Tags Posts tagged with "fejlesztés"

fejlesztés

-

Pályázati forrásból, közel 200 millió forint értékben az oktatást segítő, korszerű informatikai eszközökkel bővült tizenegy önkormányzati fenntartású általános és középiskola. Az eszközbeszerzésen kívül, a városi önkormányzat támogatásával, továbbképzéseket is tartottak a pedagógusoknak.

A kiírás szerint 2007-es, a beadási határidőt tekintve 2008-as pályázatról van szó. Többszöri aktualizálás után tavaly októberben kapta kézhez a város a támogatói szerződést, ami 195,5 millió forintról szólt. Ezt az összeget a városi fenntartású oktatási intézmények informatikai fejlesztésére lehetett felhasználni. A közbeszerzési pályázat kiírása és elbírálása után a város négy általános és hét középiskolája összesen 303 komplett személyi számítógépet, 119 interaktív táblát, notebookot, projektort tartalmazó tantermi csomagot, valamint wifi csomagokat, szavazó szetteket kapott az elmúlt héten.
A pályázathoz kapcsolódó továbbképzésen eddig 270 pedagógus vett részt. A pályázati kiírás alapján az eszközök fogadásához szükséges egyéb technikai feltételeket, így tárolóhelyeket, polcokat, elektromos vezetékeket a pályázónak, a városnak kellett biztosítani.
A projekt összköltsége, az önerővel együtt így meghaladja a 200 millió forintot. Június 15-én a Hunyadiban harmadik osztályos diákok bevonásával bemutató órát tartanak, melyen az új eszközök használatát is bemutatják a gyakorlatban.

-

Tovább korszerűsödtek az oktatás körülményei a Bornemissza Gergely Szakközépiskolában. 20 millió forintos beruházással három tanműhelyet és a könyvtárat újították föl.

A 20 millió forintból 10-et saját jogon szerzett szakképzési támogatásból teremtett elő az iskola, 5-5 milliót pedig a TISZK, illetve a decentralizált szakképzési alap pályázatain nyert az intézmény. A legnagyobb fejlesztést az autós tanműhelyben valósították meg, az új berendezések értéke 10 millió forint. A pénz másik felét az építő- és a gépész tanműhely felszerelésére fordították. Ezzel a Bornemissza ismét nagy lépést tett azért, hogy a legkorszerűbb technikával legyen felszerelve.
A szintén teljesen felújított könyvtárban adták át a Mozgássérültek Heves Megyei Szervezetének azt a speciális járművet, amelyet az iskola egyik tanárának tervei alapján a diákok készítettek el.
A fejlesztések kapcsán Habis László polgármester az együttműködés fontosságát emelte ki a szakképzés érdekében. Mint mondta, probléma, hogy még mindig jellemző az a szülői gondolkodási mód, amely szerint a gyereknek mindenképpen diplomát kell szereznie, akkor is, ha nem tud vele elhelyezkedni, közben szakmák létezése kerül veszélybe, mert kevés a tanuló.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Sebestyén István, az Agria Volán műszaki üzletág igazgatója, aki azt mondta, egyre kevesebb a több szakmához is értő szakmunkás, pedig például az autós területen ma már szükségszerű, hogy több dologhoz is értsen egy szakember.
Mint elhangzott, a Bornemisszában folyó képzés minőségét nem csak a berendezések korszerűsége és az oktatók felkészültsége szavatolja, hanem a partnercégek közreműködése is, amelyek gyakorlati helyszínként szolgálnak.

-

2013-ig mintegy 40 milliárd forint uniós támogatás érkezik az Észak-magyarországi régióba turisztikai fejlesztések megvalósítására – jelentette ki Nemes Andrea. A Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai főosztályvezetője az ágazat fejlesztési lehetőségeiről egy noszvaji szállodaberuházás kapcsán beszélt.

