Tags Posts tagged with "Dobó tér"

Dobó tér

A kivitelező ma, április 2-án a Szent Hedvig kollégium előtt elkezdte a Dobó tér betonozását. Ezt később a díszburkolat lerakása követi. A Kis Dobó tér nagy részén már lerakták a köveket, most a Dobó utca felé haladnak.

A tervek szerint elkezdték a Dobó téren betonozást. A Szent Hedvig kollégium elől a tér belseje, illetve a Minorita templom felé haladnak tovább. Itt már végeztek a közműkiváltással, a növénykazetták kialakításával és a tereprendezéssel.
A régi macskaköves utcák hangulatát fogja idézni a Kis Dobó tér. Ebből már látható is egy nagyobb rész. A munkások most a Dobó utca felé haladnak a burkolással. A végleges fugázást, vagyis a rések eltüntetését csak az építési terület műszaki átvétele után engedélyezik. A Kis Dobó tér most a Hibay Károly utca, a kerékpár út fölött újra megnyitott árkádos átjáró, a Minaret és a vár felől a Dobó utcán keresztül közelíthető meg.
A Dobó utcában még cserélik kábeleket. Ezt követően itt is kialakítják az új útalapot, majd – a Kis Dobó téritől eltérő – burkolat kerül rá.
A Városháza külső homlokzata is megújult. Az állványzat eltávolítása után látható, hogy a gipsz stukkók, gipsz díszek, valamint a homlokzaton levő címer, korona és két földgömb teljes felújítását is elvégezték, ugyanakkor a tető megrongálódott bádogos szerkezeteit is kijavították. Ugyanígy megújult a Bajcsy-Zsilinszky utcai szárny homlokzata is.

-

A belváros-rehabilitáció nem csak a Dobó tér és a környező utcák felújítását jelenti. A több mint 100 éves Városháza is megújul, nem csak kívül, hanem belül is.

A Dobó téren és a belvárosban folyó felújítási munkák igazán csak a magasból láthatók. Lent a kivitelező már a betonozást készíti elő, a növénykazetták egy része is áll már a kollégium előtt, ugyanezt készítik elő a másik oldalon. A Kis Dobó téren szépen halad a burkolás. A belváros-rehabilitációs munkálatok része a több mint 100 éves Városháza épületegyüttesének felújítása.
- Mint ahogy most minket is odalentről nagyon éles szemmel lehet fölfedezni itt a tetőn, így a lenti szemlélődőnek is gyakorlatilag észrevehetetlen változáson esik át a Városháza külső homlokzata. A gipsz stukkók, gipsz díszek javítása, a homlokzaton levő címer, korona, földgömb teljes felújítása és azoknak a bádogos szerkezeteknek a felújítása, amelyek elkerülhetetlenek, hogy az épület még jó hosszú ideig szolgálja az egrieket – nyilatkozta Tuza Róbert a Városüzemeltetési Iroda vezetője.
A belső homlokzat felé új bádogozást kap az épület, illetve a Dobó téri részen a teljes tetőfelületet megtisztították az évtizedek óta rárakódó koromtól és szennyeződéstől. Az épület legutóbb a 90-es évek elején esett át egy nagyobb felújításon. Akkor a Dobó téri homlokzat újult meg, előtte jó 30 évvel pedig a tetőnek ezt a részét bádogozták újra, ahol mi is a felvételeket készítettük.
A belső udvaron egy modern, multifunkciós épületet alakítanak ki. Ennek alapozási és vasalási munkálatait éppen most végzik. Itt – parkosítás után – egy új, a helyiek és a látogatók által is használható közösségi tér alakul ki.
A belső terek is megújulnak. Kicserélik az összes nyílászárót, az új fűtés kiépítése során kb. 5 km vezeték kerül a falba. Új lesz az elektromos és riasztó rendszer, akadálymentesítik az ügyféltereket.
A Városháza és a kapcsolódó épületszárnyak felújítása hozzávetőlegesen 500 millió forintba kerül, melyből közel 400 millió uniós támogatás. A tervek szerint októberre szakaszosan a teljes hivatal visszaköltözhet az épületbe.

