Tags Posts tagged with "közgyűlés"

közgyűlés

-

Hosszasan tárgyalta a gyöngyöspatai eseményeket mai ülésén a Heves Megyei Közgyűlés. Mint elhangzott: a gyöngyöspataihoz hasonló helyzet bármikor kialakulhat más településeken is, ezért fontos a helyzet mielőbbi megoldása.

A megyei közgyűlésen napirend előtt Szabó Gyula szocialista képviselő kifogásolta, hogy nem kapták meg időben a közgyűlés anyagát. Ezt erősítette meg Dudás Róbert jobbikos képviselő is. A testület hosszasan tárgyalta a Gyöngyöspatán történteket. Korózs Lajos hangsúlyozta, hogy a szociális és társadalmi kérdéseket nem rendészeti erőkkel, hanem kormányzati beavatkozással kellene megoldani. Asztalos János megyei főkapitány helyettes elmondta: hasonló helyzet alakulhat ki Mátraderecskétől egészen Hevesig. Szerinte ezt a gordiuszi csomót nem tudják átvágni, ki kell bogozni. Ekkora rendőri létszámmal ezt azonban nem tartja lehetségesnek. Jáger József fideszes képviselő feltette a kérdést, hogy mennyibe került eddig a rendőri erők beavatkozása Gyöngyöspatán. A kérdésre felelve Asztalos János elmondta: a költségek már meghaladták az 50 milliót, de napokon belül elérhetik a 100 millió forintot is.
A továbbiakban a testület egyhangúlag döntött arról, hogy egy verpeléti céget bíz meg 2013. április 30-ig a megye könyvvizsgálói feladatinak ellátásával. Nagy vita alakult ki a megyei intézmények létszámcsökkentéséről. Ez esetben hatvan álláshely megszüntetéséről kellett döntést hozni a képviselőknek.

Bár a Megyei Sportszövetségek Egyesületének közgyűlésén felmerült annak a lehetősége, hogy megszűnik a szervezet, május 31-ig még biztosított a működés. Az ehhez szükséges 700 ezer forintot biztosítja a megye.

A Heves Megyei Sportszövetségek Egyesülete éves közgyűlésén a 27 szakszövetségből 22-en jelentek meg. Az elmúlt évi szakmai beszámolót dr. Székely Ferenc elnök helyett Engel Tibor ismertette. Mint elhangzott, a működési feltételek jelentősen romlottak az elmúlt időszakban. A megyei önkormányzat a negyedik negyedévre előirányzott összeget még nem utalta át, ezért veszélybe került az egyesület további működése. Dr. Gondos István, a megyei közgyűlés alelnöke és dr. Szucsik István, a Humán Erőforrás Főosztálya Művelődési, Oktatási és Sportosztályának vezetője az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolva kiemelte, a sportfinanszírozás a megyei önkormányzat nem kötelező feladatai közé tartozik. Eddig a sportra fordított támogatás 30%-a működési és adminisztrációs költségekre ment el, amit soknak tartanak. A február 25-én életbe lépett új megyei sportrendelet szerint csak azok a sportszövetségek kaphatnak támogatást, amelyek pályáznak az adott összegre. Ebből maximum 15%-t fordíthatnák egyéb költségekre. 2011-ben 13,1 millió forintra lehet pályázni. A megyei önkormányzat vállalta, hogy amennyiben rendelkezésére áll majd a 2010-es negyedik negyedévi elmaradás, ezt a megállapodásnak megfelelően átutalja. Az Egyesületnek május 31-ig biztosított a működése. Az ehhez szükséges 700 ezer forintot a napokban utalják át. A tagok végül is úgy döntöttek, hogy nem oszlatják fel az egyesületet, megvárják a nyáron életbe lépő új sporttörvényt.

-

A város gazdasági programjáról, a gyermek- és ifjúsági koncepcióról, a belvárosi rehabilitációról tárgyaltak és döntöttek a képviselők a városi közgyűlésen. A civil szervezetek közel 5 millió forintot kapnak idén az önkormányzattól. A testület tagjai határoztak arról is, hogy a város felbontja a mikrotársulási szerződését több településsel.

