juttat el a szövetségen keresztül támogatást, és a különböző továbbképzésekkel, ifjúsági táborokkal sokat tesz a magyar-magyar kapcsolatok, ezen belül is a fiatalok kapcsolatának erősítésért. Erről már Habis László polgármester beszélt Budapesten, ahol pénteken jelentették be, hogy idén 8 ezer családnak adják át a magyar összefogást jelképező beiratkozási ösztöndíjat.

2013-ban, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, az emlékév alkalmából rendezték az első szakmai-tudományos tanácskozást a határon túli magyar és történelem szakos pedagógusoknak. Az idei eseményen, melyet most is a Rákóczi Szövetség és a városi önkormányzat támogatott, a 56-os forradalom volt a téma.

-

Októberben minden magyar állampolgárnak joga lesz szavazni, véleményt nyilvánítani a migránspolitikával kapcsolatban- hívta fel a figyelmet Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke Egerben, a Kárpát-medencei magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzésén. Az egyhetes program keretében több, mint száz pedagógus tanácskozik a nemzeti identitás megőrzéséről, a közös irodalmi kincs megosztásáról.

Kárpát-medencei történelemtanárok találkoznak évről évre, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A táborban ezúttal százan vesznek részt, a szakmai továbbképzés mellett a cél az, hogy szakmai és emberi kapcsolatok is szülessenek a szűk egy hét során. A rendezvény minden évben más-más téma köré szerveződik, az idei téma az 1956-os forradalom és szabadságharc.

-

Határon túli magyar középiskolák diákjai, tanárai részvételével tartottak találkozót Egerben. A program a Rákóczi Szövetség és a helyi Szakképzési Centrum közös rendezvénye volt, ami a szakképzéssel kapcsolatos ismeretcsere mellett azt is célozza, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a határokon túl élő, identitásukat őrző magyar fiatalok között.

Egerben rendezték meg a Kárpát-medencei magyar és történelem szakos tanárok konferenciáját. A tanácskozáson közel húsz határon túli iskola száz magyar nyelven oktató tanára vett részt. A konferenciát már harmadik éve szervezi az egri Keri, a Rákóczi Szövetség és Eger városa. A szervezők úgy látják: ez a találkozó is szolgálja a határok lebontását, a nemzet újraegyesítését. Az idei kiemelt téma a meggyőződés, a hit, a vallás volt.

Egyhetes táborban vettek részt a Kárpát-medencében élő történelemtanárok. A Rákóczi Szövetség által szervezett szakmai program idei témája az első világháború kitörésének századik évfordulója volt. A tábor záró napját Egerben töltötték a pedagógusok.

1998 óta rendezik meg a Kárpát-medencei történelemtanárok találkozóját, hogy a szakmai továbbképzés mellett a pedagógusok megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét, és baráti, szakmai kapcsolatok jöjjenek létre. Az idei év témája egy centenáriumhoz kapcsolódik.
A tábort eredetileg Pannonhalmán szervezték meg, majd átkerült Mátrafüredre, később Gyöngyösre. A záró napot évek óta Egerben szervezik meg.
Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium tanára,a Rákóczi Szövetség helyi elnöke a kezdetektől részt vesz a táborban, mint mondta, évről-évre sokat kap a tábortól emberileg, szakmailag is.
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója elmondta: sokat jelent a határon túli történelemtanárok számára az, hogy találkozhatnak, beszélgethetnek egymással, együtt vitathatják meg a magyarság történelmét.
A tábor résztvevői a záró napon Eger nevezetességeivel ismerkedtek, ellátogattak töbebk között a várba, a Történeti Tárházba is.

Szakmai-tudományos tanácskozást rendeztek határon túli magyar és történelem szakos pedagógusoknak Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, az emlékév alkalmából. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár azt mondta: a magyar diákok határon túli látogatása, a NAT-ba beemelt tananyagok, a közös versenyek mind azt szolgálják, hogy ne csak szólamként, hanem szívbéli valóságként éljék meg és tanítsák, tanulják a határok fölötti nemzetegyesítést. A szervezők szándéka, hogy a tapasztalatcserével, konferenciával ápolják a magyar – magyar kapcsolatokat, hozzájáruljanak a nemzet újraegyesítéséhez.

A Kárpát-medencében élő és dolgozó magyar és történelem szakos tanárokat hívták meg a Gárdonyi-emlékév zárásaként megrendezett szakmai-tudományos tanácskozásra. A háromnapos programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Eger és a Rákóczi Szövetség Szervezte. Felismerni és vállalni a felelősséget – ezt üzeni Gárdonyi és 1552 a magyar nemzet egészének – mondta a megnyitón dr. Vasas Joachim, az Egri Kereskedelmi Iskola igazgatója. Szerinte a felnövekvő generáció nevelésében, az együvé tartozás, a tanárai, a történelmet oktató pedagógusok valódi végvári kapitányokként harcot vívnak az utolsó emberig.
A magyar diákok határon túli látogatása, a NAT-ba beépített irodalmi magyar nemzettudat kialakításában a felelősen gondolkodók együttes munkájára van szükség.
Maradandó szellemi teljesítményt nemcsak a művészek alkotnak, hanem a tanárok is, hiszen a diákokban tovább él, amit elültettek – ezt már dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár mondta. A szellem pallérozása maradandó szellemi alkotás. Úgy látja: különösen az határon túl, ahol a magyar nyelv és irodalom és történelmi tananyagok, az ösztöndíjak, közös versenyek mind azt a célt szolgálják, hogy ne csak szólamként, hanem szívbéli valóságként éljék meg és tanítsák, tanulják a határok fölötti nemzetegyesítést – mondta az államtitkár.
Habis László polgármester a Gárdonyi-emlékévet úgy értékelte: példás együttműködésre építő lüktető, eleven megemlékezés volt, amely a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztályt megszólított. Olyan szakemberek folytatnak itt diskurzust, akik a magyarság jövőjéért munkálkodnak, átadják az anyanyelv és az olvasás szeretetét, a történelem igazságát – mondta a polgármester.
1998 óta minden évben megrendezik a történelemtanárok táborát, idén pedig már az irodalomtanároknak is rendeztek konferenciát – emelte ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Fontos ez a rendezvény azért is – mondta – mert a jövő generáció identitása a pedagógusoktól is függ.
A konferencia dr. Bitskey István akadémikus, irodalomtörténész előadásával kezdődött. Eger a szépirodalomban, Tinóditól Gárdonyiig – ez volt a téma. Közel száz magyar és történelem szakos tanár vett részt a konferencián.