-

A Dobó téren talált zömében 17. századi régészeti leletek a Dobó István Vármúzeum restaurátoraihoz kerülnek. A Baktai úti raktárbázison külön szakműhelyekben végzik a fa, a fém, a textil és a kő maradványok állományvédelmét.

A régészeti leletek következő állomása – így a Dobó téren találtak is – a Dobó István Vármúzeum Baktai úti raktárbázisa. Itt a különböző szakműhelyekben dolgozó restaurátorok kezébe kerülnek. A leggyorsabb beavatkozást a szerves alapú, mint például a bőr, vagy a vászon leletek igénylik.
A fa leleteket például cukoroldattal kell konzerválni. Az oldatot folyamatosan töményítik, a cukor így beépül a fa szerkezetébe, ami lassú kiszárítás után kemény marad, vagyis kiállíthatóvá válik.
Nagyon gazdag a tér alatt talált fém és csont leletanyag. Itt vannak például a korábban említett kisollók, de az a fém pénz is, amit februárban mi is bemutattunk, amikor éppen megtalálták, de már a láncpáncél is kezd alakot ölteni. Lakattól kezdve, faragott csontberakásos késnyélig, növényi magvakig igen sokféle lelettel dolgoznak a restaurátorok. Ritkán fordulnak elő ilyen épségben, éppen ezért fontos a bőrlábbelik gyors konzerválása. Nem egy bőrtalp patkóval, vagy annak egy részével a sarkán került elő.
Tisztítás után így a készítés módja is láthatóvá válik, ezek alapján keleti stílusú lábbelikről beszélhetünk. Szintén az érdekességek közé tartozik egy zomác-festett karéjos üvegpalack maradványa, ami bár több részre tört, türelmes munkával ezek a részek összeállíthatók. A leletek állapotától és alapanyagától függően a restaurálás több héttől hónapokig is eltarthat, amíg kiállítható állapotba kerülnek.

-

Két hónap alatt jelentősen nőtt a Dobó téren a Vármúzeum régészei által nyitott szelvény mérete. A feltárásnak köszönhetően egy a 17. században még használatban levő bőrkikészítő, vagyis tímárműhely épületei és munkagödrei bontakoztak ki a területen.

Ennek a tímárműhelynek a méreteit igazán csak fentről nézve lehet érzékelni. A falak és a padló maradványai, a falba süllyesztett tartócölöpök nyomai, mint lyukak így láthatók igazán. Mindez jó 400 évvel ezelőtt, a török időkben még egy működő műhely része volt. A régészek további cserző- és áztatógödröket találtak, valamint egy földbe süllyesztett, fával bélelt tárolóhelyiséget. A januárban megtalált ház sarka is előkerült, nagyon gazdag leletanyaggal. Mellette egy cölöpszerkezetes épület nyomaira bukkantak, ami talán a szárító helyisége lehetett a bőröknek. A házhoz még egy könnyűszerkezetes épület is tartozhatott. Ennek az alapozása is előkerült. A szelvény távolabbi, patak felé eső sarkában pedig egy kőkemence maradványait találták meg.
- Került elő még egy balta, kisolló, a házból egy rozettás bronz ruhadísz. A cserzőgödrökből kisollók, csontkésnyelek, további bőrtalpak, lábbelitalpak – mondta Halász Ágoston régész.
Az itt talált leletek még évekig adnak munkát a restaurátoroknak, hiszen mázas kerámia, esztergált csonttárgy, üvegtöredékek, rengeteg állatcsont, mint például ez a kecskekoponya szarvakkal is segíthet a leletek kormeghatározásában. Egy biztos, az utóbbi évek egyik leggazdagabb török kori leletanyagát találták meg a Dobó tér alatt. A háznak több használati periódusa volt, ami hosszabb időszakot ölelt fel. A felső padlószint fölötti leletanyag legkésőbb a 17. század második feléhez köthető, de lehet korábbi is, hiszen az itt talált kályhacsempéket a 16. század végétől használták, de a tapasztalatok szerint egészen a 17. század végéig még előfordultak épített kályhákban ilyen csempék – mondta Halász Ágoston, az egri Dobó István Vármúzeum ásatásvezető régésze. A cserző és munkagödrökben talált fáknak a dendrokronológiai, vagyis az évgyűrűkön alapuló vizsgálata remélhetőleg évre pontosan megadja majd, hogy a gödrök béleléséhez használt fákat melyik évben vágták ki.

