Tags Posts tagged with "Rákóczi Szövetség"

Rákóczi Szövetség

2013-ban, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, az emlékév alkalmából rendezték az első szakmai-tudományos tanácskozást a határon túli magyar és történelem szakos pedagógusoknak. Az idei eseményen, melyet most is a Rákóczi Szövetség és a városi önkormányzat támogatott, a 56-os forradalom volt a téma.

-

Októberben minden magyar állampolgárnak joga lesz szavazni, véleményt nyilvánítani a migránspolitikával kapcsolatban- hívta fel a figyelmet Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke Egerben, a Kárpát-medencei magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzésén. Az egyhetes program keretében több, mint száz pedagógus tanácskozik a nemzeti identitás megőrzéséről, a közös irodalmi kincs megosztásáról.

Kárpát-medencei történelemtanárok találkoznak évről évre, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A táborban ezúttal százan vesznek részt, a szakmai továbbképzés mellett a cél az, hogy szakmai és emberi kapcsolatok is szülessenek a szűk egy hét során. A rendezvény minden évben más-más téma köré szerveződik, az idei téma az 1956-os forradalom és szabadságharc.

-

Határon túli magyar középiskolák diákjai, tanárai részvételével tartottak találkozót Egerben. A program a Rákóczi Szövetség és a helyi Szakképzési Centrum közös rendezvénye volt, ami a szakképzéssel kapcsolatos ismeretcsere mellett azt is célozza, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a határokon túl élő, identitásukat őrző magyar fiatalok között.

Egerben rendezték meg a Kárpát-medencei magyar és történelem szakos tanárok konferenciáját. A tanácskozáson közel húsz határon túli iskola száz magyar nyelven oktató tanára vett részt. A konferenciát már harmadik éve szervezi az egri Keri, a Rákóczi Szövetség és Eger városa. A szervezők úgy látják: ez a találkozó is szolgálja a határok lebontását, a nemzet újraegyesítését. Az idei kiemelt téma a meggyőződés, a hit, a vallás volt.

Egyhetes táborban vettek részt a Kárpát-medencében élő történelemtanárok. A Rákóczi Szövetség által szervezett szakmai program idei témája az első világháború kitörésének századik évfordulója volt. A tábor záró napját Egerben töltötték a pedagógusok.

1998 óta rendezik meg a Kárpát-medencei történelemtanárok találkozóját, hogy a szakmai továbbképzés mellett a pedagógusok megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok oktatási rendszerét, és baráti, szakmai kapcsolatok jöjjenek létre. Az idei év témája egy centenáriumhoz kapcsolódik.
A tábort eredetileg Pannonhalmán szervezték meg, majd átkerült Mátrafüredre, később Gyöngyösre. A záró napot évek óta Egerben szervezik meg.
Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium tanára,a Rákóczi Szövetség helyi elnöke a kezdetektől részt vesz a táborban, mint mondta, évről-évre sokat kap a tábortól emberileg, szakmailag is.
Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója elmondta: sokat jelent a határon túli történelemtanárok számára az, hogy találkozhatnak, beszélgethetnek egymással, együtt vitathatják meg a magyarság történelmét.
A tábor résztvevői a záró napon Eger nevezetességeivel ismerkedtek, ellátogattak töbebk között a várba, a Történeti Tárházba is.

Szakmai-tudományos tanácskozást rendeztek határon túli magyar és történelem szakos pedagógusoknak Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója, az emlékév alkalmából. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár azt mondta: a magyar diákok határon túli látogatása, a NAT-ba beemelt tananyagok, a közös versenyek mind azt szolgálják, hogy ne csak szólamként, hanem szívbéli valóságként éljék meg és tanítsák, tanulják a határok fölötti nemzetegyesítést. A szervezők szándéka, hogy a tapasztalatcserével, konferenciával ápolják a magyar – magyar kapcsolatokat, hozzájáruljanak a nemzet újraegyesítéséhez.

