Tags Posts tagged with "érsek"

érsek

-

Nagyszabású véradó akció lesz a hétvégén Egerben. Két napon keresztül a Hotel Eger konferenciatermében programokkal várják a lehetséges donorokat és családtagjaikat. A rendezvény része egy ingyenes hálakoncert a Bazilikában, ahol fellép majd többek közt Vásáry André énekes. A kétnapos akció akár véradó rekordot is hozhat a Vérellátónak. Dr. Ternyák Csaba egri érsek a rendezvényt nem csak védnökként, hanem jó példájával is támogatta.

Néha nehéz időt, alkalmat találni a véradásra, de nagyon fontos, hogy aki teheti, segítsen ilyen módon másokon – mondja Dr. Ternyák Csaba egri érsek, miközben a véradást megelőző orvosi vizsgálatra vár a Vérellátó Állomáson. A hétvégi, Egészség-Park Véradás rendezvény védnökeként tartotta most tű alá a karját, mert személyesen nem tud ellátogatni az eseményre. Azt mondja, elég végignézni egy híradót a televízióban, hogy az ember rádöbbenjen, mennyire fontos vért adni.

A szervezők két napon keresztül a Hotel Eger konferenciatermébe várják a donorokat és családjaikat.

A program része egy hálakoncert is, amit a Bazilikában rendeznek szombaton. Fellép többek közt Hegyesi Hudik Margit és Vásáry André is.

Véradásra szombaton és vasárnap 10-től 16 óráig várják a lehetséges donorokat, aki vigyék magukkal TAJ-kártyájukat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.

A programok ingyenesek.

-

Eszterházy Károly, aki 1762 és 1799 között volt Eger püspöke, a XVIII. század talán legműveltebb magyar főpapja volt. A művészet és a tudomány nagy pártfogója, korának egyik legjelentősebb építtetője. Harminchét éves munkálkodásának köszönhetően megújult az egri főegyházmegye. Minden tevékenységében az ország fellendülését, a hosszú török uralom utáni felvirágoztatását tartotta szem előtt-hangsúlyozta előadásában dr. Ternyák Csaba egri érsek az Aranyéletkorúak matinéja című rendezvényen.

Eszterházy Károly 1725-ben egy mélyen hívő katolikus arisztokrata családba született. A jezsuiták pozsonyi gimnáziumában tanult, majd a nagyszombati egyetemen folytatta tanulmányait, 1745-ben nyert felvételt a római Collegium Germanicum-Hungaricum növendékei közé. Megszerezte a teológiai doktori címet, majd 1748-ban hazajött. Papi pályáját Pápán kezdte, váci majd egri püspökként szolgált az egyházban. Pápán ő építtette a plébániatemplomot és a városi kórházat, valamint az egyházmegyében mintegy száz templom építése is az ő nevéhez fűződik. Vácott ő kezdte meg a bazilika építését. 1762-ben érkezett Egerbe, ahol haláláig az egyházmegye püspöke és Heves vármegye örökös főispánja maradt. Közel négy évtizedes működése alatt jelentősen hozzájárult Eger város építészeti, szellemi, művelődési arculatának kialakításához. Megépíttette az egri Líceumot, amelyet egyetemnek szánt.
1769. november 5-én kezdeményezésére nyílt meg Egerben az első orvosi iskola, melyet egyetemi fakultássá akart fejleszteni. Tervezte egy új katedrális építtetését is, ez az álma azonban már nem teljesülhetett. 1799. március 15-én hunyt el. Munkássága előkészítette az egri püspökség érseki rangra emelését. Elkötelezett harcosa volt a rekatolizációnak. A tekintély, a rend, a fegyelem embere volt, ugyanakkor szerény és szívélyes. Tudását, az egyház felemelkedésének, valamint embertársai javának szolgálatába állította-zárta szavait az egri érsek.

-

Megnyílik a látogatók előtt az Egri Érseki Palota, ezzel Kelet-Közép-Európa egyetlen főpapi palotája lesz, amely egyházi funkciója mellett turisztikai célokat is szolgál. A látogatóközpontot 986 millió forintos uniós támogatással hozzák létre 2013-ra.

A Széchenyi Terv keretében induló beruházás összköltsége 1 milliárd 185 millió forint, amelyhez az uniós támogatás mellett 200 millió önerő társul.
A fő cél az Érseki Palota turisztikai vonzerővé fejlesztése, a főszárny és a díszpark megnyitása az egriek és a turisták előtt. A műemléképület látogatóbarát szolgáltatásokkal, állandó és időszaki kiállításokkal, egyháztörténeti tárlattal várja majd az érdeklődőket, akik a püspöki könyvtárba, a képtárba, a ruhatárba és a kincstárba is bepillanthatnak. Kialakítanak egy Vinotékát is, amely majd a 2012-től megválasztott Az egri érsek borai címet viselő boroknak ad helyet.
A projekt egészen egyedülálló a térségben.
A támogatási szerződés aláírásán dr. a kormányt dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte.
A beruházás építészeti léptékét, a feladat nagyságát jelzi, hogy mintegy 50 mérnök dolgozott a terveken. Az Érseki Palotát 2013-tól látogathatja majd a nagyközönség.

Először rendezett találkozót az egyházközségek képviselő-testületi tagjainak az egri főegyházmegye. Az Élő kövek, lelki ház elnevezésű találkozót a megújulás jegyében tartották.

Háromszáztizenkét plébániáról és háromszázharminc filiális egyházközségből kétezer-ötszáz testületi tag érkezett a találkozóra. A képviselő-testületek nemrégiben újultak meg, minden tag névre szóló kinevező iratot kapott dr. Ternyák Csaba érsektől, amelyben az egyházi vezető arra kérte őket, segítsék tanácsaikkal és munkájukkal a plébánosokat.
Az ünnepi szentmisén dr. Ternyák Csaba Szent Józsefhez, az ő feladatához hasonlította a képviselő-testületi tagok munkáját. Munkás Szent József hű  és okos szolgaként őrizte Jézust, ma pedig a papok és a testületek tagjai kapták azt a feladatot, hogy őrizzék a plébániai közösséget. Ne középszerű, hanem hűséges és okos szolgák legyünk –  hívta fel a figyelmet az érsek -, hiszen egyik a másik nélkül nem teszi lehetővé, hogy az Isten által ránk bízott feladatnak megfeleljünk.
Dr. Ternyák Csaba érsek arra kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy egységben és önzetlenül dolgozzanak. A plébánosoknak missziós feladatuk is van, ebben is tudnak segíteni – szavaikkal és példájukkal erősítsék az egyházközségekhez csak lazán kapcsolódó  híveket. Meg kell velük értetni: az egyház nyitva áll. Élő, eleven közösségekre van szükség – mondta az érsek. 

-

Idén is átadták a Szt. Gellért díjakat. Az elismerésben minden évben három olyan pedagógus részesülhet, akik munkájukkal sokat tettek a katolikus intézményekért és a tanulókért. Az elismeréseket dr. Ternyák Csaba egri érsek adta át.

Az egyház több mint 20 éve aktívan részt vesz a közoktatásban. A főegyházmegye összesen hat általános iskolát, egy gimnáziumot és három óvodát tart fent. Így a katolikus szellemiségű oktatás több mint 3000 fiatalra terjed ki. A Szent Gellért díjat az egyházi intézményekből minden évben három olyan pedagógus kaphatja, akik áldozatos munkájukkal és példamutató életükkel hozzájárultak az intézmények fejlődéséhez és a diákoknak nemcsak tanárai, hanem nevelői is. Idén a Szent Gellért díj ezüst fokozatát Runyai Zsuzsannának a Jó Pásztor Óvoda
vezetőjének, valamint Svidróné Grallert Mariannának a Fráter György Katolikus Gimnázium pedagógusának adományozta az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága. A díj arany fokozatát Noszticzius Adrien a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusa vehette át.