Tags Posts tagged with "értekezlet"

értekezlet

Négy százalék alá csökkent a munkanélküliség az országban – egyebek mellett erről is beszámolt a nemzetgazdasági miniszter Egerben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két napos országos vezetői értekezlete kezdődött csütörtök délelőtt, Varga Mihály ennek megnyitóján beszélt.

 

Találkozni, beszélgetni, információhoz jutni és tapasztalatot cserélni – ezek a legfőbb célkitűzései voltak annak a szakmai értekezletnek, melyet a Katolikus Iskolák Főhatósága tartott az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények igazgatói számára. Az egyházmegyében működő negyvenöt oktatási intézmény vezetői évente kétszer találkoznak.

Egerben tartották az Arany János Tehetségprogram országos igazgatói értekezletét. A konferencia célja, hogy a tehetségprogramban résztvevő intézmények képviselői tapasztalatokat cseréljenek, beszámoljanak egymásnak eddigi sikereikről és közösen tárgyalják meg az őket érintő aktualitásokat.

Biztos jövője van az Arany János Tehetség Programnak, ugyanis az új köznevelési törvényben is kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak – hangzott el a program igazgatói értekezletén. Az Arany János Tehetséggondozó Program az elmúlt 12 évben a magyar oktatás egyik meghatározó, sikeres programjává nőtte ki magát. Lehetőséget biztosít arra, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Összesen 75 intézmény és több mint négy és félezer fiatal vesz részt a tehetségprogramban. Egerben két intézményben működik, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban és a Neumann János Középiskolában.
A konferencia részeként szó volt többek között a köznevelési törvény új elemeiről, a Nemzeti Tehetség Program újdonságairól, illetve új tanítási és tanulási módszerekről is. Emellett pedig elfogadták a Szakmai Tanácsadó Testület ügyrendjét és újraválasztották a vezető testület tagjait.

-

Összbírói értekezleten számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységéről a Heves Megyei Bíróság. 2010-ben Heves megyében 71 bíró dolgozott, akik a nehéz anyagi körülmények ellenére is hatékonyan ellátták feladataikat.

A tavalyi évben a Heves Megyei Bírósághoz összesen több mint 37 ezer ügy érkezett. Ebből közel 4 ezer büntetőügyet és több mint 6 ezer 700 szabálysértési ügyet tárgyaltak. A munkaügyi bíróságra az elmúlt évben 761 eset érkezett. Az összbírói értekezleten a megyei bíróság elnöke eredményesnek nevezte a tavalyi évet, hiszen a beérkezett ügyek közel 90%-a egy éven belül befejeződött. Az idén fontos feladatnak tekinti a bíróságok közötti munkateher arányos megosztását, az új feladatok kifogástalan ellátását.Az összebírói értekezleten részt vett dr. Baka András az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Az értekezlet után tartott tájékoztatón a megyei bíróság munkájáról elmondta: nehéz körülmények között, de színvonalasan működik a Heves Megyei Bíróság. Az Igazságszolgáltatási Tanács tavaly megalkotta a stratégiai koncepciót, melynek jelentős része már törvényi formát öltött. Ebben többek között szerepelt a bíróságok hatékonyabb ellenőrzése és az informatikai rendszer megerősítése is. Jelenleg a bírók és bírósági titkárok kötelező továbbképzésén dolgoznak. A cél az, hogy a bírósági rendszert ütőképessé, gyorsabbá tegyék.

-

Intézményvezetők cseréltek tapasztalatot az általános iskolákat és tanulóikat érintő aktualitásokról a Lenkey János Általános Iskolában. A havi rendszerességgel ülésező szakkollégium fő napirendi pontja a beiratkozás volt.

Jó hangulatban indult az Általános Iskolai Szakkollégium értekezlete a Lenkeyben. A házigazda intézmény kisdiákjai egy dallal köszöntötték az intézményvezetőket, mely iskolájuk fennállásának nyolcvanadik évfordulójára készült. A minden hónapban ülésező szakkollégium aktuális témája az általános iskolások beiratkozása volt.
A szakkollégium célja, hogy minél több városvezetőt vendégül láthassanak üléseiken, megismerkedjenek egymás munkájával és együtt tárgyalják az aktuális témákat.
Saárossy Kinga alpolgármester asszony köszöntőjében elmondta; ő maga is a Lenkey diákja volt. Úgy gondolja, az általános iskola légköre meghatározó lehet a gyermekek későbbi életében, ezért is fontos, hogy kellő odafigyelést kapjanak ezek az intézmények.