Tags Posts tagged with "önkéntesség"

önkéntesség

A daganatos betegek különösen veszélyeztetettek a koronavírus-járvány idején. Éppen ezért a Regionális Egészségügyért Alapítvány fontosnak tartja, hogy tagjai a nehéz időkben se maradjanak testi-lelki segítség nélkül. Így például az edzéseket, valamint a csoportos foglalkozásokat is megtartják online formában.

-

Több mint 30 éve ünnepeljük december 5-én az önkéntesek világnapját. Magyarországon folyamatosan növekszik mind az önkéntes tevékenységet végzők, mind pedig az önkénteseket fogadó szervezetek száma, köszönhetően annak, hogy a kormány az elmúlt években is kiemelten kezelte és kezeli jelenleg is az önkéntességet. Számos olyan kormányzati intézkedés született, amellyel az önkéntesség megítélése és népszerűsége egyre kedvezőbb az emberek körében, úgy is fogalmazhatunk, „divat” lett önkénteskedni.

 

A 2012-ben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia az önkéntességet olyan tevékenységként határozza meg, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választás és motiváció alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

Az önkéntes tevékenységet végzők nagy része civil szervezeteknél, azaz alapítványoknál és egyesületeknél folytat hasznos munkát. A kormány a társadalmilag beágyazódott, hozzáadott értéket képviselő civil szervezeteket támogatja és segíti, hiszen az életnek számos olyan területe van, ahol a civilek az állami intézményrendszer eredményes segítői.

2018. december 3-án az önkénteseket fogadó nyilvántartott szervezetek száma 11.442, az önkéntes munkát folyamatosan végzők száma megközelíti a félmilliót, amelynek 95%-a civil szervezeteknél folytat tevékenységet.

A kormány fontos törekvése, hogy a felnövekvő nemzedék már fiatal korban ismerje meg a közösségi gondoskodást és a karitatív tevékenységet, mint alapértéket, és a segítő tevékenység végzésén keresztül fejlődjenek az iskolások olyan kompetenciái, mint a felelősségvállalás, felelős döntéshozatal, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés és problémamegoldás. Ezért került bevezetésre 2016. január 1-jétől az iskolai közösségi szolgálat, amelynek keretében a középiskolások esetében az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Immár a harmadik olyan évfolyam fog érettségizni jövőre, amely teljesítette a közösségi szolgálatot, ha úgy tetszik az önkéntesség „előszobáját”. Hiszen a közösségi szolgálat alatt megtanult, kifejlődött kompetenciák egyenes utat adnak a későbbi önkéntes tevékenység végzéséhez.

Fontos megemlíteni, hogy a kormány az elmúlt időszakban nagyságrendekkel növelte a civil szervezetek állami támogatását. Míg 2010-ben 144 milliárd forintot, addig 2016-ban már 240 milliárd forintot fordított a társadalmilag értékes munkát végző civil szervezetek munkájának támogatására.

Köszöntjük tehát az önkénteseket és köszönjük az áldozatos tevékenységüket, amelyeket tágabb környezetükben végeznek nap mint nap. Az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

 

Nyitrai Zsolt

kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott

 

 

Kiadó: Kormányzati Tájékoztatási Központ

Az elmúlt tanév sport- és tanulmányi eredményeit értékelték az EKF Gyakorlóiskolájában. Elhangzott, hogy röplabdában, nyelvi, matematika és művészeti versenyeken is születtek szép sikerek. E mellett beiskolázásról, aktuális pályázatokról is tájékoztatott az iskola vezetősége.

Humán és reál tárgyakban is szép eredményeket értek el a gyakorlóiskolás diákok – hangzott el az oktatási intézmény tájékoztatóján. Az idei tanévben is várja leendő tanulóit a Gyakorló általános iskolai és gimnáziumi képzésekben is.
Szeptemberben kezdte meg működését az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola Pedagógiai Intézete. Tehetséggondozó versenyek szervezésével, szaktanácsadással segítik a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulókat.
Elhangzott az is, hogy a Gyakorlóiskola nagy figyelmet fordít a diákok önkéntes, tanórán kívüli munkájára is. Közel háromszáz diák segíti a közösséget környezetvédelemben, oktatásban és szociális téren.
Nyertes pályázatoknak köszönhetően több iskola diákjai használhatják az itt felszerelt labort. Sándor József, igazgató elmondta: az intézményben idén is folytatódnak a természettudományos fejlesztések.

-

Ötven órát kell közösségi munkával tölteniük kötelezően a most kilencedik osztályt kezdő diákoknak. Az önkéntes szolgálatot a középiskola első három évében teljesíthetik majd a fiatalok, szabadon választható területen.