A Kárpát-medencében élő és dolgozó magyar és történelem szakos tanárokat hívták meg a Gárdonyi-emlékév zárásaként megrendezett szakmai-tudományos tanácskozásra. A háromnapos programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Eger és a Rákóczi Szövetség Szervezte. Felismerni és vállalni a felelősséget – ezt üzeni Gárdonyi és 1552 a magyar nemzet egészének – mondta a megnyitón dr. Vasas Joachim, az Egri Kereskedelmi Iskola igazgatója. Szerinte a felnövekvő generáció nevelésében, az együvé tartozás, a tanárai, a történelmet oktató pedagógusok valódi végvári kapitányokként harcot vívnak az utolsó emberig.
A magyar diákok határon túli látogatása, a NAT-ba beépített irodalmi magyar nemzettudat kialakításában a felelősen gondolkodók együttes munkájára van szükség.
Maradandó szellemi teljesítményt nemcsak a művészek alkotnak, hanem a tanárok is, hiszen a diákokban tovább él, amit elültettek – ezt már dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár mondta. A szellem pallérozása maradandó szellemi alkotás. Úgy látja: különösen az határon túl, ahol a magyar nyelv és irodalom és történelmi tananyagok, az ösztöndíjak, közös versenyek mind azt a célt szolgálják, hogy ne csak szólamként, hanem szívbéli valóságként éljék meg és tanítsák, tanulják a határok fölötti nemzetegyesítést – mondta az államtitkár.
Habis László polgármester a Gárdonyi-emlékévet úgy értékelte: példás együttműködésre építő lüktető, eleven megemlékezés volt, amely a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztályt megszólított. Olyan szakemberek folytatnak itt diskurzust, akik a magyarság jövőjéért munkálkodnak, átadják az anyanyelv és az olvasás szeretetét, a történelem igazságát – mondta a polgármester.
1998 óta minden évben megrendezik a történelemtanárok táborát, idén pedig már az irodalomtanároknak is rendeztek konferenciát – emelte ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Fontos ez a rendezvény azért is – mondta – mert a jövő generáció identitása a pedagógusoktól is függ.
A konferencia dr. Bitskey István akadémikus, irodalomtörténész előadásával kezdődött. Eger a szépirodalomban, Tinóditól Gárdonyiig – ez volt a téma. Közel száz magyar és történelem szakos tanár vett részt a konferencián.

A magyar-magyar kapcsolatokról, az agrárszakképzésről tárgyaltak határon inneni és túli iskolák az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátó-ipari iskolában. A konferencián megemlékeztek a 115 éves az egri vincellérképzésről is.

A Rákóczi Szövetség, Eger és az egri Keri, amely a szövetség bázisiskolája már második éve rendez szakmai – tudományos tanácskozást a Kárpát-medence agrár- és kereskedelmi szakképzést folytató középiskoláinak. Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és itthonról összesen 14 iskola diákjai és tanárai vettek részt a szakmai programon. Az iskola igazgatója, dr. Vasas Joachim először a 115 éves egri vincellérképzésre emlékezett. 1898-ban nyitották meg az iskolát, 2003-ig működött önállóan, majd összevonták a kereskedelmivel. Agrárszakképzésben most több mint négyszázan vesznek részt.
Vissza szeretnék szerezni az agrárszakma becsületét, ezzel növelni a vidék megtartó erejét –mondta a vendéglátó iskola igazgatója. Vasas Joachim szerint, aki az agrárium jövőjéről gondolkozik, az létünkről, megmaradásunkról elmélkedik.
A magyar – magyar kapcsolatok ápolásáról Habis László polgármester azt mondta: az élet mindennapjaiban kell kapcsolatokat építeni, nem csak piros betűs ünnepeken. A tanácskozást idén kiegészítették az ifjú agrárvállalkozók találkozójával, megtartották a már tavaly bevált bor- és pálinkaversenyt is. Az iskolák 27 pálinkát és 33 bort neveztek. Ennyit kellett elbírálnia a két bizottságnak.

-

Együttműködési megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete és a Rákóczi Szövetség a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolásáért. A dokumentumot a Rákóczi Szövetség bázisiskolájában, az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában írták alá. Az intézmény jelentős szerepet vállal az ifjúság nemzettudatának erősítésében.

