Huszonöt napirendi pontot tárgyal mai ülésén az egri közgyűlés. Izgalmas, és várhatóan vitatott témák is lesznek, mint a belváros közlekedési rendje, az iskolák működtetésének átadása, illetve a “közösségi együttélés szabályai”.

 

A közgyűlést élőben nézheti itt>>

 

Természetesen tudósítunk is, percről percre:

13.05
Tájékoztatók következnek, a tudósítást befejeztük

12.59
Egy pályázat révén 600 I. világháborús hadisír felújítására nyílik lehetősége a városnak, ha biztosít 2,5 milliós önerőt. Herman István kezdeményezi mindemellett, hogy a város lakosai, vállalkozói támogassák a munkát. Ő kezdi: felajánl 100 ezer forintot a célra.

16 igen, egyhangú

12.40
Az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport a Maklári úton kapott korábban közcélú adományként használatra egy ingatlant. Egy pályázat feltétele, hogy meghatározott időre, 2024-ig szerződésben használatukban legyen a terület, ezért a város meghosszabbítja a kontraktust.

Nyertes pályázat esetén 90 millió forint értékű eszközbeszerzésre (tűzoltó autó, speciális mentő, terepjáró, egyéb felszerelés) és 20 millió forint értékű épületbővítés (garázs, raktár, kerítés, térburkolat) megvalósítására nyílik lehetőség. Mindezeken túl a szervezet kiképző-, beavatkozó bázis és kutyakiképző kialakítását és működtetését is meg kívánja valósítani.

16 igen, egyhangú

12.25
Habis László összegez(ne). Kiszáradt a tolla a vitában. Császár Zoltántól kap egyet.

A városvezető szerint a megyei jogú városok polgármesterei között is volt vita, kinél lenne jó helyen a működtetés. Hozzáteszi: az önkormányzatok eltérő pénzügyi helyzetéből adódóan eltérő színvonalon tudták megoldani a feladatot.
Szerinte abszurd Komlósi azon kijelentése, hogy a város lemond valamilyen jogáról. Úgy véli, ha a mostani javaslatot nem támogatja a közgyűlés, akkor a város kap egy papírt decemberben, hogy a helyi felfogástól akár eltérően született egy döntés, s mindazt, ami rugalmasságot bevittek a mostani javaslatba, elveszítenek. Mirkóczki Zita felvetésére (az iskolák nem dönthetik el milyen szakokat indítanak) azt mondja átfogó kérdés ez, mert sokan szereznek olyan felsőfokú végzettséget, amire nincs piaci igény, s ezek az emberek, noha tehetségesek, kallódnak. Erre választ kell találni, s a foglalkoztatási paktum erről is szól.

Komlósi Csaba kap szót: sértőnek tartja, hogy Habis László butaságnak tartja, amit mond, miután elfogadták a közösségellenes magatartásról szól rendeletet, azt kéri a polgármestertől, vonja vissza. Habis László bocsánatot kér, ha megsértette a képviselőt, de amit mondott, azt butaságnak tartja.

Szavazás:

11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás

 

12.18
Ballagó Zoltán tankerületi igazgató kap szót. Először is köszöni, hogy a város jó gazdája (volt) az intézményhálózatnak. Azt mondja, örül, hogy a polgármester szerint eddig példaértékű volt a kapcsolat, kérdi: miért is lenne ezután másként, hiszen az érdek közös. Azt mondja: sok tárgyalást folytattak azért, hogy a meghatározott kereteket olyan szakmai tartalommal töltsék meg, amely mindenki megelégedésére szolgál. Azt mondja, fontos, hogy noha bizonyos tekintetben lazul a kapcsolat az önkormányzat és az intézmények között, de vannak közös pontok. Például az, hogy létezik a városban egy – ráadásul városi – intézmény, amely profi módon oldja meg a karbantartást, akkor velük kötnek szerződést, ezáltal is biztosítanak némi rálátást a szolgáltatás színvonalára.
– Jól ismerjük az intézményhálózatot, jó gazdája szeretnénk lenni, a felajánlom a közgyűlésnek, hogy szakmai munkáról beszámolót tartunk – zárja szavait Ballagó Zoltán.

12.15
Csákvári Antal szerint a szülői munkaközösségek megmaradnak, ezért sem sérül az egriek érdeke.

Földvári Győző kitart amellett, hogy nézetbeli különbség miatt folyik a vita. Mint mondja ezután is takarítanak majd az iskolákban, de szerinte az a probléma, hogy a városnak nem lesz beleszólása, milyen minőségben végzik el a munkát.

12.13
Rázsi Botond arra hívja fel a figyelmet, hogy minden apróságot átnéztek a megállapodás előkészítésekor. Azt mondja: eddig iskolaigazgatóként “csak” a tantestület munkáltatója volt, a takarítóknak meg az EKVI-n keresztül tudott hivatalosan szólni, mostantól viszont az ő munkáltatójuk is lesz intézményvezetőként.

12.11
Földvári Győző szerint természetes, hogy alapvető nézetkülönbségek vannak az oktatásügy terén. Megérti a polgármestert, aki szerette volna, ha marad az önkormányzatnál a működtetést. A különbség – mint mondja – az, hogy míg Habis László elfogadta a parlamenti döntést, ő nem tudja, ezért tiltakozik most.

12.09
Orosz Lászlóné Bodnár Gábort, mint az “iskolák védőszentjét” idézi, mert a bizottsági ülésen megnyugtatta a megjelenteket, hogy garanciát vállal a feladatok elvégzésére. A tanácsnokasszony szerint akkor kell aggódni, ha látják, van miért.

12.06
Gál Judit döbbenettel hallja a vitát, nem is érti, miért baj, hogy ki adja a fizetést a takarítónak. Szerinte ebből nem kellene ilyen komoly ügyet csinálni. Úgy véli mindenhol rend, fegyelem és tisztaság lesz, és “aki ezt vitatni merészeli, az nem jól gondolja”. Úgy érzi ez egy teljesen felesleges vita.

12.03
Mirkóczki Zita szerint alapvető gondolkodási különbség van a képviselők között. Ő nem gondolja, hogy az állam egy központból, el tudja dönteni, mi a jó a helyi iskolában. Szerinte volt már ilyen, szocializmusnak hívták, és ő nem szeretné visszahozni. Úgy véli, nem tarthatatlan a gyermekek és tanárok leterheltsége. Azt mondja, most azt sem döntheti egy el iskola, milyen szakokat indítson, és tarthatatlan, hogy egy elsős gyereknek délután fél háromkor még órája kezdődik.

12.00
Csákvári Antal nem ért egyet azzal, hogy az egri polgárok érdekei sérülnek ettől a döntéstől. Szerinte éppen, hogy nem éreznek majd semmit ebből a családok. Felidézi, hogy 2002-2010 között 1300 milliárd adóssága keletkezett az önkormányzatoknak és ennek nagy része a köznevelési intézmények fenntartásából, működtetéséből keletkezett. Úgy véli a kormányzat célja az, hogy ne legyen adóssága az önkormányzatoknak, szerinte a kormány meghallotta azt a jogos bírálatot, hogy ne legyen kettősség a fenntartó-működtető szintjén. Szerinte jó, helyes törvényt hozott a kormány.

11.58
Császár Zoltán megköszöni Bodnár Gábor magyarázatát. Az aggodalom késztette szólásra, mert csak takarítók közül 65 főről van szó, s nem tudja, át fog-e venni ennyi embert az új működtető.

11.56
Komlósi Csabában minden elhangzott mondat megerősíti, hogy semmi indoka nincs annak, hogy átadja a város a működtetést (csak a törvény). Szerinte azzal, hogy a fenntartás, majd a működtetés is elkerül csorbul a helyi társadalom beleszólási lehetősége. Ezért nem támogatja az előterjesztést, noha magával a megoldási javaslattal nincs baja, csak azzal, amiért született.