A 2014-ig érvényes gazdasági program felülvizsgálata a körülmények változása többek között az energiagazdálkodás, a beruházások, fejlesztések és környezetvédelmi szempontok miatt is szükséges- emelte ki Habis László, a téma előterjesztője.
Tóth István, a Jobbik képviselője többek között a városi cégek átláthatóvá tételét, a parkolási helyzet javításának szükségességét említette. Császár Zoltán független és Pál György szocialista képviselő a munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozták.
Sós István alpolgármester a városüzemeltetési, parkolási elképzelésekről szólt. Bognár Ignác jobbikos képviselő az energiagazdálkodás kapcsán úgy fogalmazott: átgondoltan kell ehhez a témához nyúlni. Csákvári Antal a koncepció elfogadását javasolta, mint mondta: a legfontosabb témákban irányt ad az elképzelés.
A belvárosi rehabilitáció 25 elemet tartalmaz, a belváros állapota többhelyütt kritikus, ezért nagy szükség van erre a 4 és fél milliárdos rekonstrukcióra, mely a látható fejlesztések mellett a közművek megújítását is lehetővé teszi – mondta el Habis László előterjesztésében. Éles vita bontakozott ki a téma kapcsán, végül támogatták a pályázat második fordulós benyújtását.
A civil szervezetek programjait közel 5 millió forinttal segíti a város.
A képviselők elfogadták a 2005-ben született Gyermek- és Ifjúsági Koncepció módosítását, mely 2016-ig érvényes. Felmondta a közgyűlés a mikrotársulási szerződést több településsel, mivel nem sikerült megegyezni velük a vidéki általános iskolai tanulók után fizetendő kiegészítő támogatásról.
Szeptemberben új, a rendészeti szakmára orientáló, felmenő rendszerű szakközépiskolai képzés indulhat az egri Kossuth Zsuzsa iskolában a rendőrkapitányság támogatásával a közgyűlés döntése szerint.
A képviselők tájékoztatót hallhattak a hivatal informatikai fejlesztéseiről, melyek korszerű, s takarékos megoldásokat jelentenek az ügyintézésben.

-

Intézményvezetők kinevezéséről döntött a megyei közgyűlés. A testület határozott arról is, hogy nem szűnik meg a Hatvany Lajos Múzeum.

A testület ülésén Ormossy Attila megyei rendőrfőkapitány válaszolt a képviselők kérdéseire, melyek többsége a gyöngyöspatai közbiztonság témájában hangzott el. A rendőri vezető elmondta: fenntartják a településen a rendet.
A bizottsági beszámolók sorában az előző ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló testület munkájáról Sveitzer Sándor Péter szólt, elmondta: megállapításaik szerint törvénytelenül nevezte ki Csizmadia Tibor Barta Dórát a tánctagozat vezetőjének, s több gazdasági szempontból vitatható döntést is hozott a direktor.
Több intézmény vezetői pályázatáról döntött a testület. A Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézményét dr. Jungné Richter Judit vezeti a jövőben, az andornaktályai Szociális és Rehabilitációs Intézetet Hajdúné Farkas Ildikó, az Egri Fogyatékos és Gyermekotthon igazgatója Víg Józsefné lett.
A Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona füzesabonyi intézményének igazgatójának Tatai Edinát választották.
Több idősotthon vezetőjét is kiválasztották: Bélapátfalván Tóth Erzsébet, Parádon Tóth Teodóra, Csányban Farkasné Horváth Magdolna, Hatvanban Horváth Gabriella, Vámosgyörkön Haraszti Mónika, Egerben Farkasné Minczér Éva lett a vezető.
A testület döntött a megyei önkormányzathoz kapcsolódó három Térségi Integrált Szakképzési Központ delegáltjairól, a társasági szerződések módosításáról.
“Az egri Vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című pályázat kapcsán szükséges döntéseket is meghozták a képviselők. A Hatvany Lajos Múzeummal kapcsolatos előterjesztést módosítva fogadták el: nem szűnik meg az intézmény, hanem mást besorolást kap, s Hatvan városával közösen működteti majd a megye a múzeumot.

