Tags Posts tagged with "közgyűlés"

közgyűlés

-

Tavaly jól gazdálkodott a város a rábízott vagyonnal, a jogszabályokat betartották, a 39 intézmény működése biztosított volt – mondta a könyvvizsgáló a közgyűlésen, az ezzel foglalkozó napirend kapcsán. A testületi ülésen arról is döntöttek, hogy ad el az önkormányzat a bérlakásokat, ha ez a város érdekeivel egyezik.

A tavalyi gazdálkodásról Habis László polgármester elmondta, egyrészt azért volt nehéz helyzetben az önkormányzat, mert válság volt, másrészt a központi költségvetés 2008-hoz képest 440 millióval biztosított kevesebbet. 18,3 milliárd volt az előző évi költségvetés, a helyi adóból 3 milliárd volt a bevétel, 160 millióval csökkentették a tervezett hitelfelvételt, törlesztésként visszafizettek 1 milliárd 177 millió forintot. Ebben az évben is cél a stabil pénzügyi helyzet megteremtése, a biztonságos működés. Jelenleg 900 bérlakása van az önkormányzatnak, döntöttek arról, ha a bérlő és az önkormányzat érdekei azonosak, értékesítik az ingatlant. Az egri tűzoltóság két pályázatot nyújt be: a 15 milliós fejlesztéshez biztosítják az önrészt, a 100 millióshoz az önkormányzat adja a 20%-os önerőt. Döntöttek arról, hogy elfogadják Vámosgyörk csatlakozását a hulladékgazdálkodási társuláshoz. Az érsekkerti teniszpályát a Városi Sportiskola kapta meg üzemeltetésre, az önkormányzat havonta 200 óra ingyenes használatot biztosít a z utánpótlás nevelésre. Habis László polgármester tájékoztatta a képviselőket az Eger a Kultúra Magyar Városa díjról.

-

Elfogadták a képviselők a város idei 15,2 milliárdos költségvetését. Az ülésen döntöttek arról, hogy kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel megállapodást kötnek azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására.

Az ülésen, napirend előtt Csákvári Antal a kommunizmus áldozatairól emlékezett meg, Orosz Ibolya az idegenvezetői világnap egri programját ismertette, Császár Zoltán a lépcsős pincesor beomlása kapcsán kért vizsgálatot.
Nagy István azt javasolta, a parkolóházra vonatkozó napirendet nyílt ülésen tárgyalják, ezt a képviselők nem szavazták meg. Dr. Nagy Imre a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztását kérte elhalasztani, hogy ne legyen politikai a delegálás. Intézkedtek arról, hogy a képviselő megkapja az ide vonatkozó jogszabályt. A város idei költségvetése 15, 2 milliárdos, ebben az évben 400 millióval kevesebb az állami normatíva, 160 millióval csökken az illetékbevétel – mondta Habis László polgármester. Hozzátette, a mintegy 600 milliós hiány egy részét bevételi többletből fedezik, 250 milliós hitelfelvételt terveznek. A költségvetést 15 képviselő támogatta, négyen nemmel szavaztak, hárman tartózkodtak. A város együttműködést kötött kulturális és művészeti egyesületekkel, intézményekkel azért, hogy lehetőséget kapjanak pályázatok benyújtására. Az egri testület március 25-én tartja következő ülését.

-

Megtartották éves rendes közgyűlésüket az egri fertálymesterek. „A negyedek vezetőinek 15 éves munkája végre kezdi meghozni gyümölcsét, a mennyiség kezd átváltani minőségbe” – mondta a tavalyi eredményeket értékelve Várkonyi György főkapitány. „Az idén is szeretnénk tenni a városért és nyitni az emberek felé, ez a két fő célunk” – tette hozzá.

Az egri fertálymesterek megválasztásukkor esküben fogadják, hogy hűségesek lesznek Magyarországhoz, elveikhez, városukhoz, őseikhez és hagyományaikhoz, valamint szeretteikhez. Ennek érdekében betartják a törvényeket, példát mutatva a város polgárainak. Feladatuk a szegények, rászorulók segítése is, minden évben 150 ezer forinttal támogatnak egy moldvai csángó kisfiút. Az elmúlt évben áttörés következett be a testület életében, a negyedek kezdik megtalálni a helyüket, egyre több az alulról jövő kezdeményezés, az olyan törekvés, mely idővel kialakítja az egyes városrészek egyediségét az adott területen fellelhető a kulturális és helytörténeti alapokra támaszkodva.A megszokott éves programok, az avatás, a pünkösdi családi nap, a királyköszöntő, a várgyőzelem és a borszentelés mellett idén is minden hónapban tartanak suttogót, folytatják a tavaly megkezdett prezentációsorozatot, az egyes negyedek hírességeit, építészeti, helytörténeti, történelmi nevezetességeit bemutató vetítéseket; részt vesznek a csíksomlyói búcsún és Eger kulturális életében.

-

Módosította az egri testület az állattartási rendeletet, a jelenlegi tulajdonosok tarthatnak sportgalambot, a jövőben ezt csak bizonyos területeken engedik. A hatékony munka és takarékos gazdálkodás miatt átszerveznék a kistérséget, melyhez szükséges a települések egyetértése. Az idei utolsó ülésen a képviselők köszöntötték Dr. Lőrincz Györgyöt, aki megkapta az Év bortermelője címet.