11.53
Rázsi Botond számos költségvetési egyeztetést ült végig iskolaigazgatóként, de – mint mondja – nem volt olyan esztendő, hogy ne a költségtakarékosság lett volna a központi gondolat. Szerinte ezen nincs mit vitatkozni, bárki is a fenntartó, működtető, mindig az az érdek, hogy a magas színvonalú minőség legyen, a lehető legköltséghatékonyabban. Ő eddig is számított a fenntartóra, s úgy gondolja, ezután is számíthat rá, de persze izgalommal várják a január 1-jét.
– Eddig is volt kellő mennyiségű kréta és filc, ki volt takarítva az iskola, és be volt fizetve a fűtésszámla, bízunk abban így lesz ez jövőre is.

11.51
Kovács Cs. Tamást személy szerint is aggodalommal tölti el a helyzet. Azok a panaszok, amik a pedagógusoktól eljutottak hozzá, a megnövekedett bürokratikus terhekről szóltak, meg olyan fenntartói válaszokról, hogy “oldják meg, ahogy tudják”. Eger és az itt élők érdeke, hogy a feladatellátás színvonala ne csökkenjen – teszi hozzá, s arra kéri, az intézmények új gazdáját, figyeljen oda az intézmény dolgozóira.

11.48
Bodnár Gábor, az EKVI igazgatója is szót kap. Azt mondja, ez a városnak nem fog többe kerülni, csak a tankerületi központnak, méghozzá az ÁFÁ-val, hiszen számlát állítanak majd ki.

Habis László kiemeli: ez a megállapodás fedezetet nyújt a városnak, e a központi költségvetést sem terheli, hiszen van az egyik oldalon ÁFA kiadás, a másikon bevétel, tehát “pénz az ablakban”.

11.43
Habis László úgy véli, elmondta az indokokat. Idézi a köznevelési törvényt, amely előírja, hogy a működtető köteles ellátni a feladatokat. Elárulja: azt a véleményt képviselte, amikor Palkovics Lászlóval beszéltek, hogy az adott keretek finomítása szükséges, de a megyei jogú városoknak privilegizált helyzetben kellene lenni, s megtartani a működtetést. Végül nem ezt fogadta el a parlament, ő pedig tudomásul vette.

Hasonló kérdést, mint Mirkóczki Zita, ő is felvetett már, de azt a választ kapta, a kormány garantálja, a szükséges összeg rendelkezésre áll, elkülönítette a forrást, s ha ez nem lenne elég, lesz további.
– Az a feladatunk, hogy az átadás-átvétel zökkenőmentes legyen, mindenki az oktató-tanuló munkára koncentrálhasson – mondja a polgármester. Szerinte ezek a megállapodások kellően kiérleltek, intézményről intézményre, épületről épületre egyeztettek munkakörökről, eszközökről. A zökkenőmentességre a polgármester szerint a tankerület és az EKVI adott garanciát.

11.39
Komlósi Csaba kérdez: áprilisban volt egy előterjesztése, amely arról szólt, hogy Eger visszavenné az iskoláit, ha az lehetséges. Idézi Martonné Adler Ildikót, aki akkor azt mondta, nincs ilyen forgatókönyv, de a működtetésért mindent meg kell tenni. Kérdi: mit tett a város? Az EKVI igazgatójától azt kérdi: mennyivel drágítja meg a karbantartást, ha vállalkozóként végzik majd.

Mirkóczki Zita kérdi: milyen garanciákat kap a város, hogy nem fog sérülni az egri diákok érdeke. Azt is kérdi, miért kell egy olyan törvényről beszélni, amit már úgyis megszavazott a parlament. Arra kéri a fideszes képviselőket, ne szavazzák meg, álljanak ki az iskolákért.

Császár Zoltán azt kérdi, hogy lesz a munkavállalók átvétele.