-

Erősítette az együttműködést a megyei önkormányzat a Hazafelé Nevelőszülői Hálózattal. A közgyűlés egyhangú döntése szerint az eddigi négyről húszra emelkedik azoknak a gondozott gyerekeknek a száma, akik teljes körű ellátást kapnak a hálózatban.

Erősítette az együttműködést a megyei önkormányzat a Hazafelé Nevelőszülői Hálózattal. A közgyűlés egyhangú döntése szerint az eddigi négyről húszra emelkedik azoknak a gondozott gyerekeknek a száma, akik teljes körű ellátást kapnak a hálózatban.
A hálózat külön figyelmet fordít a gyerekek képességfejlesztésére, pszichológiai segítésére, biztosítják számukra a szabadidő hasznos eltöltését.

-

A megye honlapján hamarosan olvasható lesz az eseti bizottság ülésének jegyzőkönyve.

Dr. Nagy Imre sajtótájékoztatója kapcsán Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatása szerint a www.hevesmegye.hu internetes oldalon napokon belül elérhető lesz az elmúlt ciklus tisztázatlan ügyeit vizsgáló eseti bizottság legutóbbi ülésének jegyzőkönyve. Ennek alapján mindenki maga mérlegelheti, hogy vajon történtek-e szabálytalanságok az egri Gárdonyi Géza Színház gazdálkodásában – áll a közleményben.

Elfogadták a képviselők a város idei -a tavalyinál jóval magasabb- 16,8 milliárd forintos költségvetését. Az ülésen elköszönt dr. Estefán Géza volt jegyző, aki negyven évet töltött a közigazgatásban.

Kántorné dr.Kovács Luca lesz Eger új jegyzője március 1-jétől; erről döntött az egri közgyűlés mai ülésén. A jegyzői pályázatot dr. Estefán Géza címzetes főjegyző nyugdíjba vonulása miatt írták ki, a volt főjegyző húsz év után búcsúzott a jegyzői széktől. Szakmai munkáját 2002-ben ismerték el címzetes főjegyzői címmel. Utódja Kántorné dr. Kovács Luca Egerben az ügyészségen, majd a rendőrségen dolgozott, később, 12 éven át, ügyvédként tevékenykedett. Több mint négy éve titkárságvezető a polgármesteri hivatalban, nagy rálátása van a bizottságok, a közgyűlés munkájára, a hivatali szervezetre és a dolgozók feladataira. Célja, hogy az önkormányzat továbbvigye az ügyfélbarát közigazgatás ügyét , a jövőben az e-közigazgatás fejlesztésére is nagy hangsúlyt kíván fektetni.
A város idei költségvetése 16,8 milliárd forint, amelyben csaknem 30 százalékos a fejlesztések aránya, a működési hiány mindössze 73 millió forint. Saját bevételként 7,38 milliárd forintot terveznek, a működési kiadás 11,9 milliárd forint, amely takarékos, fegyelmezett gazdálkodást tesz szükségessé. Főként uniós források bevonásával ötmilliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, ezek között lesz a belvárosi rehabilitációs program, a lajosvárosi bölcsőde és a Szilágyi Gimnázium kollégiumának felújítása.
A képviselők szavaztak a helyi adókról szóló rendelet módosításáról és tárgyaltak az idei sportcélú támogatások felosztásáról is. Ennek értelmében 65,5 millió forintot biztosítanak a helyi sporttevékenység támogatására, a helyi sportegyesületek a pénzbeni támogatás mellett további 63,3 millió forint létesítményhasználati támogatást kapnak. Négy sportágat: a vízilabdát, a férfi kosárlabdát, az úszást és a birkózást kiemelten támogatja az önkormányzat. Elhangzott: Eger idén is együttműködik a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, több, kiemelkedő rendezvényt terveznek. A fiatalok helyben tartása érdekében ifjúsági koncepció készül, cselekvési tervet dolgoznak ki.
Az egri testület március 31-én tartja következő ülését.