Most még a tanulásra koncentrál a legtöbb középiskolás. A szeptemberi tanévkezdés azonban újdonságot is tartogat a kilencedikeseknek. Nekik már kötelező lesz érettségiig teljesíteni ötven óra közösségi, önkéntes szolgálatot az új jogszabály értelmében. A közösségi szolgálat teljesítése tehát a 2016 január elseje után érettségizőknek kötelező. Azt, hogy milyen területen végzik, szabadon választhatják meg a diákok.
Többen egyébként már tavaly is végeztek önkéntes munkát.
A fiatalokat tanáraik tájékoztatták a lehetőségről, sokan azt mondják, akkor is segítenének, ha nem lenne kötelező.
A középiskolások az első három tanévben végezhetnek közösségi munkát, hogy az érettségire való felkészülés zavartalan maradhasson.

-

Egy éven át az önkéntességet népszerűsítette a Kis Bocs Egyesület az egri kistérségben. Füzesabonyban és Szihalmon hoztak létre önkéntes pontokat. Egy év alatt ötszáz önkéntest toboroztak, 55 befogadó szervezettel dolgoztak együtt. Az önkéntesség népszerűsítésére 14 millió forintot fordíthattak.

A füzesabonyi művelődési házba várta az érdeklődőket a Kis Bocs Egyesület a hétvégén. A közösségi napon újra az önkéntesség volt a fő téma, minden korosztálynak kínáltak programokat. A gyerekeknek játszósarkot állítottak fel, a felnőtteket tanácsadással, szűrővizsgálatokkal várták. Az egyesület egy évvel ezelőtt egy nyertes pályázat nyomán indított programot az önkéntesség népszerűsítésére. Egy év alatt ötszáz önkéntes 55 befogadóhelyen segített. Az egyesület 14 millió forintot nyert a programok megvalósítására. A legfontosabb célkitűzésük a szemléletformálás volt. A program egy éve alatt két új önkéntes pontot is létrehoztak. Az egyiket Füzesabonyban, a másikat Szihalmon. Mostantól az eddig elért eredmények fenntartása lesz a feladat. Az egyesület harmadik egyben utolsó önkéntes közösségi napján több száz érdeklődő fordult meg.

-

Közel 450 kiszállásos véradást szervezett a tavalyi évben az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete. Az idei évben is már több mint 26-szor tarthatták tű alá karjukat a segíteni szándékozók Heves megyében. A sűrű véradásszervezéseket a jelentősen lecsökkent országos vérkészlet is indokolja.

Sok véradószék üresen maradt mai napon. A képeken is látszik, hogy nagyon kevesen jelentkeztek donornak a Polgármesteri Hivatalban szervezett véradáson; mindössze 11-en adtak vért.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt térítésmentes véradások szervezésében. Egerben is folyamatosan szerveznek kiszállásos véradásokat, különböző helyszíneken.
Magyarországon, a megfelelő vérellátáshoz évente 500 ezer egység vérre van szükség. Ehhez elengedhetetlen az önkéntes véradók együttműködése, segítsége. A gyakori, illetve a nagyon ritka vércsoportú vérből a szükségesnél kevesebb áll rendelkezésre, ám vérhiányról egyelőre nem beszélhetünk – mondta Katona Beáta, véradásszervező.
A vérellátó szolgálat és a vöröskereszt munkatársainak tapasztalatai szerint, a téli időszak kritikus a vérellátottság szempontjából, ilyenkor ugyanis növekszik a balesetek, ugyanakkor csökken az önkéntes véradók száma. A megfázásos megbetegedések miatt gyakran még a rendszeres véradók sem tudnak segíteni. A szakemberek elmondása szerint az állandó donorok száma a korosodás és az egészségügyi állapot miatt ingadozó és kevés a fiatal az önkéntes véradók között.
Egy véradás során 4,5 decilitert vért vesznek le, mellyel három embertársunkon segíthetünk és saját szempontunkból is hasznos, ugyanis felfrissül a vérünk, a vérvizsgálat során pedig képet kapunk egészségügyi állapotunkról.
Egerben, az Árva köz 1. szám alatt hétfőn, kedden és csütörtökön 8-tól 15 óráig, szerdán 8-tól 17 óráig, pénteken pedig 8-tól 13 óráig várják a donorokat. Illetve arra kérik a lakosságot, hogy a kihelyezett véradásokat is kísérjék figyelemmel.

-

Sokszoros véradóinak mondott köszönetet a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, a Véradók Világnapján. Idén az önkéntesek tiszteletére szervezett ünnepségen 33 donor kapott elismerő oklevelet.

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében, 1993-tól pedig az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve végzi a feladatát. 1954. november 27-én először adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak, ezért lett november 27-e a Véradók Világnapja.
Heves Megyében évente 2000-2100 új véradót regisztrálnak. Az idei ünnepségen 70 rendszeres donor vett részt, közülük 33-an részesültek elismerő oklevélben.
Az önkéntesek közt akadt olyan is, aki már 117-szer segített embertársain. Erdei László elmondta, 1968 óta rendszeres véradó. Elsőként még a katonaságnál tartotta tű alá a karját, majd egészségügyi dolgozóként sok beteg embert látott és úgy érezte kötelessége segíteni.
Az önkéntesek mellett, az ünnepségen a Véradó Mozgalomért Alapítvány elnökét, Molnár Miklóst is köszöntötték sok éves áldozatos munkájáért.