Az 1989 óta működő Rákóczi Szövetség a szomszédos országokban élő magyar közösségek megmaradását támogatja. A múlt évben rendezvényeik, köztük diákutaztatási programok, diák- és tanártáborok, vetélkedők, magyar iskolaválasztási kampányok több mint 30 ezer embert, elsősorban fiatalokat mozgattak meg.
Az egri kereskedelmi szakközépiskola 2011. novembere óta látja el a szövetség bázisiskola feladatait. Az intézmény igazgatója elmondta: rendszeres kapcsolatot ápolnak határon túli iskolákkal.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozása óta keresi az együttműködési lehetőségeket. Február 15-én Budapesten kötött keretmegállapodást a Rákóczi Szövetséggel, melyet tankerületi és intézményi szinten szeretne tartalommal megtölteni.
Szeretnék, ha minél több határon túli diák jönne Egerbe, majd az egri tanulók is viszonoznák a látogatást.

Több évtizede vannak olyan rendezvények Egerben, amelyek a magyarságtudat erősítését szolgálják – mondta Habis László polgármester a Rákóczi Szövetséggel közösen tartott sajtótájékoztatón. A tájékoztató apropóját az adta, hogy a gyöngyösi találkozón résztvevő történelemtanárok Egerbe látogattak. A szövetség főtitkára, Csáky Csongor kiemelte: egyre több tartalommal töltik meg a város és a Rákóczi Szövetség között tavaly létrejött megállapodást.

Hétfőn kezdődött Gyöngyösön a Rákóczi Szövetség egyik 15 éve visszatérő programja, a Kárpát-medence történelemtanárainak találkozója és továbbképzése. A tábor utolsó napján Egerbe kirándultak a hét országból érkezett pedagógusok.
Eger őrzi azt a helyét, amelyet 460 éve a nemzettudatban elfoglal – mondta Habis László polgármester. Úgy véli: ezért azonban tenni kell; a városban több éve vannak a nemzettudat erősítését szolgáló rendezvények.
A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalokra fókuszáljanak, fel kell kelteni az érdeklődésüket a történelem iránt, hiszen gyökértelen az a nemzet, amelynek hiányosak a történelmi ismeretei. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára egyrészt a történelemtanárok találkozójáról, másrészt arról a megállapodásról beszélt, amelyet tavaly kötött a város és a szövetség.
Andócsi János, eszéki pedagógus azt mondta: a horvátországi magyarok a legjobban fogyó nemzetrész, a történelemtanárok feladata, hogy erősítsék a nemzettudatot. A városházi látogatás után a több mint száz pedagógus orgonakoncertet hallgatott a Bazilikában, de a főiskola rektora is várta a főként középiskolában oktató tanárokat.

Megnyílt Gyöngyösön a Kárpát-medencei történelemtanárok tábora. A rendszerváltáskor megalakuló Rákóczi Szövetség ma már 16 ezer tagot számlál. Az egyik, évente megrendezett programjuk a történelemtanárok tábora. Ez is segíti a határon túl élő magyar kisebbség nemzeti, kulturális identitásának megőrzését. Az anyaországi és a külhoni történelemtanárok pénteken Egerbe jönnek. Eger és a Rákóczi Szövetség egyébként tavaly kötött együttműködési megállapodást.

A rendszerváltáskor megalakuló Rákóczi Szövetség ma már 16 ezer tagot számlál. Az egyik, évente megrendezett programjuk a történelemtanárok tábora. Ez is segíti a határon túl élő magyar kisebbségek nemzeti, kulturális identitásának megőrzését. A Kárpát-medencei történelemtanárok táborának megnyitóján elhangzott: 350 helyi szervezet dolgozik egy egyszerű célért: a magyarok jól érezzék magukat. Használhassák a nyelvüket, átadhassák a tudásukat.  A szülőföldünkön megmaradva magyarként erősíthessék a hazájukat. Gyöngyösön 140 történelemtanár vesz részt a táborban.

-

Habis László, Eger polgármestere és országgyűlési képviselője hétfőn délután, napirend előtt szólalt fel a Parlamentben. A téma „Eger város stratégiai együttműködése a Rákóczi Szövetséggel a nemzeti köznevelésről szóló törvény tükrében”.