Két fővel is lehessen frakciót alakítani a városi közgyűlésben – ezt javasolja a Jobbik. Azt mondják, hogy a háromfős frakció a 26 tagú testülethez volt méretezve, a kisebb közgyűlésben legyen kevesebb ember is elég a frakcióalakításhoz. Tóth István, a Jobbik képviselője az országzászlóról beszélt, azt ígérte: felállításának 75. évfordulóján ismét állni fog Egerben az országzászló – ezért a pártjuk mindent megtesz.

Burkolt párttámogatásnak nevezte az egri LMP-s képviselő a közelmúltban a pártok kedvezményes irodabérlését, a Lehet Más a Politika ezt a lehetőséget nem is veszi igénybe, sőt az alkotmánybírósághoz fordult – mondta a sajtótájékoztatón Tóth István, jobbikos képviselő. A Jobbik szerint az a visszatetsző, hogy az LMP országgyűlési képviselőjelöltje által jegyzett kulturális egyesület több mint 4 millió forint támogatást kap várostól.
Januárban már tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Jobbik javaslatát, miszerint két fővel is lehessen frakciót alakítani, a bizottság további egyeztetést látott jónak – mondta Bognár Ignác képviselő. A 26 fős közgyűlésben három fővel alakulhatott frakció, a Jobbik szerint logikus, hogy a kisebb testületben kevesebb ember is elég a frakcióalakításhoz.
2011 pünkösdjén ismét állni fog az országzászló, ebben eltökélt a Jobbik – mondta Tóth István képviselő. Jelenleg a műemlékvédelemmel egyeztetnek, két helyszín közül választanak majd.
A régen Egerben álló, félárbocra engedett országzászló az elszakított országrészeket szimbolizálta, a Jobbik szeretné, ha ezt a gyászt az egri polgárok ma is átéreznék.

-

Az önkormányzat a fiatalok városban tartása érdekében a városi ösztöndíjasoknak pályakezdésük idején újabb támogatást nyújt – döntött a közgyűlés. Az idei első ülésen módosították a lakáshoz jutási támogatás rendszerét, összegét, megalkották a város új közbeszerzési szabályzatát.

Február 28-án szűnik meg Dr. Estefán Géza köztisztviselői munkája, nyugállományba vonul, az önkormányzat pályázatot ír ki a jegyzői állás betöltésére. Megkezdődik az államigazgatási egyeztetés a Hajdúhegy, a Maklári hóstya és a Vécseyvölgy – Bikalegelő városrészek szabályozási terve kapcsán. A rendelet tervezeteket 30 napra kifüggesztik. Kibővítette a város ösztöndíjasa programot a testület: a fiatalok városban tartása érdekében a havi ösztöndíj mellett pályakezdési támogatást is kaphatnak azok a fiatalok, akik Egerben helyezkednek el. Habis László polgármester elmondta, a tanulmányi és az elhelyezkedési szempontokat össze kell hangolni, számítanak a vállalkozások és a kamara közreműködésére. Politikai vita alakult ki a lakáshoz jutási támogatást szabályozó rendelet kapcsán. A Jobbik képviselői azt nehezményezték, hogy a bizottsági javaslatot a közgyűlés felülírja. Házas – és élettársak, gyermeket nevelők, egyedülállók másfél millió forint támogatást kaphatnak, ha három éve élnek, tartózkodnak, vagy dolgoznak Egerben. Az új közbeszerzési szabályzat a költségtakarékos és alternatív megoldásokat támogatja a beruházásoknál, megteremti a versenytisztaságot. Elfogadták az EVAT Zrt. és a Törzsház idei üzleti tervét. Elhangzott a cég 570 milliós fejlesztési tervvel rendelkezik. A képviselők megszavazták a 34,8 milliós önerőt ahhoz a 114 milliós pályázathoz, melynek eredményeként korszerűsítik a Vécseyvölgy út, Gárdonyi út csomópontot.1,5 milliós önerőt szavaztak meg egy 15 milliós pályázathoz, a 25 – ös főúton három biztonságos gyalogátkelőhelyet létesítenek. A helyiségek kedvezményes bérbeadását, a pártoknak Dr. Csarnó Ákos nem támogatta. Elmondta, pártja piaci alapon kér irodát, a támogatást egyéb városi célra lehet fordítani. Egyébként sem értenek egyet a burkolt pártfinanszírozással. Habis László válaszában elmondta, olyan helyiségeket jelöltek ki erre a célra, melyek üzletileg nem hasznosíthatók. Az Agria Speciális Mentők térítésmentesen használhatnak egy irodát. Habis László elismerően nyilatkozott a könyvtár pályázati aktivitásáról, munkájáról, az Egri Szimfonikus Zenekarnak 2,5 milliós támogatást szavaztak meg.