-

A belváros-rehabilitáció részeként a Kis Dobó téren már a kőburkolat lerakásánál tartanak. A Dobó téren a betonozás előtti feltöltési szintet alakítják ki. A Bajcsy-Zsilinszky utcában változatlanul a szennyvízelvezető csöveket cserélik.

A Dobó téren befejeződtek az ásatási munkálatok. Jelenleg a feltöltési szintet alakítják ki a Minorita templomtól az áruház felé haladva.
A kollégium előtt nagyrészt már elkészültek a beton növénykazetták. A másik oldalon ezeket még most alakítják ki. A híd Dobó tér felőli oldalán most fejezik be a szigetelést. A leglátványosabb haladás a Kis Dobó téren látható.
A munkások épp a kőburkolatot rakják. Itt már látható a teljes pályaszerkezet, ugyanis korábban kialakították a teljes feltöltési szintet.
Ezt követően a Dobó utca felé haladnak a feltöltéssel és a burkolással. Menet közben a távközlési kábeleket is cseréli majd a társkivitelező, de ez a további munkafolyamatot nem zavarja.
A Bajcsy-Zsilinszky utcában elsőként a szennyvízelvezető csöveket cserélik. A legnehezebb, bank előtti részen már túl van a kivitelező, haladnak a Zalár utca felé, ahol véget ér ez a közműkiváltás. Az útlezárás ettől még érvényben marad, mivel itt minden közművet kicserélnek. A munkát ezen a területen a legmélyebben fekvő szennyvízelvezetőkkel kezdték.

Az egyik közösségi oldalon szerveződött, magánszemélyekből álló csoport petíciót nyújtott be az önkormányzathoz a belváros-rehabilitációval kapcsolatban. Bár a rekonstrukció már javában zajlik, azt kívánják elérni, hogy változtassanak a Dobó tér kivitelezési tervein, illetve a Végvári vitézek szobra elhelyezésén. Az ügyben rendkívüli közgyűlés összehívását kérik a városvezetéstől.

Mintegy háromszáz aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy változtassanak a Dobó tér átépítésének tervein. A petícióban, amelyet a város részéről Sós István alpolgármester vett át, a civilek azt írják, hogy szerintük a kiemelt projekt a Dobó térre vonatkozó része nem kellően átgondolt, jobbára megalapozatlan, műemlék- és örökségvédelmi, építészeti, valamint turisztikai szempontból is komoly aggályokat vet fel. A kezdeményező szerint bár már folynak a munkálatok, még most sem késő változtatni a terveken.
Sós István alpolgármester, aki egyben az Egri Városszépítő Egyesület elnöke, a petíció átvételekor arra hívta föl a tiltakozók figyelmét, hogy a kérdésben megoszlanak a vélemények, így a tiltakozóknak is tiszteletben kell tartaniuk mások álláspontját.

-

A tükörszint kialakítása után hamarosan elkezdődhet a Dobó tér feltöltése és betonozása. A Kis Dobó téren ez a munkafolyamat hamarabb megvalósulhat. A belvárosi közlekedés szempontjából fontos változás, hogy a Szúnyog köz – Dobó utca közötti szakaszra nem lehet behajtani, mint ahogy a Bajcsy-Zsilinszky utca is le van zárva a forgalom elől.

