Tags Posts tagged with "Pályázati Projektkommunikáció"

Pályázati Projektkommunikáció

top_6_9_2_16_eg1_2017_00001_c_fekvo_nyomdai

A támogatás összege: 247.000.000,- Ft, 100% támogatásból valósul meg,
A projekt várható befejezése: 2022.03.31.

 

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS – Meghívó 2018.04.17.

KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS – Meghívó 2018.05.24.

 

Kedves Látogató!

2018. március 8-tól a központok neve Család és KarrierPONT-ra módosult, kérjük ilyen néven keressen minket!

A projekt címe és azonosító száma változatlan.
Köszönjük együttműködésüket!

efop_1_2_9_17_2017_00042_c_fekvo_nyomdai

Sajtóközlemény – 2018.01.25.

Nyitó sajtótájékoztató

Információs kiadvány

Tájékoztató

Elérhetőségek

nokozpont

 

 

tablaaa2

Sajtóközlemény – 2016.12.05.

Sajtóközlemény – 2017.12.14.

Heves Megyei Hírlap – 2016. december 6.

Egri Magazin – 2017. október

 

top_6_2_1_15_eg1_2016_00001_b_fekvo_nyomdai

Egri Magazin – 2016. szeptember – cikk óvoda építése

Egri Magazin – 2016. november – TOP összefoglaló cikk

top_6_2_1_15_eg1_2016_00002_b_fekvo_nyomdai

Támogatás mértéke 100 %.
Tervezett befejezés dátuma: 2019.09.30.
A  projekt tartalmának bemutatása:
Eger, Kertész utca 100. szám található területen új, 4 csoportos óvoda építésére kerül sor, mellyel egy 100 fő gyermek befogadására alkalmas intézmény létesül 4 db csoportszobával, irodával, szociális helyiségekkel, udvarral. A megvalósítás célja a 3 és 6 éves gyerekek óvodai elhelyezésének biztosítása, mellyel a kisgyermekes szülők munkavállalásának a támogatása, a családok segítése, valamint a kisgyermeket nevelők munkaerőpiacra történő visszakerülésének segítése valósul meg.

A Kertész utcai új óvodaépület az Eger, Hibay Károly utcában található Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodáját váltja ki, oly módon, hogy az új, Kertész utca 100. szám alatti óvodában kap helyet a jelenlegi Szivárvány Óvoda (Eger, Kertész utca 38.), a Szivárvány óvoda épületében pedig a Dr. Hibay Károly Tagóvoda költözik.
Az ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdona 1/1 tulajdoni hányadban. Az épületben kerül kialakításra a 4 csoportos óvoda funkción felül a belvárosi óvodák székhelye, így az óvodavezetés a jelenlegi Szivárvány Óvodából (Kertész u. 38.) áthelyezésre kerül. Mindezek miatt az alapvető helyiségeken felül többlet irodák és szociális helyiségek kerülnek kialakításra.
Az óvodában melegítőkonyha kialakítása tervezett, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A melegítőkonyha kizárólag óvodai étkeztetést lát el.
Az óvoda működéséhez szükséges tervezett eszközbeszerzés a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 162.§ (7) szerint, a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt követelményekkel összhangban a helyiségek bútorzatát és egyéb, a nevelési munkához kapcsolódó berendezéseket, eszközöket tartalmazza. Az eszközbeszerzés tartalmaz informatikai eszközöket, melyek használata összefügg, közvetlenül kapcsolódik a gyermekek nevelésére irányuló feladatokkal.
Kialakításra kerül az épület és az udvar teljes elektromos hálózata, telefon, számítógép hálózat, internet szolgáltatás hálózati bekötésének kiépítése. A létesítendő Intézmény hő ellátása energiatakarékos földgáz üzemű fűtési rendszerrel lesz biztosítva. Az ingatlan ivóvíz és szennyvízhálózat kiépítése, az udvaron kerti csap kialakítása szükséges. A melegvíz ellátás gázüzemű kazánról biztosítandó.
Minden csoportszobából könnyen megközelíthető játszóudvar, sportolásra alkalmas terület kerül kialakításra a szükséges zöldfelületeken felül. Megvalósul az udvar kertészeti rendezése, továbbá az egész udvart egy zárt, biztonságos kerítéssel látjuk el.  A beruházás során a teljes ingatlan komplex akadálymentesítése megvalósul.

Egri Magazin – 2016. szeptember – cikk óvoda építése

Egri Magazin – 2016. november – TOP összefoglaló cikk

top_6_3_2_15_eg1_2016_00002_c_fekvo_nyomdai

Támogatás összege: 116.000.000 Ft
Tervezett befejezés dátuma: 2018. 04. hó
Támogatás intenzitása: 100 %

Eger Felnémet városrészének fejlesztése az ITS hálózatos projektcsomagjának keretében került meghatározásra, mint városrészi alközpont kialakítása, közterület megújítás. A fejlesztés akcióterülete lehatárolásra került: a Tárkányi út – Bervai út – Vadrózsa utca – (Belterület határ) – Szarvaskői út által határolt területet foglalja magába.

A beruházás keretében a ligetes területen kerül kialakításra a lakosság rekreációját, aktív pihenését szolgáló fitness park. A díszparkban a Négy évszak szoborcsoport tematikus kerttel kerül kiemelésre, míg a tér közepén megmarad az intenzív növényágyás, valamint sétányok kerülnek kialakításra, valamint a zöldterület rendezése, felújítása történik. A díszpark másik központi elemét egy városi kert adja, amely az idős lakók számára szolgál a szabadidő eltöltésére. A projekt keretben a meglévő játszótérhez kerítés épül, kicserélik a homokozó homokját, továbbá a volt MHSZ telep területén kialakítanak egy füves focipályát, amely az itt élő gyerekeknek, fiataloknak szolgál a szabadidő hasznos eltöltésére. A sérült növények esetén kivágás, cserjeirtás, a megmaradó növények kapcsán faápolás, továbbá új fák, növények és cserjék telepítése, füvesítés, sövénypótlás, illetve metszési, ápolási munkák valósulnak meg.

A zöldfelületek megközelítését, elérhetőségét szolgáló belterületi út javításához kapcsolódóan a meglévő parkolók is rendezésre, felújításra kerülnek, és új, zárható hulladéktárolók kialakítása valósul meg.

A fejlesztés részeként minőségi, a megújult környezettel harmóniában lévő utcabútorok kerülnek kihelyezésre.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.