-

9,46%-al emelkedik a távfűtés alapdíja Egerben, január 1-jén – döntött a testület. Az emelés, egy átlagos nagyságú lakás esetében havi 500 forintos többletköltséget jelent. A napirendről név szerint szavaztak, Pál György és öt képviselőtársa javaslatára. A képviselők megtárgyalták és elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót, a gazdasági társaságok üzleti terveit.

A képviselők a közgyűlés előtt az Egri Rendőrkapitányságon tettek látogatást, megismerték a rendőrök munkáját. A testület tagjai találkoztak a megye új főkapitányával, dr. Ormossy Attilával. A közgyűlésen elhangzott, jövőre nem lesz jelentős változás a helyi adókban, marad az iparűzési adó címkézési lehetősége. A távfűtés alapdíjának emeléséről szinte minden képviselőnek volt véleménye, Pál György öt képviselőtársa nevében név szerinti szavazást kért. Habis László elmondta, az alapdíj emelés a biztonságos működtetés érdekében szükséges. Várkonyi György ismertette az EVAT törekvéseit, elmondta, azon dolgoznak , hogy a legkedvezőbb feltételeket tudják biztosítani – minden szempontból. A képviselők elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót. Habis László polgármester a napirend kapcsán elmondta, a tervezésnél eleget tettek az elvárásoknak, az intézmények működtetése biztosított lesz. Jövőre is beterveznek működési hitelfelvételt, de az idei évhez hasonlóan szeretnék év közben ezt más módon megoldani. Úgy fogalmazott, a kormányzati törekvések figyelembe vételével és azzal összhangban kell működtetni a várost. A testület tagjai elfogadták az önkormányzat gazdasági társaságainak jövő évi üzleti terveit. A város hozzájárul a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 203 milliós kollégiumépítési pályázatához. Az egri testület idei utolsó ülését tartotta, január végén lesz legközelebb városi közgyűlés.

-

Az infláció mértékét követik a jövő évre vonatkozó tarifaemelések – döntött az egri testület. A buszközlekedés 3,5%-al drágul, majdnem ennyivel a kéményseprés, a víz – csatornadíj átlagosan 4,6 % – al kerül többe, a szemétszállításért pedig 3,7 %-kal kell többet fizetni jövőre. Az önkormányzat 3,5 milliós rendkívüli működési támogatást ad az Egri Futball Klubnak.

Az autóbusz-közlekedés fejlesztéséről számolt be a szolgáltató az ülésen. Elhangzott, a forgalom az elmúlt öt évben 30%-al csökkent, újra kell gondolni a vonalhálózatot és a menetrendet. A tervekről a szolgáltató egyeztet a képviselőkkel. Jövőre megszűnik az egyvonalas bérlet, az emelés 3,5 %-os lesz. A kéményseprés 3,6%-al kerül többe, a kéményvizsgálat 3,3%-al. Az ivóvíz 4,96%-al drágul, a csatornadíj 4,29%-al, a szemétszállításért 3,7 %-kal kell többet fizetni jövőre. A Felsőváros Szabályozási Tervének kapcsán kérdésre válaszolva Rázsi Botond alpolgármester elmondta, keresik a megoldást arra, hogy az idén is legyen jégpálya. A költségvetési beszámoló kapcsán Habis László elmondta, a korábban tervezett működési hitelfelvételre nem lesz szükség, az a cél, hogy olyan gazdasági helyzetet teremtsenek év végére, ami nem terheli meg a jövő évet. A város a 2 milliárdos kötvényen túl 900 milliós fejlesztési hitelt vesz fel, ennek nagy részét jövőre érvényesítik, beruházásoknál. A város 8000 eurót nyert a jövő tavaszi Európa nap megrendezésére – számolt be Orosz Ibolya tanácsnok. A város 3,5 millió forint működési támogatást ad az Egri Futball Klubnak.
December 9-én, 15 órától közmeghallgatás lesz.
Az egri testület ebben az évben még egy ülést tart, december 16-án, a képviselők látogatást tesznek az Egri Rendőrkapitányságon.

