Mondjuk meg mi, milyen legyen az internet itthon!
Számunkra,  fiatalok  számára  különösen  fontos,  hogyan  alakul  a  magyar  internet
jövője,  a  digitális  fejlesztések  milyen  irányt  vesznek,  ezért  nagy  örömmel  fogadtuk  az
internetről szóló nemzeti konzultációt.
A konzultáció révén  hazánkban,  nemcsak a szakértők, a politikai döntéshozók,  hanem
minden magyar állampolgár kifejezheti álláspontját, véleményét az internet jövőjéről.
Nem véletlen tehát, hogy a  www.internetkon.hu  weboldalon elérhető konzultáció az
első  olyan  nemzeti  konzultációs  kezdeményezés,  ahol  a  fiatalkorúak  véleményét  is
megkérdezik.
A  diákok  egyik  fő  információforrása  az  internet,  egyre  több  a  digitalizált  tankönyv,
tananyag.  A  Fidelitas  szerint  fel  kell  gyorsítani  az  oktatási  intézmények  és  a  kollégiumok
informatikai  eszközparkjának  megújítását,  és  gondoskodni  kell  az  eszközök  folyamatos
fenntartásához,  üzemeltetéséhez  szükséges  forrásokról.  Minden  oktatási  intézményt  és
kollégiumot el kell látni szupergyors internettel.
„Fontosnak  tartjuk,  hogy  minden  magyar  egyetemen  és  főiskolán,  valamint  azok
kollégiumaiban elérhető legyen ingyenes, szélessávú internetelérést biztosító wifi szolgáltatás.
Az  egyetemi  előadókban,  szemináriumi  termekben,  kollégiumi  szobákban  és  a  közösségi
termekben  ingyenesen  hozzáférhető  internet  nagyban  megkönnyítené  a  hallgatók  életét,
tanulását,  felkészülését”  –  hangsúlyozza  Lombeczki  Gábor  a  Fidelitas  Országos
Választmány alelnöke.
Az  www.internetkon.hu  weboldalon  a  válaszokat  július  31-ig  várják.  Javasoljuk
minden fiatalnak, hogy  töltse ki a kérdőívet, hiszen Magyarországon  az  internet világa úgy
alakul, a digitális fejlesztések olyan irányt vesznek, a kormány  a parlamenti vita után azokat a
végleges  megoldásokat  fogja  döntéseiben  alkalmazni,  ahogy  az  internetről  szóló  nemzeti
konzultációban a magyar állampolgárok döntenek.