Tags Posts tagged with "adó"

adó

Január elsejétől több adójogszabály is változik. Új adónemek közül választhatnak a vállalkozások, az ÁFÁ-nál jövőre már pénzforgalmi elszámolás alkalmazható és egyszerűsödik az illetékmértékek rendszere. Heves megye első három negyedéves gazdasági mutatói – a beruházások kivételével – növekedést mutatnak, meghaladták a válság előtti teljesítményt – hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Igazgatóságának negyedéves tájékoztatóján.

Az év vége egyben az adójogszabályok változásának az időszaka is – mondta tájékoztatóján Szalayné Ostorházi Mária, az Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság vezetője. Az új adónemek közé tartozik a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA). Jövőre megszűnik a szuperbruttó intézménye, az összevont adóalapba tartozó jövedelmek egységesen 16 százalék jövedelemadó-terhet viselnek. Szintén újdonság a pénzforgalmi ÁFA, az eddigi számlateljesítéses helyett. Amennyiben legkésőbb december 31-ig az adóalany bejelenti, hogy áttér erre a rendszerre, január 1-jétől az ügyletekre már ezt az elszámolást alkalmazhatja.
Az illetéktörvény is több ponton változott. A magánszemélyek – beleértve az egyéni vállalkozókat is – által előterjesztett fizetési könnyítési kérelem január 1-től illetékmentes, míg a gazdálkodó szervezeteket ilyen kérelem esetén 10 ezer forint eljárási illetékkötelezettség terheli. Heves megye első három negyedéves gazdasági mutatói – a beruházások kivételével – növekedést mutatnak, meghaladták a válság előtti teljesítményt. Abban nincs változás, hogy minden gazdasági mutató tekintetében a három kistérség, vagyis a hatvan, az egri és a gyöngyösi a meghatározó. A megye súlya a nemzetgazdasági szintű értékesítésből változatlanul 1,5 százalék, a beszerzésből pedig két tized százalékpontot emelkedve 1,6 százalékra emelkedett.

Nyilvánosságra hozta a helyi adók befizetését elmulasztók listáját az egri önkormányzat. A város honlapjára –elsőként–az 500 ezer forintnál nagyobb adótartozással rendelkezők kerültek fel. Az intézkedéstől az adófizetési morál javulását várja az önkormányzat.

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint ezer forintos adóhátralékkal is felkerülhet az önkormányzat honlapjára, aki tíz napot késik az adókötelezettségeivel. A helyi adóval tartozók nevét, címét és tartozásuk összegét -szerda óta- az egri önkormányzati adóhatóság weboldalán is közzétették. A listára egyelőre azok a vállalkozások és magánszemélyek kerültek föl, akik több mint félmillió forinttal adósak a városnak. A névjegyzék megjelentetése előtt a hivatal tájékoztatta az érintetteket. Egerben 713 adózó tartozik az önkormányzatnak 100 ezer forint felett, 10 és 100 ezer forint között pedig 2628 ügyfél. Tízezer forint alatti tartozása 2213 hátralékosnak van. A legmagasabb adóhátralék gazdasági társaságnál meghaladja a 24 millió forintot, magánszemélynél pedig 1,9 millió forintot.
Jövőre már azok is szerepelnek a listán, akik százezer forintot meghaladó összeget nem fizettek be a kasszába. A közzététel elkerülhető a tartozás haladéktalan megfizetésével, illetve indokolt esetben fizetési könnyítés benyújtásával. A hatóságtól részletfizetést, fizetési halasztást, vagy – magánszemélyek – a tartozás törlését is kérhetik. Ezek kérelme egyelőre még illetékköteles, jövőre a magánszemélyek számára ingyenes lesz. A szakemberek azt tanácsolják a tartozással rendelkező adózóknak, ne várják meg a végrehajtást. A pótlékok, kamatok miatt ugyanis később nagyobb összeget követelnek majd tőlük.