-

Az egri képviselők megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik esküt tettek a közgyűlésen. A Bizottság veszi nyilvántartásba az önkormányzati képviselőjelölteket, felügyelik a választást és meghozzák a szükséges döntéseket.

Az ülésen öt napirendet tárgyaltak a képviselők: bérbe adja az önkormányzat a volt Bizományi Áruház, több mint 300 négyzetméteres két szintes üzlethelyiségét. A testület döntött arról, hogy a Főiskola külterületén lévő botanikus kertet helyi természetvédelmi területté nyilvánítják, módosították a Károlyváros és az Almagyar – Merengő városrész szabályozási tervét. Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik esküt tettek az ülésen. A Bizottság feladata a választást megelőző időszakban és az önkormányzati választás napján a törvényesség biztosítása. Feladataik közé tartozik a jelöltek nyilvántartásba vétele, panaszok, észrevételek kivizsgálása. A Helyi Választási Bizottság határozata ellen a Területi Választási Bizottsághoz lehet beadni kifogást. A helyhatósági választás idejére az önkormányzat a városban 37 hirdetőtáblát biztosít a pártok, jelöltek bemutatkozására. A Gárdonyi ház kerítésének felújítására 50 ezer forintot biztosít a városi önkormányzat, ugyanennyivel járul hozzá a megyei önkormányzat. Az egri testület augusztus 26-án tartja következő ülését.

-

Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta ez egri közgyűlés. A képviselők meghallgatták a rendőrség beszámolóját, anyagilag támogatják a volt kőőrlő területén létesítendő ipari park beruházást, melyhez 223 millió forint támogatást kapott a város. Zárt ülésen döntöttek a díszpolgári cím adományázásáról és a városi elismerések odaítéléséről.

Az ülésen esküt tett Dr. Gyulai Katalin, aki Sneider Tamás országgyűlési képviselő helyett került a városi testületbe. A parkolókról a törvénymódosítás miatt tárgyaltak, de ez nem jelent sem tartalmi, sem tarifamódosítást. Dr. Petrovics András ismertette az Egri Rendőrkapitányság tavalyi beszámolóját. Elmondta, a kapitányság területén az év első négy hónapjában 1288 bűncselekmény történt, emelkedett a vagyon elleni bűncselekmények száma. A városi kapitány hozzátette, a közlekedési balesetek legtöbbször a gyorshajtás miatt következnek be. A képviselők kérdéseket és észrevételeket fogalmaztak meg a rendőri vezetők felé. A volt kőőrlő területének rendezésére 223 milliót nyert a város, a barna mezős beruházás teljes költsége 446 millió forint, az összeghez anyagilag is hozzájárul az önkormányzat. A Gyertyás Házat átadják működtetésre az Egri Hegyközségnek. Habis László polgármester a napirend kapcsán elmondta, az épület tulajdonviszonyának rendezésére és felújítására közösen keresik majd a megoldást. Az első félévben az egri testület hat rendes ülést tartott, 200 napirendet tárgyaltak meg, 23 rendeletet alkottak és mintegy 600 határozatot hoztak. Júliusban nem lesz közgyűlés, a tervek szerint augusztus 5-én tartanak rendkívüli ülést, ahol a választási bizottság tagjairól tárgyalnak. A jelenlegi képviselő-testület, a helyhatósági választásig két rendes ülést tart.

