Tags Posts tagged with "jogszabály"

jogszabály

Az új Polgári Törvénykönyv legfontosabb változásairól indít előadássorozatot a Magyar Jogászegylet Heves Megyei Szervezete. Első alkalommal dr. Lábady Tamás, az új kódex szerkesztőbizottságának tagja tartott előadást a Megyeházán a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség új szabályairól.

Március 15-étől, ötven év után új Polgári Törvénykönyve lesz Magyarországnak. Az új Ptk. több jelentős változást tartalmaz, a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség új szabályairól és a szerződésen kívüli kárfelelősségről dr. Lábady Tamás egyetemi oktató, az Alkotmánybíróság volt elnökhelyettese tartott előadást. Mint mondta: az új kódex alapjaiban változtatja meg a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség szabályait.
Ez arra készteti a feleket, hogy már a szerződés megkötésekor sokkal szorosabban működjenek együtt, tájékoztassák egymást arról, hogy a szerződésszegésnek milyen következményei lesznek. Dr. Lábady Tamás sajnálatosnak nevezte, hogy ennyi évvel a rendszerváltozás után sem vették be a Ptk.-ba az állam jogalkotásért fennálló kárfelelősségét. Arra a kérdésre, hogy a szakma fel van-e készülve a változásokra, azt felelte: egyelőre nincs, de megnyugtató az, hogy az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény egy jelentős lehetőséget ad a jogalkalmazók számára, hogy még a régi törvény rendelkezéseit alkalmazza az esetek 90 százalékában, és ez még hosszú ideig így fog tartani.

-

Ötven órát kell közösségi munkával tölteniük kötelezően a most kilencedik osztályt kezdő diákoknak. Az önkéntes szolgálatot a középiskola első három évében teljesíthetik majd a fiatalok, szabadon választható területen.

Most még a tanulásra koncentrál a legtöbb középiskolás. A szeptemberi tanévkezdés azonban újdonságot is tartogat a kilencedikeseknek. Nekik már kötelező lesz érettségiig teljesíteni ötven óra közösségi, önkéntes szolgálatot az új jogszabály értelmében. A közösségi szolgálat teljesítése tehát a 2016 január elseje után érettségizőknek kötelező. Azt, hogy milyen területen végzik, szabadon választhatják meg a diákok.
Többen egyébként már tavaly is végeztek önkéntes munkát.
A fiatalokat tanáraik tájékoztatták a lehetőségről, sokan azt mondják, akkor is segítenének, ha nem lenne kötelező.
A középiskolások az első három tanévben végezhetnek közösségi munkát, hogy az érettségire való felkészülés zavartalan maradhasson.

A megye óvodavezetőinek részvételével nyitotta meg az idei nevelési évet a Heves Megyei Pedagógiai Intézet. Az óvónőkre váró nevelési feladatokról, új jogszabályokról volt szó az évnyitón.

Új szakmai kihívásokkal kell szembenéznie idén az óvodapedagógusoknak – hangzott el a Megyeházán tartott óvodapedagógiai tanévnyitó konferencián. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerület igazgatója szerint az idei nevelési év a változások éve lesz. Nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is. A jogszabályi változások az összes óvodát érintik majd, ezekre Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban, műhelyfoglalkozásokon készítik fel szeptemberben a pedagógusokat.
Az évnyitón dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem főiskolai docense beszélt a megjelent óvodavezetőknek a korszerű és gyermekközpontú óvodai munkáról. Úgy fogalmazott: az óvodai nevelést eddig heterogén szakmaiság jellemezte, nem mindenhol törekedtek az újító, kreatív nevelésre a pedagógusok.
Heves megyében szeptember elsejével 153 óvodában kezdődött el a nevelési év.