Az önkormányzatok helyi adókkal kapcsolatos rendeletalkotási feladatairól, az ezzel kapcsolatos teendőkről, a közműadó bevezetéséről is szó esett az egri önkormányzat és Megyei Jogú Városok Szövetségének Egerben tartott szakmai találkozóján. A fórumon a résztvevők megismerhették más megyeszékhelyek adózási alapelveit, adópolitikájuk helyi sajátosságait és meríthettek egymás szakmai tapasztalataiból is.

A 23 megyei jogú város az ország lakosságának 20%-át fedi le, önkormányzataik a közszolgáltatások, így az oktatás, a szociális hálózat és az egészségügyi ellátások terén kiemelt szerepet töltenek be. Kistérségi feladataik megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül szükségesek a helyi adók és különösen az iparűzési adóbevételek. Ezért is fontos, hogy ez utóbbi adónem a helyi ingatlanadókkal együtt, továbbra is az önkormányzatok bevételeit gyarapítsák-hangzott el a helyi adóztatással foglalkozó szakemberek találkozóján. A 23 megyei jogú városhoz múlt évben 107 milliárd folyt be az iparűzési adóból, míg az épületek után előírt helyi adókból az idén 29 milliárd forint bevétel várható. A jövőre bevezetendő közműadó szintén önkormányzati adó lesz. Ezt a helyi építményadó kiegészítéseként a villany-, gáz-, víz-, csatorna-, távközlési vezetékek nyomvonala után, ezek tulajdonosára vethetik ki a helyhatóságok. Egerben nem tervezik ennek az új adónemnek a bevezetését.
Az adóigazgatási munka hatékonyságának növelése érdekében módosítási javaslatot is kidolgoztak a fórumon résztvevők. Eljárási változtatást igyekeznek elérni a kormányzatnál., amely az adóbevallás kereteit szabályozza.

-

Ha az adóbevételeket nézzük a régió három megyéjében, akkor Heves megye alig valamivel kevesebbet ad az országos költségvetésbe, mint a majdnem kétszer akkora Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Az országos szintű kiemelt adó- és járulékbevételek két százaléka, közel 104 milliárd forint Heves megyében képződött – hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Igazgatóságának negyedéves tájékoztatóján.

A megye területén működő adózók 2012 első nyolc hónapjában 103,5 milliárd forint befizetést teljesítettek a költségvetés felé. Az ÁFA-bevételek aránya továbbra is meghatározó, a növekmény idén mintegy 20 százalék, amivel a TB-bevétel mögött a második legnagyobb jogcímű adónemmé vált az Általános Forgalmi Adó – mondta tájékoztatóján Lukács György, igazgató. Az országos tendenciával ellentétben valamennyi főbb gazdasági mutató tekintetében Heves megye növekedést mutat.
Továbbra is húzóágazat az ipar, azon belül is a gép- és feldolgozóipar, de jelentős a térségből adódóan az energiaszektor részaránya. Kistérségi összevetésben nem történt változás, de míg az első helyen álló hatvani kistérség dinamikus bevétel növekedést mutat, addig az egri stagnál, a gyöngyösi pedig jelentősen csökkent.
A megyei adóvégrehajtás eddigi eredményeiről Pekk János, a megyei adóigazgatóság felszámolási és végrehajtási igazgatóhelyettese elmondta, a hátralékos adóalanyok közel 10%-os növekedése mellett a hátralékállomány 26 %-os csökkenése tapasztalható az év azonos időszakához képest.
A felszámolási eljárások száma évről évre növekszik. A megyében augusztus végéig 338 eljárást tettek közzé, ami 32 %-os növekedést jelent az elmúlt év azonos időszakához képest.

-

Országosan 3,7 millió magánszemély nyújtotta be adóbevallását az idei május 21-ei határidőig az adóhatósághoz. Viszonylag magas volt a hibaarány, sokan hiányosan töltötték ki vagy nem írták alá a dokumentumot – hangzott el az adóhatóság beszámolóján. Szó volt arról is, hogy a válság legsúlyosabban az egyéni vállalkozásokat érintette. A kistérségek tekintetében a legnagyobb fejlődést a hatvani, a legkisebbet a gyöngyösi mutatta. Az egri kistérség gazdasági mutatói stagnálnak.

A 2011-es év az egyéni vállalkozóknak volt a legnehezebb, hiszen az egyre szűkülő belföldi piacon kellett érvényesülniük – vélekedett Lukács György a Heves Megyei Adóigazgatóság igazgatója. Ennek ellenére 1,6 %-kal nőtt megyénkben az egyéni vállalkozók száma, akik tavaly 64 milliárd forintos árbevételt produkáltak. Hozzátette, hogy pozitív irányba mozdult el a vállalkozások jövedelmezősége is, ez részben annak is köszönhető, hogy a személyi jövedelemadó mértékét 16%-ra csökkentették. Az igazgató elmondta, hogy a gazdaság motorja megyénkben továbbra is a beruházás és a fejlesztés, bár ezekre tavaly kevesebbet fordítottak a vállalkozások a korábbi éveknél. A húzószektor a feldolgozó- és gépipar, valamint a kereskedelem.Az adóhivatal kitért a személyi jövedelemadó bevallás tapasztalataira is. Régiónkból az idei május 21-ei határidőig 408 ezer darab szja bevallás érkezett be a hatósághoz. A legnépszerűbb a nyomtatványkiöltő programmal elkészített bevallás volt, de sokan választották az elektronikus teljesítési lehetőséget is. Jellemző azonban, hogy sokan az utolsó pillanatra hagyták a benyújtást, a bevallások jelentős része ugyanis májusban érkezett be. Balázs-Pető Zsuzsanna adóügyi igazgatóhelyettes elmondta, hogy sokan hibásan töltötték ki adóbevallásukat. A NAV a jövőben az ügyfélkapu használatát szeretné népszerűsíteni elsősorban a munkáltatók és a középiskolások körében. Ennek érdekében együttműködési megállapodásokat szeretnének kötni és nyílt napokat is terveznek.

-

Az önkormányzatok mind szervezeti formájukat, mind működésüket tekintve sokfélék, egymás tevékenységét csak részben ismerik. Ezért döntött úgy az egri önkormányzat és Megyei Jogú Városok Szövetsége, hogy szakmai találkozót szervez városunkban a helyi adóztatással foglalkozó szakembereknek. A fórumon a résztvevők megismerhették más megyeszékhelyek adózási alapelveit, adópolitikájuk helyi sajátosságait és meríthettek egymás szakmai tapasztalataiból is.

A 23 megyei jogú város az ország lakosságának 30%-át fedi le, önkormányzataik a közszolgáltatások, így az oktatás, a szociális hálózat és az egészségügyi ellátások terén kiemelt szerepet töltenek be. A térségi feladatok megfelelő szintű ellátásához elengedhetetlenül szükségesek a helyi adók és különösen az iparűzési adóbevétek. Ezért is fontos, hogy ez utóbbi adónem a helyi ingatlanadókkal együtt, továbbra is a helyi önkormányzatok bevételeit gyarapítsák-hangsúlyozták a megyei jogú városok adóhatóságainak Egerben tartott ülésén. Habis László polgármester elmondta: Eger a lakosságszámot tekintve a tizenhatodik, míg az adómértéket tekintve a tizenegyedik helyen áll a megyei jogú városok között. A gazdaság helyzete kedvező városunkban, köszönhető ez a nagyvállalkozások által befizetett jelentős mennyiségű iparűzési adónak. Eger adóztatási filozófiája, hogy minél többen fizessenek adót, ugyanakkor a helyi adómértékekben kedvezményeket kapjanak az adózók.
A szakmai napon a tagvárosok adóhatóságainak gyakorlatáról, a jogalkalmazási tapasztalatok összehangolásáról, a helyi önkormányzati adóztatás szabályairól, fontosabb változásairól is szó esett.
Elhangzott: A megyei jogú városokban továbbra is cél a polgárbarát és vállalkozásbarát adóztatás.

-

Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Május 20-áig kell ugyanis benyújtani a kitöltött adóbevallási papírokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Tekintve, hogy a határidő hétvégére esik az adóhivatalok hétfőn hosszított nyitvatartással várják az ügyfeleket.

Május 20-ig kell benyújtani a tavalyi évről szóló személyi jövedelemadó bevallásokat. A kitöltött dokumentumokat postai úton vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is le lehet adni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal meghosszabbított ügyfélfogadással segíti az adózókat. Május 17-én, és 18-án reggel 8 és este 6 óra között tartanak nyitva a hivatalok. Mivel a bevallási határidő munkaszüneti napra esik a bevallásokat május 21-én is leadhatják az adózók. Nemcsak az adóbevallás, hanem az adófizetési határidő is május 21-re esik. Erről Némethné Fülöp Ágnes az Adózóna májusi műsorában is beszélt. Az adóhivatal egri ügyfélszolgálata május 21-én hétfőn reggel 8.15-től este 8 óráig nyújt segítséget.
Heves megyében egyébként a határidőig 120 ezer bevallás beérkezésére számítanak. A bevallások kitöltésével kapcsolatban a 06-40/42-42-42 kék számon is kaphatnak tájékoztatást az ügyfelek.

-

Kihelyezett ügyfélszolgálatot tartott a NAV Heves Megyei Adóigazgatósága a Városgondozás Eger Kft.-nél. A házhoz menő ügyintézésnek köszönhetően a cég hatvan munkatársa regisztrált az ügyfélkapuba.

Többek között a nyugdíjügyek, a tulajdoni lapok és az adóbevallás is intézhető interneten keresztül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a személyes, sokszor elhúzódó ügyintézés helyett az ügyfélkapus megoldást javasolja. Így ugyanis interneten keresztül az ügyek nagy része önállóan, akár otthonról s elintézhető néhány kattintással. Azért, hogy az adóhatóság népszerűsítse az ügyfélkaput kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a közeljövőben több nagyobb cégnél is. A Városgondozás Eger Kft.-nél hatvan dolgozó élt a lehetőséggel és regisztráltatta magát az ügyfélkapuba. Az ügyfélkaput elsősorban azoknak ajánlják, akik önadózók. Hiszen idén május 21-ig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást, amelyet az ügyfélkapuval rendelkezők már otthonról is elintézhetnek.

-

Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a közeljövőben Egerben, igaz minimálisan. A folyamat több lépcsős lesz. Lesznek, amelyek harminc napon belül lépnek életbe, de olyanok is amelyek csak jövőre jelentkeznek a helyi adóztatásban. A közgyűlés a múlt héten a helyi adók mértékéről is döntött.

Szinte minden adónemről tárgyalt a közgyűlés múlt csütörtökön. Az idegenforgalmi adó lényegében nem változik, mértékét továbbra is 400 Ft/fő/vendégéjszakában határozták meg. Az iparűzési adónál szintén nem lesz változás, ami jó hír a vállalkozásoknak, hiszen a meglévő kedvezmények továbbra is megmaradnak. Építményadóban és telekadóban lemondott a testület az inflációkövető adómérték emelésről, így jövőre is az idei mértékkel megegyező adókkal számolhatnak a vállalkozások és a magánszemélyek. Egyes adózói csoportok esetében pedig csökkentésről is határoztak, hiszen a magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi ingatlanok esetén majd négyszáz forinttal kisebb adómértékről döntöttek. Az elfogadott rendelet alapján a jövőben a fogyatékossági támogatásra jogosult személy is 50%-os adókedvezményben részesülhet a lakása után fizetendő adóból.
A Polgármesteri Hivatal adóirodájának vezetője tájékoztatójában azt mondta: Egerben a helyi adók a többi megyei jogú várost tekintve még mindig alacsonynak számítanak. Hozzátette, hogy ez év első felében több adóbevétele volt a városnak. A 2011-es évivel összehasonlítva a március 31-ig befolyt befizetések majd 200 millió forinttal meghaladják a tavalyit. A jelenlegi adómódosításokról további részleteket az eger.hu-n is találnak.