-

Küldöttközgyűlésen értékelték az elmúlt év munkáját a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének tagjai. A szervezet fő tevékenysége az érdekképviseleten túl a lakás akadálymentesítési, valamint a gépjármű vásárlási támogatások intézése.

A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének több mint 2000 tagja van, de ez lényegében csak az egri és a gyöngyösi tagságot jelenti. A megyében a dél-hevesi, valamint a hatvani térségben további szervezetek működnek így Heves megyében több mint 6000 tagot számlálnak a különböző mozgássérült egyesületek. A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének elmúlt évi munkáját Madarász János alelnök ismertette.
Lakás akadálymentesítésre 310, míg gépkocsi vásárlásra 74 támogatási kérelem érkezett, melyek közül 225, illetve 23 részesült támogatásban. Az egyesületet több közintézmény akadálymentesítési munkálatainál, mint szakmai tanácsadó is közreműködött. A közgyűlésen mutatták be az egri Szabó Tibor paralimpai bajnok súlylökő új könyvét. Már készül a folytatás is.
A közgyűlésen elfogadták az egyesület munkájáról és a közhasznúságról szóló beszámolót és módosították az alapszabályt. Ezen kívül a legújabb rehabilitációs eszközöket is bemutatták, amit ki is próbálhattak az érdeklődők.

-

Tavaly jól gazdálkodott a város a rábízott vagyonnal, a jogszabályokat betartották, a 39 intézmény működése biztosított volt – mondta a könyvvizsgáló a közgyűlésen, az ezzel foglalkozó napirend kapcsán. A testületi ülésen arról is döntöttek, hogy ad el az önkormányzat a bérlakásokat, ha ez a város érdekeivel egyezik.

A tavalyi gazdálkodásról Habis László polgármester elmondta, egyrészt azért volt nehéz helyzetben az önkormányzat, mert válság volt, másrészt a központi költségvetés 2008-hoz képest 440 millióval biztosított kevesebbet. 18,3 milliárd volt az előző évi költségvetés, a helyi adóból 3 milliárd volt a bevétel, 160 millióval csökkentették a tervezett hitelfelvételt, törlesztésként visszafizettek 1 milliárd 177 millió forintot. Ebben az évben is cél a stabil pénzügyi helyzet megteremtése, a biztonságos működés. Jelenleg 900 bérlakása van az önkormányzatnak, döntöttek arról, ha a bérlő és az önkormányzat érdekei azonosak, értékesítik az ingatlant. Az egri tűzoltóság két pályázatot nyújt be: a 15 milliós fejlesztéshez biztosítják az önrészt, a 100 millióshoz az önkormányzat adja a 20%-os önerőt. Döntöttek arról, hogy elfogadják Vámosgyörk csatlakozását a hulladékgazdálkodási társuláshoz. Az érsekkerti teniszpályát a Városi Sportiskola kapta meg üzemeltetésre, az önkormányzat havonta 200 óra ingyenes használatot biztosít a z utánpótlás nevelésre. Habis László polgármester tájékoztatta a képviselőket az Eger a Kultúra Magyar Városa díjról.

-

Elfogadták a képviselők a város idei 15,2 milliárdos költségvetését. Az ülésen döntöttek arról, hogy kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel megállapodást kötnek azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására.

Az ülésen, napirend előtt Csákvári Antal a kommunizmus áldozatairól emlékezett meg, Orosz Ibolya az idegenvezetői világnap egri programját ismertette, Császár Zoltán a lépcsős pincesor beomlása kapcsán kért vizsgálatot.
Nagy István azt javasolta, a parkolóházra vonatkozó napirendet nyílt ülésen tárgyalják, ezt a képviselők nem szavazták meg. Dr. Nagy Imre a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztását kérte elhalasztani, hogy ne legyen politikai a delegálás. Intézkedtek arról, hogy a képviselő megkapja az ide vonatkozó jogszabályt. A város idei költségvetése 15, 2 milliárdos, ebben az évben 400 millióval kevesebb az állami normatíva, 160 millióval csökken az illetékbevétel – mondta Habis László polgármester. Hozzátette, a mintegy 600 milliós hiány egy részét bevételi többletből fedezik, 250 milliós hitelfelvételt terveznek. A költségvetést 15 képviselő támogatta, négyen nemmel szavaztak, hárman tartózkodtak. A város együttműködést kötött kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására. Az egri testület március 25-én tartja következő ülését.