11.33
Habis László kifejti, a köznevelési törvény jelentős változásokon esett át, a kormányzati szándék egy, az önkormányzati likviditásától független rendszer létrehozása volt. Most ismét változás: a KLIK-et az Egri Tankerületi Központ váltja. Habis László szerint a város, az önkormányzat minden politikai vitától eltekintve jó gazda, jó partner volt. Ő maga különböző fórumokon úgy véli joggal büszkélkedett azzal, hogy, mind az egri tankerület, mind az EKVI megtett mindent, amit a jogszabály megkövetelt, sőt többet is. Hozzáteszi: voltak országos szinten feszültségek, személyes viták is. Tisztában van azzal, komoly vitákat vált ki ez az előterjesztés, de törvénytisztelőnek kell lenni, Eger az volt és az is lesz. Ezt a változást most törvényi előírás miatt végre kell hajtani. Hozzáteszi: annyi a mozgástér, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő környezetet próbáljanak kialakítani, s ne egyoldalú miniszteri döntés legyen a vége a történetnek.

Az egri javaslat: a karbantartási feladatokat továbbra is az EKVI apparátusa végezné.

11.32
A köznevelési intézmények működtetését az államnak (pontosabban az új KLIKnek) a 13-as előterjesztés szerint. Minden bizonnyal lesz ellenzéki hang, nemrég az LMP tiltakozott az esetleges döntés ellen, holnapra az MSZP hirdetett sajtótájékoztatót a témában.

11.21
Az önkormányzati intézmények előirányzatai kapcsán Földvári Győző szóvá teszi, hogy a színházigazgató legutóbb pótszékekről beszélt, most meg 10 milliós bevételkimaradás szerepel az anyagban. Nem érti.

Mirkóczki Zita is várna egy beszámolót a direktortól.

Habis László szerint stimmel a telt ház, de érdekes kérdés, hogy ez milyen kedvezményekkel, jegyárakkal társul. Hozzáteszi: készül egy átfogó anyag a teátrum munkájáról.

11.14

Ismert: a Mekcsey utcában tervez TOP-os forrásból fejlesztést a város. Út és járda épül, de van terület, ami társasházhoz tartozik. Amit szükséges, megvenné, illetve kisajátítaná a város. Bognár Ignác fenntartással kezeli az értékbecslők javaslatát. Habis László szerint valóban nem fizikai tudomány, de mindig szakértőket kér a város a feladatra.
Szavazás: 16 igen, egyhangú

11.07
A déli iparterület fejlesztéséhez szükséges szennyvízgyűjtő-vezeték kiváltásához szükséges 70 millió forint. Vita nélkül egyhangú igen a válasz a grémiumtól.

A folytatás is déli iparterület. Habis László elmondja: a kormánytól kapott 500 milliós támogatás révén valósult meg közműfejlesztés (világítás), ezt adja a MÁV-nak a város.

14 igen, 1 tartózkodás

 

16 igen

11.01
Az előterjesztést 13 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

10.51
Dr. Turcsányi Dániel válaszol: akkor, egy esztendeje úgy fogalmazott: azonos keretek között már nem lehet költséghatékonyabban működni. Változtattak a stratégián és a szervezeten, a sikerben nagy szerepe van, hogy alacsony tartományban maradt a földgázár, illetve a létszámgazdálkodás, követeléskezelés terén is tettek lépéseket. A Kertmozi azért szerepel az anyagban, mert a Márait megkapta az EVAT. Minimális ráfordítással az EVAT működtette a Kertmozit az Agria Film szakembereivel. Hozzáteszi: nagyságrendileg 10 milliós árbevételt hozott a Márai a Kertmozival együtt. A rendezvényszervezés kapcsán azt mondja, ha megkapták a Márait, nyilván kellett rendezvényt is szervezniük. Az adventi program sem tisztán Kulturmás szervezés, hanem nagy szerepet vállalt benne a város.