Most alakítják ki a Dobó téren a tükörszintet, vagyis a tér szintbehozását végzik a munkagépek és a munkások. Az ütemezés szerint a Minorita templom felől haladnak az áruház felé. A Kollégium előtt a növénykazetták alapozása elkészült, a héten zsaluzás és azok betonozása következik. Szemben, a tér másik oldalán az elektromos vezetékek kiváltása befejeződött, itt is a fák körüli növénykazetták kialakításához fogtak hozzá. Ha megfelelőek lesznek a műszaki paraméterek a feltöltéssel kapcsolatban, akkor körülbelül két-három héten belül elkezdődnek a betonozási munkák.
- Ahol a régészek a feltárást végzik, az a rész gyakorlatilag a vízijátéknak a területe. Azt ebből a térmunkából úgyis kihagyták volna az építők, de nyilvánvalóan a gépészeti aknák kialakítása majd csak a régészet befejezése után fog kezdődni – mondta Tuza Róbert, a Városüzemeltetési Iroda vezetője.
A Kis Dobó téren gyakorlatilag teljesen befejeződtek a közműépítési munkák. Jelenleg a híd Kis Dobó tér felőli oldalának vízszigetelésén dolgoznak, illetve nagyrészt itt már elvégezték a tükörkiemelést. Itt a héten elkezdik a feltöltést, amit majd a betonozás követ. Közlekedési szempontból nagy változás, hogy a Szúnyog közben is elkezdődött a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó munka. E miatt a Szúnyog köz-Dobó utca közötti szakaszon nem lehet behajtani, mert jelenleg itt folynak a földmunkák.

-

Molinó került ki a Dobó térre, amely az épülő új főtér látványterveit mutatja be. A 3×1 méteres plakáton öt kép található a tér különböző pontjairól. Az érdeklődők emellett naprakész információkhoz is juthatnak a projektek állásáról a belváros rehabilitáció honlapján.

Kora délután került fel a látványterveket bemutató molinó a Dobó tér előtti kerítésre. A képen öt különböző szögből látható a város főtere. Így bárki láthatja, hogy a feltúrt tér milyen képet fog mutatni a munkák végeztével. A plakáton az Egri Építész Iroda tervei láthatók. Emellett egy internetes oldal címe is felfedezhető. A megujul.eger.hu honlapon naprakész információkat kaphat bárki a belváros rehabilitáció egyes elemeiről. Itt megtalálható a projekt leírása, a hírlevelek, a videók és a komplett fotódokumentáció.

A Dobó tér után most már a Szúnyog közben, vagyis a Végvári vitézek terén is elkezdődtek a közműkiváltások. Ennek befejezése után kezd hozzá a kivitelező a patakszegély, vagyis a támfal bontásához, az új, lépcsőzetes szint kialakításához. Az árkádos átjárót a jövő héten megnyitják a gyalogos forgalom számára.

A Végvári vitézek terén, a patak felőli oldalt lezárták az autósok elől. Itt most a csapadékvíz, a szennyvíz és az elektromos vezetékek kiváltása és cseréje folyik. Ennek befejezése után elkezdik a támfal tér felé eső részének bontását. Itt a tér a patak felé lejt majd. A végleges betonszint júniusra alakul ki. Ezzel párhuzamosan régészeti kutatási munkák kezdődnek a régi Csizmadia szín helye alatt, amire másfél hónapjuk lesz a Dobó István Vármúzeum régészeinek. A tűzfal, ami előtt majd a Végvári vitézek szoborcsoport kap helyet, három méter magasságban kőburkolatot kap, a pillérek fölött vakolt és festett lesz, kőpárkánnyal lezárva.
- A Végvári vitézek talapzata, posztamense – mivel maga a kőburkolat is a szobor része – lesz visszaépítve. Ennek a talapzata a helye az új fal előtt lesz. A Dobó szobor talapzatát felújítjuk – nyilatkozta Tuza Róbert, a Városüzemeltetési Iroda vezetője.
A Dobó szobor talapzata a tervek szerint nem lesz szétbontva, a helyén marad. A Zalár utca és a Kis Dobó tér közötti közlekedés megkönnyítése érdekében a bicikli út fölötti árkádos átjárót jövő héten megnyitják a gyalogos forgalom számára. Az erkélylemez a megerősítésig le lesz zárva.

