Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet egri lakóhellyel rendelkező, a pályázat kiírása idején a 27. életévüket be nem töltött, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben teljes idejű hallgatók számára,

valamint

a 2018/2019 tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felvételt még nem nyert érettségizettek részére, akik 2018/2019 tanévtől kezdődően (nappali tagozaton) felsőfokú oktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Részletes információ található itt: http://eger.hu/hu/varoshaza-fo/palyazatok-hirdetmenyek-17/c/bursa-hungarica-palyaza