Az augusztus 31-ei közgyűlésen többek között a EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról is döntött a képviselő-testület. Mindemellett az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló előterjesztés is szerepelt a napirendi pontok között.