10.50
Császár Zoltán a vezérigazgatótól kérdez. Idézi is dr. Turcsányi Dánielt, aki alpolgármesterként mondta, hogy nehéz az önkormányzati cégekből többet kihozni. Császár arra kíváncsi, hogyan sikerült mégis mindez, illetve őszinte választ kér, melyek a nyereséges, erős és a gyengébb pontok a társaságban.

Mirkóczki Zita nem érti, miért szervez rendezvényt a KULTURMA, ha azért hozták létre, hogy koordinálja a marketingmunkát. Nem érti, miért szerepel a KULTURMA-nál a kertmozi bevétele, s miért nincs ott a Márai központ eredménye.

10.46
Az EVAT I-III. negyedéves beszámolója kapcsán Herman István elmondja: a társaság hitelállománya 20, a kötelezettsége 160 millióval csökkent. Szerinte jól gazdálkodik a vezetés.
– Megállapítható, hogy a társaság költségtakarékos gazdálkodásával stabil hátteret teremtett meg – összegez az alpolgármester.

10.42
Dr. Kovács Luca szerint Császár Zoltán felvetése miatt is érdemes lenne a közterület-felügyeletnek egy beszámolót készítenie a decemberi közgyűlésre.

Szavazás a rendeletről: 14 igen, 2 tartózkodás

10.39
Bognár Ignác szerint átgondolást érdemel az ügyrendi bizottság összetétele, mert ott mindig sok a hiányzó (azért jött fel a téma, mert e grémium feladata a döntések felülvizsgálata). Dr. Stefán Zoltán, a bizottság elnöke reagál: mindig határozatképes volt a bizottság, szabályosan működik.

10.37
Lombeczki Gábor is hozzászól. Idézi a rendeletet: a fákon hirdetést, transzparenst nem szabad kihelyezni. Ő megdöbbenten tapasztalta, hogy sokszor gombostűvel rakják a fákra a permetezést jelző feliratokat. Azt is mondja, van egy olyan cég, ami újrahasznosítja az eldobott csikkeket.

10.24
Dr. Kovács Luca szerint a 9-es paragrafusba beletartozik az, amit Bognár Ignác mond, azaz szabályozzák az ingatlan és környezete rendben tartását.
Komlósi Csaba felvetésére azt mondja valóban szubjektív fogalom a sértés, de a Btk.-ban is szerepel a becsületsértés. Hozzáteszi: bizottság dönt arról, valóban történt-e sértés. Egyébiránt nem volt eddig ilyen eljárás.

Garabás Péter vezető közterület-felügyelő azt mondja szemtanúk jelzése alapján 20-30 esetben kezdeményeztek eljárást szemetelés miatt. Hozzáteszi: közterületeken 60 térfigyelő kamera van, olyanok is, amelyek az illegális hulladéklerakás megelőzését szolgálja. Azt is mondja: a közterületeken régóta tiltják a dohányzást, ha valakit rajtakapnak, büntetni kéne. Habis László reagál: nincs ilyen rendelet, a játszótereknél, illetve a bejáratoknál tiltják a cigarettázást, ugyanakkor jogos, hogy az utcán heverő csikkek ellen tenni kellene. Ezzel egyetért dr. Stefán Zoltán is.

10.15
A közösségi együttélés szabályairól szól az ötödik napirend. Volt már ehhez hasonló rendelet, lehetővé tette az önkormányzati törvény, de ezt a passzust alkotmányellenesnek mondta ki az AB. Most újra van lehetőség, hogy szabályozzanak bizonyos magatartásokat. Dr. Kovács Luca elmondja: a korábbi rendeltből indultak ki, de lényegesen kevesebb tényállást rögzítettek. (A helyszíni bírság 5-50 ezer forint lehet)

Érdemes végigböngészni a rendeletet, amely szabályozza a házszámok kihelyezésének kérdéskörét, tiltja a galambetetést, de szól a ház előtti hóeltakarításról is.

