Tags Posts tagged with "egri közgyűlés"

egri közgyűlés

Nem a napirendek témái, hanem az azt követő felszólalások hozták a legparázsabb vitát a csütörtöki egri közgyűlésen. A többi között arról folyt a polémia, hogy miként oldották meg a városban hóeltakarítási munkát.

Közlemény az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetőjével kapcsolatos döntésről

Eger Közgyűlése január 26-án, zárt ülésen tárgyalta és jóváhagyta az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, Kovács Katalin vezetői megbízatása közös megegyezéssel történő megszüntetésére tett előterjesztést. Kovács Katalin szakmai munkájára a továbbiakban is számítunk az intézménynél.

A testület egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a zavartalan munka biztosítása érdekében az Egri Kulturális és Művészeti Központ alkalmazásában álló szakembert bízzon meg az intézmény vezetésével. Ez a megbízatás a döntés szerint 2017 augusztus 31-ig, de legkésőbb az intézményvezetői pályázat eredményes lezárásáig tart. A Közgyűlés várhatóan már februárban döntést hoz a kiírásról.

 

-

Mindössze 14 napirendi pont szerepel az idei év első közgyűlési meghívójában. A tanácskozáson szó lesz a tavalyi kiemelt jelentőségű rendezvényekről és a 2017-re tervezett testvérvárosi és nemzetközi eseményekről is.

 

A közgyűlést élőben nézheti itt>>

Az ülésről percről percre tudósítunk:

12.27
Az ülésnek vége, legközelebb február 23-án lesz közgyűlés.

12.24
Bátori István a szmoghelyzetre utalva azt kéri, dolgozzanak ki egy intézkedési tervet, akár a gépjárműforgalom korlátozására.

12.11
Földvári Győző a nagyberuházások árnyoldaláról szól. Mint mondja egy családtól kisajátítással szerezték meg az otthonukat, s szerinte akinek nagy az érdekérvényesítő képessége, azzal hosszan tárgyalnak, akivel kicsi, azzal nem. A képviselő azt kezdeményezi, vonják vissza a kisajátítási eljárást, rendezzék megnyugtatóan a helyzetet, tárgyaljanak tovább a családdal, ne kelljen elhagyniuk az otthonukat.

Dr. Kovács Luca szerint olyan szempontból nem igaz, hogy nem pénzkérdés, mert az önkormányzat nem fizethet többet a szakértő által megállapított összegnél.

Földvári Győző nem úgy értette, hanem, hogy ne az egész ingatlant sajátítsák ki, csak a szükséges telekrészt.

12.04
Kovács Cs. Tamás a TAO-ról szól, ami szavai szerint nem kínai nagybácsi, hanem a társasági adókedvezmény rövidítése. Mint mondja: TAO-s pénzből építettek sátras fedést a strand medencéjéhez. Igaz, egy hőlégbefúvót építettek, s a tervezők jelezték is, hogy extrém hidegben ez kevés lesz. Most, hogy jött az extrém hideg, valóban nem bírta a rendszer. A víz 22 fokos volt, a sátorban kb. 15, a befújt levegő -3, így edzettek december végén a gyerekek, ami a képviselő szerint több mint méltatlan. Javasolja: a város új termálvizes kúttal segítsen a problémán, mert ez segítene a Termálfürdő helyzetén és a leendő úszó- és vízilabdaközpont hasznára is válna.

Habis László válaszol: tervben van, de nem egy ’60-as években fúrt kút vásárlása, hanem egy újé.

12.02
Habis László azt mondja: a lemondást kötelező írásban benyújtani, és a következő ülésen a polgármesternek felolvasni, tehát jogszabály szerint kell így eljárni. A kerékpárútépítés kapcsán az a város álláspontja, hogy megrendelőként az önkormányzat a jogszerűen járt el, az építési naplóban dokumentált munkákat kifizették.

11.55
Császár Zoltán szerint erre nincs mentség, és ez nem magyarázat. Úgy látja, 11 nap után már kezelni kellett volna a helyzetet, a járdák állapotát gyalázatosnak nevezi. Herman István lemondása kapcsán azt mondja, nem érti, legalább arra miért nem méltatta a képviselőket és a várost, hogy az utolsó ülésen felálljon és lemondjon.

Felolvas egy levelet, amit egy építési vállalkozó írt. Állítása szerint egy éve nem fizették ki neki a kerékpárút megépítését.

11.43
Jakab Zoltán kezdi a reagálások sorát. Az ügyvezető szól a téli útfenntartási tervről, ami leírja, hogy milyen eszközeik vannak. Kiemeli: 50 éve nem esett ennyi hó ilyen rövid idő alatt. – Erre készülni lehet, van az a pénz és forrás, de sem ez a város, sem az országrész nincs erre felkészülve, hiszen nagyobb városokban is komoly gondot jelentett, vonatok akadtak el.

– Amikor észleltük, hogy nagyobb mennyiségű csapadék fog érkezni, alászórást végeztük a meredekebb, és a kiemeltebb útvonalakon. Pénteken meg is jött a csapadék, és olyan intenzív a havazás,hogy nem lehetett négy órán belül letisztítani a fő útvonalakat, hiszen folyamatosan esett a hó. Szombat vasárnap is dolgoztak a kollégák, folyamatos váltásban, egy-egy órás pihenő volt. Szombaton műszaki problémával is küszködtünk. Két nap alatt több mint 30 tonna útszóró sót juttattunk ki az utakra – mondja.
Hétfőn kezdtek alvállalkozókat megkeresni. Amíg ugyanis esik a hó, addig nem tudják ezt megtenni, mert ilyen (szóró és kombinált) jármű csak náluk és a közútnál van. Hat alvállalkozó dolgozott különböző gépekkel, ennek költsége eddig több mint 5 millió forint. A Városgondozás is munkatársai a mai napig dolgoznak. Hozzáteszi: segítséggel mindössze hárman keresték meg.

 

Habis László is szót kér. Azt mondja: 800 ezer négyzetméter a város útfelülete, a leesett hó 250 ezer köbméter, ami hatalmas mennyiség. – Megvizsgáljuk, kit, milyen felelősség terhel – mondja, hozzátéve, laikusként úgy gondolja, az alvállalkozókat lehetett volna korábban értesíteni. A polgármester úgy fogalmaz: vis maior helyzet volt, nem kell megosztottnak lenni, mert a jeges úton a kormánypárti cipők is csúszkáltak. Keserűen hozzáteszi: 15 fő közmunkás tud csak dolgozni, ennyien vannak a programban.

Tóth István nem tudja elfogadni a választ, ahogy azt sem érti, ha már 11 napja nem esik a hó, miért nincs letakarítva a Merengő utca, ami meredek és vasúti átjáró is van ott. Jakab Zoltán azt mondja: az Újsor utcában és környékén most is dolgoztak, utánajár, a vasúti átjáró milyen állapotban van.

