Tags Posts tagged with "pedagógiai intézet"

pedagógiai intézet

A megye óvodavezetőinek részvételével nyitotta meg az idei nevelési évet a Heves Megyei Pedagógiai Intézet. Az óvónőkre váró nevelési feladatokról, új jogszabályokról volt szó az évnyitón.

Új szakmai kihívásokkal kell szembenéznie idén az óvodapedagógusoknak – hangzott el a Megyeházán tartott óvodapedagógiai tanévnyitó konferencián. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerület igazgatója szerint az idei nevelési év a változások éve lesz. Nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is. A jogszabályi változások az összes óvodát érintik majd, ezekre Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban, műhelyfoglalkozásokon készítik fel szeptemberben a pedagógusokat.
Az évnyitón dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem főiskolai docense beszélt a megjelent óvodavezetőknek a korszerű és gyermekközpontú óvodai munkáról. Úgy fogalmazott: az óvodai nevelést eddig heterogén szakmaiság jellemezte, nem mindenhol törekedtek az újító, kreatív nevelésre a pedagógusok.
Heves megyében szeptember elsejével 153 óvodában kezdődött el a nevelési év.

-

Közös gondolkodásra hívta a megye szakembereit a Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács és a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény. A Megyeházán tartott tanácskozás a tehetségtanácsok együttműködésének erősödését, tevékenységük megismerését szolgálta. Az ülésen bemutatta tevékenységét a Szolnok és Heves megyei, valamint a a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács is.

Minden ember tehetséges valamiben, ezen adottságok kibontakoztatása a gyermek, a szülő, a pedagógus, a helyi közösségek és az állam közös feladata. A Nemzeti tehetségsegítő program abban segít, hogy összefogja ezt a sokszínű rendszert-hangzott el az egri konferencián.
A megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Intézmény mindig is fontos feladatának tartotta a tehetséggondozást. Az intézmény két évvel ezelőtt sikerrel pályázott, ennek köszönhetően 2011. áprilisában alakult meg a Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács a jó képességű fiatalok felkarolására. A szervezet a megyében működő tehetségpontokkal, tehetségműhelyekkel áll kapcsolatban, munkájukat irányítja, koordinálja.
A szervezők további tehetséggondozó konferenciákat terveznek, emellett szeretnének megjelentetni egy jó gyakorlatokat összefoglaló kiadványt is.

-

Harmincórás tanfolyam indult a pedagógiai intézetben, a tanárokat az információs és kommunikációs technikai eszközök, szoftverek használatára készítik fel. A képzés sajátossága, hogy csak egri pedagógusoknak hirdették meg – a város lehetővé tette az itt dolgozó oktatóknak, hogy ingyen ismerkedjenek meg az informatikai eszközökkel, az aktív táblával.

Az önkormányzatok a közelmúltban uniós forrásokból ún. IKT-eszközökkel szerelték fel az iskolákat, így meg kell tanítani a pedagógusokat ezeknek az eszközöknek és a szoftvereknek a használatára. Azt is megtanulják a most indult képezés 30 órája alatt: hogyan lehet ezeket az új eszközöket, tartalmakat beilleszteni az oktatás folyamatába.
Erre a most induló képzésre nem jelentkezhetett bárki; Eger városa tette lehetővé az egri pedagógusoknak, hogy ingyenesen ismerkedjenek az informatikai eszközökkel, aktív táblával a tanfolyamon.

-

Tehetségsegítő hálózatot kezdett kiépíteni a megyében a Pedagógiai Intézet. A programhoz tíz intézmény, úgynevezett tehetséggondozó bázisiskolák csatlakoztak. Az első munkaértekezleten a résztvevők a konkrét célokat, feladatokat, a megvalósítás menetét beszélték meg.

Így nézne ki az a tehetséggondozó hálózat, amelyet most kezdett kiépíteni a Heves Megyei Pedagógiai Intézet. A programhoz hét kistérségből tíz nevelési-oktatási intézmény csatlakozott. Az intézet tanácskozást szervezett a részt vevő óvodák, iskolák képviselőinek. Az intézet, amely február elején elnyerte az akkreditált tehetségpont címet egy olyan hálózatot szeretne létrehozni, amelyből a megyében lévő közoktatási intézmények profitálhatnak. A megvalósításra három millió forintot nyertek pályázaton az Oktatásért Közalapítványtól. A közös munkára kistérségi megbízottakat, közoktatási referenseket kértek fel, bázisiskolákat választottak, melyekben tehetségazonosítást végeztek. A pályázatban egy tehetségkövető portfólió összeállítása is szerepel. Ez azt jelenti, hogy a nevelési-oktatási folyamatban külön figyelmet fordítanak a tehetségek kibontakoztatására. Úgynevezett lépcsős rendszerben az óvodából az iskolába, az általános iskolából a középfokú oktatási intézménybe kerülő tehetségek segítse a cél.