A turizmuspolitika is tehet azért, hogy a kormányprogramban meghirdetett egymillió új munkahely létrejöhessen, ehhez többek között a turisztikai marketing fejlesztése is fontos – hangsúlyozta Nemes Andrea. Mint mondta, az Új Széchenyi Tervben a hangsúly az egészségturizmuson van, a cél, hogy Magyarország 2020-ra az unió gyógyturisztikai központjává váljon.
A főosztályvezető kiemelte a Széchenyi Pihenő Kártya bevezetését, amely a várakozás szerint 30 százalékkal emelheti az idegenforgalmi bevételeket.
Hozzátette, a turisztika terén ennek a régiónak is nagy lehetőségei vannak.
A témával kapcsolatban Habis László országgyűlési képviselő kiemelte, az egri választókerületben a legmarkánsabb fejlesztési terület a turizmus, ez ügyben pedig fontos szerepe van a Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozásának.
Hogy az uniós támogatások szerepe mekkora a fejlesztésekben, jól mutatja a most induló noszvaji beruházás, amelynek teljes, 1,1 milliárd forintos költségéből 365 millió a támogatás összege.
Az ötven szobás, négycsillagos wellness-szálloda megépítése 28 új munkahelyet teremt, de a leendő beszállítókat is számítva a település legnagyobb foglalkoztatója lesz a cég.
Mivel az épület már áll, alapkőletétel helyett fákat ültettek a beruházás kezdetén.

-

A tehetséggondozás módszereiről tanácskoztak a térség pedagógusai a Pedagógiai és Közművelődési Intézmény által szervezett továbbképzésen. A szakmai konzultáció célja, hogy a programban résztvevők felismerjék és fejlesszék a tehetséges gyerekeket.

A Nemzeti Tehetség Program keretében sikeresen pályázott egy tehetséggondozást célzó program megvalósítására a Pedagógiai és Közművelődési Intézmény. Egy előzetes tehetségazonosítás után hét kistérségi intézményébe küldenek szakképzett mentorokat, akik a pedagógusokkal együttműködve konkrét tehetségfejlesztő programokat dolgoznak ki.
A három napos továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az információgyűjtés és feldolgozás lehetőségeivel, a tehetségek azonosításával. Emellett megismerjék a tehetséggondozással kapcsolatos pedagógusszerepeket és a tehetségfejlesztés stratégiáit.
A program célja a tehetséggondozás mellett az, hogy egyfajta információs hálózat alakuljon ki a térség intézményei között, melynek segítségével tapasztalatokat cserélhetnek, illetve együttműködhetnek a továbbiakban.

Közel 900 millió forint uniós támogatást nyert pályázaton az Agria Térségi Integrált Szakképző Központ. A projekt célja a szakképzés infrastrukturális hátterének fejlesztésére. A program során korszerű technikai eszközökkel támasztják alá a gyakorlati képzést, illetve kialakítanak egy központi képzőhelyet.

Az Agria TISZK-et alkotó hat partnerintézmény – az Eszterházy Károly Főiskola és gyakorlóiskolája, a Wigner, a KONTAWIG, a Szent Lőrinc és a Neumann – célja egy minőségi szakképzési rendszer kialakítása térségünkben. 2 éves együttműködésük során már számos fejlesztést valósítottak meg. A korábbi szakmai újításokra épülve a mostani közel 1 milliárdos projekt az infrastruktúra modernizálását célozza meg, ezáltal kényelmesebbé és egyszerűbbé válhatnak a szakképzés körülményei.
A 2 évesre tervezett projekt több lépésben valósul meg. Modern informatikai és oktatástechnológiai berendezéseket szereznek be, amelyek a partneriskolák képzési profiljának megfelelően segítik majd a gyakorlati képzést. A projekt során kialakítanak egy központi képzőhelyet, ahol fejlesztőhelységek segítségével hátrányos helyzetű és saját nevelési igényű tanulókat is képzésbe vonhatnak. A program részeként felújítják a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium elektromos hálózatát is.

-

101 milliárd forint jut uniós forrásból az Észak-magyarországi régió fejlesztésére 2011 és 2013 között. A pályázati, beruházási lehetőségekről a miskolci székhelyű regionális fejlesztési ügynökség ma Salgótarjánban és Egerben tájékoztatta az önkormányzatok, civil szervezetek vezetőit, illetve a kis- és középvállalkozásokat.