Bognár Ignác nem tudja, beleférne-e a rendeletbe, az ingatlan és annak környezetének rendben tartása.

Komlósi Csaba szerint tartalmi részben nem sok változott, kérdéses, kiállná-e a rendelet az alkotmánybíróság próbáját. Mint mondja az egyik paragrafus arról szól, tilos sértő kifejezést használni a közgyűlésre, tagjaira. Szerinte ez nem jogi kategória, az meg vicces lenne, ha felsorolnák, mit nem lehet mondani (többen mosolyogva bólogatnak)

Császár Zoltán arra kíváncsi, miként büntették eddig a kukaborogatókat, zöldfelületre parkolókat.

10.09
Az egészségügyi alapellátási körzetek a negyedik napirend témája. Dr. Kovács Luca elmondja: régi-új rendelet ez, a korábbiban nem volt benne a védőnői körzetek felosztása.

Bognár Ignác átböngészte az utcákat, a körzeteket – szerinte aránytalan. Azt mondja: szabad orvosválasztás van, de a fogorvosnál ez nincs így. Márpedig ő azért nem jár körzetes fogorvosához, mert az nem úgy gondolkodik a korábbi rendszerről mint ő. Szerinte ez igazságtalan, hogy ő fizet, hogy ne kínozzák, mást meg ingyen tömnek. (ezen a ponton többen nem bírják nevetés nélkül)

Dr. Kovács Luca írásban ad részletes választ, úgy tudják, jogszabály nem teszi lehetővé a fogorvos választást.

Császár Zoltán ahogy korábban, most is kezdeményezi, legyen éjszakai fogorvosi ügyelet. – Habis László ígéri, megvizsgálják a kérdést.

17 igen, egyhangú

10.07
Habis László válaszol: eredetileg egy új illemhelyet szerettek volna kialakítani a Bajcsy úton, meg kell vizsgálni a műszaki lehetőségeket. Tóth István felvetésével egyetért, azt mondja, szankcionálni kell a belvárosi parkolást.

16 igen, 1 tartózkodás

10.04
Mirkóczki Zita kérdi: van-e arra mód, hogy a Bajcsy utcai korábbi illemhelyet lefedve, lehetne-e ott parkolót kialakítani. Tóth István úgy véli, a rendelet alkalmas arra, hogy élhetőbb legyen a belváros. Kíváncsi, van-e arra lehetőség, hogy 22 óra után ne lehessen parkolni a belvárosban, mert többen áruszállításra hivatkozva várakoznak ott késő este.

10.00
A belváros közlekedési rendjének tárgyalásával folytatódik az ülés. Habis László szerint a nemrégiben elfogadott rendelet jó irány, érdemi előrelépést sikerült elérni a sétáló belváros jelleg elérésben. Apróbb technikai korrekciókat tartalmaz a mostani javaslat. Például egy áruszállító cég nem tudja előre megmondani, melyik autója jön kiszállítani, ezért a társaság rendszám nélküli kártyát kap.

Kovács Cs. Tamás tanácsnok szerint is jó az irány, jók a visszajelzések is. Hozzáteszi: egy korszerű informatikai rendszerrel érdemes lenne nyomon követni az autókat, azaz “ne kóboroljon kocsi ott, ahová nem szabadna behajtania”.

9.55
Császár Zoltán szerint 50%-os kedvezményt kellene biztosítani a rokkantnyugdíjasoknak és a minimálnyugdíjból élőknek. (Eddig a kiskorúak és a főiskolások/egyetemisták kaptak kedvezményt)

Csákvári Antal szerint a kártya sikertörténet. Ugyanakkor szerinte a szolgáltatóknak jelezni kellene, hogy ott érvényes a kedvezmény (nem csak az ajtón egy piktogrammal).

Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás

9.50
A Városkártyáról szól a második napirend. A javaslat szerint a kiállítástól számított két évig lesz érvényes a kártya, hogy ne ötezren menjenek aktiválni januárban. Habis László hozzáteszi: a kártya tartalom- és dizájnfejlesztése várható a jövőben. (például kedvezményesen lehetne használni a parkolóházat)

9.38
Első napirend a költségvetés, annak módosítása. Habis László kifejti: a módosítás indoka, hogy 900+800 millióval javasolja a főösszeg növelését. Azt mondja, előbbi érdemi változás, a utóbbi a szabad pénzeszközök befektetése. – A központi támogatások közel 80 millió forinttal nőttek, 763 milliót tesz i az átvett pénzeszközök támogatása, amely alapvetően a Területi Operatív Program beruházásaihoz juttatott előleg – árulja el Habis László, hozzátéve: a működési bevétele 400 millióval haladják meg a működési kiadásokat.

11 igen, 6 tartózkodás

9.34
Napirend előtt kér szót Gál Tibor, aki meghív mindenkit “az ország legkülönlegesebb vidéki adventi vásárára” Egerbe. Szól az újdonságokról, a fellépőkről, a fényekről, a jótékonysági akciókról.

(Híradásunkat a témában itt megtalálhatja>>)

9.28
Bognár József válaszol: fokozott rendőri jelenléttel készülnek az adventi időszakra. Kiemelt figyelmet fordítanak a belvárosra, a bevásárlóközpontok környékére. Holnap indul a fokozott ellenőrzés, január közepéig tart. Orosz Lászlónénak megígéri: december 1-jétől odafigyelnek a környékre, céljuk nem a büntetés lesz, hanem, hogy betartassák a közlekedés rendjét. Mirkóczki Zitának válaszolva elmondja: volt már ilyenre példa, köszöni a jelzést, odafigyelnek rá. Habis László felvetésére reagálva kifejti, megvizsgáltatja a Zalár út környékét, megnézik, van-e lehetőség itt sebességmérésre, de addig is odairányítják a mozgó szolgálatot.

9.27
Habis László is kérdez. Felidézi: a napokban a  belvárosban, a Zalár utcában 30-as táblánál legalább 60-nal előzött egy autó egy másikat. Kérdi: odafigyelnek-e erre.

9.26
Mirkóczki Zita azt kérdi, van-e arra mód, hogy ha nem működik egy-egy közlekedési lámpa, a legforgalmasabb időszakban rendőrök segítsék a közlekedést.

9.22
Orosz Lászlóné jelzi: a Hajdúhegy több utcájában (Tizeshonvéd, Csiky, Bartakovics) megváltozik a közlekedési rend, 30-as táblákat tesznek ki, megszűnik a kereszteződések alá-fölé rendeltsége. Kéri: fokozottabban figyeljenek a rendőrök az új szabályok betartatására.

9.20
Kérdések, észrevételek a rendőrkapitányhoz. Császár Zoltán kezdi. Azt mondja, rendezvényekkor tapasztalható a rendőrség aktív jelenléte. Kérdi: miként biztosítják adventkor a közbiztonságot, mert ilyenkor mindig megjelennek a zsebesek, engedély nélküli árusok.

9.17
Mindezek után Földvári Győzőt köszöntik névnapja alkalmából.

9.13
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, Kovács Katalin kap szót. Elmondja, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján több büszkeségpontot avattak, most egy ilyen tablót adnak át a városnak. Somodyné Jámbor Ildikó, a pályázat gondozója ajánlja a megjelentek figyelmébe a Dobóban felavatott 2×1 méteres tablót. Hozzáteszi: az Érsekkertben a szovjet katona szobrának ledöntésére emlékezve avattak büszkeségpontot.

9.09
Tíz fiatal veszi át a támogatásról szóló dokumentumot Habis Lászlótól.

8.58
A napirendek tárgyalása előtt köszönti majd a testület azokat a középiskolásokat, gimnazistákat, akik elnyerték az Eger Város Ösztöndíjasa címet, illetve az azzal járó támogatást.

Hasonló cikkek