Elválasztották az új fertálymestereket

Szentmisével kezdődött a 2019-es évre elválasztott negyedmesterek avatási ünnepsége a Bazilikában. A résztvevők ezután tisztelegtek az elhunyt fertálymesterek kopjafája előtt és átvonultak a Városházára, ahol a köszöntők után kezdetét vette az avatási szertartás. A tizenhat új fertálymester vállára vette a százráncú köpenyt és ezzel negyedük szolgálatába álltak. Az ünnepségen Várkonyi György, főkapitány tiszteletbeli fertálymesterré avatta az elhunyt Dr. Tóth Zoltán Józsefet. Habis László polgármester beszédében a fertálymesterség évszázados hagyományát hangsúlyozta, amely a polgári értékek követésére épül. A ceremónia az Egri Lokálpatrióta Egylet báljával zárult.