-

Eredményesen kamatoztatta az új szervezeti struktúra adta lehetőségeket és az integráció előnyeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az eredményekhez nagyban hozzájárult az adó- és vámszakágakhoz tartozó Bűnügyi Igazgatóságok létrehozása is – hangzott el a hatóság évértékelőjén. Az Észak-magyarországi Régióban a tavalyi évi adó-és járulékbevételek közel 5 milliárd forinttal meghaladták a 2010-es évit. Jelentősen emelkedett a felderített bűncselekmények száma is. Az viszont megyénkre nézve hátrányos, hogy a NAV adatai szerint Hevesben volt a legnagyobb, több mint 100 százalékos emelkedés a büntető ügyek számában.

Kifejezetten jót tett a hatóságnak, hogy 2011. január 1-jétől integrálódott az adó- és vámterület, ez megmutatkozik a tavalyi év eredményeiben – mondta értékelésében Lukács György a NAV Heves Megyei Adóigazgatóságának igazgatója. Régiónkban az adó- és járulékbevételek 5 milliárd forinttal haladták meg a 2010-es évit. Az idei évre új ellenőrzési irányelveket fogalmaztak meg, így az adózók nagyobb szigorra és gyakoribb ellenőrzésekre számíthatnak.Továbbra is kiemelten kezeli a hivatal a fekete foglalkoztatás kérdését és az áfacsalás felderítését. A Vámhivatal tevékenységét a tavaly szeptemberben bevezetett „chips adóval” és a regisztrációs adóvak kapcsolatos jogsértések feltárása határozta meg. Idén jelentős feladat a jövedéki termékek vizsgálata, a hatóság több közös ellenőrzést is tervez. Az Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság adatai szerint régiónkban 2011-ben 58%-al növekedett a bűnügyi intenzitás. Ezen belül Heves megyében több mint duplájára, 180-ról 370-re emelkedett a büntető ügyek száma. Sokkal több ügyet derítettek fel a nyomozók, 18,3 milliárd forintot szereztek vissza a költségvetésnek. Mint elhangzott: a jövőben a megelőző bűnüldözésre fektetik a hangsúlyt. A tájékoztatón elmondták, hogy a NAV elsődleges feladata továbbra is a feketegazdaság visszaszorítása, a fantomcégek kiszűrése és az adózók jogkövető magatartásra ösztönzése.

Január 16-ig lehetett bevallani az ingatlanokban bekövetkezett, adózást érintő változásokat. Aki nem tett eleget bevallási kötelezettségének mulasztási bírságra számíthat. Jó hír, hogy az önkormányzati adóhatóság szankciómentesen két hétig még lehetőséget biztosít a beszámolók pótlására.

Kis mértékben emelkedett az építményadó és telekadó mértéke Egerben, a bevallási kötelezettség az adóalanyok mindössze 5,6%-át érinti. Bevallást annak kell készítenie, aki aki a naptári év első napján azaz 2012. január 1-jén az ingatlan tulajdonosa, és ingatlanával kapcsolatban 2011-ben adókötelezettséget érintő változás következett be. Ez jelentheti ingatlan tulajdonjogának, vagy haszonélvezeti jogának megszerzését vagy megszűnését, illetve ingatlan átminősítését is. Akinél az adókötelezettséget érintő változás nem történt az építménnyel kapcsolatban, annak nem kell bevallást készíteni, fizetni viszont kell. Az állandó lakcímmel rendelkező adóalanyok a bel- és külterületen lévő, lakás céljára szolgáló építmény után 81 forintot, az ideiglenes lakcímmel rendelkezők 162 forintot fizetnek négyzetméterenként.
Az adózók bevallásaikat szankciómentesen január 16-ig nyújthatták be, illetve adhatták postára. A helyi adókról bővebb információ a város honlapján, a www. eger.hu címen olvasható.

-

Két jelentős egri autókereskedés ellen élt vádemelési javaslattal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adócsalás és magánokirathamisítás miatt. Az elkövetők két év alatt 1500 adtak el hamis papírokkal, így összesen 106 millió forint áfát és 73 millió forint társasági adót csaltak el.