11.37
Napirend utáni hozzászólások következnek. Tóth István kezd.
– Úgy gondolom, hogy ami az elmúlt két hétben a hóhelyzettel kapcsolatban történt, szóvá kell tenni – kezdi. Azt mondja: sok lakossági jelzést kapott, hogy nem takarítják a járdákat, utakat. Felidézi azt a közszolgáltatási szerződést, amelyben a Városgondozás vállalja, hogy a hóesés elállta után 4 órán belül a fő útvonalakat megtisztítják. – Valóban esett 30 centi hó, de nem hiszem, hogy ne lehetett volna kezelni a helyzetet. Ha ennek nem lesz felelőse, akkor ez egy következmények nélküli város. Csak most, két hétre rá jelentek meg a kismarkolók és takarítják a belvárost – mondja hozzátéve, a bizottsági ülésen kormánypárti képviselők is egyetértettek vele. A képviselő szerint a környező falvakban, Novajon, Noszvajon, Makláron tisztábbak voltak az utak, mint a megyeszékhelyen.

11.31
Az ÁSZ ellenőrizte a vármúzeum (+és a könyvtár) gazdálkodását. Négy év alatt három fenntartója és több vezetője, megbízott igazgatója is volt a múzeumi szervezetnek,  ez nyilván hagyott nyomot. Habis László néhány példával jelzi a problémákat, mint hogy van átadás-átvételi jegyzőkönyv, amin nincs aláírás, mert az átadó azt megtagadta…
– Aki azt gondolja, hogy itt egy egyszerű helyzetről van szó, erősen téved. Most fényévekre vagyunk jobb helyzetben, de nem hibátlan még most sem a működés – mondja a polgármester.

Se kérdés, se hozzászólás: egyhangú igen a szavazás eredménye

11.25
A testvérvárosi események kapcsán Császár Zoltán nehezményezi, hogy az ellenzéki képviselőket nem hívták meg, csak utólag tájékoztatják őket. Bátori István szerint mindenki megkapta a meghívókat, Rázsi Botond fel is olvas néhányat. A programokról szóló tájékoztatót egyhangúlag fogadta el a testület.

11.04
Rázsi Botond szerint látszanak az eredmények, az eddigi komoly munka, és az összehangolt egyeztetések. Mint mondja: még mindig nagyon sok a feladat, például az, hogy az egriek számára is vonzóbbak legyenek a városi események.

14 igen, 3 tartózkodás

10.56
A 2016-os kiemelt kulturális rendezvényekről szóló tájékoztató kapcsán Martonné Adler Ildikó elmondja: közel 50 millió forintot fordított a város a programsorozatra. Úgy fogalmaz: sokféle igényt elégítettek ki. Újdonság volt az Olmipiai Piknik, hasonlót szeretnének a vizes vb-re. Az alpolgármester elismerően szól az adventi programokról, hangulatról.

10.51
Bognár Ignác már megszokta, hogy ciklus elején szavaznak az illetményről. Nem érti most miért kell. Felidézi: az adventi vásárban megtudta, hogy egy kárpátaljai jegyzőnek 20 ezer forintnak megfelelő a fizetése. Úgy véli, semmi szükség most erre az emelésre.

Az érintettek nem vesznek részt a szavazásban.

Szavazás:

Habis László illetménye:  12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás

Martonné Adler Ildikó illetménye: 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás

Rázsi Botond illetménye: 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás

10.47
Tóth István szerint a város pénzügyi egyensúlya rendben van, de a városlakók közérzetét befolyásolja az utcakép, és az elmúlt két hét nem pozitív irányba befolyásolta ezt. A képviselő akkor tudná nyugodt szívvel megszavazni az illetményemelést, ha a hóeltakarítási-mizériának lesz felelőse.

Habis László elmondja: napirend után külön szeretnének foglalkozni ezzel a témával.

10.44
Habis László elmondja: a Megyei Jogú Városok Szövetsége foglalkozott e kérdéssel, és saját forrásból három város lát lehetőséget a köztisztviselői illetmények emelésére. Hozzáteszi: nem ritka, hogy a dolgozók áthelyezésüket kérik egy-egy területről, mert a város nem tud versenyképes bért kínálni.

10.42
Császár Zoltán szerint jó lenne már a hivatali dolgozókra is gondolni, mert az ő bérük nem változott 8 éve.

10.40
Polgármester, alpolgármesteri illetmények változása. Dr. Stefán Zoltán jelzi: egy törvény módosította az illetményt. Az előterjesztés:
-Habis László polgármester illetményét havi bruttó: 997.170,- Ft alapilletmény és 23.190,- Ft nyelvpótlék, mindösszesen 1.020.360,- Ft összegben, költségtérítését 153.055,- Ft összegben határozza meg.
-Martonné Adler Ildikó alpolgármester illetményét bruttó 897.455,- Ft, költségtérítését 134.620,-Ft összegben határozza meg.
-Rázsi Botond alpolgármester illetményét bruttó 448.730,- Ft, költségtérítését 67.310,- Ft összegben határozza meg.

10.39
Tóth István javaslata: csak a bérleti idő letelte után döntsenek az eladásról: 6 igen, 11 nem

Az eredeti javaslat: 12 igen, 6 nem

10.31
Császár Zoltán már azt sem érti, miért juthat el odáig egy belvárosi ingatlan, hogy jobban megérje eladni és új tulajdonossal felújíttatni, mint gondját viselni.

Szucsik György szerint 21 négyzetméterért 8 millió forint nem alacsony ár.

Habis László nem szokott mindenáron értékesítésben gondolkodni, de szerinte ez a 21 négyzetméter nem stratégiai kérdés. Tóth István szerint sem az, de úgy véli, bérlővel együtt többet ér, mint amit most kapnának érte.

10.25
Földvári Győző szerint sem kell feltétlenül eladni az ingatlant, hiszen hosszú távú bérleményről van szó, frekventált helyen. A képviselő szerint nem éri meg 8 millióért eladni ezt az ingatlant.

10.20
Egy Jókai utcai ingatlan értékesítéséről szól a 7. napirend. Orosz Lászlóné elmondja: egy ott lévő társasház venné meg a 21 négyzetméteres üzlethelyiséget. A helyiséget hosszú távra vette ki egy bérlő az önkormányzattól, ezért az ő véleményét is kikérték. A társasház vállalta, hogy fenntartják a szerződést.

Tóth István szerint, miután bérlővel adják el, jelentős bevételtől esik el az önkormányzat. Szerinte meg kellene várni, míg lejár a szerződés, mert az önkormányzatnak nincs eladási kényszere.