Legyen önkéntes! Tegyen a változásért! Ezzel a jelmondattal érkezett egri állomására az Önkéntes Roadshow. A programot az Eger Ünnepe Fesztiválhoz csatolták, melyen Latorcai Csaba helyettes államtitkár is részt vett.

Az önkéntesség évében azt tűzte ki célul a kormányzat, hogy ismertebbé tegyék az eszmét, és növekedjék az önkéntesek száma – mondta Latorcai Csaba helyettes államtitkár a roadshow-ról tartott sajtótájékoztatón. Úgy látja: idén tíz százalékkal több lett az önkéntes, viszont kevés a foglalkoztató. Így az év második felében a szervezeti oldalt szeretnék erősíteni. Latorcai szerint a feladat az, hogy ezt a két számot közelítsék egymáshoz, és meg tudjuk mutatni Európának, hogy a magyar emberek nyitottak egymásra, az önkéntességre; készek tenni a társadalomért, a változásért.
Habis László a sajtótájékoztatón több sikeres egri civil megmozdulást is említett: ilyen a TeSzedd! akció, az almári kolostor rendszeres gondozása, a noszvaji út melletti szabadidőpark kialakítása. Kiemelte a Heves Megyei Önkéntes centrum munkáját; a szervezet kiadványokkal, rendezvényekkel segít, és felhívja a figyelmet az önkéntességre.

-

Hat fős belga delegáció látogatott városunkba egy önkéntes program keretében. A szociológiát, jogot és pszichológiát tanuló fiatalok egyben szakmai gyakorlatukat töltik Bélapátfalván, a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében.

Egy önkéntes program keretében hat fős belga delegáció érkezett megyénkbe. Az önkéntesek két hetet töltenek a bélapátfalvai Módszertani Intézetben és segítenek az idősekkel, fogyatékosokkal kapcsolatos feladatokban. Az intézmény dolgozói szerint a gondozottak szívesen fogadták a fiatalokat.
Az önkéntesek kiveszik a részüket a gondozásból, a foglalkoztatásból és a szabadidős programokból egyaránt. Ma közel 40 sérült emberrel kirándultak városunkban.
A belga delegáció július 28-ig marad megyénkben.

-

Kormánytisztviselői véradó napot szerveztek az Önkéntesség Európai Éve kapcsán. Az országos szintű eseményen a Heves Megyei Kormányhivatal részéről 62-en adtak vért, a Megyeháza Barkóczy termében.

Első alkalommal rendeztek Magyarországon kormánytisztviselői véradó napot. A közigazgatásban dolgozók országszerte hét minisztériumi helyszínen és a megyeszékhelyeken segíthettek önkéntesen embertársaikon.
A Heves Megyei Kormányhivatal munkatársait a Megyeháza Barkóczy termében várták önkéntes véradásra. A törzshivatal és a 15 szakigazgatási szerv dolgozói közül 62-en jelentek meg az eseményen. A véradóktól 4,5 deciliter vért vettek le, amely még nem terheli meg az egészséges szervezetet.
Az esemény lebonyolításában az Országos Vérellátó Szolgálat Eger Területi Vérellátó szakemberei segédkeztek. dr. Vágner Mátyás, az Eger Területi Vérellátó vezető főorvosa elmondta: jelenleg kielégítő a vérkészlet. Nyáron azonban kisebb a véradási hajlandóság, így a kormánytisztviselői véradás ezt ellensúlyozhatja. Az egri esemény 66 egység vérrel járult hozzá a vérkészlethez.

-

Több száz önkéntes dolgozott azon, hogy kívül-belül megújulhasson a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény. Az új játékokat hétfőn vehetik birtokukba a gyerekek.

Önkéntes munkával készítették elő a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kerítését festésre a Wigner Jenő Szakközépiskola tanulói. Folytatva az előkészítő munkálatokat, teljes átalakuláson esett át az intézmény. A munkálatok egy csapatépítő tréning keretében valósulhattak meg.
Közel 200 fő dolgozott az intézmény hat különböző helyszínén. Az együttműködés egy közvetítőcégen keresztül valósulhatott meg.
A pályázók közül két fő szempont alapján választottak. A rászorultság és a fogadói lelkesedés alapján esett a választás a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményre.
Az egész napos munka során megújult a kerítés, teljes átalakuláson esett át és új játékokkal bővült a játszótér és mesés falfestményekkel gazdagodtak az óvodai szobák. Az udvaron foglalkoztató pavilont, kerti tavat, sziklakertet, kalandparkot és egy hat cellából álló mezítlábas ösvényt alakítottak ki.