Tájékoztató az Egri úti forgalmirend-változásokról

2021. szeptember 23-án Eger MJV Polgármesteri Hivatal kezdeményezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél, hogy közösen – a rendőrség és a körzet egyéni önkormányzati képviselőjének közreműködésével! – vizsgáljuk felül az Egri úton, a külső forgalmi sávban várakozó járművek megállási, vagy várakozási tilalmának részleges, vagy állandó bevezetését.

A döntést az indokolta, hogy a 2×2 sávos út már hosszú ideje nem képes betölteni az eredeti funkcióját, ezáltal sokkal lassabban bonyolítja le a városon áthaladó forgalmat. A megnövekedett gépkocsiforgalom rendkívül túlterheli az utat (a várossal együtt), ahol a külső forgalmi sávban szemmel láthatóan szándékosan hátra hagyott, többnyire üzemképtelen járműveket is tárolnak.

A helyszínen is elhangzott, mind a Rendőrség, mind a Magyar Közút részéről, hogy a parkolás tiltása sebesség növekedést eredményezhet, a nagyobb sebességnél történt balesetnél valószínűsíthető a nagyobb baleseti súlyosság. Továbbá a külső sávban álló gépjárművek fizikai akadályként védelmezik egy esetlegesen bekövetkezett pályaelhagyásos balesetnél az útpályán kívül lévő védtelen közlekedőket (gyalogosokat)

A 2021. november 05. napján megtartott helyszíni egyeztetést, valamint bejárást követően az Önkormányzat és a Közút egybehangzóan támogatta, hogy a megállási és várakozási tilalom mindkét oldalon a külső forgalmi sávban kiterjedjen, a Tárkányi úttól egészen az Egri út 37. és Egri út 32. számú ingatlanokig.

Ez első lépésként megoldást jelent a városba érkezni és távozni szándékozók könnyebb, gyorsabb, ugyanakkor biztonságosabb besorolására a belső és külső forgalmi sávokba. A folyamat elősegíti, hogy a sávváltásokból kifolyólag bekövetkező lassítások, illetve megállások miatt forgalmi torlódás ne alakuljon ki, kiváltképpen a csúcsidőszakokban.

A külső forgalmi sávok megnyitása a teljes szakaszon csak a közeljövőben valósulhat meg, mivel jelenleg a városból kifelé vezető szakaszokon helyenként nincs kiépített járda, valamint fizikai akadályok a gyalogosok részére, emiatt védtelenül haladnának a forgalommal. A városba vezető szakaszon pedig a kapubejárók szintkülönbsége túl meredek, hogy a magáningatlant elhagyni szándékozó járművek biztonságosan besorolhassanak a forgalomba. A fentiek további felülvizsgálatát, illetve az út biztonságossá tételét követően nyílik lehetőség a külső forgalmi sávokban lévő parkolás teljes megszüntetésére.

A táblák kihelyezést a Magyar Közút 2022. január 03-ra beütemezte, de a kihelyezés ideje az időjárási viszonyoktól is függ, mivel a Társaság téli készültségben dolgozik, így az elsődleges feladata a hóeltakarítás és síkosságmentesítés.

A Bervai úton a megállási tilalom bevezetése a napokban megtörténik.