Tags Posts tagged with "gyémántmise"

gyémántmise

Hatvan éve szentelték pappá dr. Seregély István nyugalmazott egri érseket, aki húsz éven át szolgált Egerben. A jubileumot ünneplő gyémántmisén dr. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: a gyémánt jellemzője a keménység és a tisztaság, Seregély István érsek atyának a hatvan év szolgálat alatt mindkettőre szüksége volt.

-

Pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját ünnepelte dr. Gonda Imre teológiai tanár a Ciszterci templomban. Az ünnepelt szentmisén adott hálát hitéért, azért a hűségért, amellyel a történelem viharai között is kitartott papi hivatása mellett.

Zsúfolásig megtelt június 23-án, vasárnap a Ciszterci templom, ahol a sokak által ismert és tisztelt dr. Gonda Imre prelátus tartotta gyémántmiséjét. A jubilánst az egyházközség, valamint az Egri Kolping Család képviselői köszöntötték, majd Hugyecz János, az érseki szeminárium prefektusa idézte fel dr. Gonda Imre életútját. Gonda atya idén tölti be 83. életévét. Ipolytarnócon született, egri ciszterci diák volt, teológiai tanulmányait a budapesti hittudományi főiskolán végezte. Hosszú munkássága során szolgált Putnokon, Salgótarjánban, Homokterenyén, Zabaron. 1970-ben, ösztöndíjjal Rómába küldték tanulni, 1972-ben került az egri Szemináriumba, ahol elsősorban erkölcsteológiát tanított. Több évig volt a római Pápai Magyar Intézet rektora is. 2005-ben vonult nyugdíjba. Tíz éve az Egri Kolping Család Egyesület lelki vezetője, ezenkívül az Egri Egyházmegye bírósági helynöke. Hat évtizedes lelkipásztori szolgálatáért ünnepi szentmisét adott hálát az Istennek. Prédikációjában a papi hivatás feladatairól, örömeiről, nehézségeiről beszélt.
A szentmise után paptestvérei, volt hívei és barátai gratuláltak az ünnepeltnek.

Hatvanesztendős papi jubileuma alkalmából tartott szabadtéri gyémántmisét Jáki Sándor Teodóz atya, tiszteletbeli Egri Fertálymester. A bencés pap és pedagógus, a csángómagyarok ügyének apostola, népdalgyűjtő és gimnáziumi énektanár e hónapban töltötte be 83. életévét.

Jáki Sándor Teodóz atya 1929-ben született, két bátyjával együtt győri bencés diákként kezdte papi pályáját. Többek között vezette a bencés templom kamarakórusát, mintegy ötven éven át szolgált bencés tanárként és orgonistaként. Bárdos Lajos tanítványaként, Kodály követőjeként hazai és határon túli népénekeket gyűjtött, így jutott el a csángómagyarokhoz is; a találkozás életének egyik meghatározó élménye volt.
A misén Teodóz atya néhol megható történetekkel, néhol bölcselkedve, néhol humorral szólt a hívekhez, és mint pedagógus énekeltette az egybegyűlteket.
A gyémántmisén Dr. Lengyel Gyula, az egri fájdalmas Anya templom plébánosa és Dr. Bíró László tábori püspök celebrált és méltatta Teodóz atya munkásságát.
A mise végén Jáki Sándor Teodóz megáldotta a megjelent híveket.

-

Gyémántmiséjén köszöntötték Czakó István pápai prelátust az egri Bazilika volt plébánosát abból az alkalomból, hogy hatvan éve, 1951 április 8-án szentelték pappá Egerben.

Papi életének több mint a felét a városban töltötte, 1970-től 80-ig a Fájdalmas Anya templom, majd 1988-tól a Bazilika plébánosa volt. Mindvégig feladatának tartotta a Székesegyház felújítását. Jelentős egyházkormányzati munkássága is, 1972-től 1994-ig dolgozott az egyházmegyei központban mint irodaigazgató. Az egyházmegyei zsinat szervezéséből, annak elnökeként is a legnagyobb részt vállalta. Czakó Istvánt vasárnap délelőtt a Bazilikában köszöntötték.