-

Megtartották éves rendes közgyűlésüket az egri fertálymesterek. „A negyedek vezetőinek 15 éves munkája végre kezdi meghozni gyümölcsét, a mennyiség kezd átváltani minőségbe” – mondta a tavalyi eredményeket értékelve Várkonyi György főkapitány. „Az idén is szeretnénk tenni a városért és nyitni az emberek felé, ez a két fő célunk” – tette hozzá.

Az egri fertálymesterek megválasztásukkor esküben fogadják, hogy hűségesek lesznek Magyarországhoz, elveikhez, városukhoz, őseikhez és hagyományaikhoz, valamint szeretteikhez. Ennek érdekében betartják a törvényeket, példát mutatva a város polgárainak. Feladatuk a szegények, rászorulók segítése is, minden évben 150 ezer forinttal támogatnak egy moldvai csángó kisfiút. Az elmúlt évben áttörés következett be a testület életében, a negyedek kezdik megtalálni a helyüket, egyre több az alulról jövő kezdeményezés, az olyan törekvés, mely idővel kialakítja az egyes városrészek egyediségét az adott területen fellelhető a kulturális és helytörténeti alapokra támaszkodva.A megszokott éves programok, az avatás, a pünkösdi családi nap, a királyköszöntő, a várgyőzelem és a borszentelés mellett idén is minden hónapban tartanak suttogót, folytatják a tavaly megkezdett prezentációsorozatot, az egyes negyedek hírességeit, építészeti, helytörténeti, történelmi nevezetességeit bemutató vetítéseket; részt vesznek a csíksomlyói búcsún és Eger kulturális életében.

-

Módosította az egri testület az állattartási rendeletet, a jelenlegi tulajdonosok tarthatnak sportgalambot, a jövőben ezt csak bizonyos területeken engedik. A hatékony munka és takarékos gazdálkodás miatt átszerveznék a kistérséget, melyhez szükséges a települések egyetértése. Az idei utolsó ülésen a képviselők köszöntötték Dr. Lőrincz Györgyöt, aki megkapta az Év bortermelője címet.

A közgyűlés előtt dr. Szigethy Annának köszönték meg az elmúlt tíz év munkáját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum élén. Napirend előtt Császár Zoltán köszönte meg a rendőrség munkáját, Sneider Tamás arra volt kíváncsi, hogy mennyibe került a Jobbik rendezvényeinek biztosítása, s mennyi lesz a kampányidőszakban az erre szánt pénz. Homa János tanácsnok beszámolt a város idei kulturális programjairól. A belvárosi kereskedők érdekében szólalt fel Deák Boldizsár, Szeleczki János beszámolt a mentőállomás támogatásáról. Harmadszor tárgyalták az állattartási rendeletet, elfogadták azt, hogy a jelenlegi tulajdonosok tarthatják a sportgalambokat, új tenyészet esetén a korábban hozott szigorítások az érvényesek. Óvodások köszöntötték a képviselőket az ünnep alkalmából. Habis László polgármester úgy fogalmazott: kiváló javaslat a kistérségi szervezet átalakítása, sajnálatát fejezte ki, hogy a politika befolyásolja a települések döntését az átalakításról. Nagy Imre éppen ellenkezőleg fogalmazott a kistérség átszervezéséről. Az Érsekkerti Tenisz Klubot a másodfokú bíróság arra kötelezte, hogy 60 napon belül adja át a területet a városnak. A közgyűlésen köszöntötték Dr. Lőrincz Györgyöt, aki megkapta az év bortermelője címet. Az egri testület január 28-án tartja jövő évi első ülését.