Orosz Lászlóné elmondja: 30 ezer forint/hó áron van bérbeadva, valóban nincs eladási kényszer, de miután nem túl jó állapotú az ingatlan, megéri eladni.

10.14
Bérlőkijelölési jog: a kórházvezetés kéri a dolgozóinak. Habis László szerint a város ilyen ügyekkel segítheti az intézmény működését.

Egyhangú igen.

10.07
Császár Zoltán szeretne belenézni abba az anyagba, amelyet a színház mellé kirendelt biztos készített. Földvári Győző szerint az intézmények többségében korrektül szeretné felhasználni a többletbevételt. Nehezményezi azonban, hogy a sportiskola és a vármúzeum csak személyi juttatásra használná fel a többletbevételt, szerinte fejlesztésre is kellene fordítani.

Martonné Adler Ildikó a sportiskola kapcsán azt mondja, több edző dolgozik, ezért a többletbevétel, ezért kellene személyi juttatásra is fordítani.

Szavazás: 17 igen

10.05
Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása. A Harlekin Bábszínháznál többletbevétel keletkezett, kisbuszt venne az intézmény, hogy tájelőadásokat tarthasson. A polgármester jelzi: több cégnél is jelezték, hogy elhasználódtak a járművek, többletbevételből cserélnék (például a Bölcsődei és Gyermekjóléti Igazgatóságnál).

10.03
Ugyancsak működési célú elszámolás: a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a kedvezményezett. Se kérdés, se hozzászólás: 16 igen, 2 tartózkodás.

9.57
Bárány Attila elmondja: a táblázatban minden költség szerepel, nem csak az önerő. Hozzáteszi: a közgyűlés arról döntött, hogy a sportfejlesztési koncepció költségeit finanszírozza, ezért szerepel az anyagban az eszközbeszerzés.
– Azért állunk, mert nincs meg az önerő. Több száz milliót gyűjtöttünk TAO-s forrásból, az, hogy egyáltalán itt állunk, az ennek köszönhető. Nyáron a sportolók már használhatták is a medencét, de a gépészet a második ütem feladata, így nagy hidegben csak azután lesz használható.

szavazás: 13 igen, 5 tartózkodás

 

9.52
Tóth István nem érti, hogy függ össze az uszodafejlesztés a kisbuszbeszerzéssel.

Földvári Győző szerint még mindig vannak hiányosságok, és a második ütem után lesz használható a létesítmény a nagyközönség számára. – Azt látom, meg kellene mondani nyíltan: még nincs pénz, akkor lesz kész, ha megérkezik a forrás, de nem tudjuk mikor.

9.46
Bárány Attila klubelnök válaszol. A projekt korábban indult, még 2012-ben, de a pénz csak 2014-ben érkezett, addig is folyt a munka, ez szerepel közreműködői díjként.

Habis László azt mondja: komoly kormányzati ellenőrzés kíséri a folyamatot, az államtitkárság időről időre vizsgálja a benyújtott számlákat, hogy azok megfelelnek-e a sportfejlesztési koncepciónak. Kiemeli: egy utófinanszírozású nagy beruházás egy kis klub számára nem egyszerű feladat.

9.44
Komlósi Csaba kérdi: mi az elszámolásban a “közreműködői feladat”. Tóth István úgy emlékszik, építkezésre adták a pénzt, nem érti, miért szerepel buszbeszerzés és projektmenedzselés az anyagban.

9.41
Az Egri Vízmű SC-nek nyújtott támogatás felhasználásáról szól a harmadik előterjesztés. Mint ismert: ez 220 millió forint a Bárány uszoda felújítását szolgálta. A beruházás költsége meghaladta a 700 milliót. Habis László hozzáteszi: időközben kormányzati döntés született egy nemzeti úszó- és vízilabdaközpont kialakításáról.

9.39
Császár Zoltán szerint nagyobb méltatást érdemelne a cég, mert “minden ráhatástól függetlenül méltatja Önöket”.

Habis László szerint a cég munkatársai az országos csatornákra több száz bejelentkezéssel öregbítik a város hírnevét.

Szavazás: 17 igen, egyhangú

9.37
Második napirend a Média Egernek nyújtott támogatás elszámolásáról. Habis László kiemeli: fontos, hogy a cég technikai értelemben is korszerű legyen, ezért jármű- és eszközpark-fejlesztésre nyújt támogatást a város.. Hozzáteszi: nincs egyszerű helyzetben az ügyvezető, mert a javadalmazás nem versenyképes a média más területeivel.

9.35
Bognár Ignác azt mondja, több mint 20 feltételnek kell teljesülnie, a Jobbiknak meg csak egy volt az alkotmánymódosítás kapcsán, és azt egyes képviselők még most sem értik.

Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás

9.32
Első napirend: A “csekély összegű támogatások”-ról. Habis László kifejti: egy uniós jogharmonizációs lépésről van szó, összetett szabályozás érinti az állami és önkormányzati támogatásokat. Kiemeli: olyan támogatás adható csak, ami nem torzítja a versenyt. Csekély összegű támogatásnak az minősül, ha egy támogatott támogatása 3 év alatt nem éri el a 200 ezer eurót. Az egri támogatások döntő többsége ilyen, most ezzel kapcsolatban kell egy rendeletet alkotni – ennek első változata fekszik most a képviselők előtt. Fontos eleme a készülő jogszabálynak, hogy minden év márciusában összefoglalót kell készíteni a támogatásokról. Most arról kell dönteni, hogy e tervezetet megküldjék a Miniszterelnökség támogatásokat vizsgáló osztályának.

9.30
Napirend előtt Habis László szólal föl. Azt mondja: decemberben elfogadta a testület az Integrált Területi Program módosítását, amit azután a kormány is elfogadott. (A változás 2,3 milliárdos fejlesztésről szól, a Sas út felújításáról, illetve ott, a vasútállomásnál egy nem szintbeli kereszteződés kialakításáról)

9.28
Nem érkezett kérdés a rendőrkapitányhoz. Habis László bejelenti: Herman István december 23-i hatállyal lemondott.

9.27
Csákvári Antalt és Bognár Ignácot köszöntik névnapjuk alkalmából.

9.25
Habis László bejelenti: sürgősségi indítványt nyújtott be az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetői megbízatásának közös megegyezéssel való megszüntetéséről. Zárt ülésen tárgyalnak majd erről.

9.23
A polgármester ezután a tragikus veronai buszbalesetről szól. Kérésére a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékeznek az áldozatokra.

