Tags Posts tagged with "bíró"

bíró

Az Egri Törvényszéken találkoztak bírák és gyámhivatali dolgozók. A gondnokság alá helyezés törvényi háttere módosult, erről egyeztettek a hatékony együttműködés érdekében.

Megváltozott márciusban a gondnokság alá helyezésről szóló törvény. A rendelkezés azokat a személyeket érinti, akiknek szellemi állapota nem teszi lehetővé, hogy maguk dönthessenek saját ügyeikben. A gyakorlat kialakításáról az érintett bírák és gyámhivatali dolgozók egyeztettek.
Teljesen új szabály március 15-től a támogatott döntéshozatal fogalma: ez azokra érvényes, akik csak csekély mértékben korlátozottak értelmi képességeiket tekintve.
A bíróságok és a járási gyámhivatalok közös feladata most az új szabályok mentén kidolgozni a gyakorlatot, jogalkalmazást. Ez elképzelhető, hogy rendszeres, többszöri egyeztetést igényel majd.

-

Az elmúlt évben végzett tevékenységről tartott összbírói értekezletet az Egri Törvényszék. A napirendi pontok megvitatása mellett a megye bírói kara elköszön nyolc nyugdíjba vonuló bírótól is.

Megválasztották a bírói tanács tagjait, majd dr. Hunyadi-Buzás Ágnes, az Egri Törvényszék elnöke tartott tájékoztatót a bíróság 2011. évi működéséről ,végül nyolc nyugdíjba vonuló bírót búcsúztattak. A jövő héten négy új bíró kezdi meg munkáját.
Továbbra is nehéz anyagi körülmények között dolgozunk, és anyagi források hiányában ebben az évben nem lehet elkezdeni a bíróság épületének felújítását. – mondta az Egri Törvényszék elnöke. Az ügyforgalom kismértékű változása a bírák munkáját nem érintette.
A büntető ügyeknek 87%-át , a polgári peres ügyeknek 88, a gazdasági ügyeknek 68%-át fejezték be egy éven belül Megjelentek továbbá a kiemelt jelentőségű ügyek is, amelyek soron kívüli eljárást igényelnek.