-

Tehetségsegítő hálózat kiépítésén dolgozik a megyében a Pedagógiai és Közművelődési Intézmény. Várják azon intézmények, civil szervezetek, oktatási központok csatlakozását, amelyek fontosnak tartják a tehetséggondozást. A témáról a megye önkormányzatainak, intézményvezetőinek tartottak tájékoztatót.

Két évvel ezelőtt regisztrálta magát úgynevezett tehetségpontként a pedagógiai intézet, később erre építették a tehetséggondozást célzó pályázatukat is. Uniós forrásból azon dolgoznak, hogy a megyében is kiépüljön egy olyan tehetségsegítő hálózat, amely megújuló szemlélettel, segítségnyújtással, jó gyakorlatok közreadásával támogatja a tehetséges fiatalokat. Az országban eddig összesen 310 tehetségpont regisztrált. A hálózathoz Heves megyéből eddig mindössze hat intézmény csatlakozott. A tájékoztató programot azért szervezték, hogy még több tagot regisztráljanak. A rendezvényen bemutatkoztak a már csatlakozott tehetségpontok, beszámoltak a pályázati lehetőségekről. A tájékoztatón elhangzott: a tehetségsegítésben fontos szerepet játszanak az iskolák, óvodák, közművelődési intézmények, civil szervezetek. Egy tehetségsegítő program akkor lesz igazán sikeres, ha nemzeti ügyként kezelik. Ebben leginkább az önkormányzatoknak, fenntartóknak, gazdasági szereplőknek van feladata. Magyarország egy európai színvonalú nemzeti tehetségprogrammal rendelkezik, amely minta értékű. Az elindult hálózatfejlesztés elsődleges célja, hogy tehetséggondozó műhelyek, szolgáltató központok alakuljanak minden térségben.

-

Referencia intézményi hálózat kiépítésén dolgozik a Heves Megyei Pedagógiai Intézet. A cél, hogy a régió minden kistérségében, minél több szakmai területen legyenek olyan oktatási intézmények, amelyek minőségi munkát végeznek. A projekt megvalósítására 418 millió forint áll rendelkezésre.

Az Észak-Magyarországi Régióban a Heves Megyei Pedagógiai Intézet bonyolítja le a programot konzorciumban a Borsod Megyei és a Miskolc Városi Pedagógiai Intézettel. A Megújuló Pedagógia: hálózati együttműködés Észak – Magyarországon című projekt célja, hogy javítsák az oktatás minőségét. Ennek érdekében úgynevezett referencia intézményi hálózatot építenek ki. A másfél éves folyamat lebonyolítására 418 millió forintot nyert el uniós pályázaton a Pedagógiai Intézet. A régióban eddig 70 intézmény regisztrált, akik az oktatás vagy a tehetséggondozás valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el. A megyében eddig hat általános vagy középiskola vált referencia intézménnyé, Egerből a Dobó István Gimnázium, a dr. Kemény Ferenc Általános Iskola, az IQ Szakközépiskola valamint a Kossuth Zsuzsa Gimnázium esett át a minősítő vizsgálaton. A referencia intézményeknek kettő vagy több olyan jó gyakorlattal kell rendelkezniük, amelyek más intézmények számára átadhatók. A Pedagógiai Intézet a minőségi oktatás érdekében az Eszterházy Károly Főiskolával is együttműködik. A referenciaintézmények közül többen azt is vállalták, hogy a mesterképzés bázisiskolái lesznek.

Pedagógiai eljárások az agresszió kezelésére címmel indított akkreditált továbbképzést a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye. Bővíteni kívánják a résztvevők pedagógiai eszköztárát, hogy a tanárok, tanítók képesek legyenek semlegesíteni a gyerekek negatív érzéseit, és kezelni az agressziót.

A pedagógiai intézet többször szervezett már agressziókezeléssel foglalkozó rövidebb, 4-5 órás továbbképzést. Mivel ott csak elméleti ismereteket tudtak közölni, tavaly úgy döntöttek, hogy akkreditáltatnak egy 30 órás továbbképzést, amelyben már teret kap a tréning is.
A 30 órás akkreditált továbbképzésen már lehetőség van arra, hogy esettanulmányokat dolgozzanak fel, s megtanulják a résztvevő pedagógusok, milyen módszereket használhatnak az agresszió kezelésére.
A továbbképzésre most harmincöten járnak. A szervezők szerint hasznos lenne, ha iskolánként nem csak egy-egy tanár sajátítaná el az agresszió kezelésére szolgáló eljárásokat, hanem egész tantestületek jelentkeznének.