A közgyűlés előtt dr. Szigethy Annának köszönték meg az elmúlt tíz év munkáját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum élén. Napirend előtt Császár Zoltán köszönte meg a rendőrség munkáját, Sneider Tamás arra volt kíváncsi, hogy mennyibe került a Jobbik rendezvényeinek biztosítása, s mennyi lesz a kampányidőszakban az erre szánt pénz. Homa János tanácsnok beszámolt a város idei kulturális programjairól. A belvárosi kereskedők érdekében szólalt fel Deák Boldizsár, Szeleczki János beszámolt a mentőállomás támogatásáról. Harmadszor tárgyalták az állattartási rendeletet, elfogadták azt, hogy a jelenlegi tulajdonosok tarthatják a sportgalambokat, új tenyészet esetén a korábban hozott szigorítások az érvényesek. Óvodások köszöntötték a képviselőket az ünnep alkalmából. Habis László polgármester úgy fogalmazott: kiváló javaslat a kistérségi szervezet átalakítása, sajnálatát fejezte ki, hogy a politika befolyásolja a települések döntését az átalakításról. Nagy Imre éppen ellenkezőleg fogalmazott a kistérség átszervezéséről. Az Érsekkerti Tenisz Klubot a másodfokú bíróság arra kötelezte, hogy 60 napon belül adja át a területet a városnak. A közgyűlésen köszöntötték Dr. Lőrincz Györgyöt, aki megkapta az év bortermelője címet. Az egri testület január 28-án tartja jövő évi első ülését.

-

Sok feladata mellett is sikeres évet zárt idén az Egri Kertbarátkör. A 35 éve működő szervezet a hétvégén tartotta évértékelő közgyűlését.

72 taggal működik az Egri Kertbarát Kör. Októberben ünnepelték fennállásuk 35. évfordulóját, melyre egy jubileumi kiadványt is készítettek. A szervezet a Bartakovics Béla Közösségi Házban tartotta évértékelő közgyűlését. Idén 22 klubfoglalkozást tartott az Egri Kertbarátkör, melynek mindegyike a szakmai tudást bővítette. A szervezet tagjai kertlátogatásokon is részt vettek, emellett képviseltették magukat Eger Ünnepén. 2009-ben mintegy 400 ezer forintot takarítottak meg pályázatoknak és az önkormányzat támogatásának köszönhetően. A kertbarátok idén az országos szervezetben is képviseletet kaptak. A közgyűlés évzáró ünnepséggel folytatódott, melyen a zenéé és a színjátszásé volt a főszerep.

-

Városi közgyűlésen döntés született a kéményseprés díjának csekélymértékű emeléséről, a lakás célú helyiségek bérbeadásának változásáról, lakóépületek felújításáról. A városi képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy lépjen fel a vasúti menetrend Egert drasztikusan érintő változtatása ellen, s kezdeményezzen tárgyalásokat az ügyben a szakminisztériummal.

Napirend előtt Gortva József, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója adott tájékoztatást arról, hogy a szervezet életmentő pontot kíván kialakítani a Városháza aulájában, melyhez egy 600 ezer forint értékű defibrillátort biztosít a szervezet, s ennek kezelésére 7 városházi tisztviselő már kapott kiképzést.
Nyerges Andor az 56-os események résztvevőjeként a nemzeti ünnepről szólt, majd 1 perces néma vigyáz állással tisztelegtek a jelenlévők az áldozatok emléke előtt.
A gyermekek jogainak helyi védelméről szóló vitaindító rendelettervezet kapcsán Dr. Estefán Géza főjegyző elmondta: a probléma helyi szintű szabályozására nincs alkotmányos lehetősége az önkormányzatnak.
A képviselők elfogadták azt a rendeletet, mely a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának rendjét változtatja meg. Ez a vállalkozások működőképességét segíti, egyes, minőségi üzleti profilok megjelenését szorgalmazza.
A kéményseprés, illetve kéményvizsgálat díja 4,4 illetve 2,2 százalékkal emelkedik, ez néhány száz forintos többletet jelent évente.
Első fordulóban döntött a testület az érseki palota kertjeinek helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról.
Támogatta a testület több lakóépület, köztük a Garzonház korszerűsítését, felújítását.
Előterjesztést fogadtak el arról, hogy emlékhelyet alakítanak ki az Első Magyar Lakatos- és Lemezárugyár emlékének megörökítésére a Szent József parkban, ezt a Városszépítő Egyesület finanszírozza.
Az Egri Vízilabda Klub rendkívüli támogatásáról szóló sürgősségi indítványt elfogadták, így a csapat 14 millió forintot kap a várostól.
A belváros funkcióbővítő rehabilitációjának módosításáról szóló rendelettervezet azért került a testület elé, mert a pályázat kiírói változtattak a beadási feltételeken tartalmi és technikai kérdésekben.
A közlekedési szakminisztérium honlapján megjelent egy anyag, mely szerint � mint Habis László polgármester fogalmazott – Eger vasút nélkül maradna. Több képviselő szólalt fel a vasút megtartásának fontossága mellet, majd a sürgősségi indítványt elfogadva a testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson.