Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben

“Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben”

KEHOP-1.2.1-18-2019-00251

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben” címmel (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2019-00251) sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, így 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor.

Támogatás összege: 20 000 000 Ft.

Tervezett befejezési határidő: 2022.05.31.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Eger MJV Önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben” címmel (KEHOP-1.2.1-2019-00251)

Ennek érdekében szemléletformáló workshop kerül megvalósításra a térség vállalkozásainak vezetői, dolgozói részére kb. 45 időtartamban.

Szeretettel várjuk az online workshop-on 2022. március 3-án, 10 órától.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében minimálisan 30 fő részvételére számítunk, így kérem, amennyiben ideje engedi, csatlakozzon online az eseményhez, valamint ossza meg kollégáival a hozzáférés lehetőségét.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFmZDAzMzEtNWVkNy00YmI2LTk1ZjUtNDJkYzMxOWJhOGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22232f757f-6d97-4292-8ed1-771ebd673104%22%2c%22Oid%22%3a%224a3efd5c-4ccc-44de-bc0e-e75cc6c024f9%22%7d

A részvételi dokumentáció része az alábbi online kérdőív. Kérem ennek kitöltését is tegyék meg.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXFLTEjQkaeE8MBrxKuWVci5Ll3pKdnY3g6A3n6oYKf4jUw/viewform

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Eger MJV Önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben” címmel (KEHOP-1.2.1-2019-00251)

Ennek érdekében szemléletformáló workshop kerül megvalósításra oktatási intézmények vezetői, dolgozói részére kb. 45 időtartamban.

Szeretettel várjuk az online workshop-on 2022. március 3-án, 13.30 órától.

A projekt sikeres megvalósítása érdekében minimálisan 30 fő részvételére számítunk, így kérem, amennyiben ideje engedi, csatlakozzon online az eseményhez, valamint ossza meg kollégáival a hozzáférés lehetőségét.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRmY2JkMjgtNDcyMS00MDNlLTgxMzctMDNmNTEwMjQ3MzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22232f757f-6d97-4292-8ed1-771ebd673104%22%2c%22Oid%22%3a%224a3efd5c-4ccc-44de-bc0e-e75cc6c024f9%22%7d

A részvételi dokumentáció része az alábbi online kérdőív. Kérem ennek kitöltését is tegyék meg.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEpyP8nKXngwZHypJhKFr_rFhMOKocBu2fkaGrt0wIDH0Srg/viewform

Tisztelt Egri Lakosok!

Eger MJV Önkormányzata sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben” című KEHOP-1.2.1-2019-00251 azonosítási számú projekttel, melynek keretében kidolgozásra kerül Eger Város Klímastratégiája.

A klímastratégia tervezet elkészült, melynek társadalmi véleményeztetésére széleskörben lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, segítse munkákat észrevétele, véleménye megírásával, melyet az alábbi felületen keresztül tehet meg:

https://onkormanyzat.eger.hu/hu/varos/fejlesztesi-projektek/helyi-klimastrategia-kidolgozasa

Véleményezés határideje: 2022. március 13.

Köszönjük közreműködését, véleményét!

 

Felhívás intézményvezetőknek – 2021.05.13.

TÉRSÉGI VAGY HELYI RENDEZVÉNYEKEN A KLÍMATUDATOS SZEMLÉLET FONTOSSÁGÁT NÉPSZERŰSÍTŐ KREATÍV ÉS JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA GYERMEKEK SZÁMÁRA

„Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Egerben”

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – Klímaplatform alakuló ülésére (Konferencia 1.) – Meghívó – 2021.08.30. – 14.00

Pályázati felhívás (Logo pályázat)- 2021.09.06.
Pályázati felhívás – 1.sz. melléklet – Szülői nyilatkozat – 2021.09.06.
Pályázati felhívás – 2.sz. melléklet – 18 feletti nyilatkozat – 2021.09.06.
Rajzpályázat – eredményhirdetés
Egri Magazin – 2021.11.
RAJZPÁLYÁZAT – pályázati felhívás – 2. korcsoport 2021.11.10.
1.sz. melléklet – szülői nyilatkozat – 2021.11.10.
2.sz. melléklet – 18 év feletti nyilatkozat – 2021.11.10.
Eger Város Klímastratégiája 2021 – 2030 – Kitekintéssel 2050-ig
Meghívó – workshop civil szereplők részére
Meghívó – workshop önkormányzati szereplők részére
Adatvédelmi tájékoztató_KEHOP-1.2.1-18-2019-00251
Klímastratégia tervezet
EGER VÁROS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI ÉS KLÍMAVÉDELMI KEREKASZTAL KLÍMAPLATFORM ÜLÉS 2. ALKALOM – 2022.03.24. 14:00
Fotó pályazati felhivás – 2022.02.23.
1.sz.melleklet és szülői nyilatkozat