A 2013-ig tartó időszakról egyeztetett a Regionális Operatív Program működéséről a NORDA, a regionális fejlesztési ügynökség a három megyeszékhelyen.
A 101 milliárd forint felhasználási lehetőségeire a gazdaság, a turizmus, a településfejlesztés, a humán erőforrás segítése és a közúti közlekedés fejlesztése érdekében lehet pályázni.
A pályázat nyitott, 610 település önkormányzatai, vállalkozásai juthatnak uniós támogatáshoz.
A szervezők hangsúlyozták: a program fő célja a közös gondolkodás, vagyis, hogy helyben dőlhessen el, hogy mely fejlesztések a legfontosabbak.

Pályázaton közel 200 millió forintot nyert Eger a város kezelésében levő oktatási intézmények informatikai fejlesztésére. Ennek keretében jövő júniusig négy általános és hét középiskola 180 millió forint értékben kap különböző, a tanítást segítő informatikai felszereléseket.

„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázatot még 2007-ben hirdetették meg, melynek beadási határideje 2008. májusában volt. Többszöri aktualizálás után idén október 26-án kapta kézhez a város a támogatói szerződést, ami 195,5 millió forintról szól. Ezt az összeget a városi kezelésben levő általános- és középfokú oktatási intézmények informatikai fejlesztésére fordítják – mondta a projekt bemutatása kapcsán Habis László polgármester. A keretösszeg nagy részéből, 179 millió forintból – közbeszerzési eljárás után – különböző, az oktatást segítő informatikai eszközöket vásárolnak, amit a projekt zárásáig, 2011. június 26-ig kell az intézményekhez eljuttatni.
A nyertes pályázat lehetőséget ad felkészíteni a pedagógusokat ezeknek a modern eszközöknek a használatára. Erre 15 millió forintot használhatnak fel. Mint azt Rázsi Botond alpolgármester, a Pásztorvölgyi Iskola korábbi igazgatója és Bodnár Gábor, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola vezetője hozzátette, több iskolában már régóta eredményesen használják például az interaktív táblákat, de eddig kevés ilyen eszköz állt rendelkezésre.

-

Összesen több mint 660 millió forintból két beruházás valósul meg másfél éven belül Bodonyban. A településen uniós forrásból a vízelvezetési problémákat orvosolják, emellett két utca burkolata is megújul.

Az elmúlt 10 évben 3-4 alkalommal okozott jelentős károkat a csapadékos időjárás Bodonyban. A vízkárok enyhítésére eddig közel 100 millió forintot költött a település. Uniós forrásból 6,5 km hosszan burkolt vízelvezető rendszert építenek ki, rendezik a patakmedret. A korszerű megoldás jelentős anyagi károktól mentesítheti a települést. A belterületi vízrendezésre 557 millió forintot nyert el az önkormányzat. Emellett a rossz állapotú, nehezen járható belterületi utcák burkolata is megújul. 110 millió forintból 1,5 km-es útszakaszt aszfaltoznak le. A fejlesztésektől elsősorban a falusi turizmus fellendülését várják. A projektindító rendezvényen Horváth László a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a megvalósuló beruházáson keresztül ez a település is bekapcsolódhat azokba a turisztikai szolgáltatásokba, amelyek új munkahelyeket teremthetnek. Az útfelújítási projekt várhatóan az év végére elkészül, a vízrendezési munkálatok 2012. májusában fejeződnek be. Bodony polgármestere a jövőben a faluközpontot kialakítására is szeretne forrást találni.

-

59,5 milliós pályázati támogatással, az önerővel együtt összesen 90 millió forintból megújult a szarvaskői temető, a ravatalozó és a temetőhöz vezető út, az Egri úton a gyalogosok védelmére új járdaszakasz épült és megvalósult az újtelepi részen a Tölgyfa utca teljes rekonstrukciója. A beruházás tavasszal kezdődött és a csapadékos időjárás miatt három hónappal később fejeződött be.

Az ünnepélyes átadáson Barta Győző, Szarvaskő polgármestere, a település történelmének legnagyobb beruházásaként mutatta be a most átadott megújult Tölgyfa utcát, a temetőt és az Egri úton kialakított új járdaszakaszt.
A projekt legnagyobb tétele a Tölgyfa utca felújítása volt. Ennek során 471 méter új útfelületet kellett kialakítani, az út mentén járdával és csapadékvíz elvezetővel. A kedvezőtlen időjárás miatt itt később indult az aszfaltozás. A balesetveszélyes Egri úton – már belterületen – 200 méteres szakaszon járda és csapadékvíz elvezető árok épült. A projekt harmadik eleme, a temető. Itt felújították és vizesblokkal bővítették a ravatalozó épületét, a temetőhöz vezető út, a belső út és a kerítés is megújult, valamint urnafalat építettek.