Az adócsalók két módszerrel dolgoztak, egyrészt a felvásárolt autók beszerzési számláin csak eladásuk után tüntették fel a valóságosnál magasabb vételárat, másrészt a tényleges eladók és vevők közé közvetítőket iktattak be, és azt a látszatot keltették, hogy ők árazták fel az autókat. Mindkét esetben ügyeltek arra, hogy a két ár között csupán 50-100 ezer forint különbség legyen, ezáltal az eladáskor jelentkező áfakülönbözetet lényegesen csökkentették.
A kereskedők saját alkalmazottaikat használták fel közvetítőnek, akik másokat us beszerveztek, akadt, aki saját fiát és annak barátait is bevonta az üzletbe.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói 29 tanút hallgattak ki és több ezret írásban nyilatkoztattak.
A három gyanúsított akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

-

2012. január 1-től növekedik az idegenforgalmi adó mértéke és módosul a cégek által adható címkézés is Egerben. A városba látogató turistáknak jövőre 20 forinttal kell több idegenforgalmi adót befizetniük naponta, személyenként. Az iparűzési adó címkézésének mértékét csökkentették, jövőre a vállalkozások adójuk 2%-át adhatják a civil szervezeteknek, egyesületeknek.

Valamivel többet kell fizetniük jövőre azoknak a turistáknak, akik Egerbe látogatnak. Az eddigi 380 Ft helyett naponta 400 forintot kell majd fizetniük a látogatóknak a városunkban eltöltött vendégéjszakák után. Az emeléssel évente így 10-12 millió forintos plusz bevétele lesz a városnak, amelyet az önkormányzat az idegenforgalomra és a turizmus fejlesztésére fordíthat.

Jövőre változik a címkézés mértéke is. A címkézés hasonló az iparűzési adó 1+1%-ához, ahol a magánszemélyek dönthetik el, hogy mely szervezetet támogatják adójuk 1%-ával. A cégek a befizetett iparűzési adóból eddig 3%-ot ajánlhattak fel az egri civil szervezeteknek, egyesületeknek. Ez a lehetőség az országban egyedülálló módon már 20 éve működik kizárólag Egerben. A közgyűlési döntés értelmében azonban január 1-től ez is változik. A hivatal adóirodájának javaslata szerint 1% lett volna felajánlható, de képviselői javaslatra 2%-ra módosították a címkézés mértékét.
Az adóiroda vezetője elmondta még, hogy önkormányzat alapvetően a megtakarításra törekszik. A címkézés mértékének módosítása évente körülbelül 25 millió forinttal növeli meg az önkormányzat bevételét.

-

Az előirányzathoz, illetve az országos átlaghoz képest nagyobb helyi adóbevételt könyvelhet el az önkormányzat az első félévben, ami azt mutatja, hogy a vállalkozások bevételei is nőttek. Elsősorban az iparűzési és az idegenforgalmi adóbefizetések növekedtek.

A helyi adóbevételek 66 százalékát teszik ki az önkormányzat saját bevételeinek, azon belül 70 százalék iparűzési adóból folyik be.
Az előirányzathoz képest kedvezőbben alakult az első félév helyi adóbevétel, az épületek, telkek, gépjárművek után befizetett összeg a tervezetthez képest meghaladja az 50 százalékot. A nagyobb vállalkozások teljesítménye javult, ezzel együtt az önkormányzat is több bevételt tudhat a magénak az év első hat hónapjában. A városban eltöltött vendégéjszakák száma több mint 10 ezer nappal nőtt, így több pénz folyt be idegenforgalmi adóból.
A tervezett 3 milliárd 527 millió forint adóbevételből 1 milliárd 575 millió már teljesült.
A kisvállalkozások ugyan nagy réteget jelentenek, de összességében kisebb szerepet játszanak az adóbevétel tekintetében mint a nagy cégek.

-

A gazdasási válság 2009-es mélypontja után a tavalyi évben a társas vállalkozások teljesítményében némi javulás érzékelhető, az egyéni vállalkozók esetében azonban ez nem mondható el. Az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetésével csökkentek az adóbevételek, de kisebb mértékben, mint arra számítani lehetett.

Személyi jövedelemadóból 3 és fél milliárd forint folyt be Magyarországon, ennek 10 százalékát az északi régióban fizették be. A megyei adóhivatalhoz 116 ezer bevallás érkezett, ezek zömét a május 20-i határidőt megelőző napokban nyújtották be – hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értékelésén.
Az egykulcsos adózás miatt Heves megyében a megjósolt 20 helyett 9 százalékkal csökkent a személyi jövedelemadóból származó adóbevétel. A legnagyobb, 19 százalékos növekedés a társadalombiztosítási járulék tekintetében tapasztalható, ami a magán-nyugdíjpénztári rendszer átalakításának tudható be.
A megye 12 340 egyéni vállalkozója összesen közel 65 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ami 8 és fél százalékkal alacsonyabb az előző évhez képest. Ez az arány kétszerese az országos átlagnak.
A társas vállalkozások helyzete valamivel kedvezőbben alakult, elsősorban az ipar területén.
2011 első negyedévében a gazdasági folyamatok javulást mutatnak a megyében.

-

Május 31-ig kell benyújtani a helyi iparűzési adóbevallást. Bár egy hét múlva lejár a határidő, az önkormányzat adóirodája még a bevallások 95% százalékát várja.

8-9 ezer helyi iparűzési adóbevallásra számít az önkormányzat. Ez az adónem a legmeghatározóbb a város gazdálkodásában, 75 százalékot tesz ki az önkormányzat bevételei között., ez közel 4 százalékkal magasabb az átlagnál a megyeszékhelyek tekintetében. A kisvállalkozások és nagybefektetők szerepének arányát jól jellemzi, hogy az összes iparűzési adóból származó bevétel 80-85 százalékát a 200 legnagyobb adózó cég fizeti.
Az adó mértéke nem emelkedett, továbbra is 2 százalék. A mikro- és kisvállalkozásoknak megmaradt az adókedvezmény, ami 2 és fél millió forintos adóalap alatt 50 százalékot jelent.
Az a vállalkozás, amely elmulasztja a bevallást, akár 500 ezer, magánszemély esetében 200 ezer forint bírságra is számíthat, a késedelem is 150 ezer forintra büntethető.
Ezért az Adó Iroda vezetője arra kér mindenkit, hogy amennyiben látja, hogy biztosan nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, méltányossági kérelemmel forduljon az önkormányzathoz részletfizetési lehetőségért, és ne várja meg a végrehajtás elindítását.
Az Adó Iroda május 30-án, hétfőn rendkívüli, 31-én, kedden pedig meghosszabbított ügyfélfogadást tart.

-

Megerősítette együttműködését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális igazgatósága és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A már évek óta működő kapcsolatot az adóhatóság átalakítása miatt kellett megújítani.

Az adóhatóság és a kamara már hosszú ideje tart kapcsolatot, szervez közös programokat. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal többek között azokkal az elemzésekkel tud segíteni a kamara működésében, amelyeket az adóbevallások alapján készítenek el.
Az együttműködési megállapodást a hatóság és a kamara közös rendezvényén, a Könyvelői Klub előadásán írták alá, amelyen a béren kívüli juttatásokat érintő változásokról tájékoztatták a szakembereket.

-

Május 31-e a társasági adóbevallás beadásának határideje. A kitöltésről, a változásokról szakmai nyílt napon tájékoztatták az érintetteket.

A társasági adó a vállalkozások, gazdasági társaságok jövedelemadója. A szükséges oldalak kitöltésében van néhány szerkezeti változás, ezekről számoltak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Heves Megyei Adóigazgatóság szakmai nyílt napján.
Mint ismeretes a kormány korábban tervezte a társasági adó 10%-ra csökkentését, a gazdasági válság miatt azonban elhalasztotta ezt a lépést, 2014-ig nem fog változni az adónem mértéke.