Sokan jelezték, hogy szívesen vásárolnának a Dobó térről felszedett burkolólapokból. Az önkormányzat éppen ezért úgy döntött, értékesíti ezeket a kőlapokat, de csak egri lakosok és korlátozott mennyiséget vásárolhatnak belőle.

A Dobó téri felújítás kezdetén sokan fordultak az önkormányzathoz azzal, hogy szeretnének vásárolni a régi térkőből. A nagy érdeklődés miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy a belváros-rehabilitációs munkálatok miatt a Dobó térről felszedett és épségben megmaradt burkolólapokat értékesíti, jelképes, darabonként 100 forintos áron.
ATM 0636 0:00 – négyszer ötöt. 0:03
Mi kell ahhoz, hogy ezeket valaki megvásárolja? Egri lakcímkártya és valamilyen személyi okirat. A Városgondozás Eger Kft. Homok utcai telephelyén hétköznap munkaidőben, délután háromig van lehetőség a vásárlásra.
- Egy lakos maximum öt Dobó téri lapot vásárolhat meg. Jelenleg az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy mivel macskaköves utcák találhatók még Egerben és nem tudni, hogy a felújításuk a későbbiekben hogyan történik, illetve lesz-e más hasznosítása, ezért a bazalt kockakövek maradnak a telephelyen, raktáron. Egyelőre csak a Dobó téri lapok kerülnek értékesítésre – nyilatkozta Jakab Zoltán, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója.
A Dobó tér központi részéről valamivel több, mint 1800 darab követ sikerült épségben felszedni. Nagy részét már értékesítették. Később az áruház előtti térről és a Minorita templom előtti térrészről is ide szállítják a még értékesíthető ép burkolólapokat. A töredezett, darabos köveket ledarálják és töretként értékesítik.

-

Üres a Dobó tér, szerda délután a Dobó szobrot is leemelték a talapzatáról. Ma délelőtt trélerrel vitték el a várkapitányt és a lovasszobrot is a térről, de nem túl messzire, helyben restaurálják őket.

Üresen áll a talapzat, Dobó István szobrát szerda délután emelték le róla. A várkapitányt először teherautóra tették, majd a tér szélén egy trélerre emelték át. Ilyen közelről már jól láthatóak voltak a sérülések is, Dobó kardját egyszer lehajlították, a javítás nyoma is látható. Ezeket és más hibákat is kijavítanak majd a szobrokon, most hónapokig restaurátorok dolgoznak majd rajtuk.
Stróbl Alajos Dobó szobrát és Kisfaludi Strobl Zsigmond Végvári vitézek alkotását végül nem viszik el Egerből. Helyben, egy egri telephelyen restaurálják őket. A Dobó tér a tervek szerint a nyár közepére elkészül, addigra a szobrok is visszakerülnek. A Dobó szobrot a főtérre helyezik majd vissza, a lovasszobor viszont a Szúnyog-közbe kerül.

A Dobó téri régészeti feltárás során az elmúlt héten több épület maradványait tárták fel a Dobó István Vármúzeum munkatársai. Most újabb leletek kerültek elő, többek között bőr lábbelik, balta és láncpáncél maradványai, illetve egy török kori tinta-, vagy fűszertartó.