-

Szakmai napon mutatta be a megyei önkormányzat a vár fejlesztési terveit. Az 1,7 milliárdos beruházás a tervek szerint jövő tavasszal kezdődik és két évig tart. Az építkezés ideje alatt lesznek lezárt területek de valamennyi kiállítás látogatható lesz és a kis színpadon is megtartják a programokat.

A beruházás egyik fontos eleme, hogy az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően tovább tart majd nyitva a vár. Megépül a várfal sétány, ami a Dobó térről, közvetlenül az Északi kapuhoz vezet. Itt egy színházi teret alakítanak ki. Felújítják és látványos bemutatók helyszínévé alakítják a dézsma és a provizori pincét. Megújul a Szép bástya, itt fényjáték lesz, a Török kertben étterem és kávézó kap helyet. A tervek szerint a beruházás a jövő év tavaszán kezdődik. A megyei önkormányzat korábban a lakossági észrevételekre és javaslatokra is kíváncsi volt, most szakmai szervezeteknek, vállalkozásoknak és az idegenforgalomban érintett szakembereknek mutatták be a vár fejlesztési terveit.

-

Idén mintegy 340 millió forint összköltségű beruházások valósulnak meg Felsőtárkányban. A nyáron korszerűsítették az iskolát, teljesen felújították és kibővítették az óvodát, szeptember közepére a tóparton egy fedett rendezvényteret alakítanak ki, jövő tavaszra pedig elkészül a település Faluháza is.

Felsőtárkányban szembetűnő a nagy léptékű fejlődés. Köszönhető mindez annak, hogy az önkormányzat saját erejéből idén 55 milliós beruházási tartalékot különített el. Az ehhez csatolt pályázatokon elnyert forrásokból összesen 340 millió forint értékben valósulnak meg beruházások. A helyi általános iskolában jelenleg 190 gyermek tanul. Itt működik a zeneiskola, a községi könyvtár, valamint a gyermekjóléti szolgálat is. A nyáron kicserélték a nyílászárókat, felújították a tetőt, hőszigetelték az egész épületet. Az iskola korszerűsítésére 15 millió forintot költöttek. Az oktatási intézmény mellett az óvoda is teljesen megújult. A régi épület alapterületét a duplájára növelték. Ökoóvoda lévén az intézményben környezetbarát bútorok kaptak helyet, sószobát alakítanak ki és napkollektorokat is felszereltek. A rekonstrukció 134 millió forintból valósult meg. Az épületben öt csoportszobát alakítottak ki, így szeptembertől 120 gyermek veheti birtokba az új intézményt. Jövő április 30-ra készül el a Faluház, mely régi vágya a településnek. A tervek szerint október 2-án adják át a Tájházat, amelynek teljes körű rekonstrukciójára pályázati pénzből több mint 6 millió forintot fordított a település. A jövőben szeretnék megoldani a község vízelvezetési problémáit, nagy hangsúlyt fektetnek a sportlehetőségek kibővítésére, valamint a környezetvédelemre.

-

Közel 90 millió forintot nyert el az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára egy uniós pályázaton. Az összeget konzorciumi partnerekkel könyvtári adatbázis hálózat létrehozására fordítják az élethosszig tartó tanulás jegyében.

2010. április 1-jétől 2011. szeptember 30-ig tart az oktatást és tanulást támogató elektronikus szakkönyvtári partnerportál projekt a főiskolán. A Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán egységes könyvtári adatbázis létrehozására és fejlesztésre közel 90 millió forintot nyert el az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára. A programot az Egri Hittudományi Főiskolával, a Heves Megyei Levéltárral valamint a Neumann János Középiskolával közösen valósítják meg. Azt tervezik, hogy az elektronikus portálnak olyan oktatás-támogatási funkciót adnak, amellyel a hátrányos helyzetű, kisebb települési könyvtárak felzárkóztatását segítik. A projekt időtartama alatt a meglévő partnerek mellé legalább 15 iskolai- és további 5 szakkönyvtár bevonását tervezik.

