Tags Posts tagged with "klaszter"

klaszter

-

Karriernappal egybekötött turisztikai klasztertalálkozóra várták az érdeklődőket az Eszterházy Károly Egyetemen. A rendezvényen az Észak-magyarországi régió turisztikai ágazatának szereplői tartottak előadásokat a turizmus aktuális helyzetéről. A program kiváló lehetőséget nyújtott az idegenforgalomhoz kapcsolható szakokon tanuló hallgatók számára, hogy megismerjék és kiválasszák gyakorlati oktatásuk lehetséges helyszíneit is.

-

Az észak-magyarországi turisztikai szolgáltatók együttműködésére létrejött Turisztikai Hotel Klaszter Hatékonyság a turizmusban címmel szervezett találkozót. A nyilvános rendezvényre a jelenlegi tagok mellett leendő tagokat is vártak.

A Turisztikai Hotel Klaszter azzal a szándékkal jött létre 2012-ben, hogy elősegítse az észak-magyarországi régió idegenforgalmát, wellness-, gyógy -és borturizmusának fejlődését. A klaszternek jelenleg több mint harminc tagja van, többek között szállodák, borászatok, turizmusban érintett cégek. Számukra és leendő tagjai számára negyedévente tartanak szakmai tanácskozást, a most megrendezett találkozót Hatékonyság a turizmusban címmel szervezték. Bányainé Micski Marianna, a klaszter elnöke szerint a hatékonyságot főképp összefogással tudják növelni.
A klaszter főleg külföldi piacokban gondolkodik, az elmúlt évben a lengyel-magyar kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt.
A klaszter tagjai idén Szlovákiára összpontosítanak.

Üzemlátogatáson vettek részt az ÉMAFA klaszter tagjai. A faipari vállalkozásokat összefogó közösség tagjai a megalakulás óta közösen jelennek meg a piacon és tanulmányutakat szerveznek. A közeljövőben tagbővítést tervez a klaszter.

Bútorlap gyártó vállalkozáshoz látogattak az Észak-magyarországi Faipari Klaszter tagjai. Az ehhez hasonló üzemlátogatások célja új technológiák elsajátítása, a tagok tapasztalatcseréje az eredményesebb működés érdekében. A klaszter 2011-ben jött létre a gazdasági válság miatt küszködő faipari vállalkozások felzárkóztatására.
A klaszter tagok több építőipari kiállításon is részt vettek már közösen. Tavasszal ismét kiállítóként lesznek jelen egy budapesti építőipari kiállításon. Ezen túl közös tanulmányutakat szerveznek, legközelebb áprilisban a lengyel faipar sajátosságaival ismerkedhetnek meg az észak-magyarországi vállalkozások képviselői.

Huszonegy, a turizmus területén tevékenykedő vállalkozás és szervezet részvételével megalakult az Észak-magyarországi Turisztikai és Innovációs Klaszter. A szervezet együttműködési keretet biztosít a tagok számára, melytől a vendégéjszakák számának, így az árbevételnek a növekedését és költségcsökkenést várnak az alapítók. A vállalkozói hálózat működéséhez közel 56 millió forint áll rendelkezésre, melyből 46 millió forint a támogatás.

Az Észak-magyarországi Turisztikai és Innovációs Klaszter 2011. április 27-én alakult, célja, hogy a térségben működő idegenforgalmi vállalkozások olyan területeken is kiaknázzák az együttműködésben rejlő lehetőségeket, amelyek kívül esnek a turisztikai desztinációs menedzsmentek tevékenységi körén. A tagok az összefogástól elsősorban a fenntartható turizmus feltételeinek megteremtését várják.
A klasztert 21 vállalkozás alapította, a menedzsmenti feladatokat a Nordtúra Nonprofit Kft. látja el.
Az alapítók a vállalkozói hálózat működéséhez 46 millió forint támogatást nyertek el az Észak-magyaroszági Operatív Program keretében. A pályázat 2013 novemberében zárul.

-

Szeptemberben zárul a Palóc Út Klaszter létrehozására irányuló pályázat. Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a Palóc Út Kulturális Turisztikai Egyesület 18 millió forint támogatást nyert szervezeti átalakítására.

A néprajzi értékek fenntartására és turisztikai célok megvalósítására alakult Palóc Út Kulturális Egyesület egy újabb sikeres pályázat végéhez közeledik. Az egyesület lehetőséget nyert egy klaszter stratégiai terv kidolgozására, eszközök vásárlására, digitális felületek, tanulmányok készítésére, valamint szakmai utak és különböző rendezvények lebonyolítására. A klaszterré válás folyamatával megújul az egyesület szervezeti felépítése és működési struktúrája is. A változástól a tagok azt remélik, hogy az eddiginél még hatékonyabban és színvonalasabban tudják fejleszteni a palóc települések idegenforgalmát.
Mátraderecskét, mint hagyományos palóc-lakta települést már több éves együttműködés köti a Palóc Út Klaszterhez. Többek között a szekrény-, és palócgaléria rendszer egyik helyszíne is a hevesi település.
Gyula Csaba elmondta: az egyesület és a település együttműködésének legjobb példája a Palóc Párnafesztivál. A két napos rendezvényt, immár ötödik alkalommal rendezik meg közösen, augusztus 26-án és 27-én Mátraderecskén.

-

Megalakult az Észak- Magyarországi Faipari Klaszter. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére létrejött szervezet alapító okiratát 19 faipari vállalkozás vezetője írta alá.

A Gépipari- és a Geotermikus Klaszterek megalakítása után most a Faipari Klasztert hívta életre a kamara. Az angol kifejezés jelentése hálózat, illetve az annak szereplői között kialakított kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés gondolata.
Az új szervezet célja, hogy segítse a régióban működő faiparai cégeket, asztalos vállalkozásokat és azok beszállítóit, például a kínálkozó pályázati lehetőségek kihasználásában. A szakma jellegéből adódóan kis- és középvállalkozásokat tömörít a szervezet.
Az alakuláskor 19 cég vezetője volt jelen a kamara székházában, de további két vállalkozás jelezte, hogy csatlakozni kíván a klaszterhez.