Tags Posts tagged with "dr. Ternyák Csaba"

dr. Ternyák Csaba

Meggyújtották a szeretetet jelképező negyedik gyertyát is a Dobó téren, a város adventi koszorúján. Habis László polgármester úgy fogalmazott: fontos, hogy szeretetteljes légkörben éljük mindennapjainkat. Dr. Ternyák Csaba egri érsek a gyermekekről szólt beszédében, és kiemelte: egy gyermek születése, mint Jézus születése is, a jövőbe vetett reményt jelképezi.

II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápa – a pápákról, a velük való találkozásokról mesélt dr. Ternyák Csaba egri érsek. Ezzel az előadással folytatódott a Téli séták sorozat. Szombaton egy várostörténeti kötetet mutatnak be a Líceum kápolnájában.

Bár pápa még nem járt az egri bazilikában, mégis onnan hozott néhány fotót a Téli séta kezdetére dr. Ternyák Csaba. Az egri érsek felhívta a figyelmet arra a freskóra, amit az 50-es években készített Takács István. A képen két nagy körmenet indul az egri főszékesegyházból, a célja közös, Róma, a Szent Péter Bazilika. Ekkor nehezedett Magyarországon a legnagyobb nyomás a keresztényekre – emelte ki az érsek. Ez a freskó hitvallás. Azt jelenti: az egyház Péterhez tartozik. Az érsek mesélt az első pápáról, az ő sírjának megtalálásáról is.
A 80-as években találkozott először Ausztriában II. János Pál pápával. A szocialista blokkból, Lengyelországból választott pápát óriási lelkesedéssel fogadták – mesélte. Mindegyik pápa más személyiség, azt tiszteljük bennük, hogy Jézus helytartói – mondta az érsek. Ternyák Csaba találkozott XVI. Benedekkel és Ferenc pápával is.
Az érsek külön megköszönte, hogy mesélhetett, hiszen – úgy fogalmazott – így lehetősége volt arra, hogy ezeket a találkozásokat újra átgondolja. Szombaton a Líceum kápolnájában folytatódik a Téli séták sorozat, Az egri Domus Universitas és Líceum című várostörténeti kötetet mutatják be.

-

Eszterházy Károly, aki 1762 és 1799 között volt Eger püspöke, a XVIII. század talán legműveltebb magyar főpapja volt. A művészet és a tudomány nagy pártfogója, korának egyik legjelentősebb építtetője. Harminchét éves munkálkodásának köszönhetően megújult az egri főegyházmegye. Minden tevékenységében az ország fellendülését, a hosszú török uralom utáni felvirágoztatását tartotta szem előtt-hangsúlyozta előadásában dr. Ternyák Csaba egri érsek az Aranyéletkorúak matinéja című rendezvényen.

Eszterházy Károly 1725-ben egy mélyen hívő katolikus arisztokrata családba született. A jezsuiták pozsonyi gimnáziumában tanult, majd a nagyszombati egyetemen folytatta tanulmányait, 1745-ben nyert felvételt a római Collegium Germanicum-Hungaricum növendékei közé. Megszerezte a teológiai doktori címet, majd 1748-ban hazajött. Papi pályáját Pápán kezdte, váci majd egri püspökként szolgált az egyházban. Pápán ő építtette a plébániatemplomot és a városi kórházat, valamint az egyházmegyében mintegy száz templom építése is az ő nevéhez fűződik. Vácott ő kezdte meg a bazilika építését. 1762-ben érkezett Egerbe, ahol haláláig az egyházmegye püspöke és Heves vármegye örökös főispánja maradt. Közel négy évtizedes működése alatt jelentősen hozzájárult Eger város építészeti, szellemi, művelődési arculatának kialakításához. Megépíttette az egri Líceumot, amelyet egyetemnek szánt.
1769. november 5-én kezdeményezésére nyílt meg Egerben az első orvosi iskola, melyet egyetemi fakultássá akart fejleszteni. Tervezte egy új katedrális építtetését is, ez az álma azonban már nem teljesülhetett. 1799. március 15-én hunyt el. Munkássága előkészítette az egri püspökség érseki rangra emelését. Elkötelezett harcosa volt a rekatolizációnak. A tekintély, a rend, a fegyelem embere volt, ugyanakkor szerény és szívélyes. Tudását, az egyház felemelkedésének, valamint embertársai javának szolgálatába állította-zárta szavait az egri érsek.

A karácsony legfőbb üzenete az, hogy nem csak Jézus Krisztus Isten gyermeke. Jézus áldozata révén mi is azzá lehetünk – mondta dr. Ternyák Csaba érsek a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet karácsonyi ünnepségén. A 300 tagú szervezet minden évben közösen is készül a karácsonyra.

A megváltó születésére, a szeretet ünnepére készülünk, mai világunkban azonban csak ez utóbbit szokták emlegetni – mondta dr. Ternyák Csaba egri érsek a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségén. Az érsek szerint sokan hajlamosak elfelejteni, mit is ünneplünk valójában: Jézus Krisztus megtörte a halál igáját, lehetőséget kaptunk az örök életre, arra, hogy önmagunk fölé emelkedjünk.
A szeretet legnagyobb fokmérője az, hogy mekkora áldozatot hozunk a szeretteinkért. A karácsony legfőbb üzenete, hogy Jézus áldozata révén mi is Isten gyermekei lehetünk. Mennyivel szebb, jobb lenne a világ, ha ezt mindannyian meg tudnánk becsülni egymásban – mondja az érsek.
Az advent univerzális, üzenete, a várakozás minden emberhez szól.
Az érsek szerint az idősek feladat a mai modern családokban, hogy átmentsék az új generációk számára az ünneplés azon módjait, amelyek a régi embernek örömet okoztak.
Misz Mihály a civil ügyekért felelős tanácsnok azt kívánta a karácsonyt váró nyugdíjasoknak: ne múljék el nyomtalanul a szép és a jó az életükben, s tudják kimutatni a lelkükben élő szeretetet. Ha ezt megteszik, szebb lesz a világ, és jó lesz Egerben élni.