Tags Posts tagged with "Lenkey János"

Lenkey János

Az egri születésű Lenkey János honvéd tábornokra és az aradi tizenhármakra emlékeztek október 6-án délelőtt a belvárosban. Az önkormányzat, a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesülete és a Lenkey-s Bajtársi Egyesület, valamint városi intézmények vezetői, iskolák, és az egri pártok képviselői rótták le tiszteletüket október 6-án a Lenkey János szobornál.

Változtatott a napirend előtti felszólalások rendjén a kormánypárti többség a nyári szünet utáni első egri közgyűlésen. Emellett hosszasan tárgyalták a Városgondozás Eger Kft. nehéz anyagi helyzetét. Döntöttek arról is, hogy hírességek utcájává alakítják az Érsek utcát, szobrot kap és közterületet neveznek el Lenkey János honvéd tábornokról.

Hamarosan városi tulajdonba kerülhet Lenkey János szülőháza, így nem csak a tábornok hamvai, de katonaládája is méltó otthonra találhat Egerben – hangzott el ünnepi megemlékezésen a Kisasszony temetőben. Intézmények és civil szervezetek képviselői koszorúztak a nemzeti gyásznapon.

Az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékeztek intézmények, civil szervezetek képviselői Lenkey János honvéd tábornok sírjánál az egri Kisasszony temetőben. A nemzeti gyásznapon az egri önkormányzat, a a Lenkey-s Bajtársi Egyesület, a Lenkey János Általános Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola szervezett ünnepi megemlékezést. Az aradi vértanúk 1949. október 6-i kivégzésének körülményeit Munkácsi Sándor tartalékos ezredes elevenítette fel.

Munkácsi Sándor az egri születésű Lenkey János utolsó napjairól és börtönben bekövetkezett haláláról is beszélt. Elhangzott, hogy a tábornok szülőházára vételi ajánlatot tesz az önkormányzat, a jelenleg elhanyagolt Széchenyi úti ingatlant a tervek szerint felújítják és múzeumot rendeznek be benne. A megemlékezés végén megkoszorúzták Lenkey János sírját, akinek hamvait 1936-ban helyezték el Egerben, testvére és édesanyja nyughelye mellé.

-

Városi tulajdonba kerülhet az elhanyagolt Lenkey-ház. A honvéd tábornok egykori szülőháza műemlék épület, de magántulajdonban van. A tulajdonos nem tesz eleget a felújítási kötelezettségének, így az önkormányzat megvenné az ingatlant, hogy rendbe hozzák és múzeumot alakítsanak ki benne. Végső esetben kisajátításra is sor kerülhet.

Omladozó falak, korhadó ablakkeretek, festék már csak nyomokban – így néz ki most Lenkey János egykori szülőháza. A Széchenyi utcára néző földszintes sarokház az 1700-as években épült, 1920 óta hirdeti emléktábla, hogy a honvéd tábornok itt látta meg a napvilágot. Műemlék épület, de magántulajdonban van, a tulajdonos nem tesz eleget az állagmegóvó kötelezettségének. Az önkormányzat szeretné megszerezni az ingatlant, hogy azt felújítva, Lenkey és más egri kötődésű szabadságharcos hősök emlékére múzeumot rendezzenek be. A közgyűlés már döntött a 15 millió forintos vételi ajánlatról, amit ha a tulajdonos nem fogad el, elindíthatják a kisajátítási eljárást.

Az önkormányzat az értékbecslés alapján biztosít a Lenkey-ház megvásárlására 15 millió forintot, a felújításhoz és berendezéshez való összeget a jövő évi költségvetésből különítik el. Úgy tudjuk, az épület tulajdonosa és haszonélvezői nem szándékoznak eleget tenni a felújítási kötelezettségnek, így vétel, csere, vagy kisajátítás során mindenképpen városi tulajdonba kerül Lenkey János szülőháza.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Lenkey János tábornok sírjánál. Munkácsy Sándor tartalékos alezredes emlékező beszéde után a Kossuth Zsuzsások és a Lenkeysek tisztelegtek az aradi tizenhármak előtt.

A Lenkey-s Bajtársi Egyesület, az önkormányzat és a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola emlékezett az aradi vértanúkra. Lenkey János sírjánál Munkácsy Sándor tartalékos alezredes méltatta az egri születésű tábornokot.
A tizenhárom vértanú életét és hősi halálát a Kossuth Zsuzsás diákok idézték fel műsorukban.
A lenkeys kórus is műsorral emlékezett a szabadságharcra és a vértanúkra. Végül Lenkey János tábornok sírját koszorúzták meg a város középiskolásai és a városvezetés.

Az egri születésű Lenkey János honvéd tábornokra, az aradi tizenhármakra emlékeztek a Kisasszony temetőben. Az eseményen a városi civil szervezetek és az iskolák képviselői vettek részt.

Munkácsi Sándor tartalékos alezredes egy nappal korábban, a fővárosi Hősök terén 460 tiszthelyettes és főtiszt társaságában vett részt a tartalékos eskütételen. Mint mondta, eszébe jutottak azok a hősök, akik a magyar honért adták az életüket. Október 6-án nem csak az aradi 13 vértanúról emlékezik az utókor, hanem azokról a hivatásos, tartalékos és civil népfölkelőkről, akik a hazáért harcoltak, vagy mint a most esküt tettek, akik készek a hazáért áldozatokat hozni. A Lenkey-s Bajtársi Egyesület nevében Demeter Pál, nyugállományú őrnagy idézte fel a 48/49-es eseményeket, kiemelve a város szülöttének, az 1850-ben, az aradi várbörtönben elhunyt Lenkey János tábornoknak a szabadságharcban betöltött szerepét.
A gyász fájdalmát enyhíti az idő, de az emlékezés kötelezettségét, ránk, az utódokra hagyta. Tanulnunk kell az akkori politikai és katonai elit példás helytállásából – hangzott el az ünnepi beszédben. Ezt követően a város, a különböző egri szervezetek és iskolák képviselői helyezték el koszorúikat Lenkey János tábornoknak az elmúlt évben felújított síremlékén.