Mindössze 14 napirendi pont szerepel az idei év első közgyűlési meghívójában. A tanácskozáson szó lesz a tavalyi kiemelt jelentőségű rendezvényekről és a 2017-re tervezett testvérvárosi és nemzetközi eseményekről is.

 

A közgyűlést élőben nézheti itt>>

Az ülésről percről percre tudósítunk:

12.27
Az ülésnek vége, legközelebb február 23-án lesz közgyűlés.

12.24
Bátori István a szmoghelyzetre utalva azt kéri, dolgozzanak ki egy intézkedési tervet, akár a gépjárműforgalom korlátozására.

12.11
Földvári Győző a nagyberuházások árnyoldaláról szól. Mint mondja egy családtól kisajátítással szerezték meg az otthonukat, s szerinte akinek nagy az érdekérvényesítő képessége, azzal hosszan tárgyalnak, akivel kicsi, azzal nem. A képviselő azt kezdeményezi, vonják vissza a kisajátítási eljárást, rendezzék megnyugtatóan a helyzetet, tárgyaljanak tovább a családdal, ne kelljen elhagyniuk az otthonukat.

Dr. Kovács Luca szerint olyan szempontból nem igaz, hogy nem pénzkérdés, mert az önkormányzat nem fizethet többet a szakértő által megállapított összegnél.

Földvári Győző nem úgy értette, hanem, hogy ne az egész ingatlant sajátítsák ki, csak a szükséges telekrészt.

12.04
Kovács Cs. Tamás a TAO-ról szól, ami szavai szerint nem kínai nagybácsi, hanem a társasági adókedvezmény rövidítése. Mint mondja: TAO-s pénzből építettek sátras fedést a strand medencéjéhez. Igaz, egy hőlégbefúvót építettek, s a tervezők jelezték is, hogy extrém hidegben ez kevés lesz. Most, hogy jött az extrém hideg, valóban nem bírta a rendszer. A víz 22 fokos volt, a sátorban kb. 15, a befújt levegő -3, így edzettek december végén a gyerekek, ami a képviselő szerint több mint méltatlan. Javasolja: a város új termálvizes kúttal segítsen a problémán, mert ez segítene a Termálfürdő helyzetén és a leendő úszó- és vízilabdaközpont hasznára is válna.

Habis László válaszol: tervben van, de nem egy ’60-as években fúrt kút vásárlása, hanem egy újé.

12.02
Habis László azt mondja: a lemondást kötelező írásban benyújtani, és a következő ülésen a polgármesternek felolvasni, tehát jogszabály szerint kell így eljárni. A kerékpárútépítés kapcsán az a város álláspontja, hogy megrendelőként az önkormányzat a jogszerűen járt el, az építési naplóban dokumentált munkákat kifizették.

11.55
Császár Zoltán szerint erre nincs mentség, és ez nem magyarázat. Úgy látja, 11 nap után már kezelni kellett volna a helyzetet, a járdák állapotát gyalázatosnak nevezi. Herman István lemondása kapcsán azt mondja, nem érti, legalább arra miért nem méltatta a képviselőket és a várost, hogy az utolsó ülésen felálljon és lemondjon.

Felolvas egy levelet, amit egy építési vállalkozó írt. Állítása szerint egy éve nem fizették ki neki a kerékpárút megépítését.

11.43
Jakab Zoltán kezdi a reagálások sorát. Az ügyvezető szól a téli útfenntartási tervről, ami leírja, hogy milyen eszközeik vannak. Kiemeli: 50 éve nem esett ennyi hó ilyen rövid idő alatt. – Erre készülni lehet, van az a pénz és forrás, de sem ez a város, sem az országrész nincs erre felkészülve, hiszen nagyobb városokban is komoly gondot jelentett, vonatok akadtak el.