Ebben megemlítette, hogy az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola tíz magyar anyanyelvű, érettségivel rendelkező felvidéki tanuló továbbtanulását biztosítja kétéves technikusképzés keretei között. Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony hozzászólásában kiemelte: „Eger város neve a magyar fiatal és felnőtt gondolatában, érzelemvilágában abszolút pozitív töltésű szó, most is Eger városa élen járt a magyarság erősítése, védelme érdekében.” Az államtitkár asszony felhívta a városok, a települések és a civil szervezetek figyelmét, hogy ahol csak tudják, kövessék Eger város és a Rákóczi Szövetség együttműködésének példáját.

Tíz, határon túli, érettségizett magyar diák szerezhet az egri Keriben technikusi szakképzettséget ősztől. Olyan fiataloknak biztosítanak erre lehetőséget, akik saját lakóhelyükön, annak környékén nem tudnak magyar nyelven technikumban tanulni.

Nem magyarkodni kell, hanem magyarnak lenni, cselekvő magyarságra van szükség – fogalmazott Habis László polgármester. Eger és a Rákóczi Szövetség tavaly kötött egy megállapodást, bázisintézményt is választottak – ez a Kereskedelmi. Tavaly a város 250, idén újabb 200 ezer forinttal támogatta a felvidéki gyerekek beiskolázását magyar iskolákba, 45 családot tudtak ezzel segíteni.
Most tíz olyan határon túli magyar diák tanulhat a Keriben, akik saját környezetükben nem találnak magyar nyelvű technikusi képzést. A köznevelési törvényben az szerepel: a miniszter meghívólevelével rendelkező határon túli diákok ugyanolyan formában tanulhatnak nálunk, mint anyaországbeli társaik. Habis László kezdeményezte, hogy ezeket a meghívóleveleket megkapják az itt tanulni szándékozó diákok. Tízen kapnak lehetőséget.
Dr. Vasas Joachim igazgató úgy gondolja: példaértékű ez a lépés. Ha sikerül magyar nyelven szakmához juttatni ezeket a fiatalokat, nagy a valószínűsége, hogy lakóhelyükhöz közel, anyanyelvükön tudnak boldogulni.
Az iskola és a Rákóczi Szövetség most hirdeti meg a lehetőséget. Érettségizett fiatalokat várnak az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolába. Sütő- és cukrászipari technikusok, vendéglősök, kereskedők, erdészek, vadgazdálkodási technikusok lehetnek, emellett virágkötőnek, -kereskedőnek tanulhatnak. A tíz határon túli magyar diák ingyen lakhat a kollégiumban is.

A magyar-magyar kapcsolatokról és az agrárszakképzésről tanácskoztak Egerben a Rákóczi Szövetséghez tartozó, agrár- és vidékfejlesztési szakképzést folytató középiskolák. A mezőgazdasági képzés máshol sem túl népszerű. A konferencián arról beszéltek: vissza kell adni a képzés becsületét, hiszen a vidék egyik megtartó ereje a jól működős agrárium, ehhez pedig minőségi szakképzés kell.

Megkülönböztetett szerepe és jelentősége van a magyar-magyar kapcsolatok továbbfejlesztésében az agrárszakképzésnek, az élelmiszertermelésnek- és feldolgozásnak a Rákóczi Szövetség és Eger városa szerint. Ezért szerveztek háromnapos szakmai – tudományos tanácskozást a Kárpát-medence agrár- és kereskedelmi szakképzést folytató középiskoláinak. Három felvidéki, két erdélyi, egy délvidéki és öt anyaországi középiskola érkezett Egerbe.
A találkozó nemcsak a mezőgazdasági szakképzésről, hanem a magyar-magyar kapcsolatok ápolásáról is szólt.
Habis László Eger polgármestere azt mondta nyitó előadásában: ahhoz, hogy a lakosság megmaradjon vidéken, erőssé kell tenni az agráriumot, ehhez viszont szükség van jó agrárszakképzésre.
A találkozót bor- és pálinkaverseny is kísérte. Iskolák, az intézményekhez kötődő diákok, szülők, tanárok nevezhettek. 48 bort és 30 pálinkát bírált a két bizottság.