Tags Posts tagged with "Aradi vértanúk"

Aradi vértanúk

Az egri születésű Lenkey János honvéd tábornokra és az aradi tizenhármakra emlékeztek október 6-án délelőtt a belvárosban. Az önkormányzat, a Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesülete és a Lenkey-s Bajtársi Egyesület, valamint városi intézmények vezetői, iskolák, és az egri pártok képviselői rótták le tiszteletüket október 6-án a Lenkey János szobornál.

Az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúkra emlékezett a Végvár Polgári Kör és a Jobbik. Misz József, a polgári kör elnöke úgy látja: 1848-49 az összefogásról szól, különböző nemzetiségű, hitvallású emberek fogtak össze, hogy a polgárosodásért harcoljanak. Bognár Ignác, a Jobbik egri elnöke azt mondta: ők minden évben megemlékeznek a magyar Golgotáról, szerintük 1848, a forradalom inkább benne van a köztudatban, mint az aradi vértanúk, pedig ez a gyászos nap sem merülhet feledésbe.

Hamarosan városi tulajdonba kerülhet Lenkey János szülőháza, így nem csak a tábornok hamvai, de katonaládája is méltó otthonra találhat Egerben – hangzott el ünnepi megemlékezésen a Kisasszony temetőben. Intézmények és civil szervezetek képviselői koszorúztak a nemzeti gyásznapon.

Az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékeztek intézmények, civil szervezetek képviselői Lenkey János honvéd tábornok sírjánál az egri Kisasszony temetőben. A nemzeti gyásznapon az egri önkormányzat, a a Lenkey-s Bajtársi Egyesület, a Lenkey János Általános Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola szervezett ünnepi megemlékezést. Az aradi vértanúk 1949. október 6-i kivégzésének körülményeit Munkácsi Sándor tartalékos ezredes elevenítette fel.

Munkácsi Sándor az egri születésű Lenkey János utolsó napjairól és börtönben bekövetkezett haláláról is beszélt. Elhangzott, hogy a tábornok szülőházára vételi ajánlatot tesz az önkormányzat, a jelenleg elhanyagolt Széchenyi úti ingatlant a tervek szerint felújítják és múzeumot rendeznek be benne. A megemlékezés végén megkoszorúzták Lenkey János sírját, akinek hamvait 1936-ban helyezték el Egerben, testvére és édesanyja nyughelye mellé.

Az egri születésű Lenkey János honvéd tábornokra, az aradi tizenhármakra emlékeztek a Kisasszony temetőben. Az eseményen a városi civil szervezetek és az iskolák képviselői vettek részt.

Munkácsi Sándor tartalékos alezredes egy nappal korábban, a fővárosi Hősök terén 460 tiszthelyettes és főtiszt társaságában vett részt a tartalékos eskütételen. Mint mondta, eszébe jutottak azok a hősök, akik a magyar honért adták az életüket. Október 6-án nem csak az aradi 13 vértanúról emlékezik az utókor, hanem azokról a hivatásos, tartalékos és civil népfölkelőkről, akik a hazáért harcoltak, vagy mint a most esküt tettek, akik készek a hazáért áldozatokat hozni. A Lenkey-s Bajtársi Egyesület nevében Demeter Pál, nyugállományú őrnagy idézte fel a 48/49-es eseményeket, kiemelve a város szülöttének, az 1850-ben, az aradi várbörtönben elhunyt Lenkey János tábornoknak a szabadságharcban betöltött szerepét.
A gyász fájdalmát enyhíti az idő, de az emlékezés kötelezettségét, ránk, az utódokra hagyta. Tanulnunk kell az akkori politikai és katonai elit példás helytállásából – hangzott el az ünnepi beszédben. Ezt követően a város, a különböző egri szervezetek és iskolák képviselői helyezték el koszorúikat Lenkey János tábornoknak az elmúlt évben felújított síremlékén.

-

Az aradi vértanúkra emlékezett a Jobbik, az Új Magyar Gárda Mozgalom és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A párt és a két szervezet képviselői Knézich Károly emléktábláját koszorúzták meg.

160 éve még megadatott, hogy olyan hőseink legyenek, mint az Aradon kivégzett tábornokok, mai vezetőink ellopják értékeinket, üldözik a hazafiakat – mondta beszédében ifjabb Brinza Béla, az Új Magyar Gárda Mozgalom megyei kapitánya.
Kürti Zoltán, a Hatvannégy Vármegye egri elnöke azt mondta, ma nem mártíromságra van szükség, nem halni, hanem élni kell a hazáért.
Bognár Ignác, a Jobbik egri elnöke a hazaszeretetre való nevelés fontosságát hangsúlyozta.
Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke az aradiak példájának követésére szólított föl.
Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták Knézich Károly honvéd vezérőrnagy emléktábláját.

Az aradi vértanúkra emlékezett a Jobbik, az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete és az LMP. A pártok és szervezetek a Knézich-táblánál gyújtottak mécsest.

Nem kampányfogás, hogy az aradi vértanúkra emlékeznek – mondta a Knézich-emléktáblánál Bognár Ignác, a Jobbik egri elnöke. Bognár megállapította: baj van a nemzettudattal. Mindent meg fognak tenni azért, hogy Egerben gyülekező és emlékhelyek alakuljanak – gondolnak itt például az országzászló felállítására és egy emlékpark kialakítására. Ezen a napon sem lehet megkerülni a helyi politikát – fogalmazott a Jobbik-elnök. Örül annak, hogy most ugyanannyi képviselőjük jutott a közgyűlésbe, mint amennyi szocialista. Kitért arra is: a Jobbik soha nem nyugszik bele a trianoni békeszerződésbe, az Aradon kivégzett tábornokok csaknem mindegyike mai határainkon kívül született.
Az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete is a Knézich-kapunál emlékezett. Csákvári Antal, az egyesület elnöke azt mondta, bízik abban, hogy az aradi vértanúk sorsa azt közvetíti nekünk: vannak olyan ügyek, amelyekért össze kell fogni. A kivégzett tábornokok élete példa kell legyen mindenkinek, aki közéleti szerepet vállal.
Tavasz óta ismét bízhatunk – mondta. Csákvári úgy látja: megszűnt a nemzeti értékek elárulása azzal, hogy új kormánya van az országnak. A Knézich-kaputól a hagyományoknak megfelelően a Kisasszony temetőbe mentek, Lenkey János sírjához.
A nemzeti gyásznap estéjén az LMP is emlékezett. Dr. Csarnó Ákos szerint a forradalom és szabadságharc nemzeti egységet teremtett. Követendő példát mutattak az aradi vértanúk szabadság- és hazaszeretetből, önfeláldozásból, akaraterőből.