Közgyűlés – Egri Ifjúsági Zenei Alapot is létrehoz a város

A társasházak magánerős felújításáról, a térfigyelő kamerák rendszerének bővítéséről, állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről is döntött mai ülésén a város közgyűlése. A képviselők összesen negyven napirendi pontot tárgyaltak.

A napirendek előtt Orosz Ibolya egy lakossági levelet olvasott fel a rendőrkapitánynak. A hajdúhegyiek nehezményezték, hogy a lakók közül többeket megbüntettek szabálytalan parkolásért. Császár Zoltán felszólalásában köszönetet mondott a rendőrségnek. Bognár Ignác képviselő is a magas büntetések ellen emelt szót.
Habis László polgármester elmondta, hogy az utóbbi időben megjelentek olyan hírek, miszerint Eger bűnügyileg az ország harmadik legfertőzöttebb városa. A városvezető a témában kérdéssel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez. Azt a választ kapta, hogy Egerben 40,2 százalékkal kevesebb a regisztrált bűncselekmények száma mint más megyeszékhelyeken. Bognár József egri rendőrkapitány azt mondta: nem a büntetésre törekszenek, de jogkövető magatartásra kell sarkallni az állampolgárokat, van amikor nincs méltányosság, mert jogszabály határozza meg, hogy egyes szabálysértések esetén mekkora büntetést kell kiszabni. A statisztikai adatokat azzal egészítette ki, hogy Egerben 2013-ban több mint 30 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, mint mondta: nincs okunk szégyenkezni.
Az első napirendi pont a társasházak magánerős felújításához kapcsolódik. Habis László elmondja, hogy javaslat készült egy régi probléma kezelésére. E szerint javasolják, hogy azokban a társasházakban ahol csak egyetlen hitelesített vízóra található, több hiteles mérőt szereljenek fel egy közös helyiségbe, ehhez nyújtana az önkormányzat támogatást. Így, ha valaki nem fizet nem az egész háznak jelent gondot a tartozás. Hozzátette: több ezer lakástulajdonos gondját oldja meg ez a rendelet. A tervezetet egyhangúlag elfogadták. Megszavazták a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramot, melyre a következő tanévtől a felsőoktatásban tanulók pályázhatnak.

Tovább bővül a térfigyelő kamerák rendszere, év végig 29 kamera működik majd Egerben és a város külterületi részein. A városban a közbiztonság növelése, a külterületen elsősorban az illegális hulladéklerakások megelőzése a cél. Jóváhagyta a testület a város fenntartható városfejlesztési dokumentumát. Tóth István képviselő nehezményezte, hogy hosszú évek óta nem épült meg az Egert az M3-as autópályával összekötő út. A polgármester kiemelte, hogy a miniszterelnök személyesen tett ígéretet a 2×2 sávos út megvalósítására, folyamatos a harc az összekötő út megépítéséért.
Elfogadták az állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igényt. Egy Vörösmarty úti telket, egy vasútállomás melletti területet, illetve a Kőlyuki pincesor előtti terület egy részét igényli az egri önkormányzat.
A testület elfogadta a városi cégek 2014. első félévi pénzügyi beszámolóit. Sporttámogatásokról is döntöttek a képviselők. Egerben diákolimpiát rendeznek jövő júniusban, amit a város kétmillió forinttal támogat.
Egri Ifjúsági Zenei Alapot hozna létre a város. Habis László polgármester elmondta: az elmúlt hónapokban több mint 20 különböző koncert volt Egerben. A javaslat szerint az egri zenekarok számára próbaterem és koncertszervezési lehetőséget biztosítanának. A közgyűlés hozza létre az alapot, 4 millió forintot különítenének el erre a 2015-ös költségvetésből. A jövő év első negyedévében 12 millióból eszközöket szereznének be, Csarnó Ákos és Gál Judit is jó kezdeményezésnek nevezte az alapot.
A közgyűlésen összesen negyven napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Szó volt még az óvodai úszásoktatásról, zárt ülésen tárgyaltak a helyi lakáscélú támogatások odaítéléséről.