A Dobó István Vármúzeum régészei két hét alatt nagyon sok új leletet találtak a majdani szökőkút helyén nyitott szelvényben. Az előkerült leleteknek köszönhetően sikerült tisztázni, hogy a város felőli részen egy 16. századi ház maradványait találták meg kályha- és csempetöredékekkel együtt. Ugyanígy sikerült a másik oldalon látható két faszerkezetes épület hajdani funkcióját is meghatározni.
- A szelvény közelebbi részén egy bőrkikészítő műhely maradványai kerültek elő. Cserző és áztató gödrök nyomai lehetnek. Nagyon gazdag bőr leletanyaggal, lábbelikkel, egy balta töredékével, az egyikből láncing maradványa került elő. Ezen kívül természetesen nagy számú állatcsont és 16. századi mázas kerámia kíséretében – nyilatkozta Halász Ágoston régész, a Dobó István Vármúzeum munkatársa.
A cserzőanyagnak és az iszappal borított, levegőtől elzárt közegnek köszönhetően ezek a négy-ötszáz éves használati eszközök ma is felismerhető állapotban maradtak meg. Így például ez a bőrtalp is, amin még a varrás nyomai, a lyukak is láthatók. Szerdán délelőtt sikerült kiszabadítani a földből a már említett láncpáncél maradványait is.
Szintén szerdai lelet ez a majdnem tökéletes állapotban előkerült kis török kori tintatartó, de lehet, hogy illatszert, vagy fűszert tartottak benne. Az eddig előkerült gazdag leletanyag is azt mutatja, a tér alatt egy másik, a török kori Eger rejtőzik.

A Végvári vitézek szoborcsoport utolsó elemét szerda kora délután távolították el a talapzatról. Most már csak a Dobó szobor van hátra, amit a tervek szerint még a héten szeretnének leemelni jelenlegi helyéről, majd a szobrokat Erdőkertesre szállítják restaurálni.

Sokan úgy tudták, hogy a Végvári szoborcsoport utolsó elemét szerdán reggel fogják a helyéről leemelni.
Erre végül is délutánig kellett várni. Nem sokkal fél egy után megmozdult az utolsó szobor is a Végvári vitézek szoborcsoportból. Mielőtt még lekerült volna a másik mellé, a közreműködő restaurátorok is megörökítették ezt a fontos pillanatot. Az első szobrot még múlt hét pénteken sikerült eltávolítani a talapzatról. Mint kiderült, a lovasszobrok darabonként 2,5 tonnát nyomnak. A tervek szerint a Végvári vitézek után még ezen a héten Dobó István szobra is lekerül a talapzatról, amit majd a Erdőkertesen restaurálnak.

Pénteken délután leemelték a talapzatról a Végvári vitézek szoborcsoport első elemét. Jövő héten a másik két szobrot és Dobó Istvánt is eltávolítják mostani helyéről, hogy Erdőkertesre szállítva restaurálják őket. A szobrok előreláthatóan június közepén kerülnek vissza Egerbe.

A Végvári vitézek szoborcsoport komoly feladat elé állította az elszállítással megbízott restaurátorokat. Először az egy tonnás fedőlapokat kellett eltávolítani a szobor talapzatáról, majd a szobrok csapolási helyeit kellett a betonból kiszabadítani. Ezek a munkálatok keddtől csütörtökig tartottak. Még a bontást végző restaurátoroknak is okozott meglepetést az 1967-ben készített talapzat.
- Úgy csinálták meg, hogy ez a harmadik világháborút túlélje. Itt elpusztul az egész város, de ez állni fog – utalt a nehézségekre Böjte Horváth István, okleveles szobrászművész. - Óriási vastraverzek vannak a ló lábaiban és azok vannak másfél méter mélyen beleengedve ebbe a 30 köbméter betonba. Ezeket a vastraverzeket kell megkeressük ahhoz, hogy el tudjuk vágni őket és le tudjuk emelni a szobrot.
A három közül az első, a vár felé eső lovasszobor délután szabadult el a talapzatról, amit jövő héten követ majd a másik kettő, illetve az 1907-ben átadott Dobó szobor. Ezt követően szállítják majd el a szobrokat Erdőkertesre, ahol restaurálják őket. A patina eltávolítása után argonos hegesztéssel végzik a javításokat, majd újra patinázzák a szobrokat, így a mostani beavatkozásokat nem lehet majd látni – mondta Schütz Zoltán, okleveles restauráló-művész. A tervek szerint június 15-én hozzák vissza a szobrokat. Dobó István a régi helyére, a Végvári vitézek pedig az átalakuló Szúnyog közben lesznek elhelyezve.
Közben a kivitelező folytatja a munkát a Dobó téren. A térkő és az aljzatbeton nagy részét már eltávolították.