– Amikor észleltük, hogy nagyobb mennyiségű csapadék fog érkezni, alászórást végeztük a meredekebb, és a kiemeltebb útvonalakon. Pénteken meg is jött a csapadék, és olyan intenzív a havazás,hogy nem lehetett négy órán belül letisztítani a fő útvonalakat, hiszen folyamatosan esett a hó. Szombat vasárnap is dolgoztak a kollégák, folyamatos váltásban, egy-egy órás pihenő volt. Szombaton műszaki problémával is küszködtünk. Két nap alatt több mint 30 tonna útszóró sót juttattunk ki az utakra – mondja.
Hétfőn kezdtek alvállalkozókat megkeresni. Amíg ugyanis esik a hó, addig nem tudják ezt megtenni, mert ilyen (szóró és kombinált) jármű csak náluk és a közútnál van. Hat alvállalkozó dolgozott különböző gépekkel, ennek költsége eddig több mint 5 millió forint. A Városgondozás is munkatársai a mai napig dolgoznak. Hozzáteszi: segítséggel mindössze hárman keresték meg.

 

Habis László is szót kér. Azt mondja: 800 ezer négyzetméter a város útfelülete, a leesett hó 250 ezer köbméter, ami hatalmas mennyiség. – Megvizsgáljuk, kit, milyen felelősség terhel – mondja, hozzátéve, laikusként úgy gondolja, az alvállalkozókat lehetett volna korábban értesíteni. A polgármester úgy fogalmaz: vis maior helyzet volt, nem kell megosztottnak lenni, mert a jeges úton a kormánypárti cipők is csúszkáltak. Keserűen hozzáteszi: 15 fő közmunkás tud csak dolgozni, ennyien vannak a programban.

Tóth István nem tudja elfogadni a választ, ahogy azt sem érti, ha már 11 napja nem esik a hó, miért nincs letakarítva a Merengő utca, ami meredek és vasúti átjáró is van ott. Jakab Zoltán azt mondja: az Újsor utcában és környékén most is dolgoztak, utánajár, a vasúti átjáró milyen állapotban van.

11.37
Napirend utáni hozzászólások következnek. Tóth István kezd.
– Úgy gondolom, hogy ami az elmúlt két hétben a hóhelyzettel kapcsolatban történt, szóvá kell tenni – kezdi. Azt mondja: sok lakossági jelzést kapott, hogy nem takarítják a járdákat, utakat. Felidézi azt a közszolgáltatási szerződést, amelyben a Városgondozás vállalja, hogy a hóesés elállta után 4 órán belül a fő útvonalakat megtisztítják. – Valóban esett 30 centi hó, de nem hiszem, hogy ne lehetett volna kezelni a helyzetet. Ha ennek nem lesz felelőse, akkor ez egy következmények nélküli város. Csak most, két hétre rá jelentek meg a kismarkolók és takarítják a belvárost – mondja hozzátéve, a bizottsági ülésen kormánypárti képviselők is egyetértettek vele. A képviselő szerint a környező falvakban, Novajon, Noszvajon, Makláron tisztábbak voltak az utak, mint a megyeszékhelyen.

11.31
Az ÁSZ ellenőrizte a vármúzeum (+és a könyvtár) gazdálkodását. Négy év alatt három fenntartója és több vezetője, megbízott igazgatója is volt a múzeumi szervezetnek,  ez nyilván hagyott nyomot. Habis László néhány példával jelzi a problémákat, mint hogy van átadás-átvételi jegyzőkönyv, amin nincs aláírás, mert az átadó azt megtagadta…
– Aki azt gondolja, hogy itt egy egyszerű helyzetről van szó, erősen téved. Most fényévekre vagyunk jobb helyzetben, de nem hibátlan még most sem a működés – mondja a polgármester.

Se kérdés, se hozzászólás: egyhangú igen a szavazás eredménye

11.25
A testvérvárosi események kapcsán Császár Zoltán nehezményezi, hogy az ellenzéki képviselőket nem hívták meg, csak utólag tájékoztatják őket. Bátori István szerint mindenki megkapta a meghívókat, Rázsi Botond fel is olvas néhányat. A programokról szóló tájékoztatót egyhangúlag fogadta el a testület.

11.04
Rázsi Botond szerint látszanak az eredmények, az eddigi komoly munka, és az összehangolt egyeztetések. Mint mondja: még mindig nagyon sok a feladat, például az, hogy az egriek számára is vonzóbbak legyenek a városi események.