-

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával szakmai konferenciát szervezett Egerben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A programot azért rendezték, hogy a súlyosan sérült gyermekek oktatásási lehetőségeit megismerjék a részvevők.

A Közoktatási Törvényben foglaltak alapján ez év szeptember 1-jétől az intézményekben kötelezővé teszik a fejlesztő iskolai oktatást. A rendelkezés gyakorlati megvalósítása érdekében szervezett szakmai napot Egerben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. A rendezvényre Budapestről, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyéből érkeztek a szociális és közoktatási intézmények vezetői és fenntartói. A Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Gyermekotthona 2006-ban négy csoporttal indította a fejlesztő iskolai oktatást. A konferencia résztvevői az egri intézmény munkájába kaptak betekintést. A rendezvényen elhangzott: az ősszel életbe lépő fejlesztő iskolai oktatás azért jelentős lépés, mert szorosan kapcsolódik a súlyosan fogyatékos gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítéséhez. A konferencia célja, hogy a résztvevők megismerjék a házigazda intézmények működését, emellett lehetőség nyílik szakmai tapasztalatcserére és konzultációra is.

-

59 millió forintos pályázati támogatást nyert Szarvaskő a község komplex infrastruktúrafejlesztésére. Felújítják a ravatalozó épületét, megújul a temetőhöz vezető út, az Egri úton a gyalogosok védelmére új járdaszakasz készül, valamint az újtelepi részen, a Tölgyfa utca teljes rekonstrukciója is megvalósulhat.

Ez a pályázat Szarvaskő történetének legnagyobb beruházását indítja el – mondta beszédében Barta Győző polgármester. Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében, komplex infrastruktúrafejlesztésre nyert összeg meghaladja az 59 millió forintot. Eredetileg 78 millió forintra pályáztak.
Az önerővel együtt 66 millió forintos beruházás során felújítják és bővítik a ravatalozó épületét, a temetőhöz vezető út, illetve a belső út és a kerítés is megújul. Az Egri úton a gyalogosok védelmére új járdaszakasz készül, ezen kívül az újtelepi részen a Tölgyfa utca teljes rekonstrukciója is megvalósulhat, ami a csapadék- és szennyvízelvezetés mellett járdaépítést is magába foglal. Dr. Nagy Imre az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagja kiemelte, ez az egyetlen olyan Uniós forrás, amelyről helyben, a régióban döntenek.
A támogatási szerződést Barta Győző, polgármester és dr. Nagy Imre, a Regionális Fejlesztési Tanács tagja látta el kézjegyével. A beruházás tavasszal kezdődik és a tervek szerint június közepén zárul.

-

Amennyiben nyer a február 22-én beadott kórházfejlesztési pályázat, 5,5 milliárdos beruházás valósul meg két év alatt az egészségügyi intézményben. Az összegből gép – műszerbeszerzésre 1,2 milliárdot, informatikai eszközökre, szoftverekre 98 milliót, építészeti feladatokra közel három milliárdot terveznek. Nyertes pályázat esetén költözik a Gyermekosztály, a Tüdőgondozó, megújul többek között a Sürgősségi, az Intenzív és a Hygiéniai Osztály, a diagnosztikai részleg, a műtő.

Amennyiben sikeres lesz a kórház fejlesztésére beadott pályázat évtizedes problémák és gondok oldódnak meg az egészségügyi intézményben – fogalmazott Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, a hivatal munkatársai, a kórház vezetése és az írásba bevont cégek komoly és alapos munkát végeztek az anyag összeállításában. A megye ötmilliárdos igényt nyújtott be, az önerőt biztosítják. A kórház épületei elavultak, több telephelyen működik, alacsony a komfortfokozat, nem optimálisak a betegutak és a műszerpark is elöregedett. Dr. Banyó Tamás az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta, a fejlesztéssel ezek a kedvezőtlen feltételek nagymértékben javulnak. A tervek szerint lebontják a patakparti régi, korszerűtlen épületet, ennek helyén park és parkoló létesül. A konyha helyére új épület kerül, itt lesz a sürgősségi és az intenzív ellátás, valamint a nyolc blokkos műtő.