Kedden és szerdán a kivitelező megbízásából a restaurátorok a Dobó téren található szobrok szétbontását készítették elő. A Dobó szobrot felállványozták, a Végvári vitézek szoborkompozíciónál pedig egyelőre a talapzatról távolították el a burkolatot. A szállítás később, a tervek szerint egyszerre történik majd.

Kedd estére Csarnó Ákos képviselő gyertyás búcsúztatót szervezett a Végvári vitézeknek, hiszen a restaurálás után visszakerülő szoborkompozíció már nem a Dobó téren, hanem új helyen, az átalakuló Szúnyog közben lesz látható.
A restaurátorok már kedden megkezdték a szoborcsoport elszállításának előkészületeit. Ehhez először a talapzat kőburkolatát kellett eltávolítani. Ezzel a munkával szerda délután végeztek, mivel komolyabb gépi felszerelést – a szobor épségének megőrzése érdekében – nem használhattak. Ráadásul a lapok jól is illeszkedtek a betonhoz. A betonalapzat bontása, a szobrok rögzítőhüvelyeinek kiszabadítása csütörtökön indul. A jelenlegi tervek szerint valószínűleg pénteken kezdhetik az egyes szobrok kiemelését. A szállítás nem külön-külön, hanem egyszerre történik majd.

A mai Dobó téren a 60-as évek végén, a régi Hangya Szövetkezet épületegyüttesének elbontásakor, az új Állami Áruház – ismertebb nevén Centrum – építésekor végeztek nagyobb régészeti feltárást. Akkor egy Árpád-kori temetőrészlet került elő. A Dobó István Vármúzeum munkatársai a Dobó tér alatt most több, feltehetően 16-17. századi épület maradványait találták meg. A leletanyag között érmék, illetve érmetöredékek is vannak. A pontos kormeghatározás csak a restaurálás után lehetséges.

A belváros-rehabilitáció során a tér Szent János utca felé eső részén egy szökőkutat építenek, így itt a majdani vízgépház miatt jóval mélyebben kellett megbolygatni a talajt. Ahogy az várható volt, több érdekes leletet találtak a Dobó István Vármúzeum munkatársai, akik a kivitelezés során a régészeti szakfelügyeletet látják el. A vízgépház rézsűjében három épület maradványai kerültek elő: kettő faszerkezetes, egy pedig kőből készült. Előbbiből gazdag leletanyag került elő: állatcsontok, sövénymaradványok, feltehetően a 16-17. századból származó kerámiák.
- Az előbb említett épület mellett közvetlenül előkerült egy másik faszerkezetes épület is és ennek a bontása során éppen a mai napon délelőtt egy érme került elő. Az érmék azért jelentősek, mivel ezekkel keltezni tudjuk pontosan az épületet. Így az a kijelentés, hogy 16-17. század, az érme restaurálása és numizmatikai vizsgálata után elméletileg pontosítható lesz, akár évtizedre pontosan is – nyilatkozta kérdésünkre Nagy László, a Dobó István Vármúzeum régésze.
A Dobó István Vármúzeum munkatársai a régészeti feltárást és dokumentálást a kivitelezés ütemezéséhez igazodva végzik. Várhatóan jövő hét végére fejezik be itt a munkát, de ez az esetlegesen később előkerülő újabb régészeti objektumok miatt változhat. A tervek szerint az elsődleges feldolgozás, restaurálás és gyűjteményi leltárba vétel után várhatóan jövőre a nagyközönségnek is bemutatják a belváros-rehabilitáció során előkerülő régészeti leleteket.