A magyar-magyar kapcsolatokról, az agrárszakképzésről tárgyaltak határon inneni és túli iskolák az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátó-ipari iskolában. A konferencián megemlékeztek a 115 éves az egri vincellérképzésről is.

A Rákóczi Szövetség, Eger és az egri Keri, amely a szövetség bázisiskolája már második éve rendez szakmai – tudományos tanácskozást a Kárpát-medence agrár- és kereskedelmi szakképzést folytató középiskoláinak. Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és itthonról összesen 14 iskola diákjai és tanárai vettek részt a szakmai programon. Az iskola igazgatója, dr. Vasas Joachim először a 115 éves egri vincellérképzésre emlékezett. 1898-ban nyitották meg az iskolát, 2003-ig működött önállóan, majd összevonták a kereskedelmivel. Agrárszakképzésben most több mint négyszázan vesznek részt.
Vissza szeretnék szerezni az agrárszakma becsületét, ezzel növelni a vidék megtartó erejét –mondta a vendéglátó iskola igazgatója. Vasas Joachim szerint, aki az agrárium jövőjéről gondolkozik, az létünkről, megmaradásunkról elmélkedik.
A magyar – magyar kapcsolatok ápolásáról Habis László polgármester azt mondta: az élet mindennapjaiban kell kapcsolatokat építeni, nem csak piros betűs ünnepeken. A tanácskozást idén kiegészítették az ifjú agrárvállalkozók találkozójával, megtartották a már tavaly bevált bor- és pálinkaversenyt is. Az iskolák 27 pálinkát és 33 bort neveztek. Ennyit kellett elbírálnia a két bizottságnak.

-

Együttműködési megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete és a Rákóczi Szövetség a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolásáért. A dokumentumot a Rákóczi Szövetség bázisiskolájában, az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában írták alá. Az intézmény jelentős szerepet vállal az ifjúság nemzettudatának erősítésében.

Az 1989 óta működő Rákóczi Szövetség a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását támogatja. A múlt évben rendezvényeik, köztük diákutaztatási programok, diák- és tanártáborok, vetélkedők, magyar iskolaválasztási kampányok több mint 30 ezer embert, elsősorban fiatalokat mozgattak meg.
Az egri kereskedelmi szakközépiskola 2011. novembere óta látja el a szövetség bázisiskola feladatait. Az intézmény igazgatója elmondta: rendszeres kapcsolatot ápolnak határon túli iskolákkal.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozása óta keresi az együttműködési lehetőségeket. Február 15-én Budapesten kötött keretmegállapodást a Rákóczi Szövetséggel, melyet tankerületi és intézményi szinten szeretne tartalommal megtölteni.
Szeretnék, ha minél több határon túli diák jönne Egerbe, majd az egri tanulók is viszonoznák a látogatást.

Több évtizede vannak olyan rendezvények Egerben, amelyek a magyarságtudat erősítését szolgálják – mondta Habis László polgármester a Rákóczi Szövetséggel közösen tartott sajtótájékoztatón. A tájékoztató apropóját az adta, hogy a gyöngyösi találkozón résztvevő történelemtanárok Egerbe látogattak. A szövetség főtitkára, Csáky Csongor kiemelte: egyre több tartalommal töltik meg a város és a Rákóczi Szövetség között tavaly létrejött megállapodást.

Hétfőn kezdődött Gyöngyösön a Rákóczi Szövetség egyik 15 éve visszatérő programja, a Kárpát-medence történelemtanárainak találkozója és továbbképzése. A tábor utolsó napján Egerbe kirándultak a hét országból érkezett pedagógusok.
Eger őrzi azt a helyét, amelyet 460 éve a nemzettudatban elfoglal – mondta Habis László polgármester. Úgy véli: ezért azonban tenni kell; a városban több éve vannak a nemzettudat erősítését szolgáló rendezvények.
A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalokra fókuszáljanak, fel kell kelteni az érdeklődésüket a történelem iránt, hiszen gyökértelen az a nemzet, amelynek hiányosak a történelmi ismeretei. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára egyrészt a történelemtanárok találkozójáról, másrészt arról a megállapodásról beszélt, amelyet tavaly kötött a város és a szövetség.
Andócsi János, eszéki pedagógus azt mondta: a horvátországi magyarok a legjobban fogyó nemzetrész, a történelemtanárok feladata, hogy erősítsék a nemzettudatot. A városházi látogatás után a több mint száz pedagógus orgonakoncertet hallgatott a Bazilikában, de a főiskola rektora is várta a főként középiskolában oktató tanárokat.