14 igen, 3 tartózkodás

10.56
A 2016-os kiemelt kulturális rendezvényekről szóló tájékoztató kapcsán Martonné Adler Ildikó elmondja: közel 50 millió forintot fordított a város a programsorozatra. Úgy fogalmaz: sokféle igényt elégítettek ki. Újdonság volt az Olmipiai Piknik, hasonlót szeretnének a vizes vb-re. Az alpolgármester elismerően szól az adventi programokról, hangulatról.

10.51
Bognár Ignác már megszokta, hogy ciklus elején szavaznak az illetményről. Nem érti most miért kell. Felidézi: az adventi vásárban megtudta, hogy egy kárpátaljai jegyzőnek 20 ezer forintnak megfelelő a fizetése. Úgy véli, semmi szükség most erre az emelésre.

Az érintettek nem vesznek részt a szavazásban.

Szavazás:

Habis László illetménye:  12 igen, 3 nem, 2 tartózkodás

Martonné Adler Ildikó illetménye: 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás

Rázsi Botond illetménye: 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás

10.47
Tóth István szerint a város pénzügyi egyensúlya rendben van, de a városlakók közérzetét befolyásolja az utcakép, és az elmúlt két hét nem pozitív irányba befolyásolta ezt. A képviselő akkor tudná nyugodt szívvel megszavazni az illetményemelést, ha a hóeltakarítási-mizériának lesz felelőse.

Habis László elmondja: napirend után külön szeretnének foglalkozni ezzel a témával.

10.44
Habis László elmondja: a Megyei Jogú Városok Szövetsége foglalkozott e kérdéssel, és saját forrásból három város lát lehetőséget a köztisztviselői illetmények emelésére. Hozzáteszi: nem ritka, hogy a dolgozók áthelyezésüket kérik egy-egy területről, mert a város nem tud versenyképes bért kínálni.

10.42
Császár Zoltán szerint jó lenne már a hivatali dolgozókra is gondolni, mert az ő bérük nem változott 8 éve.

10.40
Polgármester, alpolgármesteri illetmények változása. Dr. Stefán Zoltán jelzi: egy törvény módosította az illetményt. Az előterjesztés:
-Habis László polgármester illetményét havi bruttó: 997.170,- Ft alapilletmény és 23.190,- Ft nyelvpótlék, mindösszesen 1.020.360,- Ft összegben, költségtérítését 153.055,- Ft összegben határozza meg.
-Martonné Adler Ildikó alpolgármester illetményét bruttó 897.455,- Ft, költségtérítését 134.620,-Ft összegben határozza meg.
-Rázsi Botond alpolgármester illetményét bruttó 448.730,- Ft, költségtérítését 67.310,- Ft összegben határozza meg.

10.39
Tóth István javaslata: csak a bérleti idő letelte után döntsenek az eladásról: 6 igen, 11 nem

Az eredeti javaslat: 12 igen, 6 nem

10.31
Császár Zoltán már azt sem érti, miért juthat el odáig egy belvárosi ingatlan, hogy jobban megérje eladni és új tulajdonossal felújíttatni, mint gondját viselni.

Szucsik György szerint 21 négyzetméterért 8 millió forint nem alacsony ár.

Habis László nem szokott mindenáron értékesítésben gondolkodni, de szerinte ez a 21 négyzetméter nem stratégiai kérdés. Tóth István szerint sem az, de úgy véli, bérlővel együtt többet ér, mint amit most kapnának érte.

10.25
Földvári Győző szerint sem kell feltétlenül eladni az ingatlant, hiszen hosszú távú bérleményről van szó, frekventált helyen. A képviselő szerint nem éri meg 8 millióért eladni ezt az ingatlant.

10.20
Egy Jókai utcai ingatlan értékesítéséről szól a 7. napirend. Orosz Lászlóné elmondja: egy ott lévő társasház venné meg a 21 négyzetméteres üzlethelyiséget. A helyiséget hosszú távra vette ki egy bérlő az önkormányzattól, ezért az ő véleményét is kikérték. A társasház vállalta, hogy fenntartják a szerződést.

Tóth István szerint, miután bérlővel adják el, jelentős bevételtől esik el az önkormányzat. Szerinte meg kellene várni, míg lejár a szerződés, mert az önkormányzatnak nincs eladási kényszere.

Orosz Lászlóné elmondja: 30 ezer forint/hó áron van bérbeadva, valóban nincs eladási kényszer, de miután nem túl jó állapotú az ingatlan, megéri eladni.

10.14
Bérlőkijelölési jog: a kórházvezetés kéri a dolgozóinak. Habis László szerint a város ilyen ügyekkel segítheti az intézmény működését.

Egyhangú igen.

10.07
Császár Zoltán szeretne belenézni abba az anyagba, amelyet a színház mellé kirendelt biztos készített. Földvári Győző szerint az intézmények többségében korrektül szeretné felhasználni a többletbevételt. Nehezményezi azonban, hogy a sportiskola és a vármúzeum csak személyi juttatásra használná fel a többletbevételt, szerinte fejlesztésre is kellene fordítani.

Martonné Adler Ildikó a sportiskola kapcsán azt mondja, több edző dolgozik, ezért a többletbevétel, ezért kellene személyi juttatásra is fordítani.

Szavazás: 17 igen

10.05
Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítása. A Harlekin Bábszínháznál többletbevétel keletkezett, kisbuszt venne az intézmény, hogy tájelőadásokat tarthasson. A polgármester jelzi: több cégnél is jelezték, hogy elhasználódtak a járművek, többletbevételből cserélnék (például a Bölcsődei és Gyermekjóléti Igazgatóságnál).

10.03
Ugyancsak működési célú elszámolás: a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a kedvezményezett. Se kérdés, se hozzászólás: 16 igen, 2 tartózkodás.

9.57
Bárány Attila elmondja: a táblázatban minden költség szerepel, nem csak az önerő. Hozzáteszi: a közgyűlés arról döntött, hogy a sportfejlesztési koncepció költségeit finanszírozza, ezért szerepel az anyagban az eszközbeszerzés.
– Azért állunk, mert nincs meg az önerő. Több száz milliót gyűjtöttünk TAO-s forrásból, az, hogy egyáltalán itt állunk, az ennek köszönhető. Nyáron a sportolók már használhatták is a medencét, de a gépészet a második ütem feladata, így nagy hidegben csak azután lesz használható.

szavazás: 13 igen, 5 tartózkodás

 

9.52
Tóth István nem érti, hogy függ össze az uszodafejlesztés a kisbuszbeszerzéssel.

Földvári Győző szerint még mindig vannak hiányosságok, és a második ütem után lesz használható a létesítmény a nagyközönség számára. – Azt látom, meg kellene mondani nyíltan: még nincs pénz, akkor lesz kész, ha megérkezik a forrás, de nem tudjuk mikor.

9.46
Bárány Attila klubelnök válaszol. A projekt korábban indult, még 2012-ben, de a pénz csak 2014-ben érkezett, addig is folyt a munka, ez szerepel közreműködői díjként.

Habis László azt mondja: komoly kormányzati ellenőrzés kíséri a folyamatot, az államtitkárság időről időre vizsgálja a benyújtott számlákat, hogy azok megfelelnek-e a sportfejlesztési koncepciónak. Kiemeli: egy utófinanszírozású nagy beruházás egy kis klub számára nem egyszerű feladat.

9.44
Komlósi Csaba kérdi: mi az elszámolásban a “közreműködői feladat”. Tóth István úgy emlékszik, építkezésre adták a pénzt, nem érti, miért szerepel buszbeszerzés és projektmenedzselés az anyagban.

9.41
Az Egri Vízmű SC-nek nyújtott támogatás felhasználásáról szól a harmadik előterjesztés. Mint ismert: ez 220 millió forint a Bárány uszoda felújítását szolgálta. A beruházás költsége meghaladta a 700 milliót. Habis László hozzáteszi: időközben kormányzati döntés született egy nemzeti úszó- és vízilabdaközpont kialakításáról.

9.39
Császár Zoltán szerint nagyobb méltatást érdemelne a cég, mert “minden ráhatástól függetlenül méltatja Önöket”.

Habis László szerint a cég munkatársai az országos csatornákra több száz bejelentkezéssel öregbítik a város hírnevét.

Szavazás: 17 igen, egyhangú

9.37
Második napirend a Média Egernek nyújtott támogatás elszámolásáról. Habis László kiemeli: fontos, hogy a cég technikai értelemben is korszerű legyen, ezért jármű- és eszközpark-fejlesztésre nyújt támogatást a város.. Hozzáteszi: nincs egyszerű helyzetben az ügyvezető, mert a javadalmazás nem versenyképes a média más területeivel.

9.35
Bognár Ignác azt mondja, több mint 20 feltételnek kell teljesülnie, a Jobbiknak meg csak egy volt az alkotmánymódosítás kapcsán, és azt egyes képviselők még most sem értik.

Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás

9.32
Első napirend: A “csekély összegű támogatások”-ról. Habis László kifejti: egy uniós jogharmonizációs lépésről van szó, összetett szabályozás érinti az állami és önkormányzati támogatásokat. Kiemeli: olyan támogatás adható csak, ami nem torzítja a versenyt. Csekély összegű támogatásnak az minősül, ha egy támogatott támogatása 3 év alatt nem éri el a 200 ezer eurót. Az egri támogatások döntő többsége ilyen, most ezzel kapcsolatban kell egy rendeletet alkotni – ennek első változata fekszik most a képviselők előtt. Fontos eleme a készülő jogszabálynak, hogy minden év márciusában összefoglalót kell készíteni a támogatásokról. Most arról kell dönteni, hogy e tervezetet megküldjék a Miniszterelnökség támogatásokat vizsgáló osztályának.

9.30
Napirend előtt Habis László szólal föl. Azt mondja: decemberben elfogadta a testület az Integrált Területi Program módosítását, amit azután a kormány is elfogadott. (A változás 2,3 milliárdos fejlesztésről szól, a Sas út felújításáról, illetve ott, a vasútállomásnál egy nem szintbeli kereszteződés kialakításáról)

9.28
Nem érkezett kérdés a rendőrkapitányhoz. Habis László bejelenti: Herman István december 23-i hatállyal lemondott.

9.27
Csákvári Antalt és Bognár Ignácot köszöntik névnapjuk alkalmából.

9.25
Habis László bejelenti: sürgősségi indítványt nyújtott be az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetői megbízatásának közös megegyezéssel való megszüntetéséről. Zárt ülésen tárgyalnak majd erről.

9.23
A polgármester ezután a tragikus veronai buszbalesetről szól. Kérésére a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékeznek az áldozatokra.

9.16
Habis László kezd. Mint mondja: sok-sok feladatot tartogat az idei esztendő. Felvezetése után kap szót Nyitrai Zsolt. A honatya arról beszél, hogy milyen változásokkal indul az idei esztendő. Szól a minimálbér 15, a szakmunkás minimálbér 25 százalékos emeléséről, illetve arról, hogy a társasági adó 9 százalékpontra csökken. Azt mondja, ez is lehetővé teszi, hogy még az első negyedévben két komoly munkahelyteremtő beruházást jelenthetnek be Egerben. Kiemeli: a város elvégezte a TOP-források lehívásához szükséges adminisztratív feladatokat. Hozzáteszi: soha nem állt még rendelkezésre annyi fejlesztési forrás egyszerre, mint most. Külön szól arról, hogy a kormányzat 14 milliárd forinttal járul hozzá az egyházmegye fejlesztéseihez, így a Bazilika környékének rekonstrukciójához. A honatya összefoglalja az ’56-os emlékév jelentős eseményeit is.
Köszönetet mond Herman Istvánnak munkájáért, sok sikert kíván neki a magánéletben és közelgő közéleti feladataihoz.

8.58
Úgy tudjuk, a napirendek tárgyalása előtt szólal fel Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő.

8.49
Először ülésezik a közgyűlés azóta, hogy karácsony előtt lemondott alpolgármesteri tisztségéről Herman István. (Információnk szerint nem döntenek utódjáról)