Tovább folytatódnak a belváros-rehabilitációs munkálatok. A Dobó téri térburkolat felbontása mellett a szökőkút majdani helyén régészeti feltárást végeznek. A Kis Dobó téren elkészült a nagyméretű csapadékcsatorna, most már a Dobó utcában szedik fel a burkolatot. Lezárták a Bajcsy-Zsilinszky utcát is, ahol közműépítés folyik.

A Dobó utcában ismét változott a forgalmi rend. A Kis Dobó tér – Hibay Károly utca csomópont után most már a Dobó utcában bontják a térburkolatot, így a Fazola Henrik utcából jelenleg csak jobbra, a vár felé lehet hajtani. A gyalogos forgalom továbbra is biztosított mindkét irányába.
A Bajcsy-Zsilinszky utcában is közműépítés is zajlik. A múlt évi közműfeltárás alapján a kivitelezőnek változtatni kellett az eredeti terveken.
A Dobó téren továbbra is bontják a térburkolatot, döntően a patak felé eső részen. Ezen kívül a tér több pontján régészeti feltárást is végeznek. A csapadékcsatorna és a majdani szökőkút helyén régi cölöpépítmény és falmaradványokat, illetve töredékeket találtak, de több tárgyi emlék is előkerült. A pontos kormeghatározást a régészek a leletek katalogizálása után tudják csak elvégezni.
A belvárosban lakókat és az árufeltöltést végző üzlettulajdonosokat arra kérik, hogy mindig figyeljenek az aktuális fogalmi rendre és a jelzőtáblákra. A munkálatoktól függően változhat a forgalmi rend. Jelenleg csak a Jókai utcán át lehet a belvárosból gépjárművel kihajtani.

A belváros-rehabilitáció miatt nem csak a közműveket cserélik ki, hanem később új burkolatot is kapnak majd ezek a területek. Döntés született arról, hogy a régi és épen megmaradt burkolólapokat, macskaköveket az egriek kedvezményes áron megvásárolhatják.

A szokatlanul enyhe tél, az időjárás kedvez a belváros-rehabilitáció éppen aktuális munkafolyamatainak elvégzéséhez. A Dobó tér központi részén a burkolatot már eltávolították és az alatta levő betonréteget is feltörték. Jelenleg ezt szállítják el a területről. A Kis Dobó téren folyik a közművek, a csapadékcsatorna rendszer kicserélése. Itt is eltávolítják a régi macskaköveket. Tuza Róbert, a Városüzemeltetési Iroda vezetője a hétfői Fogadóóra című műsorunkban elmondta, sok helyen, így a belvárosban is, nincs az utaknak pályaszerkezete, így ezt is most kell elkészíteni. A Kis Dobó téren vastagságában és formájában hasonló kő kerül a régi helyére. Ami a nagy különbség, hogy a jelenlegi, cement alapú fugázás helyett műgyantával fogják a réseket kitölteni. Ez megakadályozza, hogy a víz a kő alá menjen és kimossa azt. A nagyobb méretű lapok 60×40 és 30×20 centiméteresek lesznek.
A Dobó tér kőlapjai, valamint a Kis Dobó tér és a Dobó utca kis- és nagyméretű macskakövei a Városgondozás Kft. Szalóki út melletti Inert lerakójába kerülnek. Az épen megmaradt burkolatot a város máshol még felhasználja, de sokan jelezték, hogy szívesen eltennének néhányat ezekből a régi kövekből emlékbe. A múlt héten döntés született arról, hogy az egriek korlátozott számban, darabonként 100 forintos egységárban, maximum ötöt ezek közül a burkolólapokból, macskakövekből megvásárolhatnak.