„BURSA HUNGARICA” 2019-BEN IS

Eger Önkormányzata a Közgyűlés szeptember 27-i döntése alapján ismét csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez. Az Egerből a pályázaton nyertes diákok számíthatnak a városuk kiegészítő támogatására, így havonta 10 ezer Ft-ot kapnak a következő tanévben. A támogatás célja – az esélyteremtés érdekében – a hátrányos helyzetű diákok felsőoktatásban való részvételének segítése.

Az „A” típusú pályázat keretében anyagi segítséget azok az egri fiatalok kérhetik, akik már felsőfokú tanulmányokat folytatnak. Fontos, hogy ez teljes idejű (nappali munkarend) alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés legyen. A támogatási igényt szociális helyzet alapján indokolni kell. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának az a feltétele, hogy 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj program időtartama “A” típusú ösztöndíj esetén 10 hónap.

A “B” típusú pályázatra azok a középiskolások adhatják be igényüket, akik a következő tanévtől lépnek a felsőoktatásba. Részletesen: azon hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Közülük azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen meg is kezdik.
Az ösztöndíj program időtartama “B” típusú ösztöndíj esetén pedig 3×10 hónap.

Az ösztöndíj Eger MJV Önkormányzata által biztosított 5.000 Ft-os havi összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10.000 Ft-ra egészíti ki, illetve a támogatáshoz a megyei önkormányzat is hozzájárulhat.
Egerben a tavalyi évben 92 fiatal kapta meg ezt a támogatást, pályázatot kerethiány miatt egyetlen esetben sem kellett elutasítanunk. Országosan évente több mint 22.000 pályázó részesül a támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd Ft ösztöndíjként történő folyósítását jelenti. Részletek itt.