9.16
Habis László kezd. Mint mondja: sok-sok feladatot tartogat az idei esztendő. Felvezetése után kap szót Nyitrai Zsolt. A honatya arról beszél, hogy milyen változásokkal indul az idei esztendő. Szól a minimálbér 15, a szakmunkás minimálbér 25 százalékos emeléséről, illetve arról, hogy a társasági adó 9 százalékpontra csökken. Azt mondja, ez is lehetővé teszi, hogy még az első negyedévben két komoly munkahelyteremtő beruházást jelenthetnek be Egerben. Kiemeli: a város elvégezte a TOP-források lehívásához szükséges adminisztratív feladatokat. Hozzáteszi: soha nem állt még rendelkezésre annyi fejlesztési forrás egyszerre, mint most. Külön szól arról, hogy a kormányzat 14 milliárd forinttal járul hozzá az egyházmegye fejlesztéseihez, így a Bazilika környékének rekonstrukciójához. A honatya összefoglalja az ’56-os emlékév jelentős eseményeit is.
Köszönetet mond Herman Istvánnak munkájáért, sok sikert kíván neki a magánéletben és közelgő közéleti feladataihoz.

8.58
Úgy tudjuk, a napirendek tárgyalása előtt szólal fel Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő.

8.49
Először ülésezik a közgyűlés azóta, hogy karácsony előtt lemondott alpolgármesteri tisztségéről Herman István. (Információnk szerint nem döntenek utódjáról)

-

Kövesse élő közvetítésünkben a közgyűlés eseményeit. A megyeszékhely képviselő-testülete több mint félszáz napirendi pontot tárgyal, maratoni ülésre lehet számítani.

A közgyűlést élőben nézheti itt>>

Ha mobiltelefonon nézné a közvetítést, ide kattintson>>

-

Blaskó Balázs lesz a Gárdonyi Géza Színház igazgatója a következő öt évben – egyebek között erről is döntött az egri közgyűlés. Határoztak arról is, hogy jelentősen szigorítják a behajtásokat a történelmi belvárosba. Az önkormányzati cégek egységes irányításáról szóló előterjesztésnél az ellenzéki képviselők kivonultak a teremből, nehezményezve, hogy későn kapták meg az anyagot.

-

A vagyonrendelet, a közterületek elnevezése és a városi cégek egységes irányítása is napirendre került az egri közgyűlésen. Az ülés előtt köszöntötték a rendszerváltás utáni első két képviselő-testület tagjait

 

 

Reggeltől követtük az eseményeket, percről percre:

14.08
A tudósítást befejeztük, köszönjük a figyelmet.

14.05
Martonné Adler Ildikó szerint jogosan hangzottak el az elismerő szavak.

Szavazás: 18 igen, egyhangú.

14.03
Császár Zoltán egyetért Bognár Ignáccal. Szeretné, ha visszatérni az idő, amikor a gyermekek matinéra járnak, s nem azt néznék a tévében, ki, hány méter belet húz ki a másikból.

13.55
Nincs kérdés. De hozzászólás igen.

Gál Tibor ismerteti a Gárdonyi színház látogatószámát, pontosabban annak növekedését. Látta a mostani szezon nyitóelőadását, s nagyon tetszett neki.

Földvári Győző megdöbbenve hallotta, hogy a teljesítménymutató alapján járó állami támogatás késve érkezik, s kevesebb is, mint kellene. Kérdi, mit lehet tenni, hogy ez ne így legyen.

Bognár Ignác a bábszínház kapcsán jelzi: a helyi óvodásoknak kedvezményt kellene biztosítani, hogy járjanak a Harlekinbe.

Gál Judit szerint nemcsak a Gárdonyi, a Harlekin is igen népszerű. Azt kéri, a gyermekkorosztály legyen a legfőbb célközönség.

13.50
A Gárdonyi Géza Színházzal és a Harlekin Bábszínházzal kötendő fenntartói megállapodás következik. Martonné Adler Ildikó megköszöni a két intézmény magas színvonalú szakmai munkáját. A megállapodás azért szükséges, mert csak az kaphat központi költségvetési támogatást, amely intézmény rendelkezik ilyennel, s a mostani év végén lejár. A korábbihoz hasonlóan 3 évre kötik.

13.35
Újabb sportos téma, a dr. Ruttkay Vilmos Asztalitenisz Csarnok hasznosítása. A klub térítésmentesen használja a létesítményt, a város iskolásai is pingpongozhatnak az új csarnokban.

Bognár Ignác arra kíváncsi, mibe kerül az üzemeltetés, Földvári Győző pedig azt kérdi, mibe került a csarnok kialakítása. Gál Judit érdeklődik, vesznek-e fel embert, ha az EKVI üzemelteti.

Habis László válaszol: az EKVI saját beruházásból valósította meg a beruházást, amely 15 millióba került. Martonné Adler Ildikó örül a fejlesztésnek, kiválónak nevezi a létesítményt.

Szucsik György is úgy gondolja, jól döntöttek, amikor a felújításra voksoltak. Bognár Ignácot az győzi majd meg, ha majd megmondják egy év múlva hányan pingpongoznak, és össze tudja hasonlítani a mostanival.

Majd’ mindenki hozzászól, mindenki támogatja az ügyet. Ezt tükrözi a szavazás eredménye is: egyhangú igen.

13.31
Lombeczki Gábor Bíró Csaba munkáját méltatja.

Az előterjesztést egyhangúlag támogatta a testület.

13.29
Bíró Csaba, az egyesület elnöke kér szót. Elmondja, pár éve komoly kapcsolatépítésbe kezdtek, tavaly a megyével, idén a főiskolával írtak alá együttműködési megállapodást. Csatlakozott Gyöngyös és Hatvan is, reméli, most Eger is igent mond.
– Mindenféle papír nélkül is működik mindez, de érdemes leírni, s eltenni az utókor számára – húzza alá.

13.26
Szoros volt az együttműködés a város és a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület között, ám most ezt írásba is foglalnák.

Kovács Cs. Tamás kötelességének érzi, hogy elmondja: támogatja az ügyet.

13.18
Tizenötös napirend: a város 1,1 milliárdos beruházást hajt végre a déli iparterületen, az itt található, korábban Városgondozás tulajdonában álló ingatlant vesz a város, 66 millióért.

Tóth István kérdi, miért szükséges.

Habis László válaszol: a társaságnak sok száz milliós kötelezettségállománya van. Nem lenne korrekt egy törzstőkecsökkentéssel kivonni a cégtől a területet.

Tóth István azt kéri a polgármestertől, ne mondjon olyat, hogy nem olvassa el az előerjesztést, mert megteszi, legfeljebb nem értenek egyet. Hozzáteszi: a rezsicsökkentés miatt van ilyen rossz helyzetben a városgondozás.

Habis László reagál: ha az önkormányzat apportál valamit egy vállalatba, attól az adófizetők nem veszítik el a vagyont. Fenntartja, hogy képtelenséget állított a képviselő, de a renoméját nem szeretné rontani.
– Értem, hogy minden ellenzéki képviselő a rezsicsökentés ellensége, de itt nem erről van szó – emeli ki Habis László.

12 igen, 5 tartózkodás a szavazás eredménye

13.10
Újabb téma: ugyanott vezeti majd számláját az önkormányzat, ahol eddig, egy évre hosszabbítanak.

13.01
Törvényi előírás, hogy egy önkormányzat áttekintse a gyermekjóléti, szociális területen működő intézményeket. A Családsegítő Intézetből létrejönne az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, ide olvadna a Berva völgyi idősek otthona. Habis László elmondja: több döntés lesz még az ügyben, alapító okiratokat is kell módosítani.

Mirkóczki Zita elmondja, egy korábbi közgyűlésen már tárgyalták volna ezt, de akkor levették, most meg hirtelen dönteni kell. Nem érti, miért.

Habis László válaszol: még vannak nyitott kérdések, mi lesz járási, és mi városi feladat.

A többség igent mondott az előterjesztésre.

12.57
Tóth István szót kér, de Martonné Adler Ildikó jelzi, már lezárt a vitát. Tóth azt mondja, HAbis minősítette őt, személyes érintettség miatt kér szót. Nem kap. A jobbikos képviselő szerint akkor felesleges az ellenzéknek bent ülnie, ha úgysem kapnak szót.

Szavazás: 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodás.

12.53
Habis László szerint Tóth István vagy nem olvasta az anyagot, vagy nem érti. A 418 millióra utalva elmondja: érdeklődéssel figyelné, hogy bizonyítja be valaki, hogy az uszoda nem lesz városi tulajdon, ha egy másik cég kezeli, mint eddig.
– Nem igaz, hogy 2008 óta nem csináltunk semmit, az viszont igen, hogy megváltozott a szabályozás – mondta a polgármester.

12.50
Herman István szerint a kontroll nem lesz kisebb, a beszámolóban lesz különbség egy érkezik és nem hét, de abban az egyben lesz hét fejezet. Hozzáteszi: sok városban működik ilyen modell. Az ő memóriája nem olyan jó, de arra emlékszik, hogy felügyelő bizottsági tagként ült mellette Jobbikos, ezért csodálkozik, hogy a jobbikosok nem látnak bele a cég ügyeibe.

12.47
Földvári Győző egyetért az egységes irányítással, csak nem látja a részleteket, hogy jobb lesz-e vagy sem.

Császár Zoltán emlékszik, amire Orosz Lászlóné emlékszik. Csak az a baja, hogy azóta se történt semmi. Emlékeztet arra, amire gyakorlatilag minden közgyűlésen: még nem verte meg a körzetben választáson Fideszes képviselő.

12.38
Császár Zoltánnak rendkívül jó a memóriája “hála a Teremtőnek”. Idézi az alpolgármestert (dr. Turcsányi Dánielt, aki akkor még az volt), aki azt mondta, azért volt szükség erre a döntésre, mert ezekből a végekből már nem lehet többet kihozni, de kérdezi, mit lehet majd így kihozni, mert az még nem derült ki.

Bognár Ignác már az óvodák összevonását sem támogatta. Most az anyagól tudta meg, hogy Turcsányi vezérigazgató-helyettes lett. Az igazgatótanácsban pedig nem tudja mit történik, illetve utólag tudja meg.

Gál Judit szól: annak idején ő sem támogatta az óvodák összevonását, de amikor másfajta gondolkodással közelítette meg, akkor már igen. Szerinte fontos a közös gondolkodás, hogy azonosan gondolkodjanak egy városban.

Orosz Lászlóné is emlékszik mindenre: 2008-ban egy frakcióban ült Császár Zoltánnal, aki akkor igent mondott az egységes irányításra.

12.27
Várkonyi György reagál: az előterjesztés gerincét az EVAT Zrt. csinálta, ezért hisznek benne, hogy tarthatók a határidők. Bíznak benne, hogy mindenkinél minden rendben van.
– Tartható, de feszített a határidő – mondja. – Menet közben biztos kiderülnek dolgok, a végén finomhangolásra lesz szükség, a végcél eléréséhez 2 év is eltelhet.

Gál Judit azt kéri a régi és a leendő vezetéstől, hogy tájékoztassák a dolgozókat, mert ő találkozott parkolóőrrel, aki Orbán Viktort szidta, mert elveszi a pénzt az EVAT-tól.

Tóth István nincs meggyőződve arról, hogy az összevonás pozitív eredményt produkál majd. Azt mondja: 418 milliót adnak át most a cél érdekében, s nem tudni, mikor térül meg. Reméli, hogy fél év múlva megjelenik, milyen hozadéka volt az összevonásnak.

Komlósi Csaba múltkor sem, most sem támogatja az átalakítást. Nem látja a megalapozottságot, szerinte nincsenek számszerűsítve a miértek. Úgy véli a rezsicsökkentés jól hangzott, de ilyen következményei vannak, hogy nem működtethetők tovább a korábbi formában az önkormányzati cégek. Úgy érzékeli, a közgyűlés kontroll-lehetőségei is megszűnnek, arról is utólag értesültek, hogy vezérigazgató-váltás volt az EVAT élén.

Földvári Győző érti, hogy nincs cégegyesítés, de az EVAT többségi tulajdont szerez a társaságokban, ami a felügyelet szempontjából ugyanazt eredményezi. Nem látja, mitől lesz hatékonyabb a működés a váltás után, konkrét javaslatokat szeretne látni. De nem lát. Hiányolja azt is, hogy még soha nem számolt be sehol az igazgatótanács elnöke.

12.14
A bonyolult című 10-es, azaz az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével, tevékenységével, gazdálkodásuk racionalizálásával, valamint az egységes irányítási rendszerének kialakításával kapcsolatos intézkedések meghozataláról szóló előterjesztés valójában egy korábbi folytatása, aminek értelmében az EVAT-hoz kerül az Agria Humán, a Városgondozás, az Agria Film és az Egri TISZK.

Herman István emlékeztet: augusztusban döntött a testület az integrált működésről, egységes irányítási rendszerről. Hozzáteszi, nem titkolt cél a gazdaságosság erősítése, eredményesebb működés. A jogi csoport három lehetséges megoldást kínált, az alpolgármester szerint az apportálás a legcélszerűbb. Jelzi, azt kérik a cégvezetőktől, hogy a tervezett kötelezettségvállalásokat egyeztessék az EVAT-tal.

Földvári Győző kérdez: önkormányzati tulajdonban maradnak az ingatlanok, de ezeket bére adják, vagy ingyen.

Bognár Ignác arra kíváncsi, mit jelent a “személyi állomány áttekintése”, illetve azt mondja, január 20-ig lehetetlen a cégek előző évi működésének áttekintése.

Császár Zoltán Várkonyi Györgytől kérdezi: elég-e két hónap mindehhez, illetve mit szól az előterjesztéshez, az új elemekhez. Arra is kíváncsi, hogyan zárultak a cégek leltárjai, felelősségteljesen bántak-e a cégvezetők a rájuk bízott javakkal.

Habis László pontosít: nincs cégegyesítés, csak az irányítási rendszert módosítják. Elvi döntést hoztak, most a gyakorlatiak közül az elsőt, aztán novemberben és januárban is tárgyalják az ügyet. Az ingatlanok kapcsán a polgármester hangsúlyozza: elvileg a héten küldi meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, az önkormányzat mely pályázati javaslatait fogadták el a TOP-ban. Az ingatlanokkal kapcsolatban ez után kell dönteni, azaz, miután kiderül, van-e lehetőség felújításra, hasznosításra. A személyi állománnyal kapcsolatban a párhuzamosságokat szeretnék felszámolni. Hozzáteszi: nem mérleget néznek január 20-án, azt csak márciusban.

12.04
A 9-es napirend az Egert az M3-assal összekötő gyorsforgalmi útról szól. A tervezett út 3 község és 2 város közigazgatási területét érinti, délről északra haladva: Füzesabonyt, Maklárt, Nagytályát, Andornaktályát és Egert. Wolf Beáta tervező ismerteti a 251-es utat, ami Eger déli részén a 25-ös útba kapcsolódik majd be két körforgalmi csomóponton keresztül.

Tóth István úgy gondolja az egriként fricskát kaptak a Fidesztől, mert nem lesz autópálya bekötése Egernek, e 2×1 sávos út nem a XXI., hanem a XX. századba vezet. Habis László szerint a kormányhatározat világos: 2×2 sávos lesz az út, a második fordulóban már arról tárgyalhatnak.
– Nyilván a Jobbiknak erős érdeke, hogy valótlanságot közöljön – mondja a polgármester.

Tóth István válaszol: szögezzük le, a mostani előterjesztés 2×1 sávos útról szól.

11 igen, 5 tartózkodás a vége.

11.58
A kerékpár út kapcsán Földvári Győző elmondja: áldatlan állapotok vannak, nem lehet követni, hol tart a munka. Bátori István azt mondja, folyamatos az egyeztetés az érintett lakókkal. Habis László reagálásában úgy fogalmaz, Debrecenben bizonyára könnyebb kerékpárutat építeni, mint Egerben.

A napirendet egyhangúlag fogadta el a testület.

11.40
A kitüntetésekkel kapcsolatban Komlósi Csaba nyújtott be előterjesztést, amely a díszpolgári cím visszavonását teszi lehetővé. Minősített többség kell mindehhez.

Martonné Adler Ildikó egyetért a szándékkal, de mint mondja a központi jogszabályozást kellene figyelembe venni, azaz a szándékos jogsértést elkövetőktől vonhassák vissza a címet. Hozzáteszi, más díjakra is ki kellene terjeszteni ezt. Komlósi úgy fogalmaz: akinek tevékenységével kapcsolatban “súlyos erkölcsi kifogások” merültek fel, de az alpolgármester szerint ez szubjektív.

Bognár Ignác azt javasolja, hogy a korábbi felterjesztő is kezdeményezhesse a visszavonást.

Komlósi Csaba nem fogadja el Martonné módosító javaslatait. Szerinte erkölcsi aggályoknál is fontos visszavonni a címet.

Először a módosító javaslatról szavaznak: 12 igen, 6 nem.

A rendelet egészére 11-en mondanak igent, 7-en nemet.

11.30
A Városkártya a következő téma. Habis László elmondja: népszerű a kezdeményezés, de felmerültek olyan javaslatok, hogy megújítsák a kártyát. A mostani javaslat szerint kedvezményesen hosszabbítható meg a kártya érvényessége, aztán pedig egy sokoldalúbb, új kártyát kínálnának, ami akár együttműködne elektronikus beléptető rendszerrel, vagy éppen parkolni is lehetne vele.

Rázsi Botond szerint kis helyi sikertörténet a Városkártya, de fontos, hogy fejlődjön. Csákvári Antal szerint nagyobb marketingre lenne szüksége a kezdeményezésnek. Gál Judit pedig javasolja, hogy készítsenek egy turisztikai kártyát is. Bognár Ignácnak tetszik az ötlet, ő látott ilyet Szegeden.

Habis László elmondja: az év végéig tájékoztató kampányt indítanak.

A napirendet egyhangú igennel fogadták el.

11.25
Gál Judit és Martonné Adler Ildikó is fontosnak tartja, hogy mindenki tudja, melyik utcában jár. Az alpolgármester javasolja, dogozzanak ki egy olyan javaslatot, aminek értelmében minden körzetben kihelyeznének információs táblákat olyan információkkal, mint az orvosi ügyelet, képviselő elérhetősége.

Komlósi Csaba pontosítaná, hogy bárki kezdeményezhet utcanév módosítást. Szerinte a szaudi herceg talán ne tehessen ilyet…

Dr. Bánhidy Péter aljegyző elmondja: december 31-ig vizsgálják, kint van-e mindenhol az utcanév tábla.

Szavaznak a rendeletről: 17 igen, egyhangú.

11.22
A közterületek elnevezéséről szóló napirend kapcsán Csákvári Antal azt javasolja, minden utca elején legyen kint egy tábla, mert a turisták sokszor azt sem tudják, hol járhatnak.

Császár Zoltán szerint az előterjesztés is gyakorlatilag ezt szolgálja, hogy látható legyen az utcák neve. Szerinte fontos, hogy egységesek legyenek a táblák, de szerinte jó lenne visszatérni a “Tiszta udvar, rendes ház” mozgalomhoz is. Külön örül, hogy a példát jó környezetből, az ő körzetéből vették az előterjesztéshez.

11.13
Az Egészségház utcában valaki garázst építene. Ehhez módosítani kellett a Szabályozási tervet, amit korábban megtett a testület. most mondanák ki a végső igent. Egyébként egy garázssor bővülne. Tóth István szerint ez nem közérdek, mert csak egy embernek jó. Orosz Lászlóné elmondja: azért tárgyalnak most róla, mert az értékbecslő 16 ezer/négyzetméteres árat határozott meg, de a bizottság ragaszkodott a 20 ezerhez. Mint mondja: az iroda kint volt a helyszínen, más nem jelentkezett ilyen javaslattal, csak egy ember szeretné megvásárolni ezt a 26 négyzetméteres területet. Habis Lászlónak “fogalma sincs, ki ez az úriember, aki meg akarja vásárolni a területet”… már szavazásra bocsátaná a kérdést, amikor valaki újra hozzászólásra jelentkezik. A polgármester elmondja: már lezárta a vitát, ez történelmi tény. Ki adok-kapok, majd szavazás.

15 igen, 2 nem, egy tartózkodás – a törzsvagyonból való kivonásra.

15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás a rendelet-tervezetre.

Újabb közjáték, az előző napirendnél elmaradt egy szavazás. Bognár Ignác szerint szünetet kellene kérni, mert ez skandallum. Császár Zoltán – utalva arra, hogy Tóth korábban nem kapott szót – azt mondja, már nem szabad visszatérni. Aztán visszatérnek korábbi szavazásra, amire a többség igent mond. Az ellenzék 3 tagja nemet, kettő tartózkodik.

11.00
Pestiesen szólva helyzet van. A vitát lezárták, de Tóth István szerint korán, mert a közterületekről még nem tárgyaltak. Martonné Adler Ildikó szerint igen. Tóth szerint nem igaz. A válasz szerint de. Végül szavaznak, Tóth István azonban nem, ő helyette megeszik egy kiflit.

A vagyonrendelet módosítást a többség elfogadta.

10.39
Földvári Győző elmondja: magasnak tartja a peren kívüli egyezséghez kötött értékhatárokat. Szerinte egy-egy ügyben még a közgyűlésben is komoly viták vannak, de a döntéshozók bölcsességére kellene bízni a dolgot.

Gál Judit a zöldterületek kapcsán azt mondja, fontos, hogy be is tartassák a rendeletet, azaz autók ne használhassák ezeket.

Habis László elfogadja Földvári javaslatát, polgármesteri hatáskör így 500 ezres értékhatár, a bizottsági 5 helyett három millió lesz. A polgármester hozzáteszi, fenntartja a lehetőséget, hogy 200 ezres ügyben is a testület elé hozza az ügyet. Gál Judittal egyetért, rendezni kellene az ilyen ügyeket.

10.35
Második napirend: vagyongazdálkodás, illetve közterületek eltérő használata. Habis László rövid lesz, mert az anyag terjedelmes. A vagyonrendeletben a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket szeretnék rendezni, mert fontosnak látják, hogy folyamatos legyen a bérlet. Mint mondja: öröm, hogy a belvárosban jól működik a rendszer.

10.18
Bognár Ignác most az SZMSZ-szel kapcsolatban kérdez, mert az is része a napirendnek. Szerinte nem helyes, hogy az szerepel az anyagban, hogy a polgármester fogadónapja, akkor van, amikor kijelöli. Azt sem szavazná meg, hogy a társadalmi alpolgármester minimum havi 28 órát kell dolgozzon. Megérti, hogy kell egy alsó határ, de szerinte ez elfogadhatatlan.

Habis László azt mondja: vette a kritikát, de amellett, hogy polgármester, dolgozik a Megyei Jogú Városok Szövetéségben, a kistérségben, s a hulladékgazdálkodási társulás elnöke is. Igyekszik fogadóórákat, napokat tartani rendszeresen. Akkor is tart ilyet, ha krumplit vesz a piacon, mert megállítják az emberek. A társadalmi megbízatású alpolgármester esetében jogszabályi előírás ez az alsó korlát, de nyilván 1 órát dolgozik naponta. Ifj. Herman István jelzi, nem él vissza ezzel. Rázsi Botond közli: összeszámolja, hány órát dolgozik naponta.

Szavazás: többségben az igenek

10.13
Bognár Ignác kérdi, ha a felügyelőbizottság a polgármesterből, alpolgármesterekből és képviselőkből áll, akkor miért írják az anyagban, hogy független.

Habis László válaszol: nem önkormányzati bizottságokról van szó, így értve független. Mint mondja: kétféle modell van az egyikben csak a polgármesterből áll a testület, míg a másikban többen is dolgoznak, de csak a végrehajtást menedzselik. Hangsúlyozza: nem döntéshozó testületről van szó, az a közgyűlés.

10.05
Itt az első napirend. Habis László elmondja: júliusban írtak alá egy megállapodást a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával. Ez a 14-20-as ciklus forrásfelhasználásának alapdokumentuma, ám konkrét keretek nélkül. Most a szabályozásról döntenek, például arról, hogy a városüzemeltetési iroda kompetenciája lesz az előkészítés, míg a projektek menedzsmentje a Városfejlesztési Kft-é.

 

9.58
Kis koreográfia-csere: Császár Zoltán kérdez az egri rendőrkapitánytól. Azt mondja, a kialakult határmenti helyzet ellenére volt elég rendőr az egri utcákon. Azt kéri, mindenszentek idején figyeljen a nyomozó hatóság a temetők környékére. Bognár József elmondja: az egri állománytól is mentek segíteni a határ megerősítésében. A városban emellett fokozott ellenőrzéseket tartanak, készülnek a temetői szolgálat megerősítésére, mától november 3-áig.

9.56
Martonné Adler Ildikó arra emlékeztet: októberben nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat.

9.46
Dr. Stefán Zoltán napirend előtt kér szót. Elmondja: az Egri Törvényszék november 2-től elköltözik a Hatvanasezred utcába. Orosz Lászlóné nagyon örül, hogy végre használni fogják az épületet.
Rázsi Botond arról szól, társadalmi összefogással újult meg az almári vasútállomás.

Csákvári Antal is szót kér, s elmondja: Gledura Benjamin immár a felnőtt válogatott tagja. Sorolja a fiatal sportoló eredményeit, közte azt, hogy nemrégiben megverte az orosz világbajnokot, Anatolij Karpovot.

9.42
Komlósi Csaba kérdez az egri rendőrkapitánytól. Mint mondja, rendszeresen használják az autók a kerékpárutat. Bognár József válaszol: megvizsgálták a területet, s miután a kerékpárutat még nem adták át, hiányoznak a biztonsági elemek. Mivel nincs átadva az út, a rendőrség nem sokat tehet, a KRESZ szabályai ott nem érvényesek. A kivitelezőtől azt a választ kapták, fizikai akadályokat helyeznek el, hogy autók ne tudjanak felmenni. Habis László felháborítónak tartja a történteket.

9.39
Tóth István kéri, hogy a 2-es napirendet, ami a vagyonrendeletről, illetve az közterületek rendeltetésről eltérő használatáról szól, időkorlát nélkül tárgyalják. Habis László javaslata: mindenki 2×3 percre, illetve újabb két percre kapjon szót. A képviselő erre igent mond.

9.32
Az ülés az Eger Város Ösztöndíjasa címek átadásával folytatódik. Habis László emlékeztet: immár tizenhetedik alkalommal segítik a jól tanuló, rászoruló diákokat. Januári ülésén a testület megemelte a támogatás összegét, s szélesítették a pályázók körét. Most 10-en vehetik át az ösztöndíjról szóló emléklapot.

9.23
Eger város polgárai nevében hálás szívvel mondok köszönetet a városi képviselőknek, hogy vállalták a veszélyt, s úgy mondjam a kalandot, amikor 1990-ben részt vettek az önkormányzatiság létrehozásában.
– Szólni kell az önkormányzati vagyon létrehozataláról, ami hatalmas munka volt, ahogy az önkormányzati vállalatok létrehozása is. Számos olyan szabályt alkottunk, ami évtizedeken át működőképes volt – mondja Habis László, aki a kezdetektől részt vesz a közgyűlés munkájában. – Dr. Ringelhann György vezetésével végrehajtottuk példamutató módon az egyházi vagyonrendezést. De érdemes megemlíteni a Bitskey uszoda előkészítését, sok-sok nem egyszer éjszakába nyúló vitával megalapoztuk az egri úszó és vízilabdasport fejlődését. Kevésbé látványos, de létrehoztuk a város ipari parkját, vagy megvalósítottuk a szennyvíz-rekonstrukciót. Ekkoriban készült el a felnémeti gázhálózat.
– Dr. Ringelhann György egy világot látott, művelt ember volt, lehetővé tette, hogy számos világeseménynek adott otthont Eger – mondja a polgármester, s felidézi, miként kérte fel alpolgármesternek elődje. – Meggyőződésem, hogy ha ma Egerben fejlődésről, értékekről beszélünk, az e rendszerváltó testületeknek köszönhető.

9.20
Király Róbert, az emlékmű alkotója is szót kap. Elmondja: megjelent egy könyv, a világ ’56-os emlékműveiről, s szerepel benne az egri is. A világ legelső monumentális5 56-os emlékműveként írják le az egrit. “Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni róla, nemes anyagokból készült, soha nem veszíti a fényét, ahogy ’56 sem” – idézi a szobrászművész.

9.04
Habis László köszönti a megjelenteket. Elmondja: dr. Ringelhann György korábbi polgármester kezdeményezésére hívták meg a korábbi képviselőket. Amikor ugyanis átadták az 1956-os emlékművet, Király Róbert alkotását, az akkori testület az ’56-os szövetségtől plakettet kapott. Most ezt az elismerést adja át dr. Ringelhann György Habis Lászlónak. A korábbi képviselőket emléklappal köszöntik.

 

9.00
Különleges eseménnyel kezdődik az ülés, meghívást kaptak ugyanis a 25 esztendeje, a rendszerváltás után felállt első két közgyűlés tagjai is, tehát azok, akik 1990-94 és a ’94-98 között képviselők voltak. Legelőször egy csoportkép készül a mostani testületről.

-

Szelektív hulladékgazdálkodást elősegítő projektet indít az Eger gesztorságával működő regionális hulladékgazdálkodási társulás – az ehhez szükséges feltételekről is döntött legutóbbi ülésén a város közgyűlése. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón elhangzott: a sportcélú támogatások felosztása idén két ütemben történik, most több mint 11 millió forintot osztottak szét 15 szervezet között.

-

Másodszor ülésezett ebben a hónapban az egri közgyűlés. A témák között szerepelt egy közel félmilliárd forintos fejlesztési célú hitel felvétele, a városi sportkoncepció, az idei kulturális, turisztikai nagyrendezvények támogatása és Szépasszonyvölgy Disznófő soron található pincék előkertjének bérlete is.

Közösen pályázik mintegy félmilliárd forintos támogatásra az Eszterházy Károly Főiskola és az egri önkormányzat. Az erről szóló határozatot egy rendkívüli ülésen január 8-án hozta meg a közgyűlés. A javaslat előterjesztője, Habis László hangsúlyozta: a pályázat elősegítheti Eger gazdasági versenyképességének növekedését, oktatási, gazdasági és civil intézményeinek együttműködését.

-

Marad a város szerződése az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért szervezettel az Ifjúsági Ház felújítására, a 15 éves működtetésre, a Kepes Központ kialakítására. A rendkívüli közgyűlés összehívását hét képviselő kezdeményezte azért, hogy a testület helyezze hatályon kívül a korábbi, ide vonatkozó döntését. A három órás vita után név szerint szavaztak a képviselők: négyen támogatták Bányász Róbert és hat társa javaslatát, hatan tartózkodtak, 11-en nemmel szavaztak.

A rendkívüli ülésen két napirendet tárgyaltak a képviselők: sürgősséggel került a testület elé a Servita templom és rendház felújítása, melyhez az Érseki Hivatal 30 milliót, a város 10 milliót biztosít. Hét képviselő kezdeményezte, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják az Ifjúsági Ház működtetésére, felújítására, a Kepes Központ kialakítására kötött 15 éves szerződést. Bányász Róbert az aláírók nevében kérdezte, miért nem a város végzi az épület felújítását. Úgy tapasztalják, a pályázatokhoz alakítják a célokat, megfordult a gondolkodás és ez károkat okoz. Szerintük a Kepes Központ csak egy szűk értelmiségi kört céloz meg, megszűnik a fiatalok kedvelt belvárosi közösségi tere. Elmondta, a szerződési tartalmak eltérnek egymástól, és akik támogatják, elherdálják a műemlék épületet. Az alapítvánnyal kötött szerződést támogatók és az azt ellenzők is elmondták érveiket. Ellenzi a konstrukciót Dr. Gyulai Katalin – szerinte a városnak kellett volna pályáznia a felújításra és a Kepes központ a Főiskolán lenne méltó helyen. Deák Boldizsár a ház működtetési tervéről beszélt, a 108 milliós éves bevétel feltételezi, hogy naponta 360 ezer forintért vesznek majd belépőt és hiányolja a szerződést. Császár Zoltán elmondta, tavaly sem támogatta az elképzelést. Nagy István és Jánosi Zoltán aláírták a rendkívüli közgyűlést kezdeményező iratot, azért, mert szerintük beszélni kell a várost érintő kérdésekről, a Kepes hagyatékról. Pál György elmondta, a frakció egyetért a város és az alapítvány megállapodásával. Kalmár Péter arra kérte a képviselőket ne torpedózzák meg egy nemzetközi színvonalú kulturális központ létesítését. Orosz Lászlóné arra kérte a Bányász Róbertet ismertesse, ha van tudomása félrevezetésről, vagy valótlanságról, Láng András és Csákvári Antal arra volt kíváncsi mi történik, ha szerződét bont a város. Az Alapítvány képviselője példákat sorolt programjaik közül, ismertette elképzelésüket a ház működtetésével kapcsolatban. Habis László polgármester reagálásában elmondta, a ház önkormányzati tulajdonban marad, nem herdálják el a város vagyonát. Hozzátette, nincs a háttérben összeesküvés, a kaszinó ügyet pedig visszautasította. Bányász Róbert nem fogadta el a polgármester válaszát. A képviselők név szerint szavaztak ,négyen támogatták Bányász Róbert és hat társa javaslatát, hatan tartózkodtak